Leijonberg nr 876

Från Adelsvapen-Wiki

0876.jpg


Adliga ätten Leijonberg nr 876 †

Adlad 1675-05-20, introd. s. å. Utdöd 1767-01-21.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Leijonkloo, och friherrliga ätten Leijonberg, men har intet samband med föregående ätt, nr 606.


1Um. 2Wn. 3Lå. 4Lk. 5Rimito kyrkoarkiv, 6Medd. av amanuensen R. Rosén. Helsingfors.

TAB 1

Didrik Barckman, adlad Leijonberg (son av Jakob Barckman, se adliga ätten Leijonkloo, tab 1), döpt 1628-08-09 i Nikolai förs, Stockholm. Student i Uppsala1 1638-08-31. Kammarskrivare 1644. Kammarförvant 1646. Överinspektör över stora sjötullarna och licenterna i Finland 1669. Adlad 1675-05-20 (introd. s. å. under nr 876). Begraven i Åbo domkyrka 1693-05-28. Gift 1:o 1654-11-06 i Nikolai förs, Stockholm2 med Anna Christiansdotter, begraven 1674-04-02 i Storkyrkan 2. Gift 2:o 1676-04-04 i Åbo med Sigrid Gyllenkrok, född 1648, begraven 1722-10-16 i Åbo domkyrka 6, dotter av assessorn Anders Krook, adlad Gyllenkrok, och Maria Mums.

Barn:

 • 1. Jakob. Student i Åbo 1667.3
 • 1. Christian. Student i Åbo 16723. Volontär vid livgardet till fot 1680-08-00. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1683-08-10. Löjtnant därst. 1692-09-05. Död4 1706-03-22.
 • 1. Didrik. Student i Åbo 16723. Tjänte utrikes i 22 år, varunder han 1688 blev löjtnant vid Gust. Maur. Lewenhaupts regemente. Avsked 1698. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1700-01-09. Regementskvartermästare därst. s. å. Kapten s. å. 7/12. Död 1703 i Warschau.
 • 1. Gabriel. Student i Åbo 1677 och var där ännu 16853. Kallas sekreterare (sakförare?) i Åbo hovrätt. Död ogift i England.
 • 1. Elisabet, död ogift 1701 Lagerlunda
 • 1. Ett barn, begraven 1687-10-07 i Åbo domkyrkan
 • 2. Anders. Student i Åbo 16903. Löjtnant vid amiralitetet. Död ogift i Ostindien.
 • 2. Maria Magdalena. Gift med en inspektor Stockman.
 • 2. Johan, född omkr. 1679. Överstelöjtnant. Död 1767. Se Tab. 2.
 • 2. Lorentz, född 1683. Student i Åbo 16913. Kom i tjänst 1703. Förare vid livgardet 1705. Fänrik därst. 1707-08-14. Återkom till Åbo 1722-05-28. Kaptens avsked s. å. 19/6. Uppbar pension 1737 och 1744. Död 1750-12-03 i Rimito socken i Finland och begraven s. å. 18/12 i Åbo domkyrka5 Han blev 1709 fången vid Dnjeperströmmen och förd till Kasan. Gift med Brita Dorotea Mattsdotter, död 1739-12-01 på Suutarla i Rimito socken.[5]
 • 2. Brita Helena. Gift med sekreteraren vid Åbo akademi, prosten och kyrkoherden i Ingo pastorat i Nyland, magister Alexander Kepplerus i hans 1:a gifte (gift 2:o omkr. 1731 med Magdalena Eleonora Schultz, änka efter kyrkoherden Gabriel Hartman),6 död 1738.3

TAB 2

Johan (son av Didrik Barckman, adlad Leijonberg, tab 1), född omkr. 1679. Student i Åbo 1691. Musketerare vid livgardet 1697-10-09. Pikenerare därst. 1698-05-14. Furir 1700-01-03. Förare s. å. Fänrik 1701-01-18. Löjtnant 1703-09-02. Kapten 1709-02-26. Överstelöjtnants karaktär 1719-01-29. Major vid livgardet 1736-11-12. Överstelöjtnant därst. 1739-09-08. Avsked 1741-08-15. Död 1767-01-21 i Stockholm och slöt ätten på svärdsidan. Han blev fången 1709 vid Perevolotjna och förd till Kasan, därifrån han ej hemkom förrän efter fredsslutet. Gift 1:o 1725-04-06 i Romfartuna socken, Västmanlands län med Maria Sofia Sparfvenfeldt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1716 med överstelöjtnanten, friherre Carl Fredrik Mörner af Morlanda, död 1724), född 1697-04-23, död 1744 efter 31/7, då hon uppgjorde sitt testamente och begraven i faderns grav i Romfartuna socken, dotter av överceremonimästaren Johan Gabriel Sparfvenfeldt, och Antoinetta Sofia Hildebrand.

Barn:

 • Sigrid Sofia, född 1725, död 1727-07-00 och begraven s. å. 12/7 i Kungsholms kyrka i Stockholm, 18 mån. gammal.
 • Christina Vilhelmina, född 1727-02-03 i Stockholm (Livg.), död s. å.
 • Eva Johanna, född 1729-03-29 i Stockholm (Livg.), begraven 1739-01-03 Sparfvenfeldtska graven i Romfartuna kyrka, dit hon förts från Stockholm.

TAB 3

Carl (son av Didrik Barckman, adlad Leijonberg, tab 1). Student i Åbo 16913. Häradshövding i Savolaks (?). Död 1718 i en skog. Gift med Elsa Margareta Tawaststierna i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1724-02-16 i S:t Michel6 med överkrigskommissarien Hans Henrik Soldan, död 1758-03-02), född 1691-12-03, levde ännu 1762, dotter av häradshövdingen Jakob Pontus Tawaststjerna, och Margareta Gråå.

Barn:

 • Didrik Jakob. Rustmästare vid Willebrandska regementet. Fången 1741-08-23 i slaget vid Villmanstrand och dog ogift i S:t Petersburg under fångenskapen.
 • Ulrika Magdalena, död ung.
 • Sigrid Margareta, död ung.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.