:

Transchiöld nr 1293

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Transchiöld nr 1293 †

Adlad 1690-10-06, introd. 1697. Utdöd 1779-04-06.


1Indebeton, Nyköpings minnen 2, sid. 6. 2Um. 3Wn. 4SAB. 5At (L).

 • Isak Trana. Rådman i Nyköping. Begraven 1705 i Nyköpings västra kyrka.1

Barn:

 • Johan Trana, adlad Transchiöld, född 1656 i Nyköping. Student i Uppsala2 1673-10-16. Utrikes resor under fem år. Professor i matematik vid universitetet i Dorpat 1687. Sekreterare vid svenska hjälptrupperna till Rhenländerna 1690. Adlad s. å. 6/10 (introd. 1697 under nr 1293). Överauditör vid nämnda trupper 1692-09-09. Krigsfiskal 1694-05-03. Direktör över lantmäteristaten s. å. 29/9. Död 1699-09-07. 'Han har förbättrat åtskilliga svenska landkartor samt gjort flera särskilda avfattningar över landsvägarna i Sverige.'. Gift 1693-08-08 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm3 med Elsa Lovisa von Braunjohan i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1700 med kanslirådet Johan Schmedeman, adlad Schmedeman, född 1652, död 1713), döpt 1672-03-20 i Göteborg (Kristine), död 1721-05-00 i Botkyrka socken Stockholms län, dotter av packhusinspektoren Conrad Braunjohan, adlad von Braunjohan, och Sara Carlberg.

Barn:

 • Conrad Ludvig, till Arnöberg i Bond-Arnö socken Uppsala län. Född 1696-07-16 i Stockholm. Hovjunkare4 1721-12-12. Riksheraldiker5 1734-04-29. Kammarherre4 1741-09-15. Död 1765-05-15 på Skeppsta bruk i Gåsinge socken Södermanlands län. Gift 1727-11-19 Kersö med Anna Elisabet Gripenstierna, född 1708-01-17, död 1798-11-26 Hässelbyholm, dotter av kammarherren Carl Gripenstierna, och hans 1:a fru Catharina Héerdhielm, nr 1258.

Barn:

 • Agneta Maria, född 1728-11-08, död 1777-01-17 på Skeppsta bruk. Gift 1:o 1754-05-19 på Arnöberg med kaptenen Sven Fredrik Uggla, från vilken hon 1765-03-04 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1729, död 1808. Gift 2:o 1765-08-20 på Skeppsta bruk med landshövdingen Sven Westerman, adlad (och adopt. friherre) Liljencrantz, i hans 1:a gifte, född 1727, död 1797.
 • Carl Ludvig, född 1729-03-14 på Kersö. Student i Uppsala2 1740-03-26. Sergeant vid livgardet. Död ogift 1757-06-14 i Stockholm och begraven i Arnö.
 • En dotter, född 1730, död s. å. 20/6 i Ekerö socken Stockholms län.
 • Henrik Gustaf, född 1732-01-10 Östermalma. Student i Uppsala2 1740-03-26. Korpral vid livdragonregementet. Löjtnant. Död barnlös 1779-04-06 i Stockholm Adolf Fredriks förs. i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan. Han erhöll förmögenhet med hustrun och köpte Bo i Lidingö socken Stockholms län 1760 samt Torslunda i Sånga socken Stockholms län 1763, vilka egendomar han dock snart måste sälja. Gift med Johanna Beckman, död 1779-03-00 i Stockholm Adolf Fredriks förs. i Stockholm.
 • Elsa Catharina, född 1734-08-07 på Kersö, död där s. å. och begraven 1/9.
 • Eva Juliana, född 1736-11-07 på Arnöberg, död där 1738 och begraven s. å. 30/7.
 • Sigrid Beata, född 1739-10-07 på Arnöberg, död ogift.
 • Ottiliana Vilhelmina, född 1741-01-30 på Arnöberg, död 1788-08-12 Sturehov Gift 1766-10-05 i Stockholm (Maria förs. i Stockholm med sin systers svåger, riksrådet och presidenten Johan Westerman, adlad, friherre och greve Liljencrantz, i hans 1:a gifte, född 1730, död 1815.
 • Ferdinand August, född 1742-08-24 på Arnöberg, död där och begraven s. å. 21/11.
 • Josefina Lovisa, född 1744-02-13 på Arnöberg, död 1830-05-12 i Ryssby prästgård Kalmar län. Gift 1774-03-22 på Skeppsta bruk med ryttmästaren Hans Tiburtius Pantzerhielm (nr 2343), död 1794.
 • Adolf Ulrik, född 1745-02-27. Livdrabant 1766-12-09. Kornett vid lätta dragonregementet 1770-03-22. Löjtnant därst. 1771-10-09. Avsked s. å. 30/12. Död ogift s. d. i Stockholm.
 • Elsa Ebba, född 1747-08-09 på Arnöberg, död 1829-04-12 i Ryssby prästgård. Gift 1796-06-17 på Hässelbyholm med kontraktsprosten, kyrkoherden i Ryssby pastorat av Kalmar stift, LVO, Bengt Magnus Lindwall, född 1754-06-02 i Värnamo, död 1843-04-18 i Ryssby prästgård.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: