Af Schenbom nr 2173

Från Adelsvapen-Wiki

2173.jpg


Adliga ätten af SCHENBOM nr 2173 †

Adlad 1801-05-28, introd. 1802. Utdöd 1812-04-30.


1At (Sch.). 2Um. 3Ak. 4Helsingfors kyrkoarkiv.

TAB 1

Bengt Jönsson. Borgare i Skänninge. Död där 1693-09-20. Gift 1673-07-06 i nämnda stad med Marit Börjesdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Bengt Bengtsson i Skänninge, född 1672-05-01), död 1685-04-23 i Skänninge [Öä].

Barn:

  • Jöns Schenbom, döpt 1674-04-15 i Skänninge. Sämskmakare i Norrköping. Död där 1736-06-18. Gift 17(08) med Catharina Rehn, döpt 1691-02-08 i Norrköping, död där 1763-12-30, dotter av sämskmakareåldermannen i nämnda stad Johan Månsson Rehn och Maria Eriksdotter [Öä].

Barn:

  • Anders Schenbom, född 1718-03-04 i Norrköping. Borgare och fabriksidkare därst. 1740. Ingick 1748 handel med assessorn Harald Urlander om Ehrenspetziska yllemanufakturverket, vilken ansenliga rörelse han sedan drev till 1773. Faktor vid kronogevärstaktoriet i förutn. stad 1750, vilket honom år 1756 under vissa beting överlämnades till evärdlig ägo. Rådman 1753. Direktörs fullm. 1756 och överdirektörs 1763-03-10. Avsked från rådmansbeställningen 1783. Död 1785-06-12. 'Han var fullmäktig för Norrköpings stad under riksdagarna 1752, 1756 och 1762. Ärvde, förvärvade och gifte sig till ansenliga rikedomar, så att han till sist var ägare till åtskilliga kvarnar, plantager samt stads- och lantegendomar och bruk. Gjorde under pommerska kriget betydliga leveranser till kronan. Råkade dock genom kursens hastiga fall efter 1765 års riksdag samt fallissemanger och andra olyckor i sådant trångmål, att han 1773 måste göra konkurs, varefter han levde av sin rådmanslön och en honom av konungen tilldelad pension.' Gift1 1743-10-28 med Maria Beata Hoffler, född 1717-12-31, död 1785-09-20, dotter av bagareåldermannen och rådmannen i Nyköping Baltzar Hoffler och Anna Maria Lund.

Barn:

  • Baltasar Schenbom, adlad af Schenbom, född 1744-05-17 i Norrköping. Student i Uppsala2 1756-06-15. Handlande och manufakturist. Reste 1763–1781 utrikes. Handlande i S:t Petersburg 1787. Svensk generalkonsul eller såsom det sedermera kallades generalagent i nyssn. stad 1790-10-06. RVO 1795-04-28. Adlad 1801-05-28 jämte yngsta brodern, men efter honom i ordningen (introd. 1802 under nr 2173). Avsked3 1809-11-25. Legationsråd vid beskickningen i S:t Petersburg s. d.3. Chargé d'affaires i S:t Petersburg 18113. Död barnlös 1812-04-30 i nämnda stad och slöt således själv sin adl. ättegren. 'Han fick i egenskap av naturaliserad spansk köpman kvarbliva i S:t Petersburg, då 1788 års krig utbröt, samt hade under kriget tillfälle att med penningförskott och andra tjänster vara sina på flera orter i Ryssland kringspridda fångna landsmän behjälplig.'. Gift 1798-05-08 i S:t Petersburg med Rosina Catharina Göbelt, dotter av polska och kursachsiska hovrådet, juvelhandlaren i nämnda stad Christian Gottlob Göbelt och Maria Amalia Am-Ende.
  • Erik Adolf Schenbom, adlad af Schenbom, född 1757, död 1811. Se Tab. 2.

TAB 2

Erik Adolf Schenbom, adlad af Schenbom (son av Anders Schenbom, Tab. 1), född 1757-11-17 i Norrköping. Volontär vid Stackelbergska regementet 1771-05-01. Sergeant därst. s. å. 17/9. Premiäradjutant 1772-09-15. Löjtnant 1778-01-21. Stabskapten 1785-05-18. Kapten vid änkedrottningens livregemente 1786-12-14. Adjutant hos generalen, friherre Klingspor 1788-10-04. Major i armén 1789-06-13. Överstelöjtnant därst. 1790-08-21 (22/8). Generalintendent vid finska krigskommissariatet 1792-08-29. Överste i armén 1796-08-21. RSO 1798-11-26. Adlad 1801-05-28 jämte äldsta brodern, men före honom i ordningen (introd. 1802 under nr 2173). Ledamot av magasinsdirektionen 1803-07-23. Landshövding i Stockholms län 1808-12-02. Avsked 1810-12-20. Död 1811-08-19 i Stockholm. 'Han var bl. a. 1772 kommenderad såsom konstit. fänrik med de trupper, vilka under generallöjtnanten Sprengtportens befäl vid regementsförändringen avgingo till Stockholm.'. Gift 1794-06-23 med stiftsjungfrun Hedvig Beata Reuterskiöld, född 1764-06-13 Rånö, död 1834-04-12 i Kristianstad, dotter av ryttmästaren Axel Didrik Reuterskiöld, och Eva Anna Wefverstedt.

Barn:

  • Eva Charlotta, född 1795-04-23 i Helsingfors4, död 1878-04-19 i Stockholm. Gift där 1815-12-07 med generallöjtnanten, friherre David Henrik Stierncrona, född 1786, död 1845.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.