:

Af Enehielm nr 2089

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Enehielm nr 2089

Adlad 1770-05-28, ånyo adlad 1772-09-13 introducerad 1776.

Ätten, som immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 154 bland adelsmän, har icke varit representerad i Sverige sedan 1818. Såsom äldste kände stamfader har uppställts Ambrosius Simonsson till Lumparland på Åland. Han hade sonen Simon Ambrosiusson, proviantmästare i gamla Helsingfors, som blev avrättad 1599 såsom anhängare av konung Sigismund och var gift med Brita Jakobsdotter Svart, som sedan gifte om sig med Claes Andersson Skalm. Simons son Carl Simonsson Greek, assessor i Åbo hovrätt, död 1662, var gift med Elisabet Christiernsdotter, dotter av assessorn Christiern Filipsson, och hade sönerna Christer, Simon, Henrik och Carl, alla studenter i Åbo. Antagligen son till någon av dem var nedanstående Carl Hellenius. Han eller hans far hade ändrat namnet Greek till Hellenius [Cbh].

Enehielm%20A208900.jpg

TAB 1

Carl Hellenius. Kronofogde i Kexholms härad 1695–1710. Gift med Anna Hermigier i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kapellanen i Kexholm Johan Nethænius).

Barn:

 • Anders Hellenius, född 1702-10-10 i Kexholm. Notarie vid kämnärsrätten i Helsingfors 1726. Regementsskrivare vid Kymmenegårds regemente 1729. Häradsfogde i Kymmene härad, Finland 1735. Krigskommissarie 1740. Fältproviantmästare under finska kriget 1741–1743. Lanträntmästare och proviantmästare i Nylands och Tavastehus län. Kunglig räntmästares avsked 1763-12-13. Adlad 1770-05-28 och adopterad på den utgångna adliga ätten Enhielm men blev ej introducerad. Död 1772-04-03 i Helsingfors och i Helsingfors begraven. Hans barn antogo namnet Enhielm och sönerna sökte 1772 introduktion under nämnda ätts nummer, nr 1275, men blevo 1772-09-13 särskilt adlade med namnet af Enehielm (introducerad 1776 under nr 2089). Gift 1730-03-03 i Helsingfors med Elisabet Sund, född 1714-05-03 i Roslagen, död 1768-08-31, dotter av amiralitetskaptenen Hans Sund och Christina Ek.

Barn:

 • Carl Gustaf Hellenius, sedan Enhielm, adlad af Enehielm, född 1736. Kunglig räntmästare. Död 1828. Se Tab. 2.
 • Fabian Hellenius, sedan Enhielm, adlad af Enehielm, född 1738-03-21. Student i Åbo 1754. Auskultant i Åbo hovrätt 1756-05-06. Extra ordinarie kanslist i Åbo hovrätt 1757-02-17. Vice notarie 1759-07-09. Tygvaktare vid artilleribataljonen i Finland 1761-04-29. Ledamot i balans- och restantiekommissionen i Nylands och Tavastehus län 1769-02-22. Adlad jämte bröderna 1772-09-18 (introducerad 1776 under nr 2089). Sekreterare vid arméns flottas överrätt i Finland 1776-12-04. Avsked med krigsråds titel 1794-02-24. Immatrikulerad 1818-01-28 på riddarhuset i Finland under nr 154 bland adelsmän. Död ogift 1822-03-01 på Östersundom gård, Sibbo socken, Finland och slöt själv sin ättegren.
 • Per Hellenius, sedan, Enhielm, adlad af Enehielm, född 1742. Överstelöjtnant. Död 1807. Se Tab. 12.
 • Jonas Hellenius, sedan Enhielm, adlad af Enehielm, född 1748. Överstelöjtnant. Död 1830. Se Tab. 18.

TAB 2

Carl Gustaf Hellenius, sedan Enhielm, adlad af Enehielm (son av Anders Hellenius, Tab. 1), född 1736-05-22. Student i Åbo 1752-02-12. Auskultant i Åbo hovrätt 1756-05-06. Extra ordinarie kanslist i Åbo hovrätt 1757-02-17. Extra notarie 1759-07-11. Interimslanträntmästare och proviantmästare i Nylands och Tavastehus län 1760-07-23. Ränte- och proviantmästare i Nylands och Tavastehus län 1764-03-13. Adlad jämte bröderna 1772-09-13 (introducerad 1776 under nr 2089). Kunglig räntmästares titel 1779-02-07. Tjänstfri 1796. Avsked 1810-11-18. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 154 bland adelsmän 1818-01-28. Död 1828-02-11 på Hakkari rusthåll, Lempäälä socken, Finland. Gift 1773-09-07 i Lempäälä prästgård med Catharina Edner, född 1752-09-29, död 1807-10-06 på Tolvila, Lempäälä socken, dotter av prosten och kyrkoherden i Lempäälä, mag. Erik Edner och Anna Magdalena Justander.

Barn:

 • Erik Gustaf, född 1774. Kapten. Död 1832. Se Tab. 3
 • Magdalena Elisabet, född 1777-07-04. Stiftsjungfru. Död 1851-11-15 på Ryttylä, Hausjärvi kapellförsamling. Gift 1809-09-28 i Lempäälä socken med överjägmästaren August Fredrik Granfelt, född 1780, död 1863.
 • Carl Fabian, född 1780-06-14. Konduktör vid Stockholms fortifikationsstat 1787-03-30. Konduktör på Sveaborg 1795-06-12. Löjtnant vid Adlercreutzska lätta infanteriregementet 1804-06-29. Kaptens avsked 1810-06-19. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 154 bland adelsmän 1818-01-28. Död barnlös 1835-09-29 på Viiala, Akkas socken. Gift på Viiala, Akkas socken 1813-02-28 med stiftsjungfrun, friherrinnan Sofia Juliana Mellin, född 1778-05-11, död 1835-03-02 på Viiala, dotter av kornetten, friherre Bernt Johan Mellin, och Agneta Juliana von Knorring.
 • Anders, född 1782. Hovrättsauskultant. Död 1838. Se Tab. 11
 • Catharina Sofia, född 1783-07-01. Stiftsjungfru. Död 1869-01-02 i Lempäälä socken. Gift 1815-03-07 med lagmannen Gustaf Svinhufvud af Qvalstad, född 1774, död 1830.
 • Ulrika Emerentia, född 1785-09-16, död 1786-10-03.

TAB 3

Erik Gustaf (son av Carl Gustaf Hellenius, sedan Enhielm, adlad af Enehielm, Tab. 2), född 1774-12-11 i Helsingfors. Inskriven till krigstjänst 1781. Fänrik vid Tavastehus infanteriregemente 1781-04-04. Adjutant vid Tavastehus infanteriregemente 1781-04-11. 2. Adjutant 1792-08-11. Löjtnant 1794-06-24. Kaptens avsked 1810-06-05. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 154 bland adelsmän 1818-01-28. Död 1832-01-04 på Ritaniemi, Hauho socken. Han bevistade finska krigen 1788–1790 och 1808–1809. Gift 1803-09-27 på Kantala, Saarijärvi socken med Anna Lovisa Hackzell, född 1783-12-02, död 1851-12-27 på Junttila gård, Elimä socken, dotter av lantmäteridirektören Mattias Hackzell och Ulrika Eleonora Löfwing.

Barn:

 • Engel Antoinette, född 1811, död 1812-10-02 i Saarijärvi socken.
 • Carl Emil, född 1813. Kollegiiassessor. Död 1875. Se Tab. 4
 • Georg Edvard, född 1815. Kyrkoherde. Död 1877. Se Tab. 5
 • Gustaf Leonard, född 1818-01-11 i Saarijärvi socken. Student i Helsingfors 1835-12-15. Underofficer vid 1. finska sjöekipaget. Avsked 1841. Tillförordnad lärare vid lägre elementarskolan i Borgå 1843-04-05. Prästvigd i Borgå 1843-05-19. Pastorsadjunkt i Viborg. Biträdande curam gerens i Borgå 1844-08-13. Pastorsadjunkt i Elimä 1845-08-27. Vice pastors titel 1854-12-06. Kapellan i Elimä 1856-10-15. Pastoralexamen 1857-05-23. Kyrkoherde i Anjala pastorat 1864-05-05. Kyrkoherde i Hattula pastorat 1872-12-18. Titulerad prost 1875-12-21. Död barnlös 1877-06-10 i Hattula prästgård. Gift 1850-03-19 med sin fasters mans brorsdotter Fredrika Charlotta Carolina Granfelt, född 1829-08-28 i Kalvola socken, död 1894-12-29 i Helsingfors, dotter av häradshövdingen Carl Henrik Granfelt, och Ulrika Charlotta Furuhielm, nr 2051.
 • Sebastian Alfred, född 1820-04-20, död 1820-04-29.
 • Mattias Fabian, född 1821. Major. Död 1875. Se Tab. 7
 • Achates Evert, född 1825-06-14, död 1825-07-24.
 • August Olivier, född 1826-07-15, död 1830-02-19.

TAB 4

Carl Emil (son av Erik Gustaf, Tab. 3), född 1813-06-01 i Ruovesi socken. Student i Helsingfors 1830-11-06. Lantmäteriauskultant 1835-12-19. Anställd i rysk tjänst vid ministeriet för riksdomänerna. Kollegiisekreterares titel 1847-02-09. Titulärråds titel 1851-03-18. Lantmätare i Vitebska guvernementet. Kollegiiassessors titel. Avsked 1856-04-19. Återkom till Finland. Föreståndare för postexpeditionen i Lahtis 1865-02-02. Död 1875-03-26 i Hollola socken. Gift 1847-12-17 med Anna Carolina Hildung.

Barn:

 • Carl Gustaf Vladimir, född 1852-09-25, död 1874-07-24.

TAB 5

Georg Edvard (son av Erik Gustaf, Tab. 3), född 1815-09-26 i Saarijärvi socken. Student i Helsingfors 1830-11-06. Fil. kand. 1840-06-15 och promov. fil. mag. 1840-07-20. Prästvigd i Borgå 1842-06-04. Kapellansadjunkt i Helsingfors 1842-06-04. Tillförordnad fånghuspredikant i Helsingfors 1844-01-10. Ordinarie 1844-07-03. Vice pastors titel 1849-12-19. Tillika predikant vid Lappviks kuranstalt för sinnessjuka invid Helsingfors 1851-06-17. Därjämte religionslärare vid infanterijunkareskolan i Helsingfors. Pastoralexamen 1856-06-03. Kyrkoherde i Puumala pastorat 1860-01-24. LRS:tStO3kl 1861-07-10. Kyrkoherde i Hollola pastorat 1874-10-07. Död 1877-02-15 i Hollola prästgård. Gift 1861-07-21 med Ulrika Johanna Standertskjöld, född 1839-12-13 i Janakkala socken, död 1894-10-07 i Tavastehus, dotter av underlöjtnanten Henrik Johan Standertskjöld, och Margareta Christina von Kraemer, nr 1959.

Barn:

 • Anna Christina, född 1862-09-01 i Puumala prästgård.
 • Henrik Carl Gustaf Edward, född 1863-12-22 i Puumala prästgård, död i Puumala prästgård 1868-07-09.
 • Kurt Fabian, född 1865-09-06 i Puumala prästgård, död i Puumala prästgård 1867-12-18.
 • Kenny Sofia, född 1867-07-15 i Puumala prästgård, död ogift 1892-12-24 i Montreux.
 • Alina Emilia, född 1869-09-15 i Puumala prästgård. Gift 1891-09-09 med direktören i föreningsbankens i Finland centralstyrelse Henrik Viktor Fredrik Gadd, född 1862-07-06 i Jyväskylä socken, död 1926-03-25 i Helsingfors.
 • Hugo Edvard, född 1871-03-27 i Puumala prästgård. Student i Helsingfors 1891-09-12. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1898. Avgången 1899. Inköpte 1902 Dalkarby, Pojo socken.
 • Kurt Gustaf Edvard, född 1872. Godsägare. Död 1918. Se Tab. 6.
 • Fanny Gertrud Adelaide, född 1875-06-16 i Hollola prästgård.

TAB 6

Kurt Gustaf Edvard (son av Georg Edvard, Tab. 5), född 1872-12-07 i Puumala prästgård. Student i Helsingfors 1896-02-25. Elev vid högre avdelningen av Mustiala lantbruksinstitut 1896. Ägare av Monikkala gård, Janakkala socken. Död 1918-04-18. Gift 1898-11-26 i Helsingfors med Alice Hougberg, född 1875-03-17, dotter av ledamoten av senatens för Finland justitiedepartement, senatorn Sven Vilhelm Hougberg och Lilly Lovisa Gustava von Rehekampff.

Barn:

 • Tor Edvard, född 1899-10-03 på Monikkala. Student i Helsingfors 1919-05-26. Reservfänrik 1920-09-15. Förvaltare av Monikkala. FFrMM m. r. o. sp.
 • Hugo Erik Gustaf, född 1902-08-23 på Monikkala. Student i Helsingfors 1920-05-27. Elev vid tekniska högskolan i Dresden. FFrMM.
 • Kenny Louise, född 1910-09-10 på Monikkala.

TAB 7

Mattias Fabian (son av Erik Gustaf, Tab. 3), född 1821-04-06 i Saarijärvi socken. Kadett i Fredrikshamn 1836. Avgick 1840-12-01. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1841-11-22. Underfänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1843-04-24. Avsked 1844-11-27. Fänrik vid finska grenadjärskarpskyttebataljonen 1845-12-27. Transporterad till reservskarpskyttebataljonen. Underlöjtnant vid reservskarpskyttebataljonen 1850-01-20. Löjtnant 1852-01-29. Transporterad till 2. (Vasa) finska indelta skarpskyttebataljonen 1854-07-15. Stabskapten vid 2. (Vasa) finska indelta skarpskyttebataljonen 1855-07-30. RRS:tStO3kl m sv 1856-01-01. Kapten 1856-07-06. Majors avsked 1868-06-20. Kronolänsman i Kauhajoki socken. Död 1875-06-10 på Mattila hemman, Aro by i Kauhajoki socken. Gift 1857-10-15 med Ida Sofia Malmberg, född 1839-04-15 i Lappo socken, död 1869-09-08 på Mattila, dotter av sockenadjunkten i Lappo Nils Gustaf Malmberg och hans 2:a hustru Sofia Amanda Carolina Bergroth.

Barn:

 • Sofia Elisabet, född 1858-08-17, död 1861-03-07.
 • Gustaf Emil, född 1860. Överste. Död 1918. Se Tab. 8
 • Axel Fabian, född 1861. Verkligt statsråd. Död 1922. Se Tab. 10.
 • Anna Ida Charlotta, född 1864-03-24 i Storkyro socken. Gift 1882-06-06 med kollegan vid finska normallyceum i Helsingfors Anders Viktor Hellman, född 1851-04-24 i Pedersöre socken, död 1902-03-26 i Helsingfors.
 • Ellen Ida Matilda, född 1865-12-10 i Ilmola socken. Telegrafist av 3. kl. vid Helsingfors centraltelegrafstation 1887-06-03. Post-telegraftjänsteman av 5. kl 1891-01-13. Avsked 1901-07-00. Tillförordnad kollega i ryska språket vid lyceum i Borgå 1905. Avsked 1906. Gift 1909-04-08 med sakföraren, vice häradshövdingen Carl Johan Svanljung i hans 2:a gifte, född 1861-01-31 i Vasa.
 • Sigrid Ida Helena, född 1867-10-10 i Ilmola socken. Telegrafist av 3. kl. vid Helsingfors centraltelegrafstation 1887-06-03. Avsked. Gift 1889-10-10 med ledamoten i direktionen för Kausallisosakepankki, fil. kand Axel Vilho Soini, född 1854-12-29 i Korpilaks socken.
 • Dagmar Ida Emilia, född 1869, död 1870-05-02.

TAB 8

Gustaf Emil (son av Mattias Fabian, Tab. 7), född 1860-02-22 i Storkyro socken. Kadett i Fredrikshamn 1874-07-09. Underlöjtnant vid 7. (Tavastehus) finska skarpskyttebataljon 1881-08-20. Löjtnant vid 7. (Tavastehus) finska skarpskyttebataljon 1884-06-13. Bataljonsadjutant 1885-05-18–1888-04-12. RRS:tStO3kl 1885-08-05. Stabskapten 1891-03-14. Tillika translator i ryska språket vid rådstuvurätten och magistraten i Tavastehus 1892. RRS:tAO3kl 1894-02-15. Kapten 1895-04-13. Överstelöjtnant 1901-03-11. RRS:tStO2kl 1901-09-01. Uppförd på indragningsstat 1902-02-10. Inspektör för med statsmedel understödda träslöjdskolan i Tavastehus 1902. Tillförordnad polismästare i Tavastehus 1906–1907. Translator i ryska språket hos länsstyrelsen i Tavastehus län 1907. Brandmästare i Tavastehus 1911. Ånyo tillförordnad polismästare i Tavastehus 1918. Tillförordnad krigskommissarie i Åbo läns II. distrikt 1918. Införd i finska arméns rullor 1918. Överste. Död 1918-10-31 i Tavastehus och begraven i Helsingfors. Gift 1882-03-25 med Hedvig Matilda Alfthan, född 1857-09-27 i Vederlaks socken, dotter av gardeskaptenen Apollon Alfthan och Julia Alfthan.

Barn:

 • Hjördis Hedvig Ingeborg, född 1883-01-17 i Tavastehus, död 1921-01-24 på Drumsö, Helsinge socken. Gift 1904-01-12 i Tavastehus med kaptenen vid lotsverket i Finland Claes Oskar Ekebom, född 1877-02-13 i Helsingfors.
 • Alexis Gustaf Maximilian, född 1886. Operasångare. Se Tab. 9.
 • Hanna Anna Maria, född 1890-08-01 i Tavastehus. Student i Helsingfors 1909-09-14. Sjuksköterska.

TAB 9

Alexis Gustaf Maximilian (son av Gustaf Emil, Tab. 8), född 1886-10-02 i Tavastehus. Kadett i Fredrikshamn 1900-06-18. Avgick 1902. Student i Helsingfors 1906-05-14. Lärare i sång vid musikinstitutet i Helsingfors. Operasångare. Gift 1917-06-02 i Helsingfors med finska friherrinnan Brita Constance Johanna Hisinger-Jägerskiöld, född 1894-06-14 i Helsingfors, dotter av överkassören i Finlands bank, stabskaptenen Christer Ludvig Edvard Jägerskiöld, adopterad finsk friherre Hisinger-Jägerskiöld, och (finska friherrinnan) Constance Maria Hisinger.

Barn:

 • Per-Erik Fridolf, född 1918-04-27.
 • Constance Maria, född 1919-08-12.

TAB 10

Axel Fabian (son av Mattias Fabian, Tab. 7), född 1861-10-31 i Storkyro socken. Kadett i Fredrikshamn 1876-07-28. Underlöjtnant vid 3. (Vasa) finska skarpskyttebataljon 1883-08-24. Löjtnant vid 3. (Vasa) finska skarpskyttebataljon 1888-03-31 med tur från 1887-08-24. Bataljonskassör 1890-05-22–1893-05-23. Bataljonsadjutant 1893-07-06. RRS:tStO3kl 1896-02-23. Stabskapten 1898-04-13. Kapten 1900-10-22. RRS:tAO3kl 1901-09-01. Agent i finska brandstodsbolagets för landet Vasa distrikt 1902-02-20–1903-07-08. Tillförordnad polismästare i Vasa med placering på arméinfanteriet 1903-07-05. Överstelöjtnant 1904-04-10. Hugnad med en briljanterad ring 1905-04-30. Polismästare i Helsingfors 1905-06-13–12/12. Avsked ur militärtjänsten med överstes grad 1906-01-30. Tillförordnad kassör vid generalguvernörskansliet i Finland 1906. RRS:tStO2kl 1907-05-05. Hugnad med en briljanterad ring 1908-04-26. Tillförordnad yngre tjänsteman för särskilda uppdrag vid generalguvernörskansliet i Finland 1908. RRS:tAO2kl 1909-04-11. Äldre tjänsteman för särskilda uppdrag hos generalguvernören över Finland 1909-11-12. Generaltulldirektör 1910-10-26. RRS:tV1O4kl 1912-04-07. Verkligt statsråds titel 1915-04-04. Guvernör i Uleåborgs län 1915-06-21. RRS:tV1O3kl 1917-01-31. Avsked 1917-04-03. Död 1922-06-01 i Köpenhamn. Gift 1891-10-29 i Vasa med Anna Maria Louise Ernst (Lisen), född i Vasa 1871-08-08, död 1918-04-28, dotter av restauratören Fredrik Adolf Henrik Ernst och Augusta Steffens.

Barn:

 • Sigrid Ida Louise, född 1892-08-15. Student i Helsingfors 1911-02-14. Gift 1918-02-19 med odontologie licentiaten Ernst Schybergson, född 1891-01-29 i Helsingfors.
 • Axel Per Henrik, född 1901-09-28, död 1901-10-01.
 • Kurt Henrik Fabian, född 1903-07-29.

TAB 11

Anders (son av Carl Gustaf Hellenius, sedan Enhielm, adlad af Enehielm, Tab. 2), född 1782-11-12. Student i Åbo 1798-10-11. Auskultant i Åbo hovrätt 1801-12-19. Död 1838-03-21 i Åbo. Gift med Gustava Montin, född 1787-01-31 i Pargas socken, död 1848-02-17 i Åbo. dotter av andre kapellanen i Pargas, fil. doktor Gustaf Daniel Samuelsson Montin och Hedvig Runfors.

Barn:

 • Anders Gustaf, född 1810-07-17 i Åbo. Student i Åbo 1828-08-30, sedan i Helsingfors. Död ogift 1833-04-05 i Helsingfors.
 • Gustava Engla Antoinetta, född 1813-07-03 i Åbo. Gift 1850-03-19 med skräddarmästaren i Åbo Carl Reinhold Wilenius, död 1855.
 • Charlotta Emerentia, född 1817-10-19 i Åbo, död ogift 1893-05-17.

TAB 12

Per Hellenius, sedan Enhielm, adlad af Enehielm (son av Anders Hellenius, Tab. 1), född 1742-01-24 i Stockholm. Student i Åbo 1758. Underkonduktör vid fortifikationen 1761-09-15. Sergeant vid Björnbergska regementet 1768-05-16. Stabsfänrik vid Björnbergska regementet 1770-01-26. Fänrik vid regementet 1771-06-12. Adlad jämte bröderna, men främst bland dem, 1772-09-13 (introducerad 1776 under nr 2089). Löjtnant vid änkedrottningens livregemente 1772-09-25. Löjtnant vid Björnbergska regementet 1773-03-03. Kapten vid Kymmenegårds lätta infanteribataljon 1778-01-21. Major och chef för Kymmenegårds lätta infanteribataljon 1781-04-04. Överstelöjtnant i armén 1787. RSO 1787-11-26. Död 1807-11-17 på Lappträsks gård, Lappträsks socken, Finland. 'Han nyttjades 1772 på Sveaborg av generallöjtnanten Sprengtporten vid regementsförändringen till trohetsedens emottagande av garnisonen på Långörn och i Helsingfors samt sändes sedan såsom enspännare till Stockholm med underdånig berättelse om förloppet, därvid han oftast måste gå till fots och passerade Ålands hav i en mindre fiskarbåt med endast en liten gosses tillhjälp. Var delaktig i Anjalaförbundet och överfördes därför under bevakning till Stockholm, dömdes att halshuggas, utfördes till avrättsplatsen (Ladugårdslandstorget, Stockholm), men fick där förskoning till livet och insattes på Varbergs fästning, varifrån han sedermera blev lösgiven.' Gift 1784-04-30 i Lovisa med Anna Christina Gylling, född 1764-11-29 i Lovisa, död 1821-05-07 på Kristineberg, Lappträsks socken, dotter av landskamreraren i Kymmenegårds län, kammarrevisionsrådet Gabriel Gylling och hans 2:a hustru Margareta Christina Printz.

Barn:

 • Christina Elisabet, född 1784-12-09, död 1784-12-24.
 • Anna Petronella, född 1787-06-06. Stiftsjungfru. Död ogift 1818-01-09 på Lappträsk gård.
 • Augusta Teodora, född 1789-06-22, död 1792-04-28 i Varberg.
 • Vendela Lovisa, född 1792-04-29, död ogift 1868-11-11 i Borgå.
 • Emerentia Christina, född 1794-05-21 i Borgå, död i Borgå 1884-09-11. Gift 1:o 1828-02-10 på Kristineberg, Lappträsks socken med lanträntmästaren i Nylands och Tavastehus län Carl Fredrik Linderoos, född 1790, död 1830-06-28 i Helsingfors. Gift 2:o 1839-09-12 i Borgå med rådmannen i Borgå, fältkamreraren Anders Gustaf Malm, i hans 2:a gifte, född 1790-11-11, död 1876-07-22 i Borgå.
 • Per Gabriel Anders, född 1797. Auditör. Död 1843. Se Tab. 13
 • Carolina Vilhelmina, född 1801-11-28 i Lappträsk. Stiftsjungfru. Död 1858-04-04 i Tavastehus. Gift 1825-08-14 på Kristineberg med slotts- och lasarettsläkaren i Tavastehus, kir. mag. Bernt Fredrik Åkesson, född 1794-07-01 i Borgå socken, död 1842-02-20 i Tavastehus.

TAB 13

Per Gabriel Anders (son av Per Hellenius, sedan Enhielm, adlad af Enehielm, Tab. 12), född 1797-10-27 i Lappträsks socken. Student i Åbo 1814-03-05. Auskultant i Åbo hovrätt 1815-12-19. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 154 bland adelsmän 1818-01-28. Extra notarie i Åbo hovrätt 1820-06-17. Vice häradshövding 1822-06-20. Auditör vid 5. finska skarpskyttebataljonen 1827-11-29. Avsked 1831-05-16, då bataljonen upplöstes. Tillförordnad landssekreterare i Nylands och Tavastehus län 1831–1832. Död 1843-07-31 på Moisio gård, Elimä socken hastigt under bevistande av ett bröllop. Gift 1829-09-15 i Borgå med Vilhelmina Henrika Uggla, född 1802-08-07, död 1855-06-12 i Borgå, dotter av översten Gustaf Uggla, och Maria Elisabet Lalin.

Barn:

 • Per Eberhard Heribert Rudolf, född 1830. Kollega. Död 1868. Se Tab. 14.
 • Bo Claes Fredrik, född 1832-04-03, död 1834-01-18 på Kristineberg, Lappträsks socken.
 • Knut William Bernhard, född 1834. Löjtnant. Död 1862. Se Tab. 15.
 • Evelina Vilhelmina, född 1836-07-23 i Lappträsks socken. Tillförordnad föreståndarinna för seminarium i Ekenäs 1871-09-28. Ordinarie föreståndarinna i Ekenäs 1873-11-27. Avsked 1888-09-07. Död ogift 1919-06-28 i Borgå.
 • Kurt Fredrik Leonard, född 1838. Konteramiral. Död 1897. Se Tab. 16.
 • Gustaf Eckhard Maximilian, född 1840. Överste. Död 1925. Se Tab. 17.

TAB 14

Per Eberhard Heribert Rudolf (son av Per Gabriel Anders, Tab. 13), född 1830-06-17 på Kristineberg, Lappträsks socken. Student i Helsingfors 1847-06-19. Tillförordnad lärare vid högre elementarskolan i Lovisa 1857-02-19. Tillförordnad kollega vid högre elementarskolan i Nyslott 1859-10-26. Kollega i matematik vid högre elementarskolan i Nyslott 1860-01-11. Död 1868-11-20 i Nyslott. Gift 1864-08-10 med Emilia Augusta Tawast, född 1832-10-16, föreståndarinna för fruntimmersskolan i Kuopio 1876-05-01 och för enahanda läroverk i Viborg 1889. Avsked 1892-06-01. Hugnad med briljanterat armband 1894-04-29. Död 1905-01-13 i Viborg, dotter av fältkamreraren Alexander Magnus Tawast, och Elisabet Gustava Tawast.

Barn:

 • Per Kurt Alexander, född 1865-10-02 i Nyslott. Student i Helsingfors 1884-06-11. Auskultant i Viborgs hovrätt 1889-06-05. Vice häradshövding 1893-05-31. Notarie vid rådstuvurätten i Viborg 1896-10-17. Yngre justitierådman och tillika brottmålsnotarie vid rådstuvurätten i Viborg 1899-03-02. Civilnotarie vid rådstuvurätten i Viborg 1902. Äldre justitierådman 1907. Assessor i Viborgs hovrätt 1919-04-15.
 • Carl Rudolf Leonidas, född 1867-09-15 i Nyslott. Kadett i Fredrikshamn 1881-07-03. Avgick 1886-02-05. Student i Helsingfors 1886-06-09. Sinnessjuk.

TAB 15

Knut William Bernhard (son av Per Gabriel Anders, Tab. 13), född 1834-10-22 på Kristineberg, Lappträsks socken. Yngre underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1851-12-16. Underfänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1852-10-24. Porte-épéefänrik 1853-10-26. Fänrik vid konungens av Preussen grenadjärregemente 1854-01-29. Transporterad till 3. (Uleåborgs) finska indelta skarpskyttebataljon 1854-12-27. Underlöjtnant 3. (Uleåborgs) finska indelta skarpskyttebataljon 1855-07-30. Löjtnant 1858-03-21. Död 1862-03-23 i Uleåborg (avhände sig själv livet). Gift 1858-09-09 i Uleåborg med Amalia Fredrika Clásen, född 1836-10-20, död 1913-12-28, dotter av landssekreteraren i Uleåborgs län, lagmannen Johan Fredrik Clásen och hans 3:e hustru Amalia Enbom.

Barn:

 • Georg Maximilian, född 1859-06-22 i Uleåborg. Ägnade sig åt affärsverksamhet och hade en tid anställning vid Förenings-ölbryggeriet i Viborg. Anställd vid Nobelska fabrikerna i Baku 1880, sedermera vid Nobelska fabrikerna i Bakus industriella inrättningar i S:t Petersburg och i Helsingfors. Gift 1887-10-22 i Baku med Catharina Carolina Danielsen, född 1864-08-13 i S:t Petersburg, död 1919-12-03 i Helsingfors, dotter av handlanden Jakob Danielsen och Maria Eklund.
 • Aina Maria, född 1860-09-30 i Uleåborg. Lärarinna i tyska och svenska språken vid fruntimmersskolan i Kuopio 1886. Lärarinna i tyska språket vid svenska fruntimmersskolan i Uleåborg 1888-05-26, vilken befattning sedan ändrats till lärare i svenska och tyska språken vid femklassiga mellanskolan i samma stad.
 • Lovisa Amalia Vilhelmina, född posthuma 1862-07-28 i Helsingfors, död i Helsingfors 1864-05-14.

TAB 16

Kurt Fredrik Leonard (son av Per Gabriel Anders, Tab. 13), född 1838-05-07 på Kristineberg, Lappträsks socken. Kadett vid Alexandrovska kadettkåren i Tsarskoje Selo 1848-01-14. Transporterad till sjökadettkåren i S:t Petersburg 1848-09-28. Midshipman med placering på baltiska flottan 1856-05-28. Kommenderad till vitahavsflottiljen 1859-05-02. Löjtnant 1862-04-29. Återkommenderad till baltiska flottan 1862-09-27. RRS:tStO3kl 1865-01-13. Äldste officer å ångkorvetten Askold 1865-09-09. Transporterad till sibiriska flottiljen 1866-11-20. RRS:tAO3kl 1868-04-12. Kommendör på transportångaren Japanets 1868-08-24. Kaptenlöjtnant 1872-01-12. Adjoint hos kommendören över hamnen Nikolskoje vid Amurfloden samt chef för lots- och fyrinrättningarna i Amurdistriktet 1873-03-28. Kommendör på ångfartyget Amur 1873-11-13 och på transportångaren Mandschur 1876-03-15. RRS:tStO2kl 1877-04-16. Kommendör på klippern Abrek 1880-11-03. Kapten av 2. rangen 1881-01-13. RRS:tV1O4kl m ros 1882-10-04 och S:tAO2kl 1883-04-29. Tillförordnad kommendör för sibiriska sjöekipaget 1885-09-13. Kapten av 1. rangen och stadfäst i innehavande befattning 1886-01-13. Högste chef för hamnarna vid Stilla oceanen, krigsguvernör i Vladivostok och chef för garnisonen i Vladivostok 1886-10-27. Entledigad från förenämnda befattningar och transporterad till baltiska flottan 1888-05-28. Kommendör på pansarbatteriet Ne tronj menja 1888-06-12. Kommendör för 3. sjöekipaget med kvarstående vid förut innehavd befattning 1889-01-21. Tillstånd att emottaga och bära JUSO3kl 1889-03-11. Kommendör på korvetten Vitjas med kvarstående såsom ekipagekommendör 1889-07-16. Kommendör på fregatten Minin 1889-11-25 och på pansarfregatten Amiral Greigh 1890-06-13. Kommendör för 4. sjöekipaget å på under byggnad varande pansarkryssaren Rurik 1890-10-07. RRS:tV1O3kl 1891-01-13. Konteramiral med kvarstående såsom ekipagekommendör 1891-05-03. Yngre flaggman vid baltiska flottan 1892-01-13. Kommendör över hamnen i Vladivostok 1893-04-09. Yngre flaggman vid flottan 1896-10-24. Död 1897-01-20 i S:t Petersburg. Gift 1870-02-23 med Catharina Rumjanzev, född 1852-03-30, död 1924-03-23 i Muchran, Georgien, dotter av tjänstemannen Alexander Rumjanzev och Varvara Tsjasjev.

Barn:

 • Leonid, född 1871-09-30 i Vladivostok, död i Vladivostok 1878-09-09.
 • Varvara, född 1873-08-21 i Vladivostok, död 1878-09-11 i Vladivostok.
 • Catharina, född 1875-08-05 i Vladivostok. Gift 1904-04-24 i S:t Petersburg med georgiska godsägaren furst David Georgievitj Bagration-Muchranskij, född 1877-03-06.
 • Varvara, född 1878-09-11 i Vladivostok, död 1881-07-09 i Vladivostok.
 • Helena, född 1883-01-28 i Vladivostok och död 1883-02-28.

TAB 17

Gustaf Eckhard Maximilian (son av Per Gabriel Anders, Tab. 13), född 1840-07-02 på Kristineberg, Lappträsks socken. Underofficer vid 2. (Vasa) finska indelta skarpskyttebataljonen 1856-03-10. Avsked 1856-10-18. Underofficer vid 2. finska linjebataljonen 1857-06-25. Student i Helsingfors 1857-12-11. Junkare 1858-01-26. Porte-épéejunkare 1859-11-18. Transporterad till 5. finska linjebataljonen 1860-01-18. Fänrik vid Dnäprovska infanteriregementet 1860-02-29. Transporterad till 2. grenadjärskarpskyttebataljonen 1861-08-14. Deltog i polska upprorets underkuvande 1863 och 1864. Underlöjtnant 1865-05-13. Bataljonskvartermästare 1866-11-28. Löjtnant 1867-05-31. RRS:tStO3kl 1867-11-27. Stabskapten 1868-04-06. RRS:tAO3kl 1870-02-15. Adjutant vid staben för 1. skarpskyttebrigaden 1870-10-20. Kapten 1874-04-11. Major vid 1. skarpskyttebataljonen 1879-05-17. Transporterad till 5. (Kuopio) skarpskyttebataljonen 1880-12-16. Materialintendent vid finska krigskommissariatet med placering på arméinfanteriet 1882-12-30. Återplacerad på 5. (Kuopio) skarpskyttebataljonen med kvarstående vid innehavande befattning 1883-01-26. Överstelöjtnant 1884-05-18. RRS:tStO2kl 1885-03-28 och S:tAO2kl 1894-04-29 samt S:tV1O4kl 1896-10-04. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1901-02-19. Ställd till kommenderandens för trupperna i finländska militärdistriktet disposition 1903. Ställd på indragningsstat 1904-03-17. Överstes avsked 1906-06-22. Död 1925-09-19 i Helsingfors. Gift 1:o 1883-07-06 i Helsingfors med Alva Charlotta Dittmar, född 1860-07-29. Död 1884-06-23 i Helsingfors, dotter av kamreraren vid finska krigskommissariatet, kammarrådet Fredrik Vilhelm Dittmar och Alvina Matilda Uggla. Gift 2:o 1902-03-11 i Borgå med Aina Christina Woivalin, född 1851-10-08 i Hammarlands socken, dotter till kronolänsmannen Johan Anders Woivalin och Clara Ottiliana Liljestrand.

Barn:

 • 1. Per Edvin, född 1884-06-18 i Helsingfors. Diplomarkitekt efter vid Tekniska högskolan i München avlagd examen 1911-08-07. Anställd vid Helsingfors stads byggnadskontor 1911-12-18–1914-12-31. Extra arkitekt vid överstyrelsen för allmänna byggnaderna 1914-12-22. Förestod byggnadsavdelningen vid Sveaborgs tekniska styrelse 1918-07-01–1919-07-01. Extra arkitekt vid Helsingfors stads byggnadskontor 1919-06-15. Gift 1924-07-20 i Helsingfors med Ida Irene Lamberg, född 1886-04-30 i Helsinge socken. Kontorsbiträde vid Helsingfors stads byggnadskontor, adoptivdotter till teknikern Carl Verner Lamberg och Augusta Vilhelmina Fagerström.

TAB 18

Jonas Hellenius, sedan Enhielm, adlad af Enehielm (son av Anders Hellenius, Tab. 1), född 1748-08-15 i Helsingfors. Student i Åbo 1765-02-25. Auskultant i Åbo hovrätt 1766-04-16. Extra kanslist i Åbo hovrätt 1767-03-27. Vice notarie 1769. Sergeant vid Björneborgs regemente 1771-04-06. Fänrik vid Björneborgs regemente 1771-06-12. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente 1772-09-05. Adlad jämte sina bröder 1772-09-13 (introducerad 1776 under nr 2089). Löjtnant vid Flemingska regementet 1775-12-20. Kapten vid Savolaks fotjägarkår 1778-01-28. Major vid Savolaks fotjägarkår 1784-10-18. Överstelöjtnants avsked 1790-12-04. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 154 bland adelsmän 1818-01-28. Död 1830-02-16 i Tavastehus. Han bevistade kriget mot Ryssland 1788– 1789 och blev sårad i slaget vid Puikko bro. Gift 1782-09-24 på Hongola, Urdiala socken med Ulrika Furuhjelm, född 1757-11-29 på Hongola, död 1828-03-17 på Luhtiala vid Tavastehus, dotter av assessorn Enok Nauclér, adlad Furuhjelm, och Ulrika Carlstedt.

Barn:

 • Ulrika Elisabet, född 1783-09-06. Stiftsjungfru. Död 1827-08-25 på Luhtiala. Gift på Luhtiala 1802-12-24 med majoren Carl Constantin Gripenberg, född 1771, död 1821.
 • Anders Otto, född 1786-04-14 i Tavastehus. Sergeant vid Savolaks jägarregemente 1796 175. Kadett på Haapaniemi 1799-11-16. Utexaminerad 1803. Fänrik vid Björneborgs regementes rusthållsbataljon 1804-12-20. Placerad fänrik vid dalregementet 1810-06-19. Löjtnant i armén 1810-06-19. GMtf. Löjtnant vid dalregementet 1811-11-05. 2. Kapten 1812-07-14. Stabskapten 1815-01-31. Kapten och regementskvartermästare 1815-06-20. Majors avsked 1818-01-27. Död ogift 1826-12-05 i Tavastehus. Han bevistade finska kriget 1808–1809 och norska fälttåget 1813–1814.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: