Stiernstam nr 2024

Från Adelsvapen-Wiki

2024.jpg

Adliga ätten Stiernstam nr 2024 †

Adlad 1770-01-26, introd. 1775. Utdöd 1929-12-12.


TAB 1

Ericus Olai Mozelius, född omkr. år 1626 i Södra Mos' by i Kumla socken, Örebro län, av vilken by han tog sitt tillnamn. Student i Uppsala 1649. Prästvigd 1651-02-16. Kapellan i Tumbo och Råby församl. av Strängnäs stift 1652. Kyrkoherde därst. 1660-08-15. Död 1696-11-29. 'Han och kyrkoherden Lars Kolmodin i Torshälla undersökte år 1678 om en utjord i skattegården Tveta, som en piga år 1589 hade skänkt till prästbolet.' Gift med Maria Björnsdotter, född 1642-06-20, död 1681-12-25, dotter av rådmannen i Torshälla Björn Ingevaldsson och Birgitta Göransdotter samt faster till brukspatronen Jakob Möhlman, adlad Möhlman.

Barn:

 • Johannes Erici Mozelius. Student i Uppsala1 1682-11-13. Prästvigd 1692. Filosofie magister 1693. Kyrkoherde i Torshälla 1698. Död där 1705-06-20. Gift med Maria Kolmodin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1707-05-09 med kyrkoherden i Torshälla Anders Nybohm, född 1667, död 1748-12-02), död 1737 i Torshälla, dotter av kyrkoherden i Torshälla Lars Kolmodin och hans 2:a hustru Anna Nilsdotter Bröms.

Barn:

 • Lars Mozelius, adlad Stiernstam, född 1703-01-26 i Torshälla. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1725. Ord. kammarskrivare därst. 1729. Revisor 1735-01-22. Konfirm.fullm. 1736-04-12. Kamrerare i krigskollegium 1739-03-20. Assessor i kammarrevisionen 1748-01-14. Kammarrevisionsråd 1762-08-10. Amiralitetskammarråd 1766-03-27. Adlad 1770-01-26 (introd. 1775 under nr 2024). Död 1780-03-21 i Arboga. Gift 1730-10-04 med Elisabet Hartzell, född 1702-01-17 i Bälinge socken, död 1784-04-01 i Arboga och begraven s. å. 12/4, dotter av lotsdirektören Hartzell och Elisabet Hartzell.

Barn:

 • En son, död före modern.
 • Gabriel, döpt 1732-11-28 i Stockholm. Sergeant vid prins Gustafs regemente. Halshuggen 1756-07-26 Riddarholmen
 • Johan, döpt 1736-12-06 i Stockholm, begraven därst. 1737-09-06.
 • Lars, född 1737. Generalmajor. Död 1804. Se Tab. 2
 • Maria Margareta, född 1741-12-12, död 1794-12-00. Gift 1767-03-24 i Karlskrona med kaptenlöjtnanten Gustaf Stiernhoff, i hans 2:a gifte, född 1730, död 1784.

TAB 2

Lars (son av Lars Mozelius, adlad Stiernstam, Tab. 1), född 1737-12-24 i Stockholm. Student i Uppsala1 1748-02-22. Kadett vid artilleriregementet 1751-01-00. Sergeant 1754. K. livdrabant 1757-12-31. Löjtnant vid Löwenfelsiska regementet i Stralsund 1761-02-04. Kapten i armén s. å. 24/12. Kapten vid Västmanlands regemente 1762-12-14. Major därst. 1777-12-00. RSO 1779-01-24. Överstelöjtnant vid nämnda regemente 1785-12-14. Överste i armén 1790-08-21. Generalmajor 1800-06-12. Överste för Västmanlands regemente 1804-02-05. Död 1804-02-29 på överstelöjtnantsbostället Kungsgården. 'Han bevistade med mannamod sjuåriga pommerska kriget och likaledes kriget i Finland 1788–1790, varefter han, sedan freden slutits i Värelä, blev framför regementet av konung Gustaf III för sina krigsförtjänster utnämnd till överste i armén.' Gift 1763-10-13 med Anna Maria Malm, född 1737-08-10 i Stockholm, död 1787-07-02 Bennbäck, dotter av källarmästaren och handelsmannen i Stockholm Mattias Malm och Christina Waxmuth.

Barn:

 • Christina Elisabet, född 1765-03-18, död 1807-05-18. Gift 1790-02-09 med kyrkoherden i Söderbärke och Malingsbo församlingars pastorat av Västerås stift, kontraktsprosten Gustaf Christiernin (av samma släkt som adl. ätterna von Christiersson, och af Cristiernin), född 1752-01-31 i Lindesberg, död 1811-11-09 på sin gård Västerby i Söderbärke socken.
 • Anna Charlotta, född 1767-01-22, död 1772-06-08.
 • Carl Otto, född 1769. Överstelöjtnant. Död 1813. Se Tab. 3.
 • Lars Fredrik, född 1770-07-20 i Munktorps socken. Volontär vid Västmanlands regemente. Död 1778-05-09 på Norrål i Västerfärnebo socken, Västmanlands län.
 • Adolf, född 1772-01-07 (12/1), död 1787-06-24 på Bennbäck.
 • Gustaf Vilhelm, född 1773. Major. Död 1827. Se Tab. 4
 • Ludvig Ulrik, född 1775. Lagman. Död 1847. Se Tab. 8
 • Hedvig Eleonora, född 1777-07-28, död s. å. 8/8 på Norrål.
 • Lars, född 1781-02-09 på Bennbäck. Volontär vid Västmanlands regemente 1783. Arklimästare vid artilleriet 1785-03-15. Underlöjtnant därst. 1788-01-03. Sekundlöjtnant vid livregementets indelta lätta infanteri 1795-04-19. Löjtnant därst. 1798-05-11. Stabskapten vid livregementetsbrigadens grenadjärkår 1806-08-23. Avsked 1809-10-24. Död barnlös 1845-12-04. Gift 1810-05-07 med Anna Charlotta Malmberg (Borre), född 1786, död 1817-03-17 Hälleby

TAB 3

Carl Otto (son av Lars, Tab. 2), född 1769-07-12 i Munktorps socken, Västmanlands län. Volontär vid Västmanlands regemente 1773-01-00. Sergeant därst. 1775-11-04. Fältväbel s. å. 5/12. Page hos änkedrottningen 1778-11-01. Fänrik 1779-02-07. Löjtnant 1785-12-14. RSO 1790-05-02. Kapten 1793-06-17. 2. major 1808-02-15. Överstelöjtnant 1809-06-29. Avsked 1810-03-06. Död 1813-04-17 i Sala. 'Han bevistade finska kriget 1788–1790 och fick i en träffning en så svår kontusion i halsen av en kanonkula, att han nästan såsom död bortbärs.' Gift 1800-10-16 på Hamra i Fröslunda socken, Uppsala län med Johanna Charlotta Sofia Stierneroos i hennes 1:a gifte, från vilken han blev skild (gift 2:o 1814-07-23 med juveleraren Johan Peter Hellfors, från vilken hon även blev skild), född 1775-03-24 på Västra Bennbäck i Möklinta socken, Västmanlands län, död 1834-09-07 i Stockholm i kolera, dotter av överstelöjtnanten Johan Daniel Stierneroos, B, och Elisabet Gustava Tigerhielm.

Barn:

 • Lars Gustaf, född 1803, död 1806-06-29 i Västerås.
 • Carolina Matilda, född 1805-12-24, död 1806-03-02 Norrål

TAB 4

Gustaf Vilhelm (son av Lars, Tab. 2), född 1773-08-14 Gränby. Volontär vid Västmanlands regemente 1776-01-01 (4/7). Adjutant därst. Fältväbel 1781-07-28. Fänrik s. å. 25/9. Löjtnant 1793-07-17. Kapten 1795-12-20. Majors avsked 1810-03-06. Död 1827-04-16 Lundsholm. Han bevistade kriget i Finland 1788–1790. Gift 1:o 1810-05-10 i Karlstad med Sofia Catharina von Matérn, född 1778-11-14 Karterud s socken, Värmlands län, död 1811-02-07 i nämnda socken i barnsäng, sedan hon fått dödfödda tvillingar, och begraven s. å. 12/2, dotter av majoren Carl Gustaf von Matérn, och Justina Margareta von Eckstedt. Gift 2:o 1812-12-31 Aspeberg s socken med den 1:a fruns kusin Maria Charlotta von Matérn, född 1789-12-06, död 1821-10-08 på Fredrikslund, dotter av generalkvartermästarlöjtnanten Johan Fredrik von Matérn, och Maria Elisabet Brehmer.

Barn:

 • 2. Maria Vilhelmina, född 1813-10-12 i Eds socken, Värmlands län, död ogift 1866-10-27 i Uddevalla.
 • 2. Justina Charlotta, född 1814-10-22 (1815-02-01 i Eds socken), död 1903-12-14 i Stockholm. Gift 1847-08-12 i Karlstad med löjtnanten i armén Carl Anton Setterberg, född 1813-07-22 i Karlstad, död 1858-04-23 i Stockholm.
 • 2. Augusta Fredrika Elisabet, född 1816-02-04, död 1821-11-23.
 • 2. Pontus Vilhelm, född 1817. Grosshandlare och konsul. Död 1862. Se Tab. 5.
 • 2. Gustaf Carl'' Emil, född 1818. Kapten. Död 1904. Se Tab. 6.
 • 2. Sofia Catharina, född 1820-01-02 i Eds socken, död ogift 1862-07-06 i Varberg.
 • 2. Gustava Christina, född 1821-10-08, död 1822-01-09.

TAB 5

Pontus Vilhelm (son av Gustaf Vilhelm, Tab. 4), född 1817-02-21 i Eds socken, Värmlands län. Grosshandlare och sachsisk konsul i Göteborg. Död där 1862-10-21. Gift 1860-02-01 i nämnda stad med Constance Adelaide Nyström i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1863-12-19 i Stockholm med översten greve Gustaf Edvard Taube, i hans 2:a gifte, född 1818, död 1899), född 1834-07-29 i Karlstad, död 1868-10-25 i Stockholm, dotter av kamreraren Carl Gustaf Nyström och Eva Louise Rosenberg.

Barn:

 • Hedvig Elisabet Adelaide, född 1860-12-16 i Göteborg, död 1918-11-01 i villa Svea i Strandbaden och begraven s. å. 8/11 å Göteborgs östra begravningsplats. Gift 1886-12-07 i Stockholm med kaptenen vid Älvsborgs regemente, RSO, Hugo Leopold Moberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1878-12-28 i sistnämnda stad med Valfrid Torsslow, född 1855-02-20 i samma stad, död där 1882-05-21, dotter av lektorn Mats Ulrik Torsslow och Matilda Sofia Embring), född 1850-05-16 i Ystad, död 1919-01-07 i Lund.
 • Elvira Adelaide Louise, född 1862-05-24 i Göteborg, död 1866-02-27 i Stockholm.

TAB 6

Gustaf Carl Emil (Charles-Emile) (son av Gustaf Vilhelm, Tab. 4), född 1818-05-11 i Kyrkby i Eds socken, Värmlands län. Konstapelskadett vid Göta artilleriregemente 1834-04-28. Sergeant därst. 1837-01-28. Styckjunkare 1841-04-01. Officersexamen 1846-04-25. Avsked 1848-05-06. Överfyrverkare vid danska artilleriet s. å. 11/5. Sekundlöjtnant vid sistnämnda artilleri s. å. 27/9. Bevistade danska fälttåget 1848–1849 och var därunder anställd vid generalerna Bülows, Moltkes och Ryes brigader. Deltog i affärerna vid Dybböl 1848-05-28 och Hoptrup s. å., vid Kolding 1849-04-23, vid Almindre s. å. 7/5, vid Veile s. å. 8/5 och vid Aarhus s. å. 31/5. Avsked ur dansk krigstjänst s. å. 27/8. RDDO s. å. 7/9. Underlöjtnant vid Bohusläns regemente s. å. 23/10. Löjtnant 1858-07-17. Kapten 1869-08-03. RSO 1873-05-14. Avsked s. å. 12/6. DFM 1876-01-01. Dannebrogsman 1898-09-08. Död 1904-07-01 i Uddevalla. Gift där 1860-12-11 med Magdalena Bernhardina Hasselgren, född 1836-03-06 i nämnda stad, död där 1877-08-23, dotter av handlanden Johan Emanuel Hasselgren och Johanna Maria Amundson.

Barn:

 • Ida Mariana, född 1861-09-15 i Uddevalla, död där 1865-06-16.
 • Hildur Emanuella Charlotta, född 1863-06-24 Hogen s socken, Göteborgs och Bohus län, död ogift 1926-02-05 i Uddevalla.
 • Berta Amalia Magdalena, född 1865-05-15 på Hogen.
 • Gustaf Emanuel, född 1866-08-13 på Hogen, död där 1871-04-06.
 • Carl Vilhelm (Willie), född 1868-05-22 på Hogen. Inmönstrade å handelsfartyg 1883-08-06. Styrmansexamen 1888-04-23. Ångbåtsbefälhavarexamen s. å. 20/6 och sjökaptensexamen vid navigationsskolan i Strömstad 1889-04-26. Styrman å ångfartyget Bohus 1891-04-00 och å ångaren Robert Thorburn 1896-07-00. Förde ångaren Valborg från 1905 och ångf. Kung Rune sedan 1913. Emmerymedaljen i guld 1916. Död ogift 1929-12-12 i Uddevalla och slöt ätten på svärdssidan. Död 1929-12-12 i Uddevalla ]], och utslocknade med honom denna adl. ätt på svärdsidan.
 • Bror Gustaf (Gusten), född 1872. Direktör. Död 1921. Se Tab. 7.

TAB 7

Bror Gustaf (son av Gustaf Carl Emil, Tab. 6), född 1872-08-04 i Uddevalla. Avgångsexamen från Uddevalla allmänna läroverk 1889-06-07. Genomgick kurs i slöjd vid slöjdskolan i nämnda stad 1889–1890. Elev vid Chalmerska tekniska läroanstalten i Göteborg 1890-09-08. Utexaminerad 1895-06-10. Anställd vid Uddevalla mekaniska verkstad s. å. Överflyttade till Brooklyn i Nordamerika 1897 och därifrån till S:t Domingo i Västindien s. å. Direktör för sockerplantagen Consuelo därst. Återkom därifrån 1914. Död 1921-05-05 i Göteborg (Uddevalla förs., db) och begraven i Uddevalla. Gift 1907-12-01 med Evelyn Leevy, född 1877-12-01, död 1908-09-22 i barnsäng på plantagen La Grande Princesse på ön S:t Croix, dotter av plantageägaren Carl Emil Leevy och Henrietta Magdalena Nielsen.

Barn:

 • Evelyn, född 1908-09-22 på La Grande Princesse i S:t Croix, U.S.A. Gift 1938-10-22 i Uddevalla (vb 134) med kapten Bill Nils Abraham Holm född 1898-05-13 i Uddevalla. Studentexamen i Uddevalla 1916. Fänrik v Bohusläns regemente 1918. Löjtnant 1921. Kapten 1933. Major 1948.

TAB 8

Ludvig Ulrik (son av Lars, Tab. 2), född 1775-10-11. Student i Uppsala. Auskultant i Svea hovrätt 1795-03-24. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. 9/6. Vice notarie i förutn. hovrätt. Vice häradshövding. Häradshövdings fullm. 1802-10-13. Häradshövding i Vilske och Fjäre härader i Västergötland 1812-12-17. Lagmans karaktär 1820-05-02. Död 1847-02-10. Gift med Märta Birgitta Gedda i hennes 2:a gifte (gift 1:o med rådmannen i Kungsbacka, hovrättslikvidationskommissarien Pahle), född 1782-08-11 i Göteborg, död 1862-05-18 i Varberg, dotter av prosten och kyrkoherden i Naverstads pastorat av Göteborgs stift Hans Georg Gedda samt kusin till majoren Gude Axel Gedda, adlad och adopt. Gedda.

Barn:

 • Carl Ludvig Teodor, född 1816-09-22 på häradshövdingebostället Skansen vid Kungsbacka. Död 1818-02-10.
 • Augusta Emilie Marie, född 1818-01-14, död s. å. 22/5.
 • Frantz Adolf Georg, född 1819-10-06 på Skansen, död där 1823-06-17.
 • Josefina, född 1820-09-17 på Skansen. Stiftsjungfru. Död ogift 1871-11-12 i Falköping.
 • Fredrik Elis August, född 1821-10-17, död 1825-06-07.
 • Clementine Adelaide Anna Hildegard, född 1826-06-09 på Skansen, död 1866-09-10 i Skara. Gift 1855-09-13 med häradshövdingen i Vadsbo norra domsaga i Skaraborgs län, RNO, Christian Filip Mortimer Lang i hans 1:a gifte (gift 2:o 1870-11-04 med Augusta Maria Lundén, född 1835-02-09), född 1820-03-09 i Hörja socken, Kristianstads län, död 1897-10-17 Kroppfjäl
 • Ludvig Julius Eugene, född 1827-06-12, död 1828-02-13.

Källor

1Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.