:

Steb nr 1216

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Steb nr 1216 †

Adlad 1690-01-04 introd. 1693. Utdöd före mitten av 1700-talet.


  • Johan Steb, adlad Steb, född i Tyskland. Antogs 1671 i svenska ministern i England greve Gust. Ad. De la Gardies kansli och följde honom sedan till franska hovet och riksdagen i Regensburg samt därefter till Sverige, varest han blev hovsekreterare. Köksmästare vid hovet 1680. Lanträntmästare och krigskommissarie i Wismar 1689-10-02. Adlad 1690-01-04 (introd. 1693 under nr 1216). Överkrigskommissarie. Extra ordinarie regeringsråd i Bremen 1712-03-15 död 1714-08-00. Gift med Christina von Bremen, död efter mannen.

Barn:

  • Anna Christina, döpt 1682-04-29, död 1722. 'Hon var kunnig i flera språk och översatte på tyska sin första mans journal över konung Carl XII:s krig, från dess början till konungens återkomst till Sachsen, vilken översättning trycktes i Hamburg 1707, men varav de flesta exemplaren förgingos på sjön vid deras överförande till Sverige.'. Gift 1:o 1704 med kammarherren Gustaf Adlerfelt, född 1671, död 1709. Gift 2:o med artilleribokhållaren i Pommern och Wismar David Davidsson Kohl i hans 2:a gifte, född 1676, död 1747-02-23.
  • Christoffer Adam. Volontär vid armén 1699. Kadett vid E. Sparres regemente i Frankrike 1700. Kapten därst. Avsked 1707. Sekundkapten vid bremiska dragonregementet 1708-08-04. Premiärkapten därst. 1712-01-13. Konfirm.fullm. 1715-01-24. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom 1714-05-00. Fången vid Stralsund 1715-12-23. Hemkom 1717-03-00. Stabsadjutant vid värmländska armén 1718-01-11. Placerad vid Upplands femmänningskavalleriregemente s. å. 18/4. Majors karaktär 1719-09-07. Major vid Västgöta tremänningskavalleriregemente s. å. 14/10. Överstelöjtnants avsked 1721-12-22. Död ogift och slöt ätten på svärdssidan.
  • En dotter. Gift med räntmästaren N. N. Spieler i Pommern.
  • Dorotea, död 1709-10-06. Gift 1:o med krigskommissarien vid bremiska armén Hans Genrik Grönhagen, som var brorson till lagmannen Claes Henrik Grönhagen, adlad Grönhagen. Gift 2:o 1708-12-04 med regeringsrådet Olof Sandberg, i hans 1:a gifte, född 1679, död 1750.
  • Charlotta Benedikta, född 1689, död 1757-02-24 Norrkulla Gift med kaptenen friherre Gustaf Georg Mellin, född 1695, död 1752.
  • Hedvig Eleonora, döpt 1690-01-19 i Stockholm, död 1731. Gift med överstelöjtnanten Samuel Wallenstierna, född 1674, död 1733.
  • Märta, född 1694, död 1779-12-06 på Mölntorp i Önnums socken Skaraborgs län, den sista av namnet. Gift 1714-02-15 med överstelöjtnanten Johan Daniel Möller, adlad Möllerstierna, född 1684, död 1737.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: