:

Leijoncrona nr 591

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Leijoncrona nr 591 död

Adlad 1653-07-18, introducerad 1654. Utdöd 1710-04-08.


TAB 1

Olof Holm. Ryttare för Närlinge i Björklinge socken, Uppsala län.

Barn:

 • Johan Holm, adlad Leijoncrona, till Närlinge samt Lindsbro i Östervåla socken, Västmanlands län, Drättinge i Dädesjö socken, Kronobergs län och Söderfors ankarbruk samt Untra i Söderfors socken, Uppsala län. Hovskräddare och kammartjänare hos drottning Christina 1642. Klädmästare 1649-08-02. Överkammartjänare 1650. Drottningens kammarräntmästare 1652-01-10. Hovintendent (1 Pt 1921 s. 192 och 200.) 1653-01-24. Adlad 1653-07-18 (Introducerad 1654 under nr 591). Generalkommissarie hos före detta. drottning Christina (1 Pt 1921 s. 192 och 200.) 1655-09-20. Avgick som sändebud till henne i Rom 1668. Död 1687-08-05 och begraven 1688-08-19 i Uppsala domkyrka samt sedan nedsatt i familjegraven i Björklinge kyrka, där hans vapen uppsattes. Arvskiftet efter honom hölls först 1724. 'Han var kunnig i främmande språk och seder. Stod i övermåttan stor nåd hos drottning Christina, vilken han hade att tacka både för sin befordran och för sina ansenliga rikedomar, vilka vid hans död stego, endast i bonderäntor, till 5,000 daler silvermynt årligen, förutom ankarbruket.' Gift 1646-02-08 i Tyska församlingen, Stockholm med Barbara Dorotea Crumbygel, född 1627 i Dresden, död 1691-01-22 på Söderfors, bisatt 1691-07-08 i Jakobs kyrka, Stockholm och begraven i familjegraven i Björklinge kyrka, dotter av landsdomaren över de kurfurstliga gebiten Christoffer Crumbygel och Regina Cammerath samt syster till landshövdingen Polykarpus Crumbygel, adlad och friherre Cronhielm.

Barn:

 • Olof, död som barn.
 • Maria Regina, döpt 1649-11-20 i Hovförsamlingen, Stockholm död 1697 före 1697-11-26 (själaringning). Gift 1669-05-25 i Stockholm med sekreteraren Bengt Gustaf Karlström, adlad Tigerhielm, nr 1817, född 1639, död 1679.
 • Johan. Född. 1650-02-08 i Stockholm. Student i Uppsala (2 Um.) 1654-01-30. Fänrik vid artilleriet i Stockholm 1668-12-07. Kaptenlöjtnant vid artilleriet i Stockholm 1670-03-07. Major 1674-12-14. Död 1675-03-23 i Vänersborg och bisatt 1683-01-08 i Jakobs kyrka, Stockholm. Hans huvudbanér uppsattes i Vänersborgs kyrka
 • Catharina Elisabet, född 1651, död 1716-08-11 på Söderfors och begraven 1716-09-19 i Leijoncronska graven i Björklinge kyrka. Gift med bruksförvaltare Carl Suderman, adlad Gyllenstedt, född 1651, död 1728.
 • Carl, döpt 1656-11-12 i Stockholm. Student i Uppsala 1664-08-29. Löjtnant vid livgardet till fot 1675-10-08. Död ogift (2 Um.) 1677-07-23 och bisatt 1683-01-08 i Jakobs kyrka, Stockholm. Hans huvudbanér uppsattes i Björklinge kyrka
 • Gabriel, född 1657-01-05 i Stockholm. Student i Uppsala (2 Um.) 1664-08-29. Fänrik vid artilleriet 1675-05-19. Löjtnant vid artilleriet 1675. Död ogift 1681-12-20 i Jakobs församling, Stockholm och begraven i Jakobs församling, Stockholm Hans huvudbanér uppsattes i Björklinge kyrka
 • Adolf, död ogift.
 • Barbro, döpt 1661-04-26 i Hovförsamlingen, Stockholm död 1713-04-09 på Söderfors. Gift (Brudvers i UB. (medd. av förste aktuarien O. Edelstam).) 1685-01-04 med landshövdingen Mårten Johansson Trotzig, adlad och friherre Trotzig, född 1646, död 1706.
 • Christoffer, född omkring 1662. Envoyé. Död 1710. Se

TAB 2

Lorentz, döpt 1666-10-02 i Nikolai församling, Stockholm. Student i Uppsala ( Um.) 1677-05-29. Löjtnant vid amiralitetet. Död ogift på en resa från Spanien och hans lik kastades i Spanska sjön.

 • Beata, född 1668-09-16, död 1748-10-09 Styngsberg i Tierps socken, Uppsala län. Gift 1:o med bruksägaren David Futtje eller Depken, adlad och adopterad Anckarström, nr 897, född 1656, död 1720. Gift 2:0 1725 med generalkvarter mästarelöjtnanten vid fortifikationen, översten Johan Jakob Faber, född 1671, död 1756-01-24.

TAB 2

Christoffer (son av Johan Holm, adlad Leijoncrona, Tab. 1), till Husbyborg i Tierps socken, Uppsala län samt Drättinge i Dädesjö socken, Kronobergs län och Kråkerum i Mönsterås socken, Kalmar län. Född. omkring 1662. Student i Uppsala ( Um.) 1677-05-29. Kommissionssekreterare vid engelska hovet 1688. Resident vid engelska hovet 1697-04-06. Envoyé extraordinaire vid engelska hovet 1703-11-03. Död 1710-04-08 i London och slöt ätten på svärdssidan. Han har gjort sig känd som skald. Av hans dikter är heroiden Habor och Signill mest känd. Hans samlade dikter äro utgivna av Hanselli 1863. Gift med Frances Vachell, född 1674-08-06 i S:t Mary Reading, Berkshire England, död 1728-09-13 Kråkerum i Mönsterås. Hon var dotter till Thomas Vachell, född 1644 Reading, Berkshire England.

Barn:

 • Johan. Död ung.
 • Christoffer. Död ung.
 • Mårten. Död ung
 • Barbara, död 1716-01-00.
 • Hedvig, född 1698-02-25 i London, död 1770-07-28 på Bo i Mönsterås socken. Gift 1716 med löjtnanten Erik Rappe, f. 1695, död 1737.
 • Eleonora, född 1700. död 1770-04-11 på Guttorp i Mönsterås socken. Gift 1:o 1722-09-23 på Huseby bruk i Skatelöfs socken, Kronobergs län med kaptenen Tomas Georg Rudebeck, född 1695. död 1740. Gift 2:o 1741-12-28 Fanhult s socken, Kronobergs län med ryttmästare Johan Gustaf Ekelund, född 1687, död 1753-09-10.
 • Dorotea, död 1756-08-24 på Kråkerum. Gift 1729-10-20 med majoren Peter Berg, adlad Lilliehorn, D, i hans 2:a gifte, född 1688, död 1753.
 • Christoffer, död ung.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: