Bröms nr 161

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Bröms nr 161

Adliga ätten Bröms nr 161 †

av Berit Sjögren

Utredningen korrigerar några av Elgenstiernas felaktiga uppgifter utifrån senare tryckt forskning, även kompletterat med originalhandlingar ur Göta Hovrätt (ex Cecilia Knutsdotters testamente 1657 12 maj, inprotokollerat vid Sevede häradsting i Vimmerby 1657 12 juni) (se även Margareta Nilsdotter Bröms) (För de äldre släktleden och Lars Bröms tab 7, se Stig Östenson Randanmärkningar till Biskop Braska släktbok PHT 1975, Hans Gillingstam, Studier över Vasatidens lågfrälse GT 1962 och Ian Hamilton, Skarp-Svenske SoH 2002:2.)

Tab 1

?? Jon

TAB 2

Nils Jonsson Ruska adlad 1486 och Karin Offesdotter (Bååt)

Barn:

 • Johan Nilsson Ruska se tab 3
 • Elin Nilsdotter gift med Hans Jeppesson till Flenshult

TAB 3

Johan Nilsson Ruska (son av Nils Jonsson Ruska Tab. 2), till Ryssby och Anna Jönsdotter Bröms dotter av Jöns NN och Karin Jönsdotter Bröms

Barn:

 • Nils Johansson Bröms. Amiral. Se Tab. 4.
 • Lars Bröms. Hövidsman. Se Tab. 7.

TAB 4

Nils Jonsson Bröms (son av Johan Nilsson Ruska Tab. 3), Skeppshövitsman vid flottan, slottsloven på Nyköping 1568, amiral över lilla flottan 1569 (EÄ), levde 1575 i mars, då han fick Johan III:s befallning att dirigera kopparverk i Dalhem (Smål) och vid Åtvid (Östg) (EÄ band 9 s. 262). Upptog moderns namn.

Han köpte redan 1533 gård i Flenshult, Karlstorps skate, Aspelands härad, då tre systrar Anna, Kerstin och Margareta Hansdöttrar sålde till sin morbrors son, vars fru Karin Larsdotter (hjortösläkten) stod till gården 1579 (1). De tre systrarna sålde också 1533 bl a Dönnemåla och Gissemåla och Kvavhult i Vimmerby sn (2). De var döttrar till Elin Nilsdotter och Hans Jeppesson till Flenshult, Elin dotter till Karin Offesdotter (Bååt) som var gift 1:o med Nils Jonsson Ruska adlad 1486, Nils Jonsson Bröms farfar. Flenshult m fl gårdar bördköptes alltså av Nils Jonssons kusiner, dotterdöttrar till hans farfar Nils Jonsson Ruska (3).

Gift 1558 med Karin Larsdotter (Hjortösläkten) (EÄ), levde på Lidhem, Locknevi (Smål), dotter till slottsloven på Stegeborg 1555 Lars Tidemansson (till Forsa, nu Sturefors (Östg), var död 1562 och Ingeborg Bengtsdotter (Slatte), som innehade Hjortö, Hjorted sn (Smål) 1525. (Hon var gift 2:o Christiern Johansson (Lilja av Värnäs))

Barn ordningsföljd osäker;

 • Nils. Häradshövding. Se Tab. 6.
 • Arvid . Knekthövidsman. Se Tab. 5.
 • Anna Nilsdotter Bröms. Fru Anna till Hasselby, Lofta sn (Smål) 1597, till Dentersta, Vadsbro sn (Söd) 1610. Död ca 1639 i Djuvanäs, Björkö sn, Östra Härad (Kronobergs län). Gift med Nils Hansson (Björnram) adlad (till Hasselby, Lofta sn (Smål), löjtnant under Sven Månssons fana 1589 (4). Måg välborne Lars Björnram se adliga ätten Björnram af Helgås nr 204. levde 1657, gift med dottern Kerstin Nilsdotter, och nämnd i Cecilia Knutsdotter Sabels testamente daterat Kvavhult 1657 12/5 som en av dem som trängt henne och två systrar från arv efter morbror Arvid Bröms (Se under Margareta Nilsdotter Bröms)
 • Margareta Nilsdotter Bröms Levde på 1640-talet på Kvavhult, Vimmerby lfs (5). ”Inlät sig i äktenskap med en ofrälse man; förbrukade under honom sina godz” (6). Gift med Knut Eriksson (sabel under 2 stjärnor) (till Hämeekylä, Bjärnå sn där vapen finns) Underståthållare på Nöteborg. se adliga ätten Sabelstierna nr 206.

TAB 5

Arvid Nilsson Bröms (son av Nils Jonsson Bröms Tab. 4) introducerad 1627 nr 161 Knekthövitsman (EÄ) till Lidhem. Född på 1560-talet (egen uppgift; över 60 år 1627; EÄ band 9 s. 262). Var död 1644 7/3 enligt byteslott refererad att ha skett ”vid pass 13 år sedan”, nämnt i Cecilia Sabels testamente 1657 ; se ovan). Gift 1:o Märta Pedersdotter Siöblad till Lida. Gift 2:o 1629 28/10 på Lidhem (EÄ) med Karin Arvidsdotter Drake af Hagelsrum i hennes 2:a gifte. (gift 1:o före 1623 med ofrälse löjtnanten Anders Biörnsson(7)) Enligt kyrä Locknevi skänkte hon 1636 till Locknevi kyrka efter sin käre man (8). Karin Drake fick i morgongåva 1629 Slättfall,Vimmerby lfs och Ugglefall, Vena sn (Smål) (Drakeska arkivet, UUB). Barnlös

TAB 6

Nils Nilsson Bröms. (son av Nils Jonsson Bröms Tab. 4) Häradshövding i Tunalän (Smål) 1581, Johan III.s hovtjänare 1582. Levde 1611 17/8 men var död 1612 16/1 (uppgörelse om arv). Till Lidhem, Locknevi (Smål).ärvt efter styvfar Christiern Johansson 1586 (9).

Nils Nilsson Bröms hade en bislåperska (=frilla) och många oäkta barn enligt ärkebiskop Abraham Angermannus räfst 1596 i Locknevi då han skulle sända en skrivelse att han med omedelbar verkan lovade avstå från sitt ”vederstyggliga boleri och sodomistiska leverne, eftersom bolare inte skulle ärva Guds rike utan kastas i den sjö som brinner av eld och svavel.” Nils vägrade underskriva men tänkte med Guds hjälp se sig om efter giftermål snart (10).

Gift med Margareta Andersdotter Rosenstråle. Bodde på makens efterlämnade Locknevi i socknen med samma namn, levde 1622 (EÄ band 9 s. 262). (Gift 2:o Per Svensson Bagge av Söderby, död före 1625.)

Uppgiften i EÄ att Nils Nilsson dog barnlös är felaktig. Hustrun Margareta Rosenstråle uppträder nämligen efter hans död med Nils bror Arvid Nilsson Bröms och svåger Knut Eriksson till Kvavhult (gift med Margareta Nilsdotter Bröms) i en godstvist som representant för sina faderlösa barn 1616 (11). Ytterligare belägg framgår av testamente daterat Kvavhult, Vimmerby lfs 1657 12/6 av Knut Erikssons dotter Cecilia Knutsdotter Sabel (Göta hovrätt) då hon nämner att hon och hennes systrar blivit trängda i arv efter morbror Arvid Nilsson Bröms, som alltså lämnat arv till syskon och inte till egna barn.

Barn:

 • Nils Nilsson Bröms d y, löjtnant (12). Fänrik vid Jöns Oxes kompani, Kalmar regemente 1631-35. Död 1642 12/8 i Glogau (13).
 • Anders Nilsson Bröms se tab 6:A.
 • Karin Nilsdotter Bröms gift ca 1625 med Johan Svensson Eketrä, som var död 1648 (14).

TAB 6:A

Anders Nilsson Bröms (son av Nils Nilsson Bröms Tab. 6) till Locknevi och Flenshult, gift med Brita Esbjörnsdotter Bock af Näs hon ”ännu obegraven” 1658 (15).

Barn:

 • Nils Andersson Bröms. Död 1660. Gift med Anna Garfwe i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kornetten Gustaf Årrhane, i hans 1:a gifte), död 1669, dotter av översten Hans Mårtensson Garff, adlad Garfwe och Kerstin Assersdotter. Barnlös.
 • Carin Andersdotter Bröms gift 1:o med Aron de la Grange, Gift 2:o med en ofrälse.
 • Kerstin Andersdotter Bröms gift 1:o med Gullbrand Årrhane. Åtalas för att hon i sin mans frånvaro i Polen 1655 avlat och fött barn med Nils Håkansson (ogift son till sal. borgmästaren i Vimmerby Håkan Andersson) (16). Gift 2:o med Carl Tyrsson (Brev från Anders Gullbransson Årrhane där han ger sin mor Christina Bröms och hennes andre man Carl Tyrsson en gård på undantag 1678 8/1 (Drakeska arkivet UUB))


TAB 7

Lars Bröms till Borretorp. Död 1565. (son av Johan Nilsson Ruska tab 3). Fogde i Sunnerbo härad 1528–1534. Hövidsman över Kalmar slott och stad 1564. Gift med Margareta Drake, dotter av lagmannen Olof Christersson Drake och Märta Arvidsdotter (sparre över stjärna). De hade vid frälserannsakningen 1575 tio döttrar

(se Diskussion:Bröms_nr_161 för kommentarer till denna artikel)

Fotnot

 1. Frälsegodsen Småland IV band 3 under Locknevi.
 2. Det medeltida Sverige Aspeland Tunalän Sevede (RA 1999).
 3. Stig Östenson, Randanmärkningar till biskop Brasks dagbok Personhist. Tidskr. 1975 s. 53. I Det medeltida Sverige (1999) står Hans Jacobsson i stället för Hans Jeppesson, (Jacobsson=Jeppesson beroende på vilken skrivare som avfattat). Stig Östenson korrigerar i kommande uppsats (2004) uppgiften i PHT om att de 3 systrarna Anna, Kerstin och Margareta Hansdöttrars moder Elin Nilsdotter skulle ha varit Karin Offesdotters dotter i hennes 2:a äktenskap med Nils Sonesson (Slatte från Frö). Elin var född i 1:a äktenskapet med Nils Jonsson Ruska. (meddelat med tillstånd 2004 9/10).
 4. Se vidare J Silfving, Krigare, godsägare, fattighjon. Björnramsätten från Hasselby i Lofta socken GT(1957) s 19.
 5. Enl Bankeström, Från forna tiders Kristdala och Tunalän I (1982). Hon förkommer även i Sevede härad 1636 HT i mål om en dräng, kallad ”fru Margareta till Quafhult”.
 6. Palmsköldska samlingen UUB nr 335.
 7. Var gift 1623 vid arvsskifte på Hagelsrum efter Arvid Knutsson Drake och hans fru Hebbla på Hagelsrum 1623 15/9. Då tilldelades Anders Biörnsson och Carin Arvidsdotter Drake ett kvittningbyte.” (Drakesakivet, UUB). Enligt kyrkräkenskaper i Målilla ägde Anders Biörnsson med bror Jöran Biörnsson och far Biörn gården Sävshult på 1620-talet. Anders Biörnsson var ofrälse löjtnant (meddelat av Nils Bremberg).
 8. Ada Rydström Boken om Tjust VI (1919) s. 157.
 9. Frälsegodsen Småland IV band 3 under Flenshult.
 10. Inga-Lisa Nejdmyr, Ärkebiskop Abraham Angermannus räfst. Släkta. Vimmerby-Hultsfreds släktforskartidning 1999/1.
 11. Hans Gillingstam, Studier i Vasatidens lågfrälse not 8 (Person hist. Tidskr. 1962).
 12. Hans Gillingstam, a.a.
 13. Rudelius Kalmar regementes personhistoria.
 14. Tveta C:1:Vigselnotis då dottern Margareta Eketrä gifte om sig med Bengt Johansson Phoenix ”då dog Johan Eketrä”.
 15. Björkman, Personregister med kortare anteckningar till Vimmerby stads dombok (1957).
 16. Björkman, Personregister med kortare anteckningar till Vimmerby stads dombok (1957).

Stöd adelsvapens Wiki genom att köpa och ladda ner alla vapensköldarna från Adelsvapen.com