:

Rigeman nr 741

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rigeman nr 741 †

Natural. 1668-07-20, introd. s. å. Utdöd i början av 1700-talet.

Ätten har gemensamt ursprung med den 1650-11-14 adlade, men ej introducerade ätten Rigeman von Leijonstierna (von Löwenstern) och friherrliga ätten von Löwenstern (se sistnämnda ätt), men sambandet har icke kunnat utredas.


1Riga. 2Lk. 3At (P). 4Rf.

TAB 1

Palm (Palmatius) Rigeman. Borgare i Riga. Död 1557-05-28. Gift med Anna von Have, som levde änka 1570-09-27.

Barn:

 • Didrik Rigeman, född 1529. Rådsherre i Riga. Adlad av konung Sigismund III 1596-04-26. Död 1597. Gift 1558-07-08 med Elisabet thom Bergen, död 1609-03-15, dotter av borgmästaren i Riga Johan thom Bergen och Anna Schultz.

Barn:

 • Didrik Rigeman, född 1571. Rådsherre i Riga. Död där 1605-11-17. Gift med Gertrud Ringenberg, som levde 1624-03-19, men var död 1626-11-08, dotter av rådsherren i nämnda stad Gerhard Ringenberg och Idea Schröter.

Barn:

 • Didrik Rigeman, till Brinckenhof i Wendau socken i Livland, som han köpte 1640 och Pextaküll i samma socken, som han köpte 1649. Var 1640 assessor i Dorpats Waisengericht, medlem av stora gillet i Riga s. å. 20/8. Levde 1651, men var död 1664. Gift 1625 med Magdalena von Ulrich, dotter av vice presidenten i Dorpats hovrätt Johan von Ulrich, av huset Ruijl, och Anna Alcus.

Barn:

 • Didrik Rigeman, natural. Rigeman, till Ruotsila i Tyrvis socken i Finland, som han fick genom sitt gifte4. Ingick förlikning 1665-09-18 med sin broder Gerhard rörande Brinckenhof. Fänrik vid Viborgs läns infanteriregemente 16504. Ryttmästare vid Viborgs läns kavalleriregemente 1657. Natural. svensk adelsman 1668-07-20 (introd. s. å. under nr 741). Avsked4 1676-10-28. Död före 1684.4. Gift med N. N. Burmeister.

Barn:

 • Adam Johan. Student i Åbo 1677. Levde 1679 på Ruotsila. [4]
 • Sofia Maria, döpt 1666-01-14 på Ruotsila. Helena Christina, född omkr. 1668, begraven 1740-11-26 i Tyrvis socken i Finland. Gift med ryttmästaren Gustaf Mellin, friherre Mellin, född 1673, död 1704.
 • Carl Gustaf. Förare vid Österbottens regemente. Sergeant därst. 1695-11-01. Fänrik 1696-03-10. Löjtnant 1700-07-28. Konfirm.fullm. 1701-10-18. Död ogift 1704-05-31 i Riga. [2]
 • Elisabet. Var flykting i Stockholm 1716. Var gift 1679 med löjtnanten Jonas Lagerbeck.

TAB 2

Gerhard (son av Didrik Rigeman, natural. Rigeman, Tab. 1), till Brinckenhof och Pextaküll, vilka han ärvde (efter farbrodern Gerhard?). Student i Åbo 1677. Löjtnant 1683. Fredsdomare i Livland. Levde 1704, då efter Dorpats övergång såväl Erinckenhof som Pextaküll tillföllo erövrarna. Gift med Anna Elisabet Gripensperr, till Tarrastfer i Torma socken i Livland, dotter av Johan Schouman, adlad Gripensperr.

Barn:

 • Gerhard. Student i Dorpat3 1696-01-24. Löjtnant vid De la Gardies infanteriregemente 1700-02-24. Konfirm.fullm. 1701-02-04. Död ogift. [2]
 • Anna Margareta. Ärvde Tarrastfer. Hon återvann Brinckenhof och Pextaküll för sina arvingar 1723. Gift med majoren och lantrådet i Livland Georg Johan von Bock, död efter 1740.
 • En dotter. Gift med Carl Otto von Stackelberg, av huset Camby.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: