:

Anckarström nr 897

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten ANCKARSTRÖM sedermera LÖWENSTRÖM nr 897 †

Den äldre grenen adlad 1676-04-13, introducerad 1678. Utdöd 1702-04-03. Den yngre grenen adlad och adopt. 1683-11-02, introducerad 1683. Utdöd i Sverige 1863-09-01. Avförd såsom utgången.


TAB 1

Claes Depken i Nor eller Noret vid Kopparberget, borgare i Västerås vid år 1625. Död 1634-05-24. Gift med Elisabet Gyllenknoster, död 1654-03-12, dotter av bergsfogden Christoffer Olsson Gyllenknoster till Forssnäs, som 1621-01-30 blev adlad, men ei introducerad, och Malin Knutsdotter. (SK.)

Barn:

 • Claes Depken, adlad Anckarström, född (Uff VI s. 151 not 2.) 1627-06-20. Student i Uppsala (Uff.) 1642-09-03. Handsekreterare hos landshövdingen i Falun 1650. Gruvskrivare vid Stora Kopparberg 1653 konststatsinspektor vid Stora Kopparberg genom bergskollegii fullmakt 1656-11-25, men då Kungl Maj:t förbehöll sig själv att nämna innehavare av denna tjänst, måste han avträda sysslan. Bergmästare i Västerbergslagen 1659. Genom tjänstebyte bergmästare i Uppland och Österbergslagen 1661-12-17. Kamrerare i bergskollegium 1664-07-10. Åter bergmästare i Uppland 1672-07-10. Extra ordinarie assessor i bergskollegium 1674. Adlad 1676-04-13 (introducerad 1678 under nr 897) [Ab ]. Död 1702-04-03 på Älvkarleö bruk i Älvkarleby socken, Uppsala län, begraven i kyrkan i Älvkarleby socken, Uppsala län, och utgick med honom hans adliga ättegren, men på samma namn och nr blev 1683 styvsonen David Futtje eller Depken intagen (se tab 2). Claes Anckarström anlade, i kompani med handelsmannen David Leijel, 1659 Älvkarleby och Harnäs bruk, medverkade vid anläggningen av Axmars bruk 1671 och Galtströms bruk 1673 samt anlade 1676 Söderfors bruk. Gift med Catharina Helena Honnon i hennes 2:a gifte, dotter av handlanden i Gävle David Honnon, av skotsk bord, samt änka efter bergsmannen och handlanden i Falun Frans Futtje.
 • Dotter (Ab.):
 • Catharina, död 1711. Gift med bergmästaren Erik Hammarin, adlad Ehrencrona, född 1641, död 1685.

TAB 2

Frans Futtje, i Frankrike. Bergsman och handlande i Falun. Gift med Catharina Helena Honnon i hennes 1:a gifte. Se ovan.

Barn:

 • David Futtje eller Depken, adlad och adopt. Anckarström, född 1656. Kallade sig Depken efter sin styvfader. Student i Uppsala 1665-10-28. Brukspatron; adlad 1683-11-02 och intagen på sin styvfader Claes Depkens, adlad Anckarström, adligt namn och nr. Död 1720-04-27, på Söderfors bruk i Söderfors socken, Uppsala län och begraven 1720-05-03 i Björklinge kyrka Uppsala län. Gift med Beata Leijoncrona i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1725 med generalkvartermästarelöjtnanten, översten, RSO Jakob Johan Fabre, född 1671, död 1756-01-24), född 1668-09-16, död 1748-10-09 Styngsberg, dotter av hovintendenten Johan Holm, adlad Leijoncrona, och Barbara Dorotea Crumbygel.

Barn:

 • Barbro Helena, född född 1686, död 1747-06-00. Gift 1:o 1713 med inspektören i järnvågen Paul Hellbom. Gift 2:o 1721-11-06 med ryttmästaren Sven Wetterdal, död 1749-06-06.
 • Claes, född 1688. Major. Död 1759. Se Tab. 3
 • David, född 1690 död som barn.
 • Johan, född 1692 död som barn.
 • Jöns, överstyrman. Underlöjtnant vid amiralitetet 1717-02-21. Avsked 1720-10-22. Död ogift före modern.

TAB 3

Claes (son av David Futtje eller Depken, adlad och adopt. Anckarström, tab 2), född 1688-10-08 på Sågarbo vid Älvkarleby. Student i Uppsala 1700-04-26. Löjtnant vid dalregementet 1709-10-21. Stabskapten 1710-05-18. Sekundkapten 1710-08-18. Majors avsked 1719-04-28. Död 1759-03-18. Gift 1721-04-13 med Brita Charlotta Insenstierna, döpt 1699-11-26 i Stockholm, död 1742-08-03, dotter av kommissarien Henrik Insen, adlad Insenstierna, och hans 2:a fru Eva Hök.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1721-11-12, död 1723.
 • Gustaf, född 1723-06-22. Volontär vid amiralitetet 1741. Löjtnant. Död 1775-03-03 Nibbla och begraven 1775-03-10. Gift 1764-06-21 i Stockholm med Lovisa Wegner i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1780 med färgerifabrikören Johan Lundberg).
 • Carl David (sedermera Löwenström), född 1724-10-07 i Stockholm. Student i Uppsala 1773-03-17. Volontär vid gardet 1740. Furir vid gardet 1741. Förare 1743. Löjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1745-10-01. Stabskapten vid Spens' regemente 1749-03-21. Kapten vid Spens' regemente 1753-05-17. RSO 1761-11-23. Major i armén 1766-10-16. Major vid Blixenska regementet 1770-05-22. Överstelöjtnant 1774-08-18. Överstes avsked 1785-04-20. Död 1795-07-11, i Pütte vid Stralsund. Han bevistade finska kriget 1741–43, deltog under tjänstgöringen i Frankrike i kampanjen i Flandern 1748 och belägringen av Maastricht, bevistade pommerska kriget 1757–61 och var därunder platsmajor i fästningarna Anklam och Pasewalk 1758. Blev fången vid Demmin 1759-01-19, men utväxlad 1760-05-06, och platsmajor i Stralsund 1760.
 • Eva Beata, född 1726-05-26, död 1785-07-18, och begraven i Markims kyrka Stockholms län. Gift 1:o 17(51) med assistenten vid Ostindiska kompaniet, konsuln Johan Fredrik Schröder, född 1722-09-24, död 1769 . Gift 2:o 1771-02-01 i Stockholm med kammarrevisionsrådet Per Bernhard Orell, adlad Olivestam, men ej introducerad, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Margareta Semar, född 1728, död 1770), född 1717, död 1774-11-19 i Stockholm. (SK.)
 • Jakob Johan, född 1729. Överstelöjtnant. Död 1777. Se Tab. 4.
 • Elisabet Charlotta, född 1731-11-11, död 1772-12-21 Lindsbro. Gift med sin syssling hovjägmästaren Seved Gustaf Tigerhielm, i hans 1:a gifte, född 1712, död 1790.
 • Catharina Ulrika, död 2 år gammal.
 • Barbro Antoinetta, död 1779-06-06, på Stora Mällösa i Vallentuna socken, Stockholms län och begraven 1779-06-08. Gift 1758-05-16 med advokatfiskalen i kammarrevisionen, hovsekreteraren Henrik Johan Tibell, född 1720-08-01 i Stockholm, död 1775-09-23 Såby

TAB 4

Jakob Johan (son av Claes, tab 3), till Lindö i Vallentuna socken,. Född 1729-11-11. Hantlangare vid artilleriet 1744. Trädde i fransk tjänst 1745. Löjtnant. Bevistade fälttågen i Flandern. Kapten i fransk tjänst. Kapten vid Nylands infanteriregemente 1750-08-28. RSO. Major i regementet 1764-12-14. Överstelöjtnants avsked 1767-11-18. RVO 1774-07-21. Död 1777-04-06 på Lindö. 'Han var en skicklig lanthushållare och utgav från trycket åtskilliga skrifter.' Gift 1760-09-07, på Lindö med Hedvig Ulrika Drufva i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1748-05-10 med kanslirådet Baltzar Filip Kemna, adlad von Kemna, född 1700, död 1759), född 1724-11-05 i Stockholm, död 1771-01-25 på Lindö och begraven 1771-02-05 i Lindögraven i Vallentuna kyrka, dotter av landshövdingen Peter Drutva, adlad Drufva, och Brita Christina von Berchner.

Barn:

 • Jakob Johan, född 1762: kapten. Halshuggen 1792. Se Tab. 5
 • Carl Ulrik (sedermera Löwenström), född 1763-05-22, på Lindö. Sekreterare. Död ogift 1799-10-04 på Lindö.
 • Gustaf Adolf (sedermera Löwenström), född 1764-06-08 på Lindö. Sergeant vid änkedrottningens livregemente 1779-03-02. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1779-03-11. Löjtnant 1785-04-20. Ryttmästare vid adelsfanan 1786-04-29. Avsked 1805-04-16. Död 1813-03-25, Holmen och begraven 1813-03-31 i Stockholm. Gift 1809-06-11 Löfstad med stiftsjungfrun Hedvig Augusta Ottiliana Ankarcrona, född 1784-06-11 Runsa, död 1834-04-15, dotter av majoren Conrad Vilhelm Ankarcrona, och hans 3:e fru grevinnan Eva Charlotta Ottiliana Cronhielm af Hakunge.
 • Sofia Lovisa, född 1765-12-22, på Lindö, död på Lindö (innebränd) 1771-02-26 och begraven 1771-03-02.
 • Hedvig Ulrika, född 1766-12-07, på Lindö, död på Lindö 1767-01-30, kvävd av amman och begraven 1767-02-02.

TAB 5

Jakob Johan, 'den olycklige konungamördaren' (son av Jakob Johan, tab 4), född 1762-05-11. Kungl. page 1777. Volontär vid livgardet. Sergeant vid livgardet. Fänrik 1778-10-09. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1783-03-14. 'Blev för det han 1792-03-16 på en maskeradbal i kungliga operahuset i Stockholm sköt konung Gustaf III, att högstdensamme därav den 29 därpåföljande dog, dömd ifrån ära och adelskap, att undergå spöstraff på trenne särskilda torg (Riddarhus-, Hö- och Nytorgen), fem par å vardera, tre dagar å rad, samt att mista högra hand, halshuggas och steglas, vilket ock försiggick 1792-04-27 på galgbacken utanför Skanstull i Stockholm. Varjämte hans släkt skulle ombyta tillnamn, och fick, enligt Kungl Maj:ts resolution av den 5 juni, tillstånd att kalla sig Löwenström, vilket namn togs efter den avlivades maka, som hette Löwen.' Se Biografica. Gift 1783-09-01 i Västerhaninge socken, Stockholms län med Gustaviana Elisabet Löwen i hennes 1:a gifte (gift 2:o med häradshövdingen i Gotlands södra härad Bertel Rundberg, från vilken hon blev skild, född 1761, avsatt 1799. Under begången kyrkotjuvnad i Alskogs kyrka å nämnda ö å bar gärning ihjälskjuten 1803-12-05, av sin egen broder pastorn i Alskogs kyrka, Mårten Rundberg (Hm.), född 1764-08-01, död 1844-03-08 i Stockholm, dotter av ryttmästaren Sten Joakim Löwen, nr 1739, och Margareta Silnecker Ehrensparre.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1784-01-01 på Stora Mällösa i Vallentuna socken, Stockholms län, död på Stora Mällösa i Vallentuna socken, Stockholms län 1784-02-12 och begraven 1784-02-15.
 • Gustava Eleonora (sedermera Löwenström), född 1785-02-26, död 1860-04-17 i Visby. Gift 1803-11-01 med prosten och kyrkoherden i Alva pastorat av Visby stift Olof Bolander, född 1771-09-21 i Rone på Gotland, död 1840-09-03 i Alva prästgård.
 • Johan Jakob (sedermera Löwenström), född 1786-04-26 i Stockholm. Kadett i engelsk tjänst 1802. Fanjunkare vid Älvsborgs regemente 1809-05-06. Började 1809-11-02 gradpasseringen vid drottningens livregemente. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1810-04-10. Officersexamen 1810-04-19. 2. löjtnant vid vid Älvsborgs regemente 1812-08-13. 1. löjtnant 1815-06-06. Kapten 1819-11-16. Avsked 1836-06-28. Död 1863-09-01 i Stockholm. Han bevistade 1813 –14 års fälttåg. Gift 1833-06-04 med Nelly Teresia Helander, född 1807-09-16, död 1890-12-26, dotter av prosten och kyrkoherden Sven Helander och Sara Loefvander.
 • Carl David (sedermera Löwenström), född 1787: underlöjtnant. Död 1842. Se Tab. 6.
 • Jakob Johan, född 1788, död späd.
 • Carolina Lovisa (sedermera Löwenström), född 1789, död 1869. Gift 1812 med tullförvaltaren i Hälsingborg. löjtnanten vid Gotlands artilleriregemente Johan Vilhelm Fåhræus, född 1787 i Visby, död i Visby 1857-10-23.
 • August Futtje, född 1790-03-13 Torsåker, död 1791-11-12 på Stora Mällösa och begraven 1791-11-17 i Vallentuna.

TAB 6

Carl David, sedermera Löwenström (son av Jakob Johan, tab 5), född 1787-06-13 Torsåker Flaggjunkare vid örlogsflottan. Underlöjtnant vid örlogsflottan 1813-02-23. Avsked. Handlande i Visby. Död i Visby 1842-11-05. Gift 1823-07-15 i Stockholm med Johanna Elisabet Hallberg, född 1797-06-17 på Allekvia i Endre socken, Gotlands län, död 1865-09-21 i Stockholm.

Barn:

 • Marie Elise, född 1824-04-16 på Allekvia, död 1890-07-27. Gift 1846-10-20 i Stockholm med handlanden i Visby Johan August Längstadius, död i Visby 1854-04-05.
 • Carl Johan, född 1825-11-14 på Allekvia. Kadett vid Karlberg (Hc.) 1844-09-05. Avvek därifrån (Hc.) 1845-04-30. Kofferdikapten. Har sedan 1853-09-00, då han skrev från Konstantinopel, icke avhörts.
 • Adolf, född 1828-05-10 i Visby, död i Visby 1829.
 • Rosa, född 1830-02-05, i Visby, död 1897-12-02 i Stockholm. Gift 1852-10-22 i Visby med boktryckaren, sedermera huvudredaktören och grundaren av tidningen Dagens Nyheter Rudolf Wall, född 1826-01-18, död 1893-08-20 i Stockholm.
 • Gustaviana Carolina Johanna Emanuella, född 1832-01-20 i Visby, död ogift 1908-02-23 i Stockholm.
 • Selma Adolfina, född 1834-01-06 i Visby, död 1889-10-01 Vallox-Säby. Gift 1861-09-08 i Visby med kaptenen, friherre Lars Gustaf von Paykull, i hans 1:a gifte, född 1835, död 1899.
 • Gustaviana, född 1836-06-17 i Visby, död i Visby 1843-08-06.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: