:

Gyllenflög nr 434

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllenflög nr 434 †

Adlad 1648-08-30, introd. 1650. Utdöd före 1721.

Ätten härstammade på mödernet från en äldre åländsk frälsesläkt med samma namn, vilken utdog på 1500-talet, och vilkens namn och gods övergingo till den yngre ätten. Den äldre ätten Gyllenflög härstammade i sin ordning på mödernet från en urgammal frälsesläkt på Åland, som blivit kallad Kodbolstads-släkten, från vilken den ärvde frälse och gods [Rf].


1Rf. 2KrAB. 3Lk. 4KA reduktionskommiss. Dok.II (medd. av assessor O. Adelborg). 5Medd. av frih. T. Carpelan. 6Medd. av statsarkivarien K. Blomstedt, Helsingfors. 7Medd. av arkivarien W. Enblom.

TAB 1

Olof Persson. Arrenderade Germundö kungsgård i Saltviks socken på Åland 1545. Erhöll frälsebrev på Germundö men dömdes 1565-06-09 att återställa detta gods till den år 1563 avrättade Joen Westgötes arvingar. Fogde på Haga kungsgård på Åland 1567. Prestav för ryssar, som 1568 fördes från Åland till Viborg.

Barn:

 • Hans Olofsson, till Gesterby i Sunds socken på Åland. Fogde på Åland, men flydde 1597, då hertig Carl intog Kastelholm. Återkom och har inventerat slottet 1598. Lagförare på Åland, kallas 1617 häradsskrivare. Arrenderade uppbörden på Åland 1620–1626. Var sedan 1623 bosatt Grelsby Död 1632. Gift med Brita, som levde 1606.

Barn:

 • Johan Hansson, adlad Gyllenflög. Löjtnant vid amiralitetet 1626. Chef för Ålands kompani 1636. Fiskal och gevaldiger vid amiralitetet 1637-08-01–1642. Chef för Ålands kompani 1639–1652. Kapten 1643-01-02. Adlad 1648-08-30 (introd. 1650 under nr 434). Avsked 1649-09-30. Åter kapten 1659-08-14 avsked 1661. Major. Död 1669 [Zf]. Han fick genom sitt gifte Kodbolstads (Bolstaholm) säteri med Möckelgräs och Labbnäs i Geta kapell på Åland samt Hietamäki och Smula i Vinnö socken i Finland. Ärvde med sin hustru 1635 Skniddarböle (Strömsvik) i Finströms socken och tillhandlade sig av medarvingar Sonröda i Saltviks socken. Gift 1:o 1625 om hösten med Christina. Ram, dotter av Karl Simonsson Ram, vars moder Kerstin Henriksdotter tillhörde den äldre frälseätten Gyllenflög, och Elisabet Mattsdotter, av en finsk frälseätt, Hietamäkisläkten. Gift 2:o 1655 med en ofrälse.6

Barn:

 • 1. Johan, född 1640. Löjtnant. Död 1699. Se Tab. 3
 • 1. Elisabet. Levde 1690, men namnes 1692-02-26 såsom avliden. Hon fick vid arvskifte 1655-01-29 Lumparby gård på Åland.6. Gift (?1:o 1650-07-24 i Stockholm, Jak., med löjtnanten Johan Göransson Svinhufvud i Västergötland, nr 199. Gift 2:o) med Carl Johan Dusensköld, född 1652, död 1676.
 • 1. Christina Maria, död före 1692-11-03. Hon fick vid arvskiftet 1655-01-29 Skräddarböle samt Kaivattula i Mietois socken.6. Gift före4 1662-05-09 med kommendören Gustaf Svinhufvud af Qvalstad, död 1684.
 • 1. Brita, förekom vid häradsting på Åland 1652-09-24, anklagad för olovligt umgänge med gifte fänriken Sven Carlsson Lindebom. Var död vid nämnda arvskifte6 1655-01-29.
 • 1. Helena, ägde från 1667 Gräggnäs frälsehemman i Geta kapell, död ogift omkr. 1680.
 • 1. Anna Catharina, levde änka 1700. Hon fick vid nämnda arvskifte Sonröda.6. Gift 1674 med proberaren Christian Kuhnrad (Conradi), som levde 1687.
 • 2. Eva, begraven 1720-02-20 i Knutby socken Stockholms län.
 • 2. Agneta, begraven 1735 ogift.
 • 2. Catharina, död ogift 1740-09-19 Labbnäs å. 11/11 i Geta kyrka

TAB 2

Carl (son av Johan Hansson, adlad Gyllenflög, Tab. 1), till Hietamäki och Sunila. I Virmo socken i Finland. Fänrik vid livgardet 16602. Löjtnant. Bevistade riksdagarna 1664 och 1693. Död 1698 och begraven i Virmo kyrka, dnr hans vapen uppsattes. Han ägde Strömsvik i Finströms socken efter systern Christinas död och sålde Hietamäki 1683. Gift 1:o före 1668 med4 Christina Lünow, dotter av majoren Erik Jönsson Lünow, adlad Lünow, och Anna Bock. Gift 2:o5 1673-01-29 med Elin Fleming, död s. å., dotter av landshövdingen Herman Fleming, och hans 2:a fru Anna Stubbe, av finsk frälsesläkt. Gift 3:o 1675-01-29 med Helena Sölfverarm, född 1653-07-01, död 1736-07-09 på Långholmen i Nykyrko socken, dotter av majoren Mikael Sölfverarm, av en ointrod. finsk frälsesläkt, och Margareta Arendsdotter (Stierna).

Barn:

 • 1. Christina, död ogift 1705. [6]
 • 3. Carolus, döpt 1675-05-30 på Hietamäki. Sålde Strömsvik 1699. Levde 1709-09-22, då Sunila uppbjöds för hans arvsfordran, men namnes ej därefter och var död 1721. Med honom utgick ätten.
 • 3. Margareta, levde ännu 1736. Gift 1700-09-25 pil Sunila med majoren Peter Antoni Bilang, adlad von Bilang, m 1169, i hans 3:e gifte, född 1650, död 1719.
 • 3. Elsa Beata, född 1679, död 1754-06-18, på Långholmen. Gift där 1712-06-01 med kaptenen vid Åbo och Björneborgs läns infanteriregemente Wolmar Johan von Turlan i hans 2:a gifte, född 1667 i Livland3, död3 1731-08-26.
 • 3. Anna Helena, döpt 1680-05-01 på Hietamäki., död ogift 1743-12-24 på Långholmen.

TAB 3

Johan (son av Johan Hansson, adlad Gyllenflög, Tab. 1), till Kodbolstad (Bolstaholm) i Geta kapell på Åland. Född 1640. Student i Åbo 16471. Löjtnant vid artilleriet. Köpte Bastö i Finströms socken på Åland 1692. Död 1699-07-18 och begraven i Geta kyrka, varest hans vapen uppsattes. Gift 1670 med Christina Bergsköld, som levde änka 1708, dotter av kaptenen Anders Eriksson, adlad Bergsköld, och Elisabet Hansdotter Renhorn.

Barn:

 • Johan Adam, född 1671-08-31 på Kodbolstad. Student i Åbo 1686. Tjänsteman i k. kansliet. Musketerare vid livgardet. Död i Stockholm och begraven 1695-03-24 därst. Hans vapen uppsattes i Geta kyrka
 • Christina, död 1738. Gift 1:o före 1700 med kaptenen Carl Gustaf Falkenberg af Bålby. Död 1709. Gift 2:o, enl. justitierevisionens tillstånd7 1715-08-30, med ryttmästaren Didrik Fredrik Höijer, född 1677 i Reval, död 1739-03-11 i Stockholm.
 • Catharina, döpt 1675-03-05 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm.
 • Ulrika, född 1680 på Kodbolstad, död 1738. Gift.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: