Fixenhielm nr 1512

Från Adelsvapen-Wiki

1512.jpg


Adliga ätten Fixenhielm nr 1512 †

Adlad 1716-11-06 introd. 1719. Utdöd 1741-06-11


1Lk.2KrAB. 3ÖB

  • Lars Fix, adlad Fixenhielm, till Näshult i likanämnd socken, Jönköpings län. Född 1675 i Östergötland. Mönsterskrivare vid Smålands kavalleriregemente 1697-01-001. Korpral därst. 1702-09-22. Kvartermästare 1704-08-10. Regementsadjutant s. å. 10/9 sekundkornett 1705-03-24. Premiärkornett1 1706-03-14. Sekundlöjtnant 1708-04-16. Premiärlöjtnant1 1709-03-01. Sekundryttmästare s. å. 15/11. Premiärryttmästare 1711-10-22. Konfirm.fullm. 1715-10-10. Förrättade majorstjänsten 17122 och var äldste ryttmästare 17152. Adlad 1716-01-06 (introd. 1719 under nr 1512). Avsked med majors karaktär och rang2 1719-09-30. Erhöll pension 1733-01-08. Död 1741-06-11 på Näshult och slöt själv sin ätt, samt begraven i Näshults kyrka, där hans vapen uppsattes och till vilken han skänkt en av honom i polska kriget tagen altartavla. Han blev med regementet fången vid Perevolotjna 1709-07-01 men utväxlad redan s. å. 19/7. Han anhöll 1740-10-14 att få överlåta sitt adliga namn och vapen på löjtnanten vid Smålands kavalleriregemente Carl Magnus Krusell (gift med Märta Eleonora Gyllensvärd). Gift 1:o med friherrinnan Brita Christina Leijonhielm, född 1690, begraven 1728-01-10/1 i Näshults kyrka, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen Anders Leijonhielm, friherre Leijonhielm, och Ebba Emerentia Leijoncrantz. Gift 2:o med Anna Brita Schildt i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kronobefallningsmannen och häradsfogden i Aspelands härad i Småland Johan Daniel Drangel i hans 3:e gifte, född 1658, död 1729-12-01 i Gårdveda socken3, född 1676-09-10 död 1740 på Lilla Beckaby i Gårdveda socken, Kalmar län, dotter av ryttmästaren Adam Schildt, och Brita Catharina Oxe.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.