:

Gyllenbögel nr 418

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllenbögel nr 418

Adlad 1648-01-31, introd. 1650.

Av ätten, som efter Finlands införlivande med ryska riket 1809 icke varit representerad i Sverige, immatrikulcradcs en gren på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 34. Den nu levande grenen av ätten är icke immatrikulerad på nämnda riddarhus.


1Rf. 2Wä. 3Lk. 4Medd. av byråsekr. E. Gyllenbögel, Helsingfors. 5Medd. av hovrättsregistrator W. Wickström, Åbo. 6Björneborgs kyrkoarkiv.

TAB 1

Sigfridus Michaelis. Kaplan i Villnas kapell under Lemo moderkyrka i Finland från 1615. Dömd ämbetet förlustig 1625-02-07, men benådad. Död något före 1633-06-07, då hans änka Margareta Tomasdotter fick sin ansökan om nådar beviljad.

 • David Sigfridsson, adlad Gyllenbögel, född 1603-02-16 i Lemo prästgård4. Förare vid Henrik Flemings kompani 1624. Korpral 1626. Var kornett, då han 1629-04-21 fick livstids frälse för sig och sin hustru Torkkila Ägde även Hyvälä i Nummis kapell. Löjtnant 1633. Ryttmästare vid Åbo läns kavalleriregemente 1637. Adlad 1648-01-31 (introd. 1650 under nr 418). Major. Deltog i landskapsmötet i Åbo 1657. Skulle deltaga i riksdagen 1660 men fick s. å. 23/5 rätt att hemresa till Finland »efter han var sönderskjuten». Död 1677-01-15 och beg.4 s. å. 12/9 i egen, inköpt grav i Kimito kyrka, där hans vapen (förstört vid kyrkans brand 1781)4 uppsattes. Gift 1:o 1640 med en dotter till kapellanen i Kisko Jacobus Moliis. Gift 2:o efter k. tillstånd 1664-05-04 med Margareta N. N., som efterlevde 1684.

Barn:

 • Henrik. Student i Åbo 1653-04-30.
 • Samuel, född 1642. Hovrättsassessor. Död 1679. Se Tab. 2
 • Axel. Student i Åbo 1653-04-30. Gick i utländsk tjänst och tjänte sig upp till överstelöjtnant, men återkom aldrig till Sverige.
 • Anna, begraven i Runtuna kyrka Södermanlands län, varest hennes och mannens gravsten finnes. Gift 1661-10-00 i Stockholm med kyrkoherden i Runtuna pastorat av Strängnäs stift Petrus Johannis Berger i hans. 1:a gifte (gift 2:o med Anna Hansdotter i hennes 3:e gifte, död 1688), död 1677-10-00
 • Elisabet. Gift något efter4 1662-10-29 med kvartermästaren vid Tavastehus-Nylands kavalleriregemente Jonas Hirn, död 1680. Hans vapen, ett svärdfäste med en springande hjort som hjälmprydnad, fanns förr jämte hennes på glasmålningar i Gustaf Adolfs sockenkyrka. (Hennes vapen, med inskrift: Elisabeth Gyllenbijgel 1675, finnes numera i Åbo historiska museum. Hans är i släkten Hirns ägo.)4
 • Beata, begraven 1675-09-04 i Pemars socken. Gift med kyrkoherden i Pemars pastorat, prosten, filosofie mag. Henricus Mattias Florinus i hans 1:a gifte, död 1705 (fader till lagmannen Samuel Florin, adlad Blomfelt).
 • Margareta. Levde änka 1702 Suksenböle Gift med regementsskrivaren vid Nylands kavalleriregemente Johan Lund, stamfader för adliga ätten Ehrenlund.
 • Maria. Levde änka 1708 Gundby Gift före 1683 med befallningsmannen i Kimito Jakob Jakobsson Ekelund.
 • En dotter. Begraven 1681-06-10 i Bjärnå kyrka. Gift med arrendatorn av Malkkila i Bjärnå socken Erik Eriksson Pihl i hans 1:a gifte, död 1695.
 • En dotter. Gift med kronobefallningsmannen i Piikkis härad Henrik Bäär, som 1688 blev föreståndare för Själö hospital.
 • En dotter. Gift med N. N. Dann.

TAB 2

Samuel (son av David Sigfridsson, adlad Gyllenbögel. Tab. 1), till Trotby i Kimito socken. Född 1642-06-04 på Träskby i nämnda socken, vilken egendom han ärvde efter fadern. Student i Åbo 1653-04-30. Assessor i Åbo hovrätt 1674-09-14. Deltog i landskapsmötet i Åbo 16764. Död 1679-05-07 och begraven 1680-03-25 i Åbo domkyrka, men sedan förd till Kimito kyrka, där hans vapen (förstört vid kyrkans brand 1781)4 uppsattes. Gift 1674-08-02 med Elisabet Falkenberg af Bålby, död 1723, dotter av hovrättsassessorn Johan Gottfrid Falkenberg, natural. Falkenberg af Bålby, och Anna Barbara von Tiesenhausen.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1675, död5 1768-08-18 i Skogsböle i Kimito socken. Gift med kronobefallningsmannen i Kimito Peter Plagman, född 1670, död 1742-10-21 på Engelby i Kimito socken.
 • Elisabet, född 1677. Anklagad för äktenskapsbrott under sin mans frånvaro i kriget 1704. Gift 1699 med fänriken vid livgardet Fabian Henrik von Plater.

TAB 3

David (son av Samuel, Tab. 2), född 1676-12-24 i Åbo. Volontär vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1698. Korpral därst. 1700-07-00. Kvartermästare 1702-02-14. Kornett 1705-08-01. Konfirm. fullm. 1707-05-15. Sekundlöjtnant s. å. 16/10. Konfirm. fullm. 1708-05-22. Premiärlöjtnant s. å. 30/9. Konfirm. fullm. 1709-04-05. Löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1724-04-29. Kaptens karaktär 1729-08-06 med rang från 1722-06-26. Avsked 1744-10-16. Död 1749-01-22 i Sääksmäki socken och begraven s. å. 4/2. Han blev vid Gemauertshof skjulen genom högra armen. Blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Solikamsk, varifrån han hemkom 1722. Gift 1:o 1706 med Elisabet Eriksdotter Bange i hennes 2:a gifte (gift 1:o med korpralen Erik Pihl, död 1696), död Sääksniemi Gift 2:o 1747-07-07 med Ingeborg Melartin i hennes 2:a gifte (gift 1:o med rusthållaren David Hirn, från vilken hon 1737-01-22 blev skild), född 1709, död 1776-03-13 i Hollola socken4, dotter av fänriken Christer Melartin och Anna Törnqvist.4

Barn:

 • 1. Två döttrar, döda unga.
 • 2. David Johan, född 1741, död 1783. Se Tab. 4
 • 2. Samuel Sigfrid, född 1744-02-03 i Sääksmäki socken4. Rustmästare. Död ogift 1774-05-22.
 • 2 Ulrika Lovisa, född 1747-02-17. I Sääksmäki socken4, död 1799-11-15 i Sysmä socken. Gift 1775-04-04 i Hollola socken med furiren Johan Christian Antell.
 • 2. Fredrik Adolf, född 1749-09-11 och död 1750-05-04 i Sääksmäki socken.4

TAB 4

David Johan (son av David, Tab. 3), född 1741-12-19 Itko Levde utan tjänst. Död 1783-02-28 i Hollola socken.4 Han var närvarande för ätten vid 1771 års riksdag. Gift 1:o 1766-06-01 med Maria Helena Norring, död 1774-09-28. Gift 2:o 1775-02-28 med Anna Helena Lang, död 1777-05-25. Gift 3:o 1777-10-25 med Helena Gustava Görgelin.

Barn:

 • 1. Fredrik Johan, född 1769. Sergeant. Död 1837. Se Tab. 5
 • 1. Eva Helena, född 1772-01-14, död barn.
 • 1. Eva Lovisa, född 1773. död 1815-01-21 på Lahnus i Vichtis socken. Gift 1798-02-04 i Tavastehus med ryttmästaren vid adelsfanan Carl Gustaf Lagerstedt i hans 2:a gifte (gift 1:o 1791-07-12 med Johanna Catharina Lilliegren, född 1746-04-28 på Sarkilaks i Tötsala socken, död 1797-09-18 i Vemo socken, dotter av löjtnanten Axel Germund Lilliegren, och Brigitta Christina Carpelan), född 1756, död 1829-11-06 Sorkki
 • 2. David Sigfrid, född 1777-05-18, död 1778-03-15.

TAB 5

Fredrik Johan (son av David Johan, Tab. 4), född 1769-04-17 i Hollola socken. Volontär vid arméns flotta på Sveaborg. Sergeants avsked. Innehade ett torp i Helsinge socken. Död där 1837-08-02. Gift 1:o 1791-12-27 i Mäntsälä socken med Brita Maria Wallace, född 1764, död 1795-10-16 i Tusby socken. 2:o 1823-06-28 i Helsinge socken med skomakardottern Anna Maria Ruth, född 1774, död 1837-05-24 sistnämnda socken.

Barn:

 • 1. Johan Fredrik, född 1792. Tulluppsyningsman. Död 1858. Se Tab. 6.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1795-04-05 i Tusby socken, död s. å. 3/7.

TAB 6

Johan Fredrik (son av Fredrik Johan, Tab. 5), född 1792-01-10 i Mäntsälä socken. Extra ordinarie vaktmästare vid Borgå tullkammare 1819-04-30. Vaktmästare därst. 1823-11-08. Tulluppsyningsmans titel 1835-12-22. Överförd såsom vaktmästare till nämnda tullkammares patrullslup 1843-12-20. Avsked 1850-04-18. Död 1858-05-12 i Borgå n. Gift 1820-05-02 i Borgå med Helena Gustava Gyllenhöök, född 1797-10-10 Åminsby-Grindas Gift 2:o 1847-02-20 i Borgå med Maria Antman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med glasmästaren i Borgå Isak Härden), född 1803-04-20, död 1860-03-05, dotter av rusthållaren Johan Antman och.Maria Johansdotter.

Barn:

 • 1. Fredrika Gustava, född 1821-03-13 i Borgå, död 1858-10-12 i Tervola socken. Gift 1852-03-25 i Helsingfors med äldre kommissionslantmätaren i Uleåborgs län Anton Teodor Heikel i hans 1:a gifte (gift 2:o 1859-06-25 med Matilda Charlotta Londicer), född 1825-11-13 i Lumijoki socken, död 1903.
 • 1. Carl Johan, född 1831. Kapellan. Död 1905. Se Tab. 7
 • 1. Anders Vilhelm Leonard, född 1833-10-13 i Borgå, död där s. å. 30/10.
 • 1. Carl Axel, född 1835-06-18 i Borgå, död där s. å. 3/7.
 • 2. Anders Vilhelm Leonard, född 1848. Kapellan. Död 1906. Se Tab. 19.

TAB 7

Carl Johan (son av Johan Fredrik, Tab. 6), född 1831-02-28 i Borga. Student i Helsingfors 1849-06-21. Prästvigd i Borgå 1853-03-23. Predikant vid korrektionsinrättningen i Viborg 1859-02-23. Vice pastors titel 1869-12-18. Kapellan i Joutsa 1870-03-16 och i S:t Andreæ 1883-01-24. Död där 1905-11-11. Gift 1856-05-08 i Borga med sin styvsyster Augusta Fredrique Härden, född 1834-12-28, död 1907-10-02 i S:t Andrese socken, dotter av glasmästaren i Borgå Isak Härden och Maria Antman.

Barn:

 • Hugo Immanuel, född 1857-06-20 i Villmanstrand. Student i Helsingfors 1878-06-10. Lantmäteriauskultant 1886. Vice lantmätare i Viborgs län 1893. Justerare i Kexholms och Kronobergs distrikt s. å. Avsked 1900. Död ogift 1918-10-09 i Helsingfors.
 • Carl Natanael, född 1859. Före detta kronofogde. Se Tab. 8
 • Johan Gideon, född 1861. Kronolänsman. Död 1917. Se Tab. 14.
 • Maria Elisabet, född 1863-12-23 i Viborg, död 1910-03-05. Gift 1890-07-15 med kronolänsmannen och godsförvaltaren Viktor Carl Arvid Carlstedt, född 1818-12-20, död 1906-04-12.
 • Anton Rafael, född 1865. Förste järnvägsbokhållare. Se Tab. 15.
 • Tor Fredrik, född 1867. Postexpeditör. Död 1907. Se Tab. 16.
 • Erland Villehad, född 1869. Kyrkoherde. Död 1923. Se Tab. 17.
 • Ernst Teodor, född 1871-12-06 i Joutsa socken, död 1888-12-05.
 • Verner Felix, född 1874-01-13 i Joutsa socken. Järnvägstjänsteman. Död ogift 1897-07-05.
 • Sven Artur, född 1877. Stationsinspektor. Se Tab. 18

TAB 8

Carl Natanael (son av Carl Johan, Tab. 7), född 1859-08-08 i Viborg. T. f. landskanslist i Vasa län 1880-04-12. Ordinarie s. å. 23/7. Kronolänsman i Karstula distrikt 1882-12-19. Transp. till Kauhajoki och Kurikka distrikt 1884-01-29, till Mustasaari och Kvevlaks distrikt 1894-03-29, till Evijärvi och Kortesjärvi distrikt 1903-01-22, till Viitasaari distrikt 1910-10-31 och till Kivijärvi och Kinnula distrikt 1917-04-13. Kronofogde i Viitasaari härad 1921-03-20. Avsked 1926-08-26. Erhöll utmärkelsetecknet för 40-årig oförvitlig tjänst s. å. 13/12. Gift 1:o 1883-07-12 på Kiminki järnbruk i Karstula socken med Alma Maria Rosenlund, från vilken han 1912-02-27 blev skild, född 1864-08-30 i Karstula socken, dotter av bruksägaren Johan Rosenlund och Sofia Laxell. Gift 2:o 1916-01-16 i Viitasaari socken med Edla Olga Maria Kallinen, född 1895-02-03 i sistnämnda socken.

Barn:

 • 1. Carl Volter Boris, född 1884. Före detta minister. Se Tab. 9.
 • 1. Birger Johan Achates, född 1885. Andre järnvägsbokhållare. Se Tab. 10.
 • 1. Torsten Ragnar, född 1887-01-02 i Kauhajoki socken, död s. å. 23/11.
 • 1. Bruno Gunnar Henning, född 1888. Affärsman. Se Tab. 11.
 • 1. Evald Alfons Rafael, född 1889-11-22 i Kauhajoki socken. Student i Helsingfors 1908-06-12. Rättsexamen 1915-04-17. Auskultant i Vasa hovrätt s. å. 26/4. Idkade advokatverksamhet i Gamla Karleby 1916–1918. Högre förvaltningsexamen 1916-10-17. Deltog som medlem av skyddskåren (gruppledare) i Finlands frihetskrig 1918 och blev vid stormningen av Tammerfors sårad i ansiktet. FFrK4kl m ros o sv. FFrM1kl. FMM. RFinlVRO. Vice häradshövding 1918-05-31. Advokat i Helsingfors 1919. E. tjänsteman i ministeriet för utrikes ärenden i Helsingfors s. å. 17/9. T. f. andre sekreterare därst. 1920-06-03. Ord. andre sekreterare 1921-06-18. T. f. förste sekreterare 1922-02-01. Byråsekreterare 1923-01-31. RVO 1925. OffLettlands Tre stjärnor 1926. Gift 1922-08-01 Viitasaari socken med Helve Maire Maria Kalima (Landgren), född 1895-05-26 i nämnda socken, odont. licentiat, praktiserande tandläkare i Helsingfors, dotter av kapellanen i Viitasaari socken Emil Fredrik Kalima (Landgren) och Eva Kristina Koljonen.
 • 1. Axel Verner Albert, född 1891. Lektor. Se Tab. 12
 • 1. Valter Leonard, född 1893. Stadsfiskal. Se Tab. 13
 • 2. Maj-Lis, född 1916-04-04 i Viitasaari socken.
 • 2. Kerttu Kaarina, född 1917-11-15 i Kivijärvi socken.
 • 2. Lauri Veikko Carolus, född 1921-03-19 i Kivijärvi socken.
 • 2. Hellin Irene, född 1922-11-17 i Kinnula socken.

TAB 9

Carl Volter Boris (son av Carl Natanael, Tab. 8), född 1884-03-30 i Kauhajoki socken. Kadett i Fredrikshamn 1899. Transp. till Michailovska artilleriläroverket i S:t Petersburg 1903. Underlöjtnant vid fältartilleriet 1905-07-28 med tur från 1904-09-22. Löjtnant 1908 22 9. Etter genomgången fullständig kurs vid generalstabens Nikolajevska akademi stabskapten 1911-05-20. Transp. till generalstaben 1913. Kapten därst. 1913-12-19. Bevistade 1914 och följande år stora världskriget på olika frontavsnitt. Överstelöjtnant 1916. Överste 1917. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet. RRS:tStO3kl m sv o ros och S:tAO3kl m sv o ros. RRS:tStO2kl m sv och S:tAO2kl m sv. RRS:tV1O4kl m sv o ros. RStbS:t MGO. Befriad från rysk krigstjänst 1917-06-30. T. f. guvernör i Nylands län s. å. i aug. Kommendant på Sveaborg 1918-04-15. Därefter kommenderad till generalen frih. Mannerheims Högkvarter. Chef för finska generalintendenturens beklädnads- och utrustningsbyrå s. å. 1/9. FMM s. å. Avgick från finska armén 1919-01-13 och anställd i livsmedelsministeriet. Finlands diplomatiska representant (chargé d'affaires) i Polen 1919-11-14. Utomordentligt sändebud och befullmäktigad minister därst. 1920-04-30. Jämväl Finlands diplomatiska representant hos Ukrainas regering s. å. 15/6. KFinlVRO 2kl s. å. Chargé d'affaires ad interim i Moskva 1921-06-03. StkPolOPolRest 1921. Avsked från sändebudsposten i Warschau s. å. 25/10 och från samma post i Moskva 1922-01-13. Lettlands skyddskårers tapperhetsmedalj 1923. RLettlands LatsplesisO 1924. Äg. Roholmen i Kyrkslätts socken. Gift 1907-05-12 i Helsingfors med Anna Dementjev, född elär 1886-09-21, dotter av kommerserådet Gregori Dementjev och Feoktista Below.

Barn:

 • Cyril, född 1908-05-12 i Helsingfors. Student därst. 1927-05-31.
 • Margareta, född 1917-12-19 i Helsingfors.

TAB 10

Birger Johan Achates (son av Carl Natanael, Tab. 8), född 1885-06-23 i Kauhajoki socken. Praktikant vid statsjärnvägarna i Finland 1904-09-15. Telegrafist vid Lyly station 1908-12-12. Transp. till Orivesi station 1909-07-01 och till Kurikka station 1913-11-18. Andre bokhållare vid Toby järnvägsstation 1917-02-02. Transp. till Jyväskylä station 1920-04-23. Gift 1910-02-07 i Helsingfors med Anna Grahn, född 1878-02-22 i Lojo socken, dotter av skallfogden Carl Felix Grahn och Hilda Ulrika Sacklén.

Barn:

 • Helge, född 1910-09-12 i Orivesi socken.
 • Helvi, född 1912-07-20 i Orivesi socken.
 • Erik, född 1914-06-01 i Kurikka socken, död 1920-02-07 i Jyväskylä socken.
 • Anna Greta Marita, född 1918-03-05 i Mustasaari socken.

TAB 11

Bruno Gunnar Henning (son av Carl Natanael, Tab. 8), född 1888-04-12 i Kauhajoki socken. Praktikant vid statsjärnvägarna 1905 och postverket i Finland. Föreståndare för Launonens poststation 1914. Avsked 1915. Ägnar sig åt affärsverksamhet. Gift 1921-01-30 i Helsingfors med Elin Maria Lindroos, Södra 1888.

Barn:

 • Georg Gunnar, född 1921-03-29 i Helsingfors.

TAB 12

Axel Verner Albert (son av Carl Natanael, Tab. 8), född 1891-08-10 i Kauhajoki socken. Student i Helsingfors 1910-06-08. Filosofie kandidat 1913-11-18. Promov, filosofie mag. 1914-05-29. Ägnade sig åt pedagogisk verksamhet 1913–1918. Deltog 1918 såsom medlem av skyddskåren (kompanifältväbel) i Finlands frihetskrig och blev s. å. 9/5 vid Hatsina i Hollola socken sårad i vänstra benet. FFrM1kl. FMM. Var chef för skyddskåren i Tavastehus 1918–1919. Ord. lärare vid Brändö villastads svenska samskola 1922. Äldre lektor vid svenska flicklyceet i Helsingfors 1927-04-13. Gift 1922-09-30 i Helsingfors med Birgit Emelie Norrmén i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1920 med filosofie mag. Yrjö Somersalo, från vilken hon blev skild), född 1900-08-05 i Hattula socken, dotter av ingenjören Oskar Herman Norrmén, finska adl. ätten nr 263, och Eva Viktoria Molander.

Barn:

 • Berit Ingegerd, född 1925 24. 4 i Helsingfors.

TAB 13

Valter Leonard (son av Carl Natanael, Tab. 8), född 1893-01-14 i Kauhajoki socken. Student i Helsingfors 1913. Studerade språk vid därv. Universitet och tjänstgjorde å bank därst. Vik. språklärare vid svenska samskolan i Tavastehus 1915–1916. Högre rättsexamen 1921-12-16. Auskultant i Viborgs hovrätt s. å. 18/12 och i Åbo hovrätt 1925-01-12. Förrättade särskilda ting i Helsinge och Lojo domsagor samt förvaltade sistnämnda domsaga under år 1926. E. Stadsfiskal i Helsingfors 1926-09-30. Gift 1921-11-30 i Helsingfors med Ellen Louisa Chydenius, född 1895-05-06 Hangö, dotter av stadsläkaren, med. licentiat Carl Samuel Chydenius och Edit Amanda Relander.

Barn:

 • Brita-Maria Emilia, född 1922-10-01 i Helsingfors.

TAB 14

Johan Gideon (son av Carl Johan, Tab. 7), född 1861-08-21 i Viborg. Landskanslist i Vasa län 1888. Kronolänsman i Lappfjärds distrikt 1889. Transp. till Virdois och Ätsäri distrikt 1895. Död 1917-03-27 i Virdois socken. Gift 1890-09-03 i Lovisa med Maria Sahlsten, född 1871-06-26 i S:t Petersburg, dotter av fabrikanten Carl Henrik Sahlsten och Alexandra Egoroff.

Barn:

 • Magnhild, född 1891-10-08 i Lappfjärds socken. Student i Helsingfors 1912-05-25.
 • Ingeborg, född 1897-02-24 i Virdois socken. Gift 1920-04-29 i Tammerfors med ingenjören Ernst Alexis Gustaf Sillman, född 1893-08-23 i Muola socken.
 • Verna, född 1898-07-22 i Virdois socken. Gift 1922-07-21 i Tammerfors med affärsmannen Georg Fredrik Erlewein, född 1892-07-11 i Bremen.
 • Åke Johannes, född 1906-04-04 i Virdois socken. Affärsman.

TAB 15

Anton Rafael (son av Carl Johan, Tab. 7), född 1865-08-17 i Viborg. Praktikant vid statsjärnvägarna i Finland 1888-06-15. Telegrafist vid Simola station 1892-11-08. Andre bokhållare vid Luumäki järnvägsstation 1896-10-06. Transp. till Viborgs station 1899-04-04. Förste bokhållare vid Viborgs järnvägsstation 1908-08-01. Gift 1895-06-27 i Helsingfors med Ida Sofia Olander, född där 1860-11-14, dotter av gårdsägaren August Vilhelm Olander och Amanda Lovisa Teckenberg.

Barn:

 • Aili Ingeborg, född tvilling 1896-07-07, död 1900-12-15.
 • Mary Elisabet, född tvilling 1896-07-07 i Helsingfors.
 • Elsa Magnhild, född 1898-01-22, död 1900-12-18.
 • Elsa Ingeborg, född 1903-03-22 i Viborg. Gift där 1926-05-30. affärsmannen Rikard Lindgren, född 1902-06-21 i Helsingfors.

TAB 16

Tor Fredrik (son av Carl Johan, Tab. 7), född 1867-04-30 i Viborg. Född 1. kontorsskrivare vid Sveaborgs postkontor 1893. Expeditörsbiträde därst. 1895. Expeditör vid postkontoret i Borgå 1899. Död där 1907-07-25. Gift 1898-02-17 i Helsingfors med Gerda Matilda Limnell, född 1859-06-24. Bokhållare vid postkontoret i Borgå 1912. Expeditör vid postkontoret i Kemi 1926-02-20. Avsked s. å. 31/10, dotter av kommunalrådet och godsägaren Claes Albert Limnell och Amalia Carolina Palmgren.

Barn:

 • May Etel, född 1900-04-06 i Helsingfors. Gift 1925-01-18 i Borgå med bankdirektören, filosofie mag. Johan Sigurd Bernhard Panelius, född 1896.
 • Holger Torild, född 1901-11-11, död 1902-08-01.
 • Bertel Torsson, född 1904-10-15 i Borgå. Agronom.

TAB 17

Erland Villehad (son av Carl Johan, Tab. 7), född 1869-10-22 i Viborg. Student i Helsingfors 1887-06-04. Prästvigd i Borgå 1892-06-14. T. f. kyrkoherde i Pyttis 1906. Kapellan därst. 1907-05-13. Kyrkoherde Haukivuori pastorat 1912. Död där 1923-10-15. Gift 1894-09-06 i Heinola med Agda Adler, född 1872-02-26, dotter av häradshövdingen i Heinola domsaga Axel Edvard Adler och Alma Forsblom.

Barn:

 • Sigurd Volter, född 1895-07-26 i Lemi socken. Apotekselev 1915-05-28. Farm. Stud. 1926-05-31.
 • Signe Alfhild, född 1898-06-03 i Lemi socken. Gift 1:o 1917-06-20 med pastorn Jaakko Nikolai Tiainen, född 1875-08-20 död 1920-02-21. Gift 2:o med pastorn Paavo Taskinen. Ellen Gertrud, född 1900-06-26 i Savitaipale. Sjuksköterska. Elsa Ragnhild, född 1902-09-06 i S:t Andreæ socken. Gift 1925 med pastorn Sem Johannes Wahl, född 1890. Agnes Astrid, född 1906-08-05 i Pyttis socken. Helge Ragnar, född 1908-04-17, död s. å. 24/7. Rolf Gunnar Sten, född 1909-10-24 i Pyttis socken.

TAB 18

Sven Artur (son av Carl Johan, Tab. 7), född 1877-01-27 i Joutsa socken. Praktikant vid statsjärnvägarna i Finland 1895-09-15. Telegrafist vid Jääski station 1898-03-22. Andre bokhållare därst. 1902-03-25, vid Kavantsaari station 1903-11-16 och vid Viborgs station 1904-02-01. Förste bokhållare vid sistnämnda järnvägstation 1917. Stationsinspektor vid Aura station 1921-08-09. Gift 1903-01-22 med Berta Sjöman, född 1878-08-04, dotter av järnvägsingenjören Gustaf Viktor Sjöman och Serafina Siljander.

Barn:

 • Sven Erik Helmer Carl Viktor, född 1905-12-11 i Viborg liksom syskonen. Student i Helsingfors 1924. Reservfänrik 1925. Genomgick kadettskolan i nämnda stad. Fänrik vid Fältartilleriregementet i 1927-05-16.
 • Inger Hjördis Fredrique, född 1909-01-12.
 • Irma Berit Viktoria, född 1919-06-10.

TAB 19

Anders Vilhelm Leonard (son av Johan Fredrik, Tab. 6), född 1848-09-02 i Borgå socken. Student i Helsingfors 1871-05-24. Prästvigd i Borgå 1875-06-14. T. f. kapellan i Savitaipale 1875, i Pihtipudas 1876. T. f. kyrkoherde därst. 1878. Sockenadjunkt i nämnda socken 1880. Kapellan i Pielavesi 1898. Död där 1906-08-30. Gift 1876-04-06 med Ida Johanna Brummer, född 1855-12-25 i Urais socken, död 1926-03-30 i Pielavesi socken, dotter av kyrkoherden i Joutsa Robert Vilhelm Brummer hans 1:a fru Ulrika Sofia Charlotta Kjellman.

Barn:

 • Väinö Leonard, född 1876-12-22 i Pihtipudas socken, liksom syskonen. Apotekselev 1897. Farm. stud. 1906-03-31.
 • Aino Vilho, född 1878-01-29, död 1891-01-07.
 • Anna Johanna, född 1879-09-29, död s. å. 28/12.
 • Onni, född 1881. Kronolänsman. Död 1924. Se Tab. 20
 • Siiri Maria, född 1884-02-26. Sjukhemsföreståndarinna. Död ogift 1910-10-24.
 • Sylvia Elisabet, född 1887-06-10. Lärarinna. Död ogift 1910-09-10.
 • Elli Augusta, född 1890-04-04.
 • Kaarto Rafael, född 1896-08-30. Posttjänsteman. Deltog som skyddskårist i Finlands frihetskrig 1918 Kyrkslättskåren) och i expeditionen till Gräns-Karelen. Försvann där i Jyskyjärvi (född 1918-09-06?).

TAB 20

Onni (son av Anders Vilhelm Leonard, Tab. 19), född 1881-03-16. Kronolänsman i Sodankylä 1919, död 1924-08-07 i Uleåborg och begraven i Haukipudas socken. Gift 1908-06-07 med Anna Liisa Holma, född 1879-06-26. Föreståndarinna för postexpeditionen i Sodankylä 1912. Transp. till Sysmä 1921. Dotter av lantbrukaren Juho Holma och Brita Luukinen.

Barn:

 • Anna Sylvia Elisabet, född 1912-05-20.
 • Meeri Mirjam, född 1916-04-08.

TAB 21

Johan (son av Samuel, Tab. 2), född 1678-03-19 Trotby Volontär vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1700. Musketerare vid livgardet 1701. Korpral därst. 1702-09-08. Förare 1703-09-08. Sekundlöjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1705-07-22. Premiärlöjtnant därst.3 1709-02-26. Kaptens titel3 1729-08-06 med tur från 1722-06-26. Kapten i regementet3. Död 1743-01-00 'Han blev vid Närvä illa blesserad i halsen och vid Poltava i ansiktet genom bägge kindbenen, samt blev vid sistnämnda tillfälle fången och förd till Tobolsk, varifrån han hemkom 1722. Bevistade finska kriget 1741–42.'. Gift med Catharina Berner, född 1701, död 1777-02-28 på Pyhäniemi rusthåll i Hollola socken2, dotter av prosten och kyrkoherden i Hollola i Finland, magister Gustaf Fredrik Berner och hans 2:a fru Anna Carstenius.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1726, död 1798-07-04. Gift med komministern i Sysmä församl. Tobias Ticcander2, i hans 1:a gifte, född 1718-04-17 i Hollola socken, död 1805-01-07.
 • Catharina, född 1728, död s. å.
 • Samuel, född 1729. Godsägare. Död 1795. Se Tab. 22
 • Johan Gustaf, född 1731. Kapten. Död 1812. Se Tab. 23
 • David Adam, född 1733. Överste. Död 1815. Se Tab. 26
 • Ulrika Juliana, född 1736, död ogift 1757.
 • Helena Margareta, född 1738, död 1819-07-23 på Haapaniemi. Gift 1764-09-00 med kornetten Carl Gustaf Lang, född 1726, broder till Johan Henrik och Lars Adam Lang, adlade Langenskiöld.
 • Fredrik, född 1740, död s. å.
 • Catharina, född 1741, död änka 1802-06-18 i Lovisa. Gift 1767-10-18 med överinspektören vid tullen Jonas Peron.

TAB 22

Samuel (son av Johan, Tab. 21), till Pitkäniemi i Hollola socken. Född 1729-06-00. Levde utan tjänst på nämnda sin egendom. Död där 1795-04-07. Gift med Ulrika Hagert.

Barn:

 • Johanna Catharina, född 1763, död 1769-04-20.
 • Anna Ulrika, född 1765-07-01. Gift 1787-04-29 med sergeanten Tomas Peter Brofeldt.
 • Juliana Margareta, född 1768-09-02, död 1840-01-27 Voutila Gift 1787-11-29 med kronolänsmannen i Kymmenegårds län, lantmäteriauskultanten Gustaf Adolf Burgman, död före 1823.

TAB 23

Johan Gustaf (son av Johan, Tab. 21), född 1731-09-30 i Hollola socken. Kadett vid artilleriet 1749-03-12. Furir vid Björneborgs regemente 1753-12-21. Sekundadjutant därst. 1757-01-21. Fänrik2 1764-06-26. Löjtnant 1765-12-01 med tur från 1764-06-26. Kapten i armén 1775-06-22. Kapten vid regementet 1777-04-19. RSO 1779-01-24. Avsked 1783-05-28. Död 1812-03-09 på Peuraus gärd i Lempäälä socken. Gift 1764-10-11 i Helsingfors med Anna Catharina Mattheiszen2, född 1744, död 1822-03-15 på Peuraus, dotter av handlanden Mattheiszen i Helsingfors.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1765-08-03 i Kumo socken. Volontär vid Björneborgs regemente 1769-05-12. Korpral därst. 1775-06-30. Förare 1781-12-01. Fänrik 1783-05-28. Avsked 1785-12-14. Gick 1785 i holländsk tjänst och reste till Java, avhördes sedan ej.
 • Anna Catharina, född 1769, död 1770-04-14.
 • Anders, född 1770. Överstelöjtnant. Död 1852. Se Tab. 25
 • Carl, född 1773-07-02 i Kumo socken. Korpral vid Björneborgs regemente 1785-09-20. Sergeant därst. 1790-03-19. Sergeant vid artilleriet 1794-05-10. Mindre artilleriexamen 1794-10-24. Sekundadjutant vid finska artilleriet s. å. 26/11. Underlöjtnant därst. 1798-09-10. Större artilleriexamen 1800-06-10. Löjtnant 1802-05-06. Kapten vid Svea artilleriregemente 1810-04-03. Majors avsked 1816-03-19. Bosatte sig i Finland och immatrikulerad på riddarhuset därst. under nr 34 bland adelsmän. Död ogift 1837-03-08 Jaspa Han bevistade finska krigen 1788–90 och 1808–09
 • Maria Elisabet, född 1775-02-08, död ogift 1830-01-14 Lintula
 • Christina Lovisa, född 1777-06-22, död ogift 1850-04-30 i Loimijoki socken.
 • Henrik, född 1779-12-02 i Kumo socken. Volontär vid Björneborgs regemente 1783. Sergeant därst. 1793-08-30. Sergeant vid Tavastehus regemente 1797-01-16. Kadett i Haapaniemi 1798-11-02. Fänrik vid Björneborgs regemente 1800-06-12. Sekundadjutant därst. 1801-07-20. Löjtnants avsked 1810-06-19. Sekundkapten vid 2. finska jägarregementet 1812-10-10. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 34 bland adelsmän. Död ogift 1827-04-02 i Lovisa Deltog i finska kriget 1808–1809 och blev sårad vid Lappo.
 • Ernst Gustaf, född 1782-01-15, död 1789-09-11 Peuraus
 • Johanna Catharina, född 1784, död ogift 1835-06-23 Jaspa

TAB 24

David (son av Johan Gustaf, Tab. 23). Född 1768-11-30. Volontär vid Björneborgs regemente 1775-06-30. Korpral därst. 1779-10-12. Korpral vid livdragonregementet 1783-06-09. Sergeant därst. 1789-09-00. Kornett 1790-06-03. Fänrik vid Björneborgs lätta infanteribataljon 1800-06-12. Löjtnant därst. s. å. 3/11. Bevistade finska kriget 1808–1809 samt blev vid Lappo 1808-07-14 svårt sårad. RSO s. å. 30/7. GMtf s. å. 3/10. Kaptens avsked 1810-05-29. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 34 bland adelsmän. Död 1851-04-13 Jaspa Gift 1801-05-12 med Elisabet Magdalena Granfelt, född 1772-08-07, död 1836-10-04 på Jaspa, dotter av majoren Carl Adolf Granfelt, och hans 1:a fru Fredrika Grönhagen.

Barn:

 • Fredrika Catharina, född 1801-10-20, död ogift 1843-06-03 på Jaspa.
 • Carolina Augusta, född 1805 2 4. död 1837-10-08. Gift 1825-02-01 med vice pastorn och skolläraren, filosofie magister Fredrik Vilhelm Himberg, född 1807-01-18 i Åbo, död 1836-10-16.
 • Carl Gustaf Fredrik, född 1811-08-06. Äldre underofficer vid 1. finska skarpskyttebataljonen 1827-07-25. Avsked. Död ogift 1836 i Kronstadt.

TAB 25

Anders (son av Johan Gustaf, Tab. 23), född 1770-11-28 i Kumo socken. Volontär vid Björneborgs regemente 1775-06-30. Korpral därst. 1783-07-03. Fänrik 1785-12-14. Befälhavare vid Rikala slussbyggnad 1787. Löjtnant i armén 1790-08-23. Adjutant 1796-10-26. Löjtnant vid regementet 1804-12-02. Kapten i armén s. d. Befälhavare över kanalarbetet i Kumo 1807. Befälhavare över den s. k. finska vargeringsbataljonen på Åland 1808-07-19. RSO s. å. 30/7. Major i armén och överadjutant hos konungen s. å. 21/10. Överstelöjtnants avsked 1810-06-19. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 34 bland adelsmän. Bodde på Ytterö gård vid Björneborg. Död 1852-09-25 i Åbo. Såsom befälhavare för ovannämnda vargeringsbataljon anbefalldes han att taga befäl jämväl över den då sammanslagna finska bataljonen, avseglade med dessa två bataljoner från Åland till Kaskö på fasta landet, där ytterligare två lantvärnsbataljoner och ett par mindre styrkor blevo ställda under hans befäl samt uthärdade i spetsen för denna kår med tapperhet de heta strider, som därefter föreföllo, bl. a. vid Kauhajoki 1808-08-10 och vid Juutas s. å. 13/9. Gift 1:o 1800-01-17 i Björneborg med Johanna Elisabet Stengrund, född där 1778-08-13, död 1803-10-28 i nämnda stad, dotter av apotekaren därst. Mårten Stengrund och Anna Margareta Sacklén. Gift 2:o 1805-10-08 i Björneborg med stiftsjungfrun Sofia Elisabet von Konow, född 1786-06-10, död 1852-09-04 i Åbo, dotter av majoren Gustaf Albrekt von Konow, och hans 1:a fru Hedvig Ulrika von Willebrand.

Barn:

 • 1. Anna Sofia Elisabet, född 1801-01-12 i Björneborg6, död 1822-05-02 i Stockholm. Gift 1818-08-23 i Björneborg med översten Carl Adolf Lefrén, adlad af Lefrén, i hans 1:a gifte, född 1779, död 1844.
 • 2. Mauritz Fredrik, född 1806-09-13 i Ulvsby socken. Student i Åbo 1822-05-02. Sergeant vid 1. finska infanteriregementets 1. bataljon s. å. 19/6. Fanjunkare därst. 1826-07-08. Porte-épée-fänrik vid 1. finska skarpskyttebataljonen 1827. Fänrik därst. 1828-03-23. Transp. till Odessa infanteriregemente s. å. 24/12 och till Petrovska infanteriregementet 1831-02-10, men död ogift dessförinnan 1830-02-04 i Bessarabien.
 • 2. Eva Catharina, född 1807-09-18. död ogift 1853.
 • 2. Anders Gustaf Albert, född 1810-01-23. Student i Åbo 1827-06-29. Äldre underofficer vid 1. finska skarpskyttebataljonen 1828-03-03. Transp. till livgardets finska skarpskyttebataljon 1829-07-28. Fänrik vid Petrovska infanteriregementet 1830-12-08. Underlöjtnant därst. 1834-07-09. Transp. till Kolyvanska jägarregementet 1835-10-28 och till livgardets grenadjärregemente 1836-05-03. Död ogift s. å. 29/11 i Novgorod.
 • 2. Viktor Ferdinand, född 1811-02-03 i Björneborg. Student i Helsingfors 1828-10-21. Lantmäterielev 1831-03-19. Lantmäteriauskultant 1833-07-06. Vice lantmätare 1838-08-22. Ägde Ytterö gård. Död barnlös 1885-01-27 i Nystad och där begraven Med honom utgick på svärdssidan den på riddarhuset i Finland immatrikulerade ättegrenen. Gift 1:o 1848-01-27 i Åbo med Emilie Josefine Augusta af Forselles, född 1825-04-12, död 1852-10-17 på Ytterö, dotter av generalkonsuln Göran Henrik Samuel af Forselles, nr 2318, och Charlotta Adriana von Arckenholtz. Gift 2:o 1857-07-14 i Björneborg6 med Constance Leontine Strömborg, född 1834-04-08, död 1915-05-25 i Björneborg, dotter av kofferdikaptenen Justus Henrik Strömborg och hans 1:a hustru Johanna Maria Ahlberg.
 • 2. Selma Sofia Vilhelmina, född 1812-12-11, död 1900-11-09 i Kjulo socken. Gift 1831-01-06 i Björneborg med översten Valerian Schemioth, död 1853.
 • 2. Aurora Charlotta Elisabet, född 1814-08-02, död 1817-11-08 på Ytterö.
 • 2. Knut Adrian, född 1816-01-08. Kadett i Fredrikshamn 1832-02-17. Fänrik vid kejsar Frans I:s av Österrike grenadjärregemente 1840-08-03. Underlöjtnant därst. 1842-12-18. Löjtnant 1843-10-22. Stabskapten 1847-12-18. Kaptens avsked 1849-01-31. Ånyo i tjänst såsom stabskapten vid storfursten Constantin Nikolajevitj's grenadjärregemente 1851-11-26. Bevistade 1854 och 1855 års fälttåg mot Turkiet i Mindre Asien. Kapten 1855-06-29 med tur från 1854-08-05. Deltog i stormningen av Kars 1855-09-29 och blev härvid svårt sårad. RRS:tStO3kl m sv 1856-04-27. Transp. till Grusinska grenadjärregementet. Kompaniofficer vid finska kadettkären 1857-10-17. Major med placering på arméinfanteriet och kvarstående vid kadettkåren 1864-02-05. Avkommenderad från kadettkåren 1866-06-09. Placerad på depottrupperna s. å. 3/8. Död ogift 1870-05-01 i Björneborgs kyrka under pågående gudstjänst.
 • 2. Carl Verner, född 1818-02-07, död s. å. 15/7.
 • 2. Aurora Carolina, född 1820-05-11 i Björneborg6, död 1892-11-04 i Kjulo socken. Gift 1850-09-01 i Åbo med kyrkoherden i Kjulo pastorat Claes Teodor Constantin Sumelius, född 1821-06-29, död 1882-01-10.
 • 2. Rosalie Elise, född 1824-06-01 i Björneborg6, död ogift 1904-03-24 i Loimijoki socken.
 • 2. Gustava Charlotta Elisabet, född 1825-07-18 i Björneborg6, död ogift 1897-11-10.
 • 2. Ida Augusta, född 1827-05-06 i Björneborg6. Var bosatt i Danmark, död ogift 1881-07-13.

TAB 26

David Adam (son av Johan, Tab. 21), född 1733-12-25 i Hollola socken. Kadett vid artilleriet 1750-04-28. Styckjunkare därst. 1757-07-13. Konstit. underlöjtnant 1758-09-08. Underlöjtnant i regementet 1761-08-04. Löjtnant 1773-08-23. Stabskapten 1782-08-28. Major vid finska artilleriet 1794-01-31. Överstelöjtnant 1795-03-01. RSO 1796-11-21. Överste i armén 1800-11-27. Överste i finska artilleriregementet 1802-08-02. Avsked med pension 1810-08-22. Död 1815-03-07 Bodom Han blev 1760-04-23 dömd från tjänsten för det han samtyckt till passet Damgartens uppgivande under pommerska kriget men blev året därpå 11/8 på riksens ständers tillstyrkande återinsatt i tjänsten. Bevistade finska krigen 1788–1790 och 1808–1809. Gift 1:o 1764:1 10 i Helsingfors med sin broders svägerska Maria Christina Mattheiszen, född 1742, död 1799-11-06 i Helsingfors, dotter av handlanden Mattheiszen i Helsingfors. Gift 2:o 1800-09-18 i Helsingfors med Ulrika Sohlberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1781-11-21 med överstelöjtnanten Didrik von Kræmer, född 1753, död 1796), född 1756, död 1810-05-04 i Helsingfors.

Barn:

 • 1. Catharina Elisabet, född 1765-12-23, död 1832-06-09 på Bodom. Gift 1787-11-20 i Helsingfors med överstelöjtnanten Carl Johan Jägerskiöld, född 1740, död 1814.
 • 1. Johan Fredrik, född 1767-08-29 i Helsingfors. Volontär vid artilleriet i Finland 1772. Underfyrverkare därst. 1775-07-15. Furir 1777-07-29. Sergeant 1780-03-09. Underlöjtnant 1782-05-15. Stabsadjutant 1789-07-01. Löjtnant s. å. 24/7. Kapten i armén 1790-05-08. RSO s. å. 21/8. Kapten vid artilleriet 1794-06-23. Överadjutant och major i armén 1795-04-17. Tygmästare på Sveaborg 1803-04-29. Överstelöjtnants avsked 1811-04-20. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 34 bland adelsmän. Död barnlös 1854-08-19 Bergsta Han bevistade finska kriget 1788–1790 och kriget i Pommern 1807. Ägde Hirfsala gård i Kyrkslätts socken, som han sålde 1825, ävensom Svartholmen m. fl. holmar nära Sveaborg. Gift 1822-05-25 Gesterby

TAB 27

Johan (son av David Sigfridsson, adlad Gyllenbögel. Tab. 1), till Gundby i Kimito socken. Född 1647. Underofficer vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente. Kornett därst. 1677. Löjtnant 1678-05-01. Kaptenlöjtnant 1693-11-18. Ryttmästare 1760-08-23. Majors avsked 1703-05-20. Intagen på Vadstena krigsmanshus 1717-09-26. Död där 1723-05-20 och begraven s. å. 24/5. Gift 1682 med Anna Gyllenkrook, född 1659. död 1740, dotter av assessorn Anders Krook, adlad Gyllenkrook, nr 862, och Maria Mums. Hon sålde 1730 familjegraven i Kimito kyrka till överstelöjtnanten Markus Tungelfelt.

Barn:

 • Maria, döpt 1685-01-03 Trotby Gift med löjtnanten Johan Stålhane, i hans 2:a gifte, död 1724.
 • Anna Maria, döpt 1686-12-21 på Trotby, begraven 1687-03-20.
 • Margareta, död 1774-10-06 i Lojo socken. Gift 1:o 1705-03-20 med löjtnanten Axel Axelsson Neuman. Gift 2:o 1712-01-26 med löjtnanten Carl Gustaf Rennerfelt, född 1688, död 1780.
 • Beata. Gift med löjtnanten Samuel Mansnerus, som levde 1768.
 • En son, död späd.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: