:

Von Siegroth nr 735

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Siegroth nr 735 †

Natural. 1668-08-06, introd. s. å. Utdöd 1709-06-28.

Var av samma stam och förde lika vapen med adl. ätten von Siegroth, men sambandet dem emellan är icke känt.


1Um. 2Lk. 8Nf.

TAB 1

Albrecht von Siegroth und Slavikau, till Deming. Furstligt råd i Oels i Schlesien. Gift med Barbara Elisabet von Spiegel, till Belnisdorf och Deming.

Barn:

  • Hans Henrik von Siegroth und Slavikau, till Galbitz. Major under kriget mot turkarna. Gift med Dorotea Hedvig von Kalkreuter. Dotter av lantmarskalken och ritterhauptmannen Georg Ernst von Kalkreuter, till Gugelwitz och Golwitz.

Barn:

  • Albrecht von Siegroth und Slavikau, till Mühlaschütz, Gruttenberg, Schützendorf m. fl. alla i Schlesien. Född 1649. Furstligt råd i Oels och lantdomare i Bronstadt. Död 1612 [Ka]. Gift med Margareta Dzitwuntz, dotter av kaptenen i ungersk tjänst Georg Dzitwuntz, till Schützendorf.

Barn:

  • Albrecht von Siegroth und Slavikau, till Galbitz. Furstligt råd i Oels och lantdomare. Död 1641. Gift med Anna Maria von Seidlitz, död 1644, dotter av furstl. rådet Hans Henrik von Seidlitz, till Klein-Melwitz.

Barn:

  • Hans Henrik von Siegroth und Slavikau, natural. von Siegroth, född 1629-06-19 på sin fädernegård Galbitz i furstendömet Oels i Tyskland. Inkom till Sverige. Var 1661 korpral vid garde de corps. Löjtnant vid livgardet 1665-11-01. Natural. svensk adelsman 1668-08-06 (introd. s. å. under nr 735). Kaptenlöjtnant s. å. i nov. Major 1672-07-17. Överstelöjtnant vid livgardet till fot 1673-12-04 och vid livgardet till häst 1676-02-03. Stupade i slaget vid Lund 1676-12-04 och begraven 1678-09-08 i Vagnhärads kyrka Södermanlands län. Kommenderade 1676-08-17 vid Halmstad de beridna drabanterna. Gift 1670-02-10 med Anna Barbara von Siegroth i hennes 1:a gifte (gift 2:o med generalmajoren Alexander Magnus Hummer, adlad och friherre Hummerhieln, nr 114, i hans 1:a gifte, född 1643, död 1723), född 1647, död 1687-04-13 och begraven i Vårdinge kyrka Stockholms län, dotter av assessorn i bergsamtet och översten för artilleriet David Fredrik von Siegroth och hans 2:a fru Anna Elisabet Crail (von Bamberg). Nr 214, samt syster till kammarherren och assessorn Gustaf Adolf von Siegroth, nr 454.

Barn:

  • Carl. Student i Uppsala 1684-03-05. [1]
  • Gustaf Henrik, född på 1670-talet. Student i Uppsala1 1684-03-05. I fransk tjänst 16882. Bevistade som volontär vid franska armén kampanjen 1693 och som reformerad kapten 1694 och 1695 års fälttåg. Löjtnant vid livgardet 1695-12-24. Kapten därst. 1700-09-07. Överstelöjtnant vid dalregementet 1702-04-16. Överste för regementet 1706-06-12. Ogift dödsskjuten 1709-06-28 i spetsen för sitt regemente i slaget vid Poltava vid de ursinniga anfallen på de ryska skansarna och slöt ätten på svärdssidan. Han deltog i stora nordiska krigets mest lysande aktioner allt ifrån landstigningen på Själland 1700.3

TAB 2

Hans Fredrik (son av Hans Henrik von Siegroth und Slavikau, natural. von Siegroth, Tab. 1), född på 1670-talet. Studerade i Uppsala 1689. Var åren 1693–95 i fransk krigstjänst. Kapten vid tyska livregementet till fot 1695. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1696-06-01. Major därst. 1701-11-20. Stupade 1702-03-14 vid Daruniszki i Litauen. Gift 1698-05-08 Olstorp med friherrinnan Eva Mörner af Morlanda i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1707-03-17 på Tunarp i Västra Ryds socken, Ög., med landshövdingen Erland Broman, adlad Broman, i hans 2:a gifte, död 1744), född 1677-03-00, död 1743-01-06 på Tunarp och begraven s. å. 12/1 i Västra Ryds kyrka, dotter av generallöjtnanten och guvernören Hans Georg Mörner, friherre Mörner af Morlanda, och Beata Schulman.

Barn:

  • Anna Beata, född 1699-09-03 i Askeryds socken, död 1749-08-20 Em. Gift med generalmajoren friherre Ludvig Fahlström, i hans 1:a gifte, född 1686, död 1759.
  • En son, död 1701-05-30 på Olstorp.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: