:

Marcks von Würtemberg nr 1726

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Marcks von Würtemberg nr 1726

Adlad 1720-03-19, introducerad s. å.

Enligt adelsbrevet skulle ättens namn vara Marks von Wirtenberg, men ättemedlemmarna hava alltid skrivit namnet Marcks (Marks) von Würtemberg.

Marcks v Würtemberg A172600.png

TAB 1

Carl Gustaf Marcks, adlad Mareks von Würtemberg, (son av Johan Marcks, se friherrl. ätten Marcks von Würtemberg, tab 1), till Högsrum i Fliseryds socken, Kalmar län. Född 1693-09-19 i Pernau i Livland. Volontär vid fortifikationsstaten i Livland 1705 och vid Nieroths livländska infanteriregemente 1706-08-00. Förare därst. 1707. Adjutant 1708. Fänrik 1710-06-00. Fänrik vid generalmajor Stuarts regemente i Stettin 1712-11-00. Löjtnant vid enrolleringen på Gotland 1713-08-04 och vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1715-12-28. Konfirm. fullm. 1715-12-28. Ryttmästare därst. 1718 och vid Upplands tremänningsregemente till häst s. å. 26/6. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1719-08-20. Adlad 1720-03-19 jämte brodern Gotthard Vilhelm (introducerad s. å. under nr 1726). Regementskvartermästare 1743-03-30. Kapten vid Västmanlands regemente 1746-11-06. Avsked s. å. 20/11. Överstelöjtnants n. h. o. v. 1760-12-09. Död 1775-06-12 på Högsrum och begraven s. å. 22/6 i Fliseryds kyrka. 'Han uppförde sig i fält alltid oförskräckt och visade, särdeles vid Sjösa bro, under ryssarnas infall i Södermanland 1719 ett vackert prov av mannamod, i det han med endast 50 à 60 ryttare drev de överlägsna fienderna på flykten. Bodde i förstone flera år Rosstorp, vilket han hade under förpantningsrätt. Fick, då detsamma inlöstes, under lika rättighet Högsrum, där han år 1741 genom vådeld mistade nästan all sin egendom. Hade slutligen om sistnämnda egendom, å vilken han sedan fick säker äganderätt, en långvarig och kostsam bördsrättegång med jägmästaren And. Ehrenström.'. Gift 1:o 1720-10-04 med Märta Nyman, född 1694, död 1735-02-00 i barnsäng på Högsrum och begraven i Ormesberga kyrka Kronobergs län, dotter av häradshövdingen Jonas Andersson Nyman och Catharina Svan samt systerdotter till häradshövdingen Johan Svan, adlad Svanehielm. Gift 2:o 1739-05-01 i Kalmar med Catharina Palmgren, född tvilling 1717-05-01 i Karlskrona, död 1791-03-23 på Högsrum och begraven i Fliseryds kyrka, dotter av kommendören Magnus Palmgren, och hans 2:a fru Christina Holmström.

Barn:

 • 1. Gotthard Vilhelm, född 1721. Kapten. Död 1808. Se Tab. 2
 • 1. Jonas, född 1722-10-02, död s. å. 8/11.
 • 1. Anna Margareta, född 1724-01-01, död 1804-03-31 Finsjö Gift där 1792-01-31 med prosten och kyrkoherden i Fliseryds pastorat av Kalmar stift Anders Löfman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1770-08-03 med Charlotta Helena Craelius i hennes 2:a gifte, född 1735-03-15, dotter av kontraktsprosten, kyrkoherden i Mönsterås Magnus Gabriel Craelius och Catharina Maria Swebilius) 1, född 1726-09-26 Gåra, död 1799-06-09 på prästgården Pilo.
 • 1. Axel, född 1725-02-03, död s. å. 10/3.
 • 1. Catharina Elisabet, född 1726-01-10 på Rosstorp, död 1791-04-12 på Finsjö. Gift 1748-04-05 på Högsrum med löjtnanten Daniel Stråle af Ekna, född 1720, död 1760.
 • 1. Erik Johan, född 1727-02-02 på Rosstorp. Volontär vid adelsfaneregementet 1742-05-01. Transp. till kronprinsens regemente 1745. Rustmästare därst. 1747. Furir s. å. Förare 1748 2. Sergeant 1749. Regementsadjutant 1752-06-11. Löjtnant 1759-09-20. Kapten i armén 1766-10-15 och vid nämnda regemente 1769. Död barnlös 1771-08-12 Malmö. 'Han bevistade kriget i Pommern, varunder han bland annat i drabbningen vid Fehrbellin tog i förvar Västerbottens regementes fanor. Hopsamlade sedan och överskickade till Sverige ur preussiska fångenskapen av ryssarna befriade soldater.'. Gift 1770-12-12 (16/12) i Stockholm med Petronella Maria König, född 1753-05-29, död 1808-06-13 (14/6) i Stockholm, dotter av superkargören Fredrik Vilhelm König, och Anna Maria Groen.
 • 1. Carl Gustaf, född 1728. Löjtnant. Död 1765. Se Tab. 8
 • 1. Anna Elisabet, född 1729-02-16 på Rosstorp, död 1802-02-03 på Högsrum. Gift där 1766-11-04 med sin systers svåger, häradsskrivaren Johan Magnus Stråle af Ekna, i hans 3:e gifte, född 1718, död 1791.
 • 1. Marta, född 1730-04-03 på Rosstorp, död 1823-12-24. Gift 1773-09-17 på Högsrum med lektorn vid Kalmar gymnasium, mag. Johan Ulmstedt i hans 2:a gifte (gift 1:o med Maria Elisabet Roman, född 1741-03-23 i Stockholm 3, död 1772 i Kalmar, dotter av kapellmästaren, hovintendenten Johan Helmich Roman och hans 2:a hustru Maria Elisabet Baumgart) 1, född 1726-06-03, död 1785-02-28 i Kalmar.
 • 1. Ingeborg Charlotta, född 1732-01-06 på Rosstorp, död ogift 1775-03-13 på Högsrum och begraven i Fliseryds kyrka.
 • 1. Eberhard, född 1733. Kapten. Död 1781. Se Tab. 10
 • 1. Elsa Beata, född 1734-02-16 på Högsrum, död där s. å 13/5.
 • 1. Tvillingar, dödfödda 1735.
 • 2. Magnus Fredrik, född 1740. Krigsråd. Död 1815. Se Tab. 11
 • 2. Gustaf Reinhold, till Högsrum. Född där 1742-08-27. Volontär vid Kalmar regemente 1757 och vid Södermanlands regemente 1758-01-16. Sergeant därst. s. å. 30/1. Fänrik 1761-03-15. Adjutant s. å. 20/11. Livdrabant 1770-04-27. Fänrik med indelning vid Jämtlands regemente s. å. 3/5. Löjtnant därst. s. å. 19/6. Stabskapten 1773-12-15. Sekundmajor 1775-03-22. RSO 1779-01-24. Överstelöjtnant i armén samt chef för Jämtlands lantvärnskår 1789-09-14. Avsked från regementet 1792-11-22. Sekundmajors pension 1794-03-08. Död 1830-02-13 på Högsrum, vilket han 1791 inlöste av sina syskon. Han bevistade pommerska kriget och därunder affärerna vid Gützkow, Trystow och Klemptenow. Gift 1795-06-16 Grönskog
 • 2. Nils Vilhelm, född 1743-10-16 på Högsrum. Gymnasist 1757. Student i Uppsala 1761-10-03. Kansliexamen 1762-06-10. Extra ordinarie kanslist i justitierevisions- expeditionen 1764-08-08. Extra ordinarie riddarhuskanslist 1765-04-03. Kopist 1770-03-13. Kanslist s. å. 7/8. Ämnessven i vetenskapsakademien 1772-07-15. Tredje protokollssekreterare 1773-11-03. Andre protokollssekreterare 1775-02-03. Förste protokollssekreterare s. å. 16/11. Revisionssekreterare 1777-02-21. Riddarhusdirektör 1779-01-23. Härold vid KMO 6 1794-11-24. Ledamot i rikets ärenders allmänna beredning 1793-04-19. RNO 1796-04-28. Justitieråd 1810-07-08. KNO 1816-04-29. Död ogift 1817-12-10 i Stockholm. 'Han har bland annat utarbetat de på riddarhuset förvarade genealogiska tabellerna samt har i handskrift efterlämnat en mängd genealogiska uppsatser. Fick 1812 av ridderskapet och adeln i uppdrag att för livstiden hava överinseendet över riddarhusets arkiv.'
 • 2. Christina Ulrika, född 1745-02-27 på Högsrum, död ogift 1794-09-15 på nämnda egendom.
 • 2. Axel Adolf, född 1748-01-02 på Högsrum: kadett vid ostindiska kompaniet 1762. Gick förlorad 1764-12-10 vid Pulokander i Asien, där skeppet Finland, på vilket han var, låg för ankar.
 • 2. Hedvig Eleonora, född 1757-05-22 på Högsrum, död ogift 1838-06-28 på nämnda egendom.

TAB 2

Gotthard Vilhelm, (son av Carl Gustaf Marcks, adlad Marcks von Würtemberg, tab 1), född 1721-09-12 på Brantåsa boställe i Moheda socken, Kronobergs län. Volontär vid adelsfaneregementet 1736-10-06. Sergeant vid Jämtlands dragonregemente 1741-06-30. Adjutant därst. s. å. 29/12. Fänrik 1742-03-31. Löjtnant 1743-09-21. Kapten 1753-12-13. Regementskvartermästares indelning 1763-12-08. RSO 1772-05-28. Kapten vid Blixenska regementet 1775-05-18. Avsked 1778-01-14. Död 1808-01-07 på frälsehemmanet Stor-Holmsjö i Föllinge socken, Jämtlands län. Gift 1750-04-04 med Catharina Nicolai, född 1727-07-21/7 i Överbyn i Marieby socken, Jämtlands län, död 1811-04-06 i Brunflo socken, Jämtlands län, dotter av nämndemannen Nils Nilsson i Överbyn och Catharina Persdotter.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1752. Kapten. Död 1838. Se Tab. 3
 • Johan Niklas, född 1755-07-10 på Ede boställe i Offerdals socken, Jämtlands län. Furir vid Jämtlands dragonregemente 1771-03-06. Fänrik därst. 1782-12-04. Sekundlöjtnant 1789-09-14. Avsked 1805-05-04. Död ogift 1837-01-05 på Lill-Holmsjö nybygge i Föllinge socken, av vilket han ägde och bebodde hälften.
 • Gotthard Vilhelm, född 1758. Kapten. Död 1822. Se Tab. 4
 • Märta Catharina, född 1763-09-22 på Ede, död 1766-05-02 på Åkerängs boställe i Sunne socken, Jämtlands län.

TAB 3

Carl Gustaf, (son av Gotthard Vilhelm, tab 2), född 1752-01-15 Berga Volontär vid konungens regemente 1769-11-02 och vid kronprinsens regemente 1770. Sergeant därst. s. å. 20/8. Fältväbel s. å. 17/9. Sekundadjutant vid Jämtlands dragonregemente s. å. 15/10. Löjtnant därst. 1773-10-27. Stabskapten 1781-04-04. Avsked. Död 1838-12-09 på Lill-Holmsjö nybygge, varav han ägde och bebodde hälften. 'Han blev 1789-02-28 instämd till Rödöns häradsting för det han skulle fällt förgripliga utlåtelser rörande krigets utbrott med Ryssland och försvarsanstalterna i Jämtland, men flyktade s å. i mars till Norge, där han uppehöll sig några år, tills han 1795-03-27 fick k. m:ts tillstånd att vara fri från vidare tilltal i detta mål.'Gift 1801-12-10 med Sara Nordin från Digernäset i Sunne socken, Jämtlands län, dotter av bonden Sunvis Nordin i Namn i Frösö socken, Jämtlands län.

Barn:

 • Carl Leonard, född 1801-09-22, död s. å. 24/10 i kopporna.
 • Carolina Gustava, född 1802-12-15 i Undersåkers socken, Jämtlands län. död.

TAB 4

Gotthard Vilhelm, (son av Gotthard Vilhelm, tab 2), född 1758-09-24 på Ede boställe i Offerdals socken, Jämtlands län. Student i Uppsala 1777. Sergeant vid Jämtlands dragonregemente s. å. 15/5. Adjutant därst. s. å. 23/9. Löjtnant 1781-05-30. Löjtnant vid Jämtlands lätt beridna dragonkompani 1789-09-14. Kapten vid regementet 1794-11-26. Kapten med kompani 1796-07-18. Avsked 1805-10-02. Magasinskommissarie vid arméns sjukhusförråd 1812-07-21, vilket s. å. upphörde. Död 1822-08-27 Skönsmon. Han bevistade hela finska kriget 1788–1790. Gift 1795-02-26 med Anna Helena Holmberg, född 1772-09-06, död 1814-02-15 i Resele socken, dotter av prosten och kyrkoherden i Resele pastorat av Härnösands stift Olof Olofsson Holmberg och Christina Henriksdotter Berlin.

Barn:

 • Catharina Christina, född 1796-08-06. Stiftsjungfru 1804-05-02. Död ogift efter 1814.
 • Anna Hedvig, född 1798-05-16. Stiftsjungfru 1804-05-02. Gift 1838-03-18 med hemmansägaren Abraham Nilsson.
 • Gotthard Vilhelm, född 1801. T. f. uppbördskommissarie. Död 1873. Se Tab. 5.
 • Olof Fredrik, född 1804-04-19 i Härnösand. Student i Uppsala 1824. Kammarskrivare. Död ogift 1841-09-19 på Danviks hospital.
 • Johanna Carolina, född 1807-07-06, död ogift 1852-09-02.

TAB 5

Gotthard Vilhelm, (son av Gotthard Vilhelm, tab 4), född 1801-08-15. Först klädesfabrikör, sedan t. f. uppbördskommissarie i Stockholm. Död 1873-01-11 på Ullaberg i Björnlunda socken, Södermanlands län. Ägde huset nr 11 vid Götgatan i Stockholm. Gift 1832-02-25 i nämnda stad med Catharina Agneta Lovisa Åkerman, född 1811-05-17, död 1878-11-15 på Ullaberg, dotter av läkaren vid Danviks hospital Jakob Åkerman och Beata Margareta Berghs.

Barn:

 • August Vilhelm, född 1833-03-16 i Stockholm. Student i Uppsala 1851. Med. filosofie examen 1858. E. läkare å Kungsholmen i Stockholm under koleraepidemien hösten s. å. Underläkare vid Danviks hospital 1859-02-20–03-21, och 1861-04-01–12-15. Underläkare vid allmänna garnisonssjukhuset i Stockholm 1860-10-01–1861-04-01. Bitr. läkare vid Stockholms hospital för sinnessjuka 1861-12-01–1862-11-01. Med. kandidat 1864-10-26. E. läkare vid Blekinge läns beväring 1865-05-20–07-20. T. f. koleraläkare i Stockholm och Vadstena 1866-07-00–09-00. Död ogift 1876-03-22 på Ullaberg.
 • Anders Jakob, född 1835-05-14, död 1846-12-09 i Stockholm.
 • Agnes Vilhelmina Concordia, född 1838-08-08 i Stockholm. Död 1896-04-11 Kumla. Gift 1875-01-28 i nämnda stad med egendomsägaren Carl Johan Filip Jakob Rosenblad, född 1839-09-02 i Stockholm.
 • Gotthard Eugen, född 1840. Extra ordinarie kammarskrivare. Död 1870. Se Tab. 6.
 • Oskar Herman, född 1842-07-12 i Stockholm. Byggmästare därst. Död ogift 1875-09-25 på Ullaberg.
 • Ernst Ludvig, född 1844-06-05 i Stockholm. Fabrikör därst., död ogift 1912-02-21.

TAB 6

Gotthard Eugen, (son av Gotthard Vilhelm, tab 5), född 1840-05-22 i Stockholm. Student i Uppsala 1861. Extra ordinarie kammarskrivare i riksbanken 1864. Död 1870-08-04 i förstn. stad. Gift där 1869-03-28 med Eugenia Anna Vilhelmina (Mina) Rosenblad, född 1836-05-09 i nämnda stad, död där 1898-10-27, dotter av bruksägaren Johan Anders Rosenblad och Carolina Lovisa Vilhelmina Hornberg.

Barn:

 • Gotthard Vilhelm (Hardy), född 1869. Kamrer. Se Tab. 7
 • Eugen, född 1870-10-11 Kumla, död där s. å. 26/11.

TAB 7

Gotthard Vilhelm, (son av Gotthard Eugène, tab 6), född 1869-08-17 i Stockholm. Bokhållare hos Krooks petroleum- och oljeaktiebolag i Stockholm 1890-10-15. Kamrer. Sällskapet Pro Patrias större medalj i guld 1921 . Död 1937-07-22 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db nr 167), begraven å Katarina kyrkogård i nämnda stad (db nr 419). Gift 1920-08-16 i Stockholm med Eva Maria Christina Dahlberg, född 1887-03-03 i Stockholm, dotter av Carl Fredrik Dahlberg och Eva Johanna Ekman.

Barn:

 • Karl Gotthard Wilhelm, född 1922-04-03 i Stockholm. Se Tab. 7A.

TAB 8

Carl Gustaf, (son av Carl Gustaf Marcks, adlad Marcks von Würtemberg, tab 1), född 1728-03-08 Rosstorp. Volontär vid Kalmar regemente 1744. Förare därst. 1748-11-30. Sergeant 1752 och vid Södermanlands regemente 1754-12-30. Fänrik med indelning därst. 1755-04-18. Stabslöjtnant 1761-12-22 löjtnant vid Sprengtportska regementet 1764-10-16. Död 1765-12-13 på Cortshagen i svenska Pommern. 'Han bevistade pommerska kriget, varunder han bland annat vid Neukahlen med 200 man drev fienden på flykten samt tog tvenne metallkanoner och en hop fångar.'. Gift 1763-09-01 med Henrietta Valentina Beselin i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen, RSO, Johan Grönlund), född 1745, död 1778-06-00 i Stralsund, dotter av handlanden därst. Valentin Johan Beselin och M. Flamme.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1765. Löjtnant. Död 1836. Se Tab. 9

TAB 9

Carl Gustaf, (son av Carl Gustaf, tab 8), född 1765-08-01 på Cortshagen. Volontär vid Södermanlands regemente 1776-06-30. Rustmästare därst 1778-07-11. Fänrik 1778-08-31. Löjtnant 1793-05-13. Avsked 1803-03-30. Död 1836-12-04 i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län. Han bevistade 1788–1790 finska kriget och därunder flera drabbningar. Gift 1803-11-17 med sin hushållerska Margareta'' Flodin, född 1769-10-20 i Floda socken, Södermanlands län. Dotter av skräddaren Flodin vid Vegersberg och Margareta Broms.

Barn:

 • Catharina, född 1789-02-21 på Kroberga boställe i Ärila socken, Södermanlands län. Gift 1811-02-14 Stengården
 • Carl Gustaf, född 1795-03-05 på Kroberga. Menig 1811-01-04. Furir vid Södermanlands regemente 1811-12-28. Förare därst 1816-12-16. Död ogift 1836-06-29 i Västra Vingåker. Han bevistade 1813–1814 kriget i Tyskland och Norge.
 • Sofia Margareta, född 1797-05-01 på Kroberga. Död 1869-06-27 i Ludgo socken, Södermanlands län. Gift 1822-07-28 i Skedevi socken, Östergötlands län med grenadjären Cornelius'' Grip.
 • Dorotea Vilhelmina, född 1800-05-11 på Dals boställe i Västra Vingåker. Död där 1804-05-10.

TAB 10

Eberhard, (son av Carl Gustaf Marcks, adlad Marcks von Würtemberg, tab 1), född 1733-03-15 Högsrum. Volontär vid Jämtlands dragonregemente 1750-08-15. Sergeant därst. s. å. 1/6. Sergeant vid Södermanlands regemente 1753-03-06. Fältväbel därst. s. å. 4/9. Stabsfänrik 1754-11-09. Stabslöjtnant 1761-11-20. Kapten 1772-06-17. RSO s. å. 22/9. Regementskvartermästare 1780-03-15. Död 1781-07-30 Kroberga av en skada i ena benet ovan knäet, vilken han två år förut erhållit, då hästen skenade, varvid han föll av. Han bevistade pommerska kriget. Gift 1775-02-28 Strand med Johanna Christina Riddergroll i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1783-10-09 på Strand med majoren, friherre Axel Vilhelm Duwall, från vilken hon 1793 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1758, död 1816), född 1757-02-27 på Strand. död 1815-11-23 i Stockholm, dotter av majoren Per Riddergroll, och Helena Charlotta Ridderhierta.

Barn:

 • Fredrika Charlotta, född 1777-02-19 på Kroberga, död 1845-09-12 i Nyköping. Hon tillhandlade sig 1810-01-30 säteriet Näsby och rusthållet Väsby med underliggande i Södermanland. Gift 1814-06-29 med tullkontrollören Lars Mårten Sturtzenbecker, född 1766, död 1826 i Klintehamn på Gotland. 4
 • Per Gustaf, född 1778-07-22 på Kroberga. For på handelsfartyg 1791. Förliste vid Öland s. å. 24/12 och begraven s. å. 27/12 på Högsby kyrkogård, Kalmar län.
 • Hedvig Gustava, född 1781-12-24 på Kroberga, död där 1782-01-22.

TAB 11

Magnus Fredrik, (son av Carl Gustaf Marcks, adlad Marcks von Würtemberg, tab 1), till Ekhult och Läggevi, båda i Fliseryds socken, Kalmar län. Född 1740-06-15 på Högsrum. Volontär vid Södermanlands regemente 1753-10-15 (15/12). Sergeant därst. 1754-11-15 och vid Kalmar regemente s. å. 30/12. Sekundfänrik 1763. Sekundadjutant 1764-10-16. Fänrik därst. 1768-05-02. Löjtnant 1773-08-27. Kaptens avsked 1774-10-24. Krigsråds karaktär 1812-04-30. Död 1815-10-07 på Fliseryds krutbruk. Han bevistade pommerska kriget från år 1760. Gift 1:o 1770-02-20 på Läggevi med Johanna Catharina Flackström, född där 1746-03-01, död 1771-03-06 efter barnsäng på nämnda egendom, dotter av direktören vid Fliseryds krutbruk Johan Flackström och Ingeborg Bremer. Gift 2:o 1776-10-11 på Läggevi med Catharina Märta Alhbaum, född 1738-02-02 i Söderåkra socken, Kalmar län, död 1783-10-17 på Läggevi, dotter av kyrkoherden i Mortorps pastorat av Kalmar stift Johannes Magni Ahlbaum och hans 1:a hustru Anna Christina Persdotter Holmbäck. Gift 3:o 1784-11-30 Mossberga med Brita Catharina Lilliehorn, född 1749-03-03 på Kråkerum i Mönsterås socken, Kalmar län, död 1804-08-13 på Läggevi, dotter av kaptenen Ulrik Teodor Lilliehorn D, och Juliana Eleonora Liliecrona, nr 254.

Barn:

 • 1. Catharina Fredrika, född 1771-01-10 på Läggevi, död 1807-02-10 på Jakobslund vid Stockholm och begraven s. å. 15/2 på Huddinge kyrkogård Stockholms län. Gift 1793 med aktuarien i krigshovrätten Daniel Fredrik Rylander, född 5 1767-02-27.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1777-02-18 på Läggevi. Student i Lund 1791. Jur. examen 6 1794-05-21. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1796-05-10. Auskultant i krigshovrätten 1797-02-24. Extra ordinarie riddarhuskanslist 1798-12-08. Notarie i krigshovrätten 1799-12-24. Häradshövdings fullm. 1805-03-01. Extra ordinarie tjänsteman i riksens ständers bank 1809-06-00. Andre riddarhuskanslist 1810-06-14. Förste riddarhuskanslist 1812-01-11. Bankofiskal 1816-09-12. Avsked från krigshovrätten s. d. och från riddarhuset 1819. Bankokommissarie. Avsked. Död ogift 1835-05-03 på Kungsör.
 • 2. Johanna Carolina, född 1778-05-02 på Läggevi, död ogift 1848-11-26 i Stockholm.
 • 2. Johan Fredrik, född 1782-10-04 på Läggevi. Sergeant vid Kalmar regemente 1800-06-17. Stabsfänrik därst. 1802-09-27. Löjtnant 1710-04-03. Kaptens avsked 1812-01-07. Krigsråds n. h. o. v. 1830-03-13. Död ogift 1838-10-01 på Fliseryds krutbruk.

Källor

1Hm. 2KrAB. 3Ldk. 4Öä. 5Lsn. 6At (P.).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: