:

Lagerfelt nr 344

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lagerfelt nr 344 †

Adlad 1646-01-10, introducerad 1647. Ättens sist levande manliga medlem upphöjd i friherrlig värdighet.


TAB 1

Olaus Petri, född 1537. Student i Uppsala. Mag. vid en tysk akademi. Fången i Lubeck 1565. Konsistorienotarie i Linköping 1566. Prästvigd 1568 (Hm.). Var kyrkoherde i Linköping före (Hm.) 1571-01-25. Innehade Slaka pastorat som prebende och blev poenitentiarius 1585. Domprost i Linköping 1592. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Död 1599-04-27 och begraven i Linköpings domkyrka, där hans gravsten finnes. (Hm.) Gift 1:o 1567 med Carin Bertilsdotter, född 1547. Död 1583-07-27. Gift 2:o 1585 med Carin Mårtensdotter, död 1589-10-22. Gift 3:o 1591 med Carin Pedersdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med slottsloven Tyril Haraldsson Stålhandske till Ledingelunda i hans 2:a gifte).

Barn:

 • 1. Israel Olai, född 1571-11-19 i Linköping. Student törst i Uppsala 1595-03-05, sedan i Rostock 1597-01-13. Fil. mag. i Helmstadt 1599-05-15. Dekanus i Linköping 1599. Prästvigd och konrektor vid katedralskolan i Linköping 1604. Poenitentiarius 1602. Domprost i Linköping 1604. Preses vid prästmötet 1606. Död 1614-04-24 och begraven i Linköpings domkyrka, där ett epitafium över honom är uppsatt. Ägde Rosenkälla i S:t Lars socken, Östergötlands län. Var en lärd och vältalig man. Gift 1:o 1602-01-11 med Margareta Tyresdotter (Stålhandske), född 1586 (1568), död 1608-03-07, dotter av slottsloven Tyril Haraldsson (Stålhandske, nr 66), till Ledingelunda (Lagerlunda) och hans 1:a fru Anna Mattsdotter (Ruuth). Gift 2:o 1609-03-19 med Sigrid Olofsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med biskopen i Strängnäs Petrus Jonæ i hans 2:a gifte, född 1539, död 1607-12-04 och begraven i Strängnäs domkyrka. Gift 3:o 1616 med teol. lektorn vid katedralskolan i Linköping och kyrkoherden i Rystads pastorat av Linköpings stift Nils Grubb, född 1584 i Kalmar, död 1622. Gift 4:o 1623 i okt. med biskopen i Linköping Jonas Petri Gothus i hans 2:a gifte, född. 1587-02-07 i Linköping, död 1644-12-13 i Stockholm, och begraven i Linköpings domkyrka (Hm.), dotter av kyrkoherden i Kjula pastorat av Strängnäs stift Olaus Erici Gestricius och Brita Unosdotter.

Barn:

 • 2. Israel Israelsson, adlad Lagerfelt, till Viggbyholm i Täby socken, Stockholms län samt Lagerlunda i Kärna socken, Rosenkälla i S:t Lars socken. Bo i Västra Hargs socken och Gismestads östra herrgård i Vikingstads socken (alla i Östergötlands län). Född. 1610-04-28 i Linköping. Student i Uppsala 1629. Informator för riksdrotsen Gabriel Oxenstiernas son Gabriel 1632. Reste med honom utrikes 1637–1640 till Danmark, Tyskland, Holland, England, Frankrike och Italien. Utnämnd lektor i historia vid gymnasium i Linköping 1640 (Hm.) (kallade sig då Forthelius), men tillträdde ej. Sekreterare i riksarkivet 1641 (ed 11-03) (Br.). Sekreterare vid fredsfördraget i Brömsebro 1644 och 1645 samt tillika häradshövding i Västra härad i Småland (Br.) 1644-12-24. Adlad 1646-01-10 (introducerad 1647 under nr 344). Kommissarie vid gränsläggningen mot Halland och Skåne 1646-01-14 och emellan Jämtland och Norge 1649-03-01. Vice president i Åbo hovrätt (Br.) 1650-07-16 (fullm. 09-26). Extra ordinarie envoyé till England (instr. 1653-01-20) (Br.), vice president i kommerskollegium 1654-02-18. Riddarhusdirektör 1654. Ledamot av myntkommissionen (Ak,) 1663-11-02 och av kommissionen rörande allmogens oro i Östergötland (Ak,) 1677-06-20. Avsked som riddarhusdirektör 1680 och från vice presidentsämbetet 1681-01-31. Död 1684-05-27 på Lagerlunda och ligger jämte sina båda fruar begraven i Lagerfeltska graven i Linköpings domkyrka, varest bakom högaltaret hans och flera hans descendenters vapen äro uppsatta. 'Han var en utmärkt lärd och verksam man samt deltog livligt i riksdagsförhandlingar och allmänna ärender. Fortsatte efter hemkomsten från England 1654 de i England började underhandlingar med den samtidigt hitkomne engelske ambassadören sir Bulstrode Whitelocke. Dels fick av en frände, dels tillbytte sig på 1640-talet Ledingelunda Västergård, vars namn han förändrade till Lagerlunda och vilken egendom allt sedan, utan att vara fideikommiss, bibehållits i släkten'. Gift 1:o 1641-08-29 i Stockholm med Margareta Christoffersdotter Lennep från Reval, död 1658-05-25 på Lagerlunda. Gift 2:o 1662-09-14, också i Stockholm, med hovjungfrun, först hos furstinnan Maria Eufrosina, sedan hos änkedrottning Hedvig Eleonora, Christina Maria Hård af Torestorp, född 1636-08-27 Torestorp, död 1701-09-01 på Lagerlunda, dotter av majoren Nils Hård af Torestorp, nr 60, och hans 2:a fru Margareta Lucia von Retzdorff.

Barn:

 • 1. Sigrid, född 1644-06-01 i Stockholm, död 1645-03-22 i Linköping.
 • 1. Brita, född 1645-06-10 i Linköping, död 1654-01-06 på Viggbyholm och begraven i Linköpings domkyrka
 • 1. Israel, född 1647-05-10 i Stockholm. Student i Uppsala 1657 i april (Um.). Reste länge utrikes och blev student i Greifswald (de Brun, Holmiana et Alia.) 1664-12-05. Död 1671-11-05 på Viggbyholm och begraven i Linköpings domkyrka
 • 1. Margareta, född 1648-08-10 i Stockholm, död ogift 1672-04-03 i Stockholm i kopporna och begraven i Linköping.
 • 1. Sigrid, född 1649-10-25 i Stockholm, död ogift 1672-03-29 i kopporna i Stockholm och begraven i Linköping
 • 1. Gabriel, född 1651-01-16 i Stockholm, död 1651-04-21 på Viggbyholm.
 • 1. Gustaf, född 1652-02-18 i Stockholm, död 1652-02-18.
 • 1. Brita, född 1658-02-13 på Lagerlunda, död 1739-04-23 Bo och begraven 1739-06-01 i Linköping. Gift 1682-06-29 på Lagerlunda med ryttmästaren Jakob Sinclair, född 1651. Död 1683.
 • 2. Magnus, född 1663-09-10 i Stockholm. Student i Uppsala 1675-09-24. Död 1679-05-23 På Lagerlunda och begraven i Linköping.
 • 2. Maria Christina, född 1664-09-27 i Stockholm, död 1665-07-27, och begraven i Linköping.
 • 2. Nils, till Viggbyholm. Född 1665-12-21 i Stockholm. Student i Uppsala 1675-09-24. Gemen vid livgardet 1685-03-07. Förare vid livgardet 1686-08-05. Sergeant 1687. Fältväbel 1688-10-30. Fänrik 1692-07-01 löjtnant 1697-06-15. Kapten 1703-01-06. Avsked 1713-06-13. Död ogift 1715-05-09 på Viggbyholm, vilket han. efter moderns död, tillbytte sig av brodern Carl Gustaf emot Lagerlunda. Var 1690 och 1691 med de till Holland och Rhentrakten utsända svenska trupperna.
 • 2. Carl Gustaf, född 1667. Ryttmästare. Död 1705. Se Tab. 2
 • 2. Anna Margareta, född 1668-02-18 i Stockholm, död 1670-05-18 och begraven i Linköping.
 • 2. Israel, född. 1672-02-25 i Stockholm, död 1674-08-16 och begraven i Linköping.

TAB 2

Carl Gustaf (son av Israel Israelsson, adlad Lagerfelt, Tab. 1), till Lagerlunda och Gismestads östra herrgård med mera. Född 1667-01-25 i Stockholm. Student i Uppsala 1675-09-24. Livdrabant 1685-02-00 Avsked 1687-08-20. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1688-09-25. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1692-04-17. Kaptenlöjtnant 1700-07-28. Sekundryttmästare 1701-04-09. Premiärryttmästare 1702-07-08. Dödsskjuten genom huvudet 1705-07-21 i slaget vid Warschau. Begravd i Linköpings domkyrka. Han blev 1702-07-27 på ett parti med konungen blesserad i vänstra sidan. Gift 1692-07-12 Tomtaholm med friherrinnan Maria Elisabet von der Osten, genannt Sacken, född 1669-10-21 Fullerstad. Död 1732-08-21 Korssäter, dotter av landshövdingen Gustaf Adolf von der Osten, genannt Sacken, friherre von der Osten genannt Sacken, och Maria Svart.

Barn:

 • Gustaf Adolf, friherre Lagerfelt, född 1693, död 1769. Se friherrliga. ätten Lagerfelt, Tab. 1.
 • Israel, född 1694-10-12 på Lagerlunda, död 1695-04-12 på Bo och begraven i Västra Husby kyrka
 • Christina Maria, född 1695-09-26 på Lagerlunda, död på Lagerlunda 1702-04-26 och begraven 1702-07-02 i Linköpings domkyrka, på samma gång som hennes farmoder.
 • Bleckert Johan, född tvilling 1696-11-04 på Lagerlunda. Student i Uppsala 1708-10-26. Fänrik vid garnisonsregemente i Malmö . Fänrik vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1712-10-31. Konfirmationsfullmakt 1713-05-12. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1717-08-08. Död ogift 1718-12-27 på hemvägen från norska kriget samt begraven i Västra Husby kyrka
 • Carl Magnus, född tvilling 1696-11-04 på Lagerlunda. Student i Uppsala 1708-10-26. Fänrik vid Östgöta tremänningsregemente till fot 1712-10-31. Konfirmationsfullmakt 1713-05-12. Sekundlöjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1717-08-08. Prem erlöjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1720. Död barnlös 1727-07-04 på Tomtaholm och begraven i Västra Husby. Ägde Gismestads östra herrgård. Han bevistade 1718 års kampanj i Norge och hemkom därifrån 1719-01-04 med tvillingbrodern Bleckerts lik. Hade med sin fru endast en dödfödd dotter. Gift 1724-06-21 Ramsberg med Brita Christina von Weidenhaijn, född 1694, död 1766-08-21 dotter av översten Gabriel von Weidenhaijn, och Beata Rosenholm.
 • Israel, född 1698-01-20 på Lagerlunda, död på Lagerlunda 1698-06-30. Jakob, född 1699-11-16 på Lagerlunda, död 1706-04-07 på Korssäter av mässlingen och begraven i Västra Husby.
 • Maria Elisabet, född 1701-11-03 på Lagerlunda, död i barnsäng 1726-04-13 Alby och begraven i Botkyrka kyrka. Gift 1721-05-16 på Korssäter med lagmannen Johan Gyllencreutz, i hans 1:a gifte, född 1689, död 1737.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: