:

De Besche nr 1300

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten de Besche nr 1300 †

Natural. 1692-07-24, introd. 1697. Utdöd 1736-09-26.


Emanuel de Besche, natural. de Besche (son av Vilhelm de Besche, se adliga ätten de Besche, Tab. 2), född 1665 i Nyköping. Livdrabant 1687-01-19. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1691-03-16. Naturaliserad svensk adelsman 1692-07-24 (introd. 1697 under nr 1300). Regementskvartermästare vid skånska tremänningsinfanteriregementet 1701-03-04. Ryttmästare därst. Sekundryttmästare vid livregementet till häst 1706-02-08. Avsked1 1722-06-04. Överstelöjtnants titel 1723-06-26. Död 1736-09-26 i Stockholm Klara förs. i Stockholm och slöt själv sin adl. ätt. Han blev vid Poltava fången 1709-06-28 och hemkom från fångenskapen 1722-05-28. Gift 1:o 1690 med Margareta Bagghufvud, död 1700-01-23 Pungsund, dotter av ryttmästaren Samuel Nilsson, adlad Bagghufvud, och Sara Berling. Gift 2:o efter återkomsten till fäderneslandet, med Anna Beata Drysell, född 16932, död efter mannen, dotter av kamreraren i reduktionskommissionen Erik Drysell och Maria Margareta Eriksdotter.2

Barn:

  • 1. Jakob, född 1692-10-06 död 1696.
  • 1. Magdalena, född 1693-09-24 död 1696.
  • 1. Vilhelm, född 1694-10-02 död 1696.
  • 1. Samuel, född 1695-10-18 död 1696.
  • 1. Gillis, född 1696-10-23, död 1705.

Källor

1 Lk. 2 SRB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: