:

Tigerklou nr 844

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Tigerklou nr 844 †

Adlad 1673-04-29, introd. 1675. Utdöd 1864-05-02.


1At (Sch). 2Wn. 3At (So). 4Um. 5J. Kleberg, Krigskollegii historia (1930). 6At (L). 7Värmdö dombok 1728 den 20 sept. (OA).

TAB A

Albrekt Lochen. Borgare i Itzehoe i Holstein. Död liksom hustrun under sonens spädare år. Gift med Anna Sommer. [1]

Barn:

 • Johannes Loccenius, född 1598-03-13 i Itzehoe. Student i Helmstadt, Rostock och Leiden. Promov. jur. doktor i Leiden 1625. Inkallad till Sverige som extra ordinarie professor i historia vid Uppsala universitet s. å. Ord. professor därst. 1627. Tillika professor Skytteanus 1628–1642. Professor i juridik 1634. Bibliotekarie vid nämnda universitet 1648. Tillika extra ordinarie historiograf s. å. och ord. 1651-05-29. Tillika assessor i antikvitetskollegium i Uppsala 1666. Tillika professor honorarius i juridiska fakulteten s. å. Död 1677-07-27 Uppsala. Han var en av sin tids sförste rättslärde och hävdaforskare. Skall hava blivit adlad på samma gång som sonen men fått k. tillstånd att behålla sitt namn. Gift 1:o 1622-02-21 med Ursula Tamm, född 1594-05-19 i Hamburg, död 1652-07-01 i Uppsala, dotter av borgaren i Hamburg Henrik Tamm och Regina Fischbeck. Gift 2:o 1654-08-20 i Stockholm2 Nikolai förs. i Stockholm med Margareta Kitz i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1643-01-00 med handlanden och faktorn i Stockholm Mikael Wankelmuth, död 1653-08-12],3 född 1625-07-00 i nämnda stad,3 död 1699-07-23, dotter av3 bagaråldermannen i Stockholm Christoffer Kitz och Dorotea Larsdotter.

Barn:

 • 1 Albrekt Loccenius, se Tab. 1.
 • Regina Loccenia, född 1625, gift med bibliotekarien vid Uppsala universitet Johannes Schefferus
 • Anna Loccenia, † 1725 i Uppsala, gift med Erik Aurivillius
 • Margareta Loccenia, † 1684-08-24. Gift med häradshövdingen Per Jonsson Salanus

TAB 1

Albrekt Loccenius, adlad Tigerklou, till Vallby i Ärentuna socken och Vitulsäng i Vaksala socken (båda i Upps.). Född i Uppsala. Student därst.4 1639-10-27. Utsänd med ambassader till Frankrike och England 1661–1662. Notarie i krigskollegium 1667-03-005 (ed s. å. 22/9). Adlad för faderns förtjänster 1673-04-28 (introd. 1675 under nr 844). Sekreterare i krigskollegium5 1675-03-27. Död 1707-10-28 i Stockholm.6 Gift med Anna Ingeborg Cronberg, född 1666, död 1728-12-00, dotter av räntmästaren Börje Olofsson Buraeus, adlad Cronberg, och hans 2:a fru Anna Maria Gyldenklou.

Barn:

 • Johan Albertinas, döpt 1690-11-26 i Stockholm.
 • Börje, född 1691. Kapten. Död 1737. Se Tab. 2
 • Johanna Ursula, döpt 1692-11-26 i Stockholm.
 • Anna Maria, död 1728 (var s. å. 20/3 »för någon tid sedan avliden»).7 Gift 1:o 1713-03-22 Liljeholmen med majoren Carl Johan Fredrik von Chemnitz, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1684, död 1729. Gift 2:o med befallningsmannen Peter Berg, som efterlevde henne.7

TAB 2

Börje (son av Albrekt Loccenius, adlad Tigerklou, Tab. 1), döpt 1691-06-28 i Stockholm. Underfyrverkare vid artilleriet 1705-11-20. Fänrik därst. 1708-06-08. Löjtnant vid Buddenbrocks infanteriregemente. Premiärlöjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1709-12-16. Sekundkapten därst. 1712-09-27. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom s.å. Premiärkapten s. å. 23/12. Konfirm.fullm. 1716-06-13. Död 1737-05-25 Hälla och begraven s. å. 28/5 i egen grav i Kristbergs kyrka. Gift 1717-09-24 i Linköping med friherrinnan Catharina Hedvig Leijonhielm, född 1697, död 1781-04-09 Hultorp

Barn:

 • Ebba Emerentia, född 1718-12-29 på Hälla, död ogift 1789-09-28.
 • Albrekt, född 1720. Överstelöjtnant. Död 1779. Se Tab. 3.
 • Anna Ingeborg, född 1721-09-14 på Hälla, död barnlös 1766-03-23. Gift 1756-12-14 i Kristbergs socken med rådmannen och handlanden i Borås Assar Åbring, född 1704, död 1779.
 • Hedvig Charlotta, född 1722-08-16 på Hälla, död där 1733-10-06
 • Anders, född 1723 på Hälla, död där som barn.
 • Christina Lovisa, född 1725-04-17 på Hälla, död ogift 1814-10-04 på Brunneby i likanämnd socken Östergötlands län.
 • Magnus, född 1726-10-07 på Hälla, död där s. å. 6/12.
 • Anders, född 1727-11-30 på Hälla, död där 1729-12-17.
 • Elsa Johanna, född 1729-02-02 på Hälla, död ogift 1815-10-14 på Brunneby.
 • Maria Margareta, född 1731-10-18 på Hälla, död ogift 1764-01-10 på Hultorp.
 • Catharina Sofia, född 1733-02-19 på Hälla, död ogift 1796-11-19 på nämnda egendom.
 • Gert Johan, född 1734-10-19 på Hälla. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1750-01-10. Rustmästare därst. 1753-11-28. Förares karaktär 1755-06-18. Fänrik 1758-08-14. Löjtnant 1769-04-19. Kapten 1777-06-06. RSO 1779-01-24. Avsked 1792-08-10. Död ogift 1798-01-22 på Hälla och begraven s. å. 2/2 i Tigerklouska familjegraven i Kristbergs kyrka. 'Han bevistade sjuåriga pommerska kriget och var därunder med vid Peenemünde skans och Tribsees pass samt vid Werbelow, Pasewalk och Röpenick. Kommenderades även 1788 till Finland och förde s. å. en transport av 906 ryska fångar från Helsingfors till Stockholm.'

TAB 3

Albrekt (son av Börje, Tab. 2), född 1720-09-29 på Hälla. Förare vid Östgöta infanteriregemente 1733-10-27. Fältväbel därst. 1741-04-12. Fänrik 1742-04-04. Sekundlöjtnant 1743-09-21. Stabskapten 1752-10-30. RSO 1760-04-28. Sekundmajor s. å. 11/8. Premiärmajor 1770-11-22. Överstelöjtnant i armén 1773-08-31. Död 1779-08-10 på sin egendom Hälla. Han bevistade såväl finska kriget på 1740-talet som det sjuåriga pommerska. Gift 1765-11-15 på Sinklairsholm i Gumlösa socken Kristianstads län med stiftsjungfrun Vendela Catharina Skytte af Sätra, född 1734-09-10 Olivehult, dotter av ryttmästaren Nils Skytte af Sätra, och Vendela Catharina Skytte.

Barn:

 • Johan Albrekt, född 1771. Kapten. Död 1856. Se Tab. 4
 • Nils Gustaf, född 1772-05-14 på Hälla. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1782. Fänrik därst. 1785-05-18. Löjtnants fullmakt i regementet 1794-04-18. Avsked med löjtnants karaktär s. å. 26/11. Död ogift 1803-02-00 i Stockholm.

TAB 4

Johan Albrekt (son av Albrekt, Tab. 3), född 1771-01-09 på Bölnorps boställe i Kristbergs socken Östergötlands län. Volontär vid Södermanlands regemente 1776-06-30. Rustmästare därst. 1778-06-15. Fänrik s. å. 31/8. Stabslöjtnant 1792-12-20. Stabskapten 1796-05-01. Avsked 1805-05-04. Död 1856-07-28 på Brunneby i likanämnd socken Östergötlands län. Han bevistade finska kriget 1788–90. Gift 1810-05-08 Binga med stiftsjungfrun Catharina Ulrika Bäck i Finland, född 1772-07-05 på Stora Kärrstorp i Kläckeberga socken Kalmar län, död 1844-01-22 på Brunneby, dotter av ekonomiedirektören Abraham Bäck i Finland, och Ulrika Sofia Swebilia.

Barn:

 • Vendela Ulrika, född 1810-03-12 på Hälla i Kristbergs socken Östergötlands län, död ogift 1902-03-25 i Linköping.
 • Johanna Elisabet, född 1812-06-27 på Brunneby i likanämnd socken Östergötlands län, död 1910-06-27 i Linköping. Gift 1846-11-01 på Brunneby med kyrkoherden i Björkebergs pastorat av Linköpings stift, filosofie doktorn Petrus Lundborg, född 1805-11-20 i Väversunda socken, död 1861-05-12 i Björkebergs prästgård.
 • Johan Gustaf, född 1813-06-30 på Brunneby, död ogift 1837-06-29 på nämnda egendom.
 • Catharina Lovisa (Louise), född 1815-05-02 på Brunneby, död ogift 1911-03-23 i Linköping.
 • Albrekt, född 1817-04-26 på Brunneby. Furir vid första livgrenadjärregementet 1833-10-12. Officersexamen 1838-05-08. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 18/7. Löjtnant därst. 1848-06-17. Kapten 1860-03-06. RSO 1864-05-03. Död s. å. 2/5 i Linköping och med honom utgick ätten på manssidan. Ägde Brunneby sedan 1853. Gift 1853-07-01 i Flensburg i Slesvig med Johanne Frederikke Hansen, född 1824 i sistnämnda stad, död 1869-10-24 i Täcktö kyrkoherdeboställe i Klockrike socken Östergötlands län, dotter av borgmästaren Hansen i Flensburg och hans hustru, född Birk.
 • Ebba Christina, född 1820-07-21 på Brunneby, död ogift 1924-02-11 i Linköping.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: