Helffreich nr 911

Från Adelsvapen-Wiki

0911.jpg


Adliga ätten Helffreich nr 911

Natural. 1680-04-24, introd. s. å.


 • Ätten, som är intagen å livländska riddarhuset under nr 57 och å estländska riddarhuset under nr 90, fortlever ännu i Ryssland i talrika grenar, av vilka dock flertalet härstammar från Bernhard Johan von Helffreich, broder till den i Sverige naturaliserade Georg Helffreich. En i Tyskland levande gren upphöjdes av hertig Frans III av Lothringen 1738-08-05 i friherrligt stånd.

1 RHK1. 2 Ldk. 3 Riga. 4 Ha. 5 Reval. 6 Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.


TAB 1

Georg Helffreich. Blev 1569-12-04 adlad av tyska kejsaren Maximilian II och fick en elefant i vapnet. Rådsmedlem och borgare i Leipzig. Gift med N. N. von Steinbach.

Barn:

 • Christoffer. Anställd vid kejsar Maximilians hov6. Deltog i kriget mot turkarna 1566–1568.6 Gift med Morlach von Scharenberg, genannt Schorlemmer.

Barn:

 • Melkior. Överflyttade till Livland. Major i polska livgardet. Erhöll i förläning av konung Stefan Bathory 1580 godset Kersel i Saara socken, vilken förläning konfirmerades av konung Sigismund III 1588-02-28. Var 1596 förvaltare på Marienburg. Levde 1608 men var död före mitten av 1613.2 Han ärvde med sin fru Viol i Haljalls socken, i Estland. [i] Gift med Brita Weckebrodt, dotter av Johan Weckebrodt och3 Anna Risbiter till Viol.

Barn:

 • Bernhard, till Viol samt Kirrisar i Emmerns socken, Rawwaküll i Keitings socken, och Lusik i S:t Simonis socken, alla i Estland. Var 1612–1620 sekreterare i konung Gustaf II Adolfs tyska kansli, sedan vid kansliet i Riga. K. sekreterares titel 1626-08-29. Död 1635-08-27. [1] Gift med Christina Hastfer, som levde änka 1639, dotter av Detlof Johansson Hastfer, till Kirrisar, och Christina Johansdotter Taube. Christina Hastfer erhöll 1635 i förläning godset Helffreichshof (Kudlin) i Erla socken, Livland, som skadestånd för sin avlidna mans fordran hos kronan.6

Barn:

 • Johan Jürgen, till Viol, Rawwaküll, Kersel och Lusik samt Affel i S:t Matthæi socken. Ryttmästare. Manngerichtsassessor 1651. Levde 1663, men var död 1674.[1] Gift med N. N. Åkerfelt, dotter av inspektören över de Oxenstiernska godsen i Estland Johan Olofsson, adlad Åkerfelt, och Märta von Hartwig.

Barn:

 • Georg, natural. Helffreich. Pikenerare vid livgardet 1671. Fänrik därst. 1673. Kapten vid Viborgs infanteriregemente 1677. Natural, svensk adelsman 1680-04-24 (introd. s. å. under nr 911). Major vid sistnämnda regemente 1697-07-20. Död 1704-06-01. Gift med friherrinnan Dorotea Elisabet Mellin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1705 med generalmajoren Johan Wessman, adlad Stiernschantz, i hans 1:a gifte, född 1670, död 1728), död 1710 i Viborg, dotter av överstelöjtnanten Herman Mellin, friherre Mellin, och Elisabet Dorotea Willigman.
 • Barn:1

TAB 2

Herman Georg (son av Georg, natural. Helffreich, Tab. 1), till Rocht i S:t Simonis socken. Underofficer vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1712. Fänrik därst. 1718-02-10. Kaptens avsked 1721-10-25. Hakenrichter i Wieriand (Estland). Gift 1725-08-08 i Turgels socken, i Estland med friherrinnan Magdalena Elisabet von Uexkull Güldenband, dotter av friherre Carl Gustaf von Uexkull Güldenband och Margareta Elisabet Taube.

Barn:

 • Carl Herman, född 1726. Assessor. Död 1774. Se Tab. 3
 • Reinhold Detlof, född 1730-07-01.
 • Christiane, född 1731, död ogift 1800-11-04 S:t Simonis socken, i Estland.
 • En dotter, begraven 1763-06-03 i S:t Simonis socken.
 • Gustaf Vilhelm.
 • Magnus Henrik. Löjtnant. Stupade i sjuåriga kriget.
 • Voldemar Didrik. Kapten.

TAB 3

Carl Herman (son av Herman Georg, Tab. 2), arvherre till Meyris i S:t Simonis socken, Estland. Född 1726-08-28 i Turgels socken. Assessor. Död 1774 på Meyris4 och begraven s. å. 30/12. Gift med Dorotea Elisabet von Toll, döpt 1728-05-10 i Maholms socken4, Estland, begraven 1785-04-09 i S:t Simonis socken4, dotter av Johan Henrik von Toll, arvherre till Meyris, och Dorotea Elisabet Bagghufvud.

Barn:

 • Johan Henrik, född 1751. Major. Död 1810. Se Tab. 4
 • Bernhard Georg, född 1753. Löjtnant. Begraven 1776-06-30 i S:t Petersburg.5
 • Gertruda Elisabet, född 1757, död ogift 1809-04-16 i S:t Simonis socken, och begraven s. å. 21/4.
 • Sofia Fredrika. Gift 1777-08-21 med Gotthard Ludvig Reuter.[¤6]
 • Fredrik Adam, född 1765. Statsråd. Död 1841. Se Tab. 5.

TAB 4.1, 4

Johan Henrik (son av Carl Herman, Tab. 3), till Meyris. Född 1751. Löjtnant i rysk tjänst 1776. Major 1780. Inskriven på Estlands riddarhus 1786-08-25. Kreisrichter i Estland 17986. Död 1810-02-03 på Meyris och begraven s. å. 29/8. Gift 1:o med Anna Elisabet von Stackelberg, född 17466, begraven 1787-02-22 i Klein Marien socken, i Estland, dotter av manngerichtsassessorn Bernt Reinhold von Stackelberg till Kersel och friherrinnan Anna Barbara von Stackelberg. Gift 2:o 1797-05-29 i S:t Simonis socken, med Rose Elisabet des Combes från Lausanne.

Barn:

 • 1. Anna Dorotea Helena, född 1776-04-22 på Kersel i Klein Marien socken. Gift 1791-09-12 på Meyris med lantmarskalken Andreas von Below, till Perst.
 • 1. Carolina Juliana Elisabet Natalie, född 1777-04-05 på Kersel.
 • 1. Juliana Aurora Luisa Johanna, född 1780-05-22 på Kersel, begraven 1781-04-26 i Klein Marien socken.
 • 2. Louise Juliana Henriette, född 1798-09-14 på Meyris, död där 1816-09-02.

TAB 5

Fredrik Adam (son av Carl Herman, Tab. 3), till Meyris. Född 1765. Major i rysk tjänst. Ryskt statsråd. Död 1841-05-11 i S:t Petersburg. Gift 1:o 1784-07-04 Fonal Gift 2:o med friherrinnan Filippine Luisa von Steinheil, dotter av översten, friherre Johan Vilhelm von Steinheil och Catharina von Cramer.

Barn:

 • 1. Carl, född 1785. Löjtnant i rysk tjänst. Död 1809-12-13 i Helsingfors. Han utmärkte sig vid Sveaborgs belägring. [8]
 • 1. Magnus Fredrik Melkior, född 1786. Hovråd. Död 1841. Se Tab. 6.
 • 1. Edvard. Major i rysk tjänst. RRS:tV1O4kl och S:tAO2kl. Inneh. av Guldsabel med påskrift: för tapperhet, och år upptagen på marmortavlan i estländska riddarhuset i Reval6. Stupade 1814-01-30 under kriget mot Napoleon vid stormningen av Nogent.
 • 1. Henriette Juliana, född 1790, död 1807-05-31 i S:t Petersburg. [6]

TAB 6

Magnus Fredrik Melkior (son av Fredrik Adam, Tab. 5), född 1786. Överstelöjtnant i rysk tjänst. Hovråd. Död 1841-05-11 S:t Petersburg.6 Gift med Charlotta Catharina Hansen, född 1795-10-17 i Riga, död 1862-09-05 i S:t Petersburg.

Barn:

 • Emelie, född 1818, död ogift 1865-04-16 i S:t Petersburg.
 • Alexander Magnus Gustaf, född 1821-08-13 i S:t Petersburg, liksom de följande syskonen.
 • Natalie Anna Charlotte, född 1823-08-19.
 • Carolina Elisabet, född 1826-04-30.
 • Leopold Alexander Ludvig, född 1827-10-31.
 • Maria Teresia, född 1829-02-26.
 • Alexander Ludvig, född 1832-07-11.

TAB 7

Adolf Fredrik (son av Magnus Fredrik Melkior, Tab. 6), född 1824-08-29 i S:t Petersburg. Var 1873 kapten vid ryska gendarmeriet i Polen. Gift 1863-04-14 med Catharina Maximowna Bulgakow, född 1842-10-14, dotter av ryska verkl. statsrådet, med. doktor Maxim Bulgakow.6

Barn:

 • Alexander, född 1864-02-04, levde 1917 såsom ryskt hovråd i S:t Petersburg.
 • Nikolai, född 1873-07-29.

TAB 8

Georg Bernhard (son av Herman Georg, Tab. 2), döpt 1728-01-15 i S:t Simonis socken, i Estland. Major i rysk tjänst. Gift 1763-04-04 med Catharina Elisabet von Bronsert.

Barn:

 • Margareta Dorotea, född 1764-09-13, död 1848-09-04. Gift 1786-11-14 med Johan Casimir Volckmer.
 • Louise Catharina, född 1766-11-21, död 1849-08-17. Gift 1786-05-01 med Otto Reinhold von Brandt.
 • Christiane Charlotte, född 1768-10-04.
 • Georg Gottlieb Fredrik, född 1770-09-12, död 1771-10-11.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.