:

Lindersköld nr 2176

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Lindersköld nr 2176

Adlad 1802-12-09, introducerad 1803.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Liljenstolpe.


TAB 1

Axel Johan Lindblom, adlad Lindersköld, (son av Jakob Axel Lindblom, se adliga ätten Liljenstolpe, tab 3), född 1781-02-24. Student i Uppsala 1787, i Greifswald 1797 och i Åbo 1801-09-26. Jur. examen i Uppsala. Bergsexamen i Åbo 1802-09-28. Auskultant i bergskollegium 1802-07-05. Adlad 1802-12-09 jämte sin broder och för sin faders förtjänster (introducerad 1803 under nr 2176). Vice notarie i bergskollegium 1804-03-15. Hovjunkare 1805-07-03. Härold vid NO 1809-07-03. Assessor i bergskollegium 1809-06-05. Kammarjunkare 1809-06-29: tjänstledighet för utrikes resa 1809-11-01–1811-11-01. Bergsråd 1817-04-29. Kammarherre hos kronprinsen 1818. RNO 1818-05-11. Avsked från bergsrådsämbetet 1820-12-04. Ordförande i Åkerbo, Hanekinds och Bankebergs hushållningsgille 1820–1828. Död 1838-10-13 Näsby s socken, Östergötlands län [Ab]. Ägde Brunnby i Vreta klosters socken, Östergötlands län samt genom sitt giftermål Näsby. Gift på Näsby 1819-07-04 med sin kusin Anna Sofia Elisabet Tidén, född 1802-04-08 i Rystads socken, död 1831-02-22, dotter av professorn Johan Peter Tiden och Sigrid Sofia Frondin.

Barn:

 • Gunilla Sigrid Jakobina Sofia Johanna, född 1820-09-04 Brunnby, död ogift 1894 Ogestad
 • Oskar Jakob Axel, född 1822. Possessionat. Död 1870. Se Tab. 2.
 • Josefina Margareta Julia Sofia, född 1824-04-27 på Brunnby, död ogift 1878-11-05 på Kolfall i Stjärnorps socken, Östergötlands län.
 • Axel Fritiof Wathier Markus, född 1827. Major och överkontrollör. Död 1911. Se Tab. 6.
 • Axel Bogislaus Gustaf, född 1830-04-01, död 1830-06-18.

TAB 2

Oskar Jakob Axel, (son av Axel Johan Lindblom, adlad Lindersköld, tab 1), född 1822-06-09 Brunnby, död 1870-09-30 på sin egendom Marieholm i Locknevi socken, Kalmar län. Gift 1857-03-27 i Rystads prästgård Kalmar län med Emma Sofia Christina Matilda Bröms i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1872-07-06 med lantbrukaren Carl Johan Karlsson, född 1842-01-14, död 1919-06-07), född 1824-09-14 i Tjällmo socken, Östergötlands län, död 1904-05-11 på Marieholm, dotter av sergeanten Johan Adolf Bröms och Sofia Charlotta Buckner.

Barn:

 • Oskar Axel Hampus, född 1858. Lantbrukare. Se Tab. 3.
 • Axel Johan Robert, född 1860-11-07 på Marieholm. Godsägare. Död ogift 1899-04-27 i Locknevi socken.
 • Jakob Axel Ernst Otto, född 1864-06-15 och död 1880-01-04 på Marieholm.
 • Axel Adolf Rikard, född 1867. Lantbrukare. Se Tab. 4.

TAB 3

Oskar Axel Hampus, (son av Oskar Jakob Axel, tab 2), född 1858-04-14 Marieholm. Ägde Marieholm. Gift 1902-09-09 i Blackstads socken, Kalmar län med Christina Alida (Elida) Carlsdotter, född 1867-05-25 Dalebo s socken, dotter av hemmansägaren Carl Peter Petersson och Ida Christina Joliansdotter.

Barn:

 • Folke Carl Axel Teodor, född 1903-11-09 på Marieholm, liksom systrarna. Jordbruksarbetare. Se Tab. 3A
 • Gunilla Emma Sofia Christina, född 1907-01-05 på Marieholm, död 1907-08-24.
 • Märta Gunilla Alida, född 1908-12-31 på Marieholm (Locknevi förs, Kalmar län, fb). Gift 1927-12-31 i Locknevi socken ]] med lantbrukaren Einar Emanuel Andersson född 1899-01-12 i Lockevi socken.

TAB 3A

Folke Carl Axel Teodor, (son av Oscar Axel Hampus tab 31), född 1903-11-09 Marieholm, liksom systrarna. Huvudman 1941. Jordbruksarbetare. Vägarbetare. Gift 1930-09-07 i Locknevi förs, Kalmar län med Agnes Sofia Sjöblad, i hennes 2:a gifte (Gift 1:o 1924-03-09 med stalldrängen Erik Martin Nilsson, född 1901-09-26, skillsm gm Tjusts hr:s dom 1930-06-11), född 1899-01-01.

Barn:

 • Anne-Marie, född 1931-06-22 i N. Hallinge förs, Kalmar län. Sjukvårdsbiträde.
 • Lisbeth Kristina Sofia, född 1932-12-18 i Locknevi förs, Kalmar län.
 • Inga Margareta Gunilla, född 1934-12-12 i Locknevi förs, Kalmar län (fb nr 25).

TAB 4

Axel Adolf Rikard, (son av Oskar Jakob Axel, tab 2), född 1867-02-07 Marieholm. I Västerviks högre allmän läroverk 1877 –1884. Har ägt del i Marieholm och äger Stora Spånga i Hallingebergs socken, Kalmar län sedan 1890-09-01. Gift 1895-10-18 Hult med Alma Charlotta Halling, född 1869-02-22 på Hult, död 1935-04-29 i Västervik, begraven i Hallingebergs socken, Kalmar län (db 7), dotter av lantbrukaren Carl Petter Halling och Matilda Carolina Jönsdotter .

Barn:

 • En dödfödd dotter 1896-09-24 i Hallingebergs socken.
 • Carl Axel Oskar, född 1901 arrendator. Se Tab. 5

TAB 5

Carl Axel Oscar (son av Axel Adolf Rikard, tab 4), född 1901-10-15 i Hallingebergs socken. Huvudman 1976. Arrenderar Stora Spånga i Hallingebergs socken. Lantbrukare. Gift 1927-07-08 i Västervik (Hallingebergs förs, Kalmar län, vb) med Edit Desideria Nilsson, född 1905-06-02 i Hallingebergs socken Kalmar län, dotter av torparen Svante Emil Nilsson och Clara Matilda Carlsson.

Barn:

 • Rune Axel Oskar, född 1927-12-03 i Västervik (Hallingebergs kyrkoarkiv medd. av C.A.R. Lilienstolpe. Hemmansägare.
 • Eivor Gladys, född 1934-07-07 i Hallingebergs förs, Kalmar län (fb nr 17).

TAB 6

Axel Fritiof Wathier Markus, (son av Axel Johan Lindblom, adlad Lindersköld, tab 1), född 1827-05-05 Näsby s socken, Östergötlands län. Kadett vid Karlberg 1844-10-07. Utexaminerad 1849-03-31. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1849-04-11. Löjtnant 1852-12-11. Transporterad såsom löjtnant till 2. livgrenadjärregementet 1853-12-06. Stabsadjutant i 2. militärdistriktet 1859–1864. Kapten 1862-06-03. Överbefälhavare för Vadstena stads och Dals härads frivilliga skarpskytteförening 1864-05-30–1865-12-29. Överkontrollör vid brännvinsbränningen i riket 1870. RSO 1871-05-27. Major i armén 1879-04-25. Avsked ur krigstjänsten med tillstånd att såsom major i armén kvarstå 1879-04-25. Avsked ur armén 1882-10-13. Död 1911-12-02 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]] och begraven i Vreta klosters socken, Östergötlands län. Ägde Kolfall i Stjärnorps socken, Östergötlands län samt del i gården nr 6 vid Nygatan i Linköping. Gift 1854-03-08 i Stockholm med friherrinnan Eleonora Amalia Lovisa Liljencrantz, född 1833-08-06 i Stockholm, död 1920-07-29 på Kolfält (Stjärnorps förs, Östergötlands län, db), dotter av landshövdingen, greve Gustaf Fredrik Liljencrantz, och friherrinnan Johanna Jakobina Eleonora Stiernstedt.

Barn:

 • Sofia Jakobina Lovisa (Jaquette), född 1855-08-18 i Stockholm, död ogift 1891-11-18 i Stockholm.
 • Axel Gustaf, född 1857. Sjukgymnast och före detta underlöjtnant. Död 1934. Se Tab. 7.
 • Ebba Charlotta Sofia, född 1858-06-19 i Vadstena, död i Vadstena 1858-07-02.
 • Ebba Sofia, född 1859-09-19 i Vadstena, död i Vadstena 1863-03-09.
 • Anna Sofia, född 1862-04-17 i Vadstena. Äga Kolfall tillsammans med systrarna Charlotta Sofia och Elsa Sofia.
 • Elsa Sofia, född 1863-11-02 i Vadstena. Äga Kolfall tillsammans med systrarna Charlotta Sofia och Anna Sofia.
 • Charlotta Sofia, född tvilling 1865-11-17 i Vadstena. Äga Kolfall tillsammans med systrarna Anna Sofia och Elsa Sofia. Tjänstgjorde i utrikesdepartementet. PrRKM 1920-07-28. GMnor 1928-09-00. Avsked. Död 1936-11-17 å Centrallasarettet i Linköping, begraven i Vreta klosterförs Östergötlands län (db 34).
 • Lovisa Sofia, född tvilling 1865-11-17 i Vadstena, död i Vadstena 1865-11-25.
 • Lovisa Sofia, född 1868-10-06 i Vadstena. Avgångsexamen från högre lärarinneseminariet i Stockholm 1890-06-00. Gift 1901-07-18 i Linköping med statens lantbruksingenjör i Östergötlands län RNO, RVO, Christian Adolf Sylvan i hans 2:a gifte (gift 1:o 1888-04-14 i Eslöv med Gunhild Cecilia Bergström, född 1867-07-22 i Nässjö, död 1899-01-29 i Visby, dotter av stationsinspektoren i Eslöv Leopold Bergström och friherrinnan Carolina Ingeborg Fägerskiöld), född 1857-12-13 i Osby socken, Kristianstads län, död 1927-02-01 i Linköpings domkyrkoförs.
 • Märta Gunilla Sofia, född 1877-07-12 i Linköping, död i Linköping 1881-01-24.

TAB 7

Axel Gustaf, (son av Axel Fritiof Wathier Markus, tab 6), född 1857-03-13 i Vadstena. Volontär vid Kalmar regemente. Mogenhetsexamen 1877. Elev vid krigsskolan 1878-07-14. Utexaminerad 1879-10-21. Underlöjtnant vid Kalmar regemente 1879-10-21. Avsked 1883-02-09. Gymnastik- och fäktlärare i Nordamerika 1883–1893. Sjukgymnast i Frankrike 1894–1895. Officer i Kongostatens tjänst 1896–1897. Åter sjukgymnast i Nordamerika 1897–1915. Extra kassör hos Stockholms spårvägar 1917-05-00–1921-08-01. RVO 1921-03-12. ÖRKHt2kl med krigsdek. Av trycket utgivit: Genealogiska tabeller över Europas furstehus (1920). Död 1934-03-21 i Linköping och begraven i Vreta klosterförs, Östergötlands län (db 16). Gift 1886-02-24 i New York med Hilda Maria Lovisa (Marie Louise) Allström i hennes 2:a gifte (gift 1:o med James Wilson), född 1858-02-03 i Arboga ]], död 1936-02-26 i New York och begraven. i Vreta kloster förs, Östergötlands län (db 27), dotter av kaptenen Carl Gustav Allström och Augusta Sofia Christina Schildknecht.

 • Barn: 8
 • Märta Helena Sofia, född 1886-08-15 i New York. Död omkr. 1956 i New York (enl fru Maud Brown beh. 1961).

TAB 8

Gustaf Adolf Lindblom, adlad Lindersköld, (son av Jakob Axel Lindblom, se adliga ätten Liljenstolpe, tab 3), född 1786-08-03 i Uppsala. Student i Uppsala 1801. Adlad 1802-12-09 jämte brodern och för sin faders förtjänster (introducerad 1803 under nr 2176). Fanjunkare vid konungens Göta livgarde 1803-12-16. Fänrik vid konungens Göta livgarde 1804-05-09. Fänrik vid livgrenadjärregementet 1809-01-18. Löjtnant i armén 1809-04-19. Kapten i armén 1809-06-26 och vid Upplands regemente 1810-05-29. RSO 1816-01-28. Major i armén 1817-03-26, i generalstaben 1818-06-14 och vid regementet 1821-04-03. Avsked med tillstånd att kvarstå som major i generalstaben 1823-04-22. Avsked ur generalstaben 1827-12-05. Död 1830-04-12 i Uppsala. Gift 1812-07-21 i Vreta klosters socken, Östergötlands län med stiftsjungfrun Margareta Catharina Lovisa af WetterstedtA, född 1788-07-08 Kungshamn, död 1818-01-22 i Stockholm, dotter av presidenten Erik Wetterstedt, adlad och friherre af Wetterstedt, och Anna Christina Bladh.

Barn:

 • Jakob Erik Fabian Leonard, född 1814-07-23 Kungshamn. Elev vid Göteborgs handelsinstitut 1832-02-15–1833-02-17. Student i Uppsala 1835. Kameralexamen 1836. Kansliexamen 1837. Extra ordinarie kammarskrivare i statskontoret 1837. Kammarskrivare i statskontoret 1843. Kammarförvant 1852-01-08. Tillförordnad kamrer vid mynt- och kontrollverket 1862. Kamrer vid mynt- och kontrollverket 1871-05-27. RVO 1871 27 5. Avsked 1877. Död 1880-01-19 i Stockholm. Gift i Stockholm 1857-11-20 med sin kusin, friherrinnan Adèle Teresia Emerentia Mörner af Morlanda, född 1827-06-21 i Uppsala, död 1919-09-15 i Kungsholms förs, Stockholm, dotter av översten friherre Carl Otto Mörner af Morlanda, och hans 1:a fru Sofia Emerentia af Wetterstedt.
 • Sofie Christina, född 1816-06-02 på Kungshamn, död 1868-09-05 Ogestad. Gift 1862-10-23 i Linköping med sin syssling överstelöjtnanten Axel Otto Liljenstolpe i hans 2:a gifte, född 1819, död 1897.
 • Margareta Lovisa Felicia, född 1818-01-18 i Stockholm, död 1818-01-20.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: