Daurer nr 1383

Från Adelsvapen-Wiki

1383.jpg


Adliga ätten Daurer nr 1383 †

Adlad 1701-01-26, introd. 1702. Utdöd 1722-01-22.


1 LS 2 Ak. 3 Öä. 4 A. Björkman, Bellmansforskning (1892). 5 Um. 6 Ab.

TAB 1

Georg Daurer, född 1590 av adlig släkt i Franken. Apotekare först i Prag, sedan i Magdeburg. Flyttade vid sista, stads intagande av de kejserliga till Hamburg 1631. Död där 1660-11-18. Gift med Jakobina Erndle, född 1599 i Prag, död 1668-11-28 i Hamburg, dotter av kejsar Rudolfs hovapotekare Henrik Mathiasson Erndle.

Barn:

 • Georg Christian Daurer Se Tab 2

TAB 2

Georg Christian Daurer, född 1618-12-06 i Prag. Överflyttade till Sverige och bosatte sig 1641 i Stockholm1. Apotekare därst. på apoteket Markattan, vilket han inköpte 16461. Död 1664-03-24 i nämnda stad. Gift 1646-03-03 där med Maria von Schoting, född 1624-01-16 (6/11) i Göteborg, död 1688-03-29 (3/5, 24/3) dotter av burggreven i Göteborg Timon von Schoting och hans 1:a hustru Clara Du Rées (syster till Arnold Du Rées, natural. Du Rées) samt fars faster till majoren Adam von Schoting, natural. von Schoting.

Barn:

 • Jakob Daurer, adlad Daurer Se Tab 3
 • Jakobina, f. 1647 19/6, † 1693 15/8, gift 1:o 1664 1/12 m. rådmannen i Stockholm Olof Mårtensson i hans 2:a gifte, † 1667 21/1, bg s.å. 21/2 i Klara kyrka, gift 2:o 1675 27/6 med Lars Andersson Hylthén, adl. ätten Silfvercrantz, i hans 2:a gifte, född omkr. 1640, † 1697.
 • Georg Henrik, f. 1650.
 • Anna Maria, f. 1651, f 1715, g. 1677 m. Claes Wittmack, handelsman i Stockholm, † 1706.
 • Helena, f. 1653 i Stockholm, † där 1736 16/8, gift 1676 13/8 med Henrik König, adlad König, nr 1481, f. 1642, † 1720.
 • Elisabet, f. 1655.
 • Eleonora, f. 1657, g. 1682 m. Jacob Leonard Allmacher, apotekare i Stockholm, f. 1652, † 1724.
 • Barn, f. 1661.
 • Christina Maria, g. m. Christoffer Wilhard Hilchen, † efter 1715 i Hamburg, statssekreterare där.

[EÄSSA; EÄ:IV s384; EÄ:VII sl65; ÖÄ:9 sl20ff]

TAB 3

Jakob Daurer, adlad Daurer, född 1649-03-17 i Stockholm. Auskultant i Svea hovrätt 1674. Kanslist vid ambassaden till Nijmegen 1676. Sekreterare i guvemementet över drottning Christinas underhållsländer 1682. Adlad 1701-01-06 (introd. 1702 under nr 1383). Assessor i kommerskollegium 1711-10-28, men tillträdde ej denna tjänst2. Död 1713 kort före 27/5 (ej 10/5 el. 16/5) i Stockholm och begraven i Maria kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1686-01-06 med Catharina von Santen, född 1665-10-24, död 1743-11-13, dotter av vinhandlaren i Stockholm Here von Santen och hans 1:a hustru Maria Faggot3.

Barn:

 • Christina Maria, född 1686-10-04 i Stockholm, död i barnsäng 1715-07-09 i Hamburg. Gift 1703 med sekreteraren Christoffer Wilhard Hilchen i Hamburg.
 • Catharina Elisabet, döpt 1688-08-06 i Stockholm, död 1709-10-05 i Uppsala och begraven i domkyrkan därst. s. å. 9/10. Gift 1704-02-04 med professorn i romersk vältalighet och poesi vid Uppsala universitet Johannes Arndt Bellman, döpt 1664-02-07 i Stockholm Tyska förs. i Stockholm4. död 1709-11-28.
 • Jakobina Eleonora, född 1690-05-08 i Stockholm, död där 1709-07-24.
 • Here, född 1693-07-21 i Stockholm. Student i Uppsala5 1704-12-13. Auskultant i kommerskollegium2 1713-09-09. Död ogift 1722-01-22 i nämnda stad och utgick med honom ätten, samt begraven 1724-01-24 i faderns grav i Maria kyrka
 • Johan, född 1694-07-14. Student i Uppsala5 1704-12-13. Auskoltant i bergskollegium6 1714-02-03. Reste två år vid tyska bergverken. Erhöll respass till inrikes bergverk6 1719-07-06. Död ogift 1721-03-02 i Stockholm och begraven 1722-05-07 i Maria kyrka
 • Anna Juliana, född 1696-07-08, död ogift 1717-01-02 i Hamburg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.