:

Conradi nr 2020

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Conradi nr 2020

Adlad 1769-04-20, dipl. 1773-03-11, introducerad 1775.

Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 144 bland adelsmän, men anses där såsom utgången, emedan den ende manliga medlemmen återflyttade till Sverige och blev svensk undersåte.

TAB 1

Daniel Conrad Conradi härstammade ifrån Danzig och blev borgare och hantverkare i Riga. Gift med Elisabet Münster.

Barn:

 • Georg Johan Conradi, född 1679-02-27 i Riga. Fil. mag. i Leipzig 1702. Regementspräst vid greve Nils Gyllenstiernas regemente i Stade 1703. 2. Pastor vid Tyska kyrkan i Stockholm 1710-01-20. Hovpredikant hos konung Fredrik IV i Danmark och tillika inspektor över de kungl. danska pagerna och kadetterna 1721. Generalsuperintendent i Slesvig 1728-08-30. Död 1747-09-07 i Rendsburg av vattusot. Gift 1713-10-08 med Maria Eleonora König, född 1695-01-07 i Stockholm, död 1778-04-00 i Altona, dotter av kommissarien Henrik König, adlad König, och Helena Daurer.

Barn:

 • Georg Henrik Conradi, adlad Conradi, döpt 1718-07-30 i Stockholm. Anställd på köpmanskontor i Hamburg. Grosshandlare i Stockholm. En av direktörerna för det nya Ostindiska kompaniet 1762. Kommerseråds titel 1768. Adlad 1769-04-20 (introducerad 1775 under nr 2020). Död 1795-05-30 i Stockholm. 'Han var en driftig köpman, men som dock måste vid den allmänna penningvillervallan 1766 ackordera med sina borgenärer. Anlade eller bidrog till Södertäljes strumpfabrik, Säters kattunstryckeri, sidenfabriken vid Norrmalms surbrunn, Mariebergs porslinsfabrik samt Gustafs och Karlbergs kopparverk'. Gift 1746-10-16 i Stockholm med Elisabet Groen, född 1723-09-00 i Stockholm, död i Stockholm 1799-04-17, dotter av grosshandlaren Warner Groen och Margareta Hovet.

Barn:

 • Georg Warner, född 1748-02-00, död 1749.
 • Eleonora Margareta, född 1749-10-00, död 1827-01-04 å Veende egendom vid Göttingen. Gift 1:o 1772-04-15 i Stockholm med med. professorn, hovrådet, RVO, doktor Johan Andreas Murray (broder till biskopen Gustaf Murray, adlad Murray), född 1740-02-07 i Stockholm, död 1791-05-22 i Göttingen. Gift 2:o 1805-08-21 på Tyresö i Tyresö socken, Stockholms län med prosten och kyrkoherden i Leksands pastorat av Västerås stift, LNO, teol. doktor Johan Mikael Fant i hans 2:a gifte (gift 1:o 1775-06-13 i Örebro med Lovisa Sofia af Geijerstam, född 1755, död 1802-09-03 i Leksand, dotter av bergsrådet Emanuel Geijer, adlad af Geijerstam, och Sara Helena Piscator), född 1735-10-14 i Alfta prästgård, Gävleborgs län, död 1813-02-27 i Västerås. (Hm.)
 • Maria Elisabet, född 1751-03-00, död 1822-07-12. Gift 1775-04-15 med sin kusin grosshandlaren i Stockholm, kommerserådet Gabriel Christian Koschell, född 1743-05-00, död 1810-03-15 i Stockholm.
 • Louisa Fredrika, född 1753-09-00, död 1780-04-05 på Garphyttan i Tysslinge socken, Örebro län. Gift 1777-06-14 i Stockholm med brukspatronen Abraham Grill i hans 1:a gifte (gift 2:o 1785-08-02 i Stockholm med sin 1:a frus kusin Margareta Elisabet Koschell, född 1748, död 1810-03-26 i Uppsala, dotter av grosshandlaren i Stockholm Johan Gabriel Koschell och Margareta Groen) (As.), född 1735 i Amsterdam, död 1805-08-06 i Uppsala. (As.)
 • Justina Vilhelmina, född 1755-05-00, död 1765-01-00 i Stockholm och begraven 1765-01-28.
 • Charlotta Amalia, född 1756-05-31 i Stockholm, död 1814-09-13 Åsen. Gift 1782-09-12 med sin kusin, grosshandlaren i Stockholm, superkargören Samuel Fredrik Koschell, född 1750, död 1796-11-30 i Stockholm.
 • Ulrika Dorotea, född 1758-10-01, död 1759.
 • Sofia Ulrika, född 1764-08-22, död ogift 1846-07-07 på Gärknäs, Lojo socken, Nylands län, Finland.

TAB 2

Georg Johan, (son av Georg Henrik Conradi, adlad Conradi, tab 1), till Skattmansö i Vittinge socken, Västmanlands län. Född. 1752-07-00. Assistent vid svenska ostindiska kompaniet. Superkargör vid svenska ostindiska kompaniet 1779–1790. Död 1808-11-16 på Skattmansö, som han tillhandlat sig. Gift 1790-07-29 på Alnäs med Maria Johanna Küsel, född 1763-08-05 död 1845-08-15 på Skattmansö, dotter av direktören vid Ostindiska kompaniet och grosshandlaren i Stockholm Carl Gottfrid Kusel och Catharina Christina Tottie.

Barn:

 • Christina Elisabet, född 1791-09-15 i Stockholm, död 1842-03-11. Gift 1811-08-22 i Stockholm med generalmajoren Georg Fredrik Reutercrona, född 1773, död 1850.
 • Maria Charlotta, född 1794-02-28 i Stockholm, död i Stockholm 1815-10-20. 'Hon var förlovad med kabinettskammarherren och generalmajoren friherre Gustaf von Otter, men hon dog innan bröllopet.'

TAB 3

Gustaf Vilhelm, (son av Georg Henrik Conradi, adlad Conradi, tab 1), född 1761-09-03 i Stockholm. Sergeant vid Västmanlands regemente 1775-03-30. Page 1776-10-21. Sergeant vid änkedrottningens livregemente 1776-12-22. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1777-04-23. Löjtnant 1783-08-28. Stabskapten 1786-04-12. RSO 1790-08-22. Kapten med kompani 1790-10-20. Sekundmajor 1791-04-24. Överstelöjtnant 1797-05-01. Överste i armén 1809-02-09. Generaladjutant 1809-08-08. Avsked från regementet 1810-06-26. Landshövding i Hallands län 1810-07-07. Avsked från denna befattning 1812-07-17 och från generalstaben och armén 1812-08-04. Bosatte sig sedan i Finland och blev immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 144 bland adelsmän jämte sina söner Georg Jakob Vilhelm och Axel Fredrik. Död 1846-09-14 på Gärknäs i Lojo socken, Nylands län. Gift 1:o 1798-07-24 i Helsingfors med Catharina Charlotta Salsvärd, född 1776-02-10 död 1807-09-06 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Jakob Sahlstedt, adlad Salsvärd, och Lovisa Ulrika Sohlberg. Gift 2:o 1810-09-11 i Köpenhamn med sin systerdotter. Eleonora Elisabet Koschell, emot svensk lag, 'för vilket gifte de blevo i Göta hovrätt anklagade, da de nekade till giftermålet', född 1777, död 1838-05-25 på Gärknäs, dotter av kommerserådet och grosshandlaren Gabriel Christian Koschell och Maria Elisabet Conradi.

Barn:

 • 1. Georg Jakob Vilhelm, född 1799. Död 1864. Se Tab. 4
 • 1. Axel Fredrik, född 1801-02-09 (1801-01-09) [Ckb.] på Sveaborg. Kadett vid Karlberg 1815-09-29. 1. Korpral 1819 (Hc). Utexaminerad (Hc) 1820-09-19. Fänrik vid Västgötadals regemente 1820-10-19. Död 1821-09-23 på Tyresö.
 • 1. Elisabet Lovisa Catharina Charlotta, född 1802-12-21. Stiftsjungfru. Död ogift 1886-02-07 på Gärknäs.
 • 2. Maria Gabriella Eleonora Eugenia, född 1813-07-09, död ogift 1878-11-10 på Gärknäs.
 • 2. Sofia Vilhelmina Charlotta, född 1815-01-14 i Lojo socken, död 1868-07-09. Gift 1835-10-19 på Gärknäs med referendariesekreteraren Carl Ulrik von Christiersson, född 1795, död 1861.

TAB 4

Georg Jakob Vilhelm, (son av Gustaf Vilhelm, tab 3), född 1799-04-17. Kadett vid Karlberg 1815-09-29. Utexaminerad 1818-09-22. Fänrik vid Svea livgarde 1818-10-13. Löjtnant vid Svea livgarde 1826-12-06. Stabslöjtnant (KrAB) 1827-06-20. Kapten 1839-02-21. RSO 1850-06-26. Major. Majors avsked 1855-01-04. Död 1864-11-07 i Stockholm och begraven på Maria kyrkogård. Han hade med Ulrika Albertina Johansson under äktenskapslöfte nedanstående son, som genom riddarhusdirektionens beslut 1859-12-02 legaliserades.

Barn:

TAB 5

Georg (son av Georg Jakob Vilhelm, tab 4), född 1846-05-21 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1864-06-01. Utexaminerad 1870-03-16. Underlöjtnant vid Västgötadals regemente 1870-03-23. Adjutant vid överkommendantsexpeditionen i Stockholm 1875-10-27. Löjtnant 1879-04-04. Instruktör vid Zanderska medico-mekan. institutet i Stockholm 1880–1909. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i regementets reserv 1883-03-16. Extra ordinarie postexpeditör 1883-04-05. Kapten i armén 1891-12-18. RSO 1895-01-21. Avsked från reserven med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1903-10-30. RVO 1913-12-31. Avsked ur armén 1914-04-18. RPrKrO3kl. RFrHL. SiamKrO4kl. GM. Död 1924-02-05 i Lidingö förs, Stockholm. Gift 1877-11-27 i Stockholm med Hilda Augusta Ruth, född 1855-08-02 i Hedemora stadsförs ]], död 1925-07-09 i Stockholm, dotter av apotekaren Carl Arvid Ruth och Augusta Vilhelmina Ruth.

Barn:

 • Rut Helga Augusta, född 1879-11-22 i Stockholm, liksom syskonen, död i Stockholm 1880-10-10.
 • Maria, född 1885-02-01. Stiftsjungfru. Gift 1912-02-29 i Österskär med disponenten RVO, Ivar Hellberg, född 1884-01-16 i Stockholm, skilda genom Stockholms rådhusrätts utslag 1932-11-08.

TAB 6

Carl-Georg Jakob, (son av Georg. tab 5), född 1878-08-30 i Stockholm. Mogenhetsexam. 1897. Extra ordinarie tjänsteman i riksbanken 1898-04-21. Tillförordnad kontorsskrivare i riksbanken 1904-01-15. Ordinarie kontorsskrivare 1907-01-10. Revisor 1916-07-20. Tillförordnad kamrer 1925-09-18. Ordinarie kamrer 1927-10-12, verkställande styrelsesledamot vid riksbankens avdelningskontor i Sundsvall 1928, RVO 1935-06-06. Gift 1901 i Stockholm med Ebba Wennerholm, född 1882-04-29 i Stockholm, dotter av kassören Oscar Teodor Wennerholm och Sofia Vilhelmina Fredrique Hedenlund.

Barn:

 • Ebba Märta, född 1902-08-27 i Stockholm. Gift i Stockholm 1924-07-26 med civilingenjören Fredrik Cohrs, född 1896-01-28 i Tyska försen, Stockholm.
 • Birgit, född 1908-01-03 i Engelbrekts förs, Stockholm. Gift 1:o 1933-08-08 i Fogdö socken, Södermanlands län med försäljaren Carl Alf Mehlin, född 1902-07-17, från vilken hon blev skild.

TAB 7

Nils Georg Vilhelm, (son av Georg, tab 5), född 1881-05-19 i Stockholm. Genomgick Schartaus handelsinstitut. Korrespondent hos Price & Pierce i London. Kanslist vid svenska beskickningen i Paris 1909-08-20. Vice konsul 1923-05-17. OffFrSvSO. FrIP. RVO 1929-06-06. Gift 1921-05-28 i Paris med Marie-Louise Huet, född 1890-06-09 i Sedan (Frankrike).

Barn:

 • Gunilla Dagmar, född 1923-04-17 i Paris. Gift 1946-11-15 i Paris med löjtnanten i amerikanske armén Fredrick James Whittle . Överste i Förenta Staters flygvapen.

TAB 8

Knut Erland Georg, (son av Georg, tab 5), född 1882-12-18 i Klara förs, Stockholm. Mogenhetsexamen vid Nya elementarskolan i Stockholm 1902-05-20. Volontär vid Kalmar regemente 1902-05-28. Elev vid krigsskolan 1903-10-00. Officersexamen 1904-11-28. Underlöjtnant vid Kalmar regemente 1904-12-08. Löjtnant vid Kalmar regemente 1906-12-14. Tjänstgjorde vid intendenturkåren 1907–1911. Genomgick krigshögskolan 1912–1914. Lärare i krigskonst och topografi vid krigsskolan 1917–1918. Kapten i regementet 1919-10-31 och vid regementet 1920-04-30. 1. Adjutant vid II arméfördelningens stab RSO 1925-06-06. Överförd till övergångsstat 1927-05-27 fr o m 1928-01-01. Avsked 1939-12-19. Major i armén 1939-12-19. Kapten i Jönköpings-Kalmar regementes reserv. Verkställande direktör för systembolaget i Linköping. Gift 1911-04-11 i Stockholm (i Åls förs Kopparbergs län, vb) med Greta Cohrs, född i Stockholm 1887-10-15. Dotter av kartografen Edvard Herman Cohrs och Sigrid Dorotea Bergling.

Barn:

 • Erland Georg Fredrik, född 1912-03-29 i Stockholm.
 • Cecilia Margareta, född 1913-10-01 i Stockholm
 • Georg Henrik, född 1916-09-17 i Stockholm.
 • Agneta Dorotea, född 1920-04-09 i Eksjö förs.
 • Georg Urban, född 1928-11-30 i Skara förs.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: