:

Bergsköld nr 477

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Bergsköld nr 477 †

Adlad 1649-11-27, introducerad 1650. Sannolikt utdöd.

TAB 1

Anders Eriksson, adlad Bergsköld. Fänrik vid Hans Månssons kompani av Västmanlands regemente 1633, vid majorens kompani 1634 och vid överstelöjtnantens kompani 1635. Kapten för ett av de tillökade kompanierna av Västmanlands regemente 1641, men med löjtnants lön. Kapten för ett kompani av regementet 1645–1656. Adlad 1649-11-27 (introducerad 1650 under nr 477). Major vid regementet 1656–1661. Kommendant i Visby stad och slott 1661-10-30. I denna beställning konfirmerad 1670-02-20 levde ännu 1675-11-23 och hade då tjänat kronan i några och femtio år [KrAB]. Död 1675-12-15 på sin gård Ösby i Vittinge socken, Värmlands län. Gift med en dotter till kyrkoherden i Frösthults och Härnevi församlingars pastorat av Uppsala ärkestift Johannes Olai Renhorn. Hon var syster till majoren Anders Hansson, adlad Renhorn.

Barn:

 • Aron, född 1636. Student i Uppsala 1652-02-00 (Um.). Soldat vid Västmanlands regemente 1654. Furir vid faderns kompani av Västmanlands regemente 1656-02-00. Sergeant 1656-08-00. Fänrik 1657-02-05. Blev av Svea hovrätt dömd till 6 års landsflykt för dråp å en barberaregesäll 1665-10-10. Tjänade en tid såsom löjtnant vid överste Lützows regemente i Tyskland till 1672, då han återkom. Löjtnant vid Bergsregementet 1674-11-05. Kapten 1676-03-15. Erhöll 1680-10-29 konungens tillstånd att sälja ett till honom av drottning Christina donerat skattehemman Kläpserud i Erikstads socken, Älvsborgs län. Död före (KAR.) 1681 Ösby, under hustruns bortovaro i Värmland. Hans lik blev vid en eldsvåda, som övergick nämnda gård, alldeles förbränt, så att endast några ben kunde igenfinnas och begravas. Gift med Dorotea von Grothen från Holstein, död 1691 (KAR.). Hon synes förut hava varit gift med en Brant, ty Bergsköld överlevdes av en styvdotter Elisabet Brant, gitt med Otto Damster, från vilken hon blev skild, varefter soldaten Anders Abrahamsson Redobogen hos Kungl Maj:t anhöll få vigas med henne.
 • Catharina, död 1703 Uddnäs och begraven 1703-04-16. Gift med kaptenen Carl Philp, död 1714.
 • Anders, till Björkö i Knutby socken, Stockholms län samt Ösby. Född 1645-05-16 på Ösby gård. Student i Uppsala 1652-02-00 (Um.). Furir vid Västmanlands regemente 1661. Fänrik vid Västmanlands regemente 1667-10-31. Avsked 1674-06-17. Av riksjägmästaren Claes Banér förordnad till underjägmästare i Uppland, Västmanland och Sala bergslag, varå kunglig konfirmation (Sj.) 1673-05-15. Tillika jägmästare i Gästrikland (Sj.), dock skulle han avstå Ulvesunds län, 1675-05-18. Död 1676-03-10 (18-03) i Stockholm, bisattes i Jakobs kyrka 1676-03-23 och begraven i Knutby kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Christina Leussner i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1681 (KAR.) med kaptenen Björn Svinhufvud af Qvalstad), död barnlös 1720 på Björkö och begraven 1720-02-25 i Knutby, dotter av majoren Hans Leussner, naturaliserad Leussner, men ej introducerad, och Margareta Christiernsdotter till Tompta, av en adlad men ej introducerad ätt, som i vapnet förde tre spärrar över varandra.
 • Christina. Levde änka 1708. Gift 1670 med löjtnanten Johan Gyllenflög, född 1640, död 1699.

TAB 2

Erik var icke son till den adlade Anders Eriksson Bergsköld, vadan denna tabell skall utgå.

Erik (son av Anders Eriksson, adlad Bergsköld, Tab. 1), född 1642. Kom i tjänst 1659 och var styckjunkare vid artilleriet i Stockholm 1669. Fänrik vid artilleriet i Stockholm 1674. Löjtnant 1675-12-18. Kapten 1678-09-21. Bevistade Bohus belägring 1678. Blev vid reduktion av artilleriet i Göteborg utan tjänst. Död 1682-03-08 i Stockholm och begraven å S:t Johannes kyrkogård (RAB.). Gift med Margareta N N, död 1690-10-22 på Djurgården vid Stockholm (RAB.). Han efterlämnade många barn i stort armod, av vilka endast nedanstående två äro kända (RAB.).

Barn:

 • Anders. Var hantlangare vid artilleriet i Stockholm 1684. Underfyrverkare 1689-11-01.
 • Helena. Var 1690 gift med löjtnanten Olof Eriksson Tellning.

Utan hittills känt samband med denna ätt äro följande

 • 1. Anders Nils Bergsköld. Korpral vid Södermanlands regemente. Gift 1717 med Brita Larsdotter.

Barn:

 • Anders, född 1723-04-18 i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län.
 • Simon, född 1726 i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län. Furir. Gift med Magdalena Holm.
 • Carl Gustaf, född 1791-06-10 i Stockholm (Skeppsh.). Brita, född 1729-07-26.
 • 2. Anders Bergsköld, född 1759. Lanttullvaktmästare. Död 1810-03-03 i Adolf Fredriks församling, Stockholm, änkling.
 • 3. Anders Bergsköld, född 1769. Furir vid artilleriet 1789-04-00. Avsked 1789-11-10. Sergeant vid änkedrottningens livregementets bataljon i Stockholm 1790-04-01. Död i Stockholm. Gift 1792-10-05 i Stockholm med Margareta Christina Österberg, född 1771, dotter av vaktmästaren i kommerskollegium Per Österberg och Catharina Hybinette.

Barn:

 • Gustaf Axel, född 1792-11-01 i Stockholm. Bland faddrar: m:me Anna Lovisa Bergsköld och m:lles Fredrika Birgitta och Ulrika Bergsköld.
 • 4. Johan Bergsköld, soldat. Gift 1696-01-21 i Alsike socken, Stockholms län med Anna Andersdotter.

Barn:

 • Brita Christina, döpt 1695-12-06 i Alsike socken.
 • 5. Erik Bergsköld, hovlakej. Död 1783-08-27 i Stockholm. Gift med Anna Lovisa Treuberg.

Barn:

 • Anna Lovisa, född 1762.
 • Fredrika, född 1765.
 • Ulrika, född 1768.
 • Anders, född 1770.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: