:

Lund nr 209

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lund nr 209 †

Finsk frälsesläkt. Introducerad 1634. Troligen utdöd på 1800-talet.


 • För vinnande av introduktion framlade vid riksdagen 1634-07-03 Grels Mårtensson till Nautela i Lundo socken i Finland ett frälsebrev utgivet av konung Erik av Pommern 1412-05-22 till Jöns Jakobsson i Lunden samt anhöll att efter sina förfäders vapen få heta Hästesko. Introduktionen beviljades utan att något bevis för att han på fädernet härstammade från nämnda Jöns Jakobsson synes hava företetts, men då redan tidigare tre ätter introducerats med namnet Hästesko, inskrevs han med namnet Lund efter sin hemsocken. Han undertecknade riksdagsbeslutet 1412-07-29. Grels Mårthensån Lund [Ridd. o. Ad. protokoll 1634-]. Möjligen var denne sonson till Bertil Henriksson af Sjundbysläkten (Hästesko), som jämte två bröder 1559 fick bekräftelse på gammalt adelskap.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.


TAB 1

Bertil N. N.

Barn:

 • Brita Bertilsdotter, levde 1610 Gundby Gift med frälsemannen Göran Hansson, till Vreta i Kimito socken, död 1582.

TAB 2

Mårten Bertilsson (son av Bertil N. N., Tab. 1), till Nautela i Lundo socken, vilket redan 1472 kallas gammalt frälse. Gjorde adlig rusttjänst 1616, men var död 1618. Sonen Grels Mårtensson inlämnade 1624 till Masku häradsrätt av okänd anledning ett bevis, utgivet av häradsrätten i Lundo 1599-02-12 'att Mårten i Nautela hafver ingenstädes varit eller låtit sig bruka i följe med hans furstliga nådes hertig Carls folk den tid hans furstliga nåde var ännu 1597 stadder i landet'.

Barn:

 • ?Henrik Mårtensson Lund. Lagläsare i övre Satakunda härad. Levde 1661. Han ägde Koskis i Karkku socken, som senare innehades av (?broderns sonson) Johan Lund. – Två barn till honom begrovos 1656 och 1658 i Karkku socken.

TAB 3

Grels Mårtensson Lund (son av Mårten Bertilsson, Tab. 2), till Nautela, vilket han 1650-06-19 sålde till presidenten Jöns Kurck. Förare vid ett kompani landsknektar, som mönstrades vid Åbo 1626. Introducerad 1634 under nr 181, vilket sedan ändrades till 209. Löjtnant vid Åbo läns kavalleriregemente 1637. Död omkring 1658 och begraven i Piikkis kyrka. Han ägde även Perttilä i Sagu socken i arv efter Lars Prytz. Gift med Carin Mårtensdotter från Nådendal, död 1667 och begraven i Piikkis kyrka. De ägde sju söner och två döttrar, av vilka endast nedanstående torde kommit till mogen ålder.

Barn:

 • Mikael, född 1626. Levde utan tjänst. Död 1708. Se Tab. 4
 • Agneta Grelsdotter i Nautela, levde gift 1668.

TAB 4

Mikael (son av Grels Mårtensson Lund, Tab. 3), född 1626-11-20. Levde utan tjänst på Knaapi hemman i Lundo socken, men flyttade därifrån till Bukkila i Piikkis socken, i vilket arvgods hans hustru ägde del. Död 1708-11-28. Gift 1657 på Bukkila med Maria Bock af Bukkila, död 1685, dotter av Simon Mattsson Bock af Bukkila, och Valborg Hansdotter.

Barn:

 • Helena, född 1659-04-02, död 1720 och begraven 1720-04-15 i Sagu kyrka. Gift med kapellanen i Sagu Johannes Mikaelsson Levanus, död 1710.

TAB 5

Johan (son av Mikael, Tab. 4), född 1667-06-20 på Bukkila. Fältväbel vid Björneborgs infanteriregemente. Fänrik vid Björneborgs infanteriregemente. Löjtnant 1702-11-24. Konfirmafullmakt 1703-07-01. Kapten. Stupade 1708-09-29 i slaget vid Liesna. Han bodde Koskis Gift 1699-08-02 med Anna Elisabet von Lauterbach i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1711-01-01 med kaptenlöjtnanten vid Björneborgs infanteriregemente Gabriel Gustaf Wallenfelt), född 1684-12-09 i Riga, död 1745-04-08 på Koskis, dotter av överstelöjtnanten Lorentz von Lauterbach och Helena Anna von Krüdener.

Barn:

 • Margareta Elisabet, född 1702, död ung i Riga.
 • Christer Johan, född 1705. Fänrik. Död 1767. Se Tab. 6
 • Lorentz, född 1706, död ung i Riga.
 • Carl Gustaf, född 1707. Furir. Död 1735. Se Tab. 8
 • Anders, född 1708, död ung i Riga.
 • Fredrik, född posthumus 1709, död ung i Riga.

TAB 6

Christer Johan (son av Johan, Tab. 5), till Koskis. Född 1705-01-18 i Riga. Fältväbel vid Björneborgs regemente med fänriks karaktär. Död 1767-11-07 på Koskis och begraven 1767-11-14 i Karkku kyrka. Gift 1:o 1737-09-18 i Karkku socken (Ridd. o. Ad. protokoll 1634-) med Anna Helena Hästesko af Måla gård, född 1711, död 1738-07-09 i Karkku socken (Ridd. o. Ad. protokoll 1634-), dotter av majoren Anders Hästesko af Målagård, och Margareta Elisabet Finckenberg. Gift 2:o 1745-09-29 med Maria Elisabet Revolin, född 1716-04-13 i Hvittis socken, dotter av kapellanen i Tyrvis Anders Revolin.

Barn:

 • 1. Anders Johan, född 1738-06-30 i Karkku socken, begraven i Karkku socken 1738-07-07 [Ridd. o. Ad. protokoll 1634-]
 • 2. Margareta Elisabet, född 1746-07-11 i Tyrvis socken.
 • 2. Christina Juliana, född 1749-06-06 i Tyrvis.
 • 2. Carl Johan, född 1751-01-19 på Koskis. Volontär vid Björneborgs regemente 1767-02-28. Furir vid Björneborgs regemente 1781-12-01. Död ogift 1788-11-11 på Koskis.
 • 2. Birgitta Sofia, född 1752-10-01 på Koskis. Måhända den fältväbel Lunds dotter, för vilken betalades mull- och bårklädespenningar 1753-04-20 i Karkku socken (Ridd. o. Ad. protokoll 1634-).
 • 2. Gustaf Adolf, född 1756-10-28 på Koskis. Kom i tjänst 1773. Korpral vid livdragonregementet 1779-05-02. Kornett vid livdragonregementet. Död 1790-11-14 i tjänsten. Gift med friherrinnan Margareta Juliana Mellin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1791-12-18 på Kulju i Karkku socken med fänriken vid Björneborgs infanteriregemente Lars Leonard Lund), född 1767-04-15, död 1826-10-20 på Judikkala, dotter av friherre Johan Gustaf Mellin, och Charlotta Juliana Klick.
 • 2. Alexander Magnus, född 1759. Bataljonsadjutant. Se Tab. 7

TAB 7

Alexander Magnus (son av Christer Johan, Tab. 6), född 1759-11-24 på Koskis. Volontär vid Björneborgs infanteriregemente 1779-05-26. Rustmästare vid Björneborgs infanteriregemente 1781-08-14. Förare 1781-12-01. Fältväbel 1784-12-02. Transporterad till livdragonregementet 1787-04-25. Bataljonsadjutant 1792-12-15 Gift 1794-10-21 i Karkku socken med Ingrid Catharina Kriander.

Barn:

 • Catharina Maria, född 1801-09-08 i Tavastkyro socken.
 • Sofia Vilhelmina, född 1803-08-15 i Karkku socken.

TAB 8

Carl Gustaf (son av Johan, Tab. 5), född 1707. Furir vid Björneborgs regemente. Död 1735-12-26. Gift 1732 i Mouhijärvi socken (Ridd. o. Ad. protokoll 1634-) med Helena Gadd.

Barn:

 • Margareta Elisabet, född 1733-08-08 i Mouhijärvi socken, liksom systrarne (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.), levde 1771. Gift med komministern i Tavaskyro Nils Enckell, född 1729, död 1791-07-15.
 • Brita Juliana, född (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) 1734-09-22, var död 1771.
 • Augusta Lovisa, född (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) 1735-12-17, var död 1771.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: