Ehrencreutz nr 1339

Från Adelsvapen-Wiki

1339.jpg


Adliga ätten Ehrencreutz nr 1339 †

Adlad 1695-10-11, introd. 1697. Utdöd 1774-03-27. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Jerlström.


1Gravstenen i Frustuna kyrka. 2El. 3Um. 4Lk, 5SAB. 6Ash. 7At (Sch). 8Gravverser.

TAB 1

Elias Jespersson. Bruksbokhållare vid Malingsbo bruk i Söderbärke socken Kopparbergs län. Gift1 1648-02-06 i Avesta med Barbro Nyman, född 16311, död 1704-03-20 på Erendals bruk1 i Frustuna socken Södermanlands län och begraven i Frustuna kyrka, där hennes gravsten finnes.

Barn:

 • Jesper Eliæson, adlad Ehrencreutz, född 1648, död 1722. Se Tab. 3.
 • Arent Eliæson. Brukspatron. Död 1700. Se Tab. 2

TAB 2

Arent Eliseson (son av Elias Jespersson, Tab. 1). Brukspatron på Jerle hammare i Nora bergslag Örebro län. Död 1700-05-01. Hans barn kallade sig Jerlström. Gift 1686-03-25 med Elisabet Ehrenpreus i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1704-04-20 på Yxe gård i Lindesbergs landsförsaml., Ör., med bruksägaren Isak von Oestgast, född 1677, död 1714-08-27 på Yxe), född 1666-03-18 i Stockholm, död 1732-12-06 och begraven s. å. 28/12 i Lindesbergs kyrka, dotter av faktoren Hans Preuss, adlad Ehrenpreus, och hans 1:a fru Sara Simons.

Barn:

 • Elias Arent Jerlström, adlad Jerlström, född 1689, död 1763. Se adliga ätten Jerlström, Tab. 1.
 • Niklas Jerlström, adlad Jerlström, född 1691, död 1764. Se adliga ätten Jerlström, Ta b. 2.

TAB 3

Jesper Eliseson, adlad Ehrencreutz (son av Elias Jespersson, Tab. 1), född 1648-11-04 i Avesta. Handlande i Stockholm och tillika brukspatron. Adlad 1695-10-11 (introd. 1697 under nr 1339). Kallades bruksdirektör. Död 1722-06-27 i Stockholm och begraven i Frustuna kyrka Södermanlands län. 'Han anlade i en ödemark i nämnda landskap Lundholms bruk och Erendals styckebruk, båda i Frustuna socken, samt skaffade därigenom kronan ansenlig inkomst och blev därför adlad.'. Gift 1678-11-12 i Stockholm med Gundborg Tomasdotter Andersén, född där 1662-06-29, död 1751-02-18, dotter av handelsmannen Tomas Andersén och Sara Petersdotter Nyman samt syster till statssekreteraren Tomas Andersén, adlad Blixenstierna.

Barn:

 • Elias Jesper, född 1679-09-09 i Stockholm, död 1682-08-14 och begraven i Frustuna.
 • Sara, född 1681-02-27 i Stockholm, begraven 1724-09-22, i Katarina kyrka därst. Gift 1701-04-04 med borgmästaren i nämnda stad Olof von Brehmer, född 1675, död 1716.
 • Barbro, född 1682-05-19 Lundby Gift 1:o 1706-12-09 i Stockholm med löjtnanten vid Kronobergs regemente Efraim Köhn, född 1681, död 1708-12-00 i staden Hadiaz i Ukraina. Gift 2:o 1711-07-02 med ordinarie lantmätaren i Västmanlands län Anders Johansson Andersin2, född 1680 (?), död 1715-03-00.
 • Christina, född 1684-01-04 på Lundby, död där 1694-01-12 och begraven i Frustuna.
 • Margareta, född 1686-10-18 på Lundby, död där 1694-04-14 och begraven i Frustuna.
 • Tomas, född 1688-09-08 på Lundholms bruk. Student i Uppsala3 1699-03-15. Kornett vid Dückers dragonregemente 1707-03-12. Dödad ogift 1709-02-11 vid Krasnokutsk. i Ukraina.
 • Gundborg, född 1691-07-12 på Lundholm, död 1702-10-08 på Erendals bruk och begraven i Frustuna.
 • Maria, född 1693-05-14 på Lundholm, död där 1694-06-07 och begraven i Frustuna.
 • Carolus Jesper, född 1694-11-20 i Stockholm, död 1695-03-02 och begraven i Frustuna.
 • Elias Jesper, född 1696-04-07 på Erendal. Student i Uppsala3 1704-04-11. Musketerare vid livgardet 1712-06-01. Furir därst. s. å. 29/11. Sekundförare 1713-08-27. Premiärförare4 1714-10-24. Avsked4 1715-05-03. Fänrik vid Södermanlands regemente s. å. Dödsskjuten ogift 1716-07-23 vid Fredrikshall.
 • Hedvig, född tvilling 1697-05-28 på Erendal, död 1698-06-14 Slagsta och begraven i Frustuna.
 • Carl, född tvilling 1697-05-28 på Erendal, död 1698-01-16 och begraven i Frustuna.
 • Christina Charlotta, född 1699-05-07 på Erendal, död 1751-01-13 Sjöboholm. Gift 1734 med lagmannen Volmer Adolf Stackelberg i hans 2:a gifte, död 1744.
 • Carl Arent, född 1700-09-16 på Erendal. Student i Uppsala3 1715-05-02. Musketerare vid livgardet 1718-02-01. Förare därst. s. å. 27/4. Sergeant s. å. 18/9. Fänrik s. å. 13/10. Drunknade ogift 1727-09-11 på en jakt vid Rödstens krog i Ekerö socken Stockholms län. Han bevistade Fredrikshalls belägring.
 • Olof Benjamin, till Älghammar i Björnlunda socken Södermanlands län. Född 1702-08-26 på Erendal. Student i Uppsala3 1715-05-02. Hovjunkare 1731-07-05. Auskultant i Svea hovrätt 1735-10-15. Kammarherre5 1737-03-16. Assessor i nämnda hovrätt 1741-05-18. Hovrättsråd därst. 1747-05-21. Landshövdings fullmakt 1761-09-18. Avsked 17626. Död barnlös 1772-09-02 på Älghammar.7 'Han var fem gånger uppförd på förslag till riksråd, en gång till justitiekansler och tre gånger till lagman'. Gift 1741-09-00 med Petronella Schaeij i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1716-01-06 med direktören Henrik König, född 1686, död 1736), född 1699-07-12, död 1793-02-24 i Stockholm, dotter av borgmästaren i Karlshamn Peter Petersson Schaeij (farbroder till vice presidenten Peter Schaeij, adlad von Schaeij) och Elisabet Bromée.
 • Christina Johanna, född 1703-10-26, död s. å.
 • Johan, född 1705. Kammarherre. Död 1763. Se Tab. 4

TAB 4

Johan (son av Jesper Eliæson, adlad Ehrencreutz, Tab. 3), till Erendal, Lundholm och Mälby, alla i Frustuna socken Södermanlands län samt Hjortsberga i Vårdinge socken och Slagsta i Botkyrka socken (båda i Sth.). Född 1705-05-07. Student i Uppsala3 1715-05-02. Hovjunkare 1732-01-22. Kammarherre. Död 1763-08-07 på Erendal och begraven s. å. 22/8 i familjegraven i Frustuna. Gift 1747-02-24 med Catharina Weller, född 1714, död 1785-02-27 Ökna

Barn:

 • Gundborg Charlotta, född 1748-03-08, död 1789-03-05 på Hjortsberga och begraven s. å. 10/3. Gift 1768-12-29 på Erendal med hovmarskalken Aron Gustaf Silfversparre, friherre Silfversparre, född 1727, död 1818.
 • Johan Jesper Benjamin, född8 1752-03-01. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1770. Korpral därst. 1771-08-01. Livdrabant 1772-08-12 död8 ogift 1774-03-27 i Stockholm och begraven8 s. å. 1/4 i Jakobs kyrka. Med honom utgick ätten på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.