:

Feif nr 1405

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Feif nr 1405 †

Adlad 1705-10-11, introducerad 1707. Utdöd 1856-06-14.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätterna Adlerstolpe, och Ehrensparre, samt friherrliga ätten Feif.

TAB 1

Alexander Feif (Fyf), av en ansedd släkt i Skottland och förde i vapnet ett rött lejon, som höll en ros i vardera framtassen. Var handlande i Montrose i Skottland i slutet av 1500-talet. Gift med Joneta Rynd, dotter av William Rynd till Rynd vid Montrose, som i vapnet förde tre gyllene musslor på en blå bande i silverfält.

Barn:

 • Robert.
 • David, fick burskap i Stockholm 1633 26/s, nämnes i Kammaren 1635, då han anklagas för att ha låtit kro­ nan betala sig två gånger för samma sak och dömdes att återbetala, hade 1647 tvist med borgmästare och råd i Stockholm. Överståtshållaren, riksrådet Knut Posse, uttalade s.å. 26/11, att han aldrig hört ”värre och oförskämdare man”. Vid sammanträdet s.å. 10/12 frå­gade drottning Kristina, ”vad skall man göra med Veifen”. Rådsprotokollen visa, att diskusionen länge fort­ satte, i viss mån under meningsbrytningar, medan han sattes i fängelse, men tydligen har han i hög grad ådra­git sig höga vederbörandes ovilja (i rådet avhandlat sista gången 1648 24/4).
 • ? Anna, gift med Bengt Larsson Svedmark, adl. ätten Svedenheim, † 1721.

[EÄ:VIII s62; SBL:15 s508f; ÖÄ:12 s208]

TAB 2

Donat Feif (son av Alexander Feif, Tab. 1), född i Skottland. Handlande i Stockholm. Begraven (Storkyrkans i Sth. arkiv.) 1652-10-19. Gift 1:o (Wn.) 1630-01-10 i Nikolai församling, Stockholm med Karin Börielsdotter i hennes 2:a gifte. Gift 2:o 1645-03-02 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med Sara Andersdotter (Kasten) i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1657 med extra ordinarie rådmannen i Stockholm Alexander Petre, född omkring 1630, begraven 1673-12-05) (Srr.), begraven (Srr.) 1674-12-03.

Barn:

 • 1. Jakob, f. 1632, f som barn.
 • 1. Henrik, f. 1634.
 • 1. Hans, f. 1636, handelsman i Holstein och sedan i Danzig.
 • 1. Alexander (Sanner), f. 1638.
 • 2. Kerstin, f. 1647, † 1681, g. 1677 31/7i Ulr. EL (Sth.) m. Andreas Jonce Luderhoff i hans 2:a gifte (g. l:o omkr. 1669 m. Catharina Håkansdotter Falck, f. omkr. 1640, † 1677 28/i i Ulr. El., dotter till Håkan Carlsson i Yxta i Rogslösa sn (Ög.), g. 3:o 1682 V10 i Jak. m. Anna Franck, † 1720 26/3 i Jak. (Sth.), dotter till sämskmakaråldermannen Jurgen Franck och Karin Eriksdotter), f. i Ög., † 1695 i Almunge sn, kyrkoherde i Almunge (Uppl.), komminister i Jak. (Sth.).
 • 2. Donat Feif, döpt 1648-05-18 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.). Se Tab 2B
 • 2. Carl, f. 1649, † 1720 i juli, rådman i Stockholm 1683, fullmäktige i borgarståndet för Stockholm vid utskotts­ mötet 1710, g. 1:o 167(7) m. Elisabet Adriansdotter, † 1678 5/4, g. 2:o 16(79) m. Anna Johansdotter Warenberg.
 • 2. Jakob, f. 1651, handelsman, var 1675 i England, f ogift genom drunkning.

[EÄKrA; EÄ:I s467; EÄ:IV sl4; SBL:15 s509f; StHm s230f; ÖÄ:12 s211ff]

TAB 2B

Donat Feif, döpt 1648-08-15 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.). Guldsmed och juvelerare i Stockholm samt bankoguardie. Guldsmedsålderman. Död 1709. Gift 16(82) med Maria Insen, död 1726-06-24, dotter av handlanden i Stockholm Henrik Insen och Catharina Rossio samt syster till kommissarien Henrik Insen, adlad Insenstierna.

Barn:

 • Henrik, f. 1683, † före 1709
 • Catharina, f. 1684, † änka 1750, g. 1700 m. Mikael Pohl, guldsmed i Stockholm, myntvärdi.
 • Donat Feif, adlad Adlerstolpe, född 1685. Riddarhuskamrer. Död 1729. Se adliga ätten Adlerstolpe nr 1816.
 • Johan Ludvig, f. 1686, † 1709 i Rom.
 • Maria, f. 1688, g. 1713 m. Johan Jönsson Holm, guldsmed i Stockholm, inspektor över mått, mål och vikt.
 • Carl eller Carl Henrik, f. 1689, fänrik vid Väster­ bottens reg., † 1710 vid Dunamunde.
 • Christina, f. 1690, † 1754, g. 1710 m. Gustaf Her­ man von Breöijer, överstelöjtnant, † 1727.
 • Jakob, f. 1691 18/7, † 1736 (1738), handelsman i Stockholm, g. omkr. 1730 m. Anna Gärn, f. 170(4), † 1770, dotter till Vilhelm Gärn Vilhelmsson och Christina Kjempe (uppgiften i EÄ:IV sl4 att han var g. m. Eva Insen är felaktig, se ändr. Insenstierna, nr 1421, Tab. 1).
 • Hans, f. 1692, † 1710.
 • Christoffer Feif, adlad Ehrensparre, född 1694. Överstelöjtnant. Död 1767. Se adlade ätten Ehrensparre nr 1694, Tab. 1.
 • Eva, f. 1695, † ogift 1754, förlovad m. Georg Bock, adl. von Bocken, f. 1688, † 1746.
 • Sara, f. 1697, † ogift 1762 i Kalmar.
 • Abraham, f. 1698, var löjtnant vid Västerbottens reg. 1739, sedan kapten.
 • Juliana, f. 1699, f före 1746, g. 17(19) m. Joakim von Glan, f. 1696, † 1778, prost i Tenala.
 • Anna Elisabet, f. 1701, levde ogift 1739.
 • Isak, f. 1702, löjtnant i fransk tjänst, † 1738, stupa­de vid Philipsburg.
 • Adam, f. 1704, † före 1709.
 • Ulrika, f. 1706, † 1760, g. 1745 m. Erik Magnus Hielmman i hans 2:a gifte (g. 1:o m. Barbro Ulenia, † 1744), kryddkrämare i Stockholm, † 1760 26/8.

[EÄKrA; EÄ:I s467; EÄ:IV sl4; SBL:15 s509f; StHm s230f; ÖÄ:12 s211ff]

TAB 3

Jakob Feif (son av Alexander Feif, Tab. 1), född i Skottland. Erhöll 1628-07-04 bördsbrevav magistraten i Montrose. Bryggareålderman i Stockholm. Begraven 1658-03-16 i Nikolai församling, Stockholm. (Storkyrkans i Sth. arkiv.) Gift i Stockholm 1:o 1625-02-27 med Karin Olofsdotter, död 1644, dotter av borgmästaren i Stockholm Olof Andersson och hans 1:a hustru Anna Michaelsdotter. Gift 2:o 1646-06-16 med Elsa Grundel i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1634-10-19 i Stockholm med handlanden i Stockholm Conrad Johansson Meurman, död 1645, av samma släkt som adlade ätterna Mannerstedt, och von Meurman), född 1615, död 1693-04-06 och begraven 1693-05-01 i Storkyrkan, Stockholm, dotter av borgmästaren Jakob Grundell, adlad Grundel, och hans 1:a fru Elisabet Depken [Srr]. Äktenskapet upplöst 1648, emedan hustrun 6 måna­der efter vigseln nedkommit med ett barn, som han inte ansåg vara sitt.

Barn:

 • 1. Olof, f. 1626.
 • 1. Jakob, f. 1628.
 • 1 Anders, f 1629.
 • 1. Peter Feif, döpt 1635-05-25 i Nikolai församling, Stockholm. Se Tab 3B
 • 1 Velam, f. 1636.
 • 1 Anna, f. 1639.

TAB 3B

Peter Feif, döpt 1635-05-25 i Nikolai församling, Stockholm. Kramhandlare i Stockholm (måhända densamme som kommissarien Feif, vilken begraven 1711 i Stockholm). Gift 1661 med Maria Hoff, döpt 1643-12-07 i Nikolai församling, Stockholm död 1683, dotter av vinskänken i Stockholm Casten Hoff och Catharina Nilsdotter (Becker).

Barn:

 • Casten Feif, adlad och friherre Feif, född 1662. President. Död 1739. Se friherrliga ätten Feif nr 129.
 • Jakob, f. 1663 (1664), † antagligen omkr. 1700, guld­smedslärling 1684, fänrik 1694, kapten vid Tyska livreg. till fot 1699, gift 1698 (1696/97) m. Helena Perman i hennes 1:a gifte (g 2:o m. Göran Eisenmeuger, övers­ telöjtnant och kommendant, g. 3:o m. Peter Corall, rådman i Halmstad), †. 1675, dotter till Tomas Per­man och Margareta Hällberg, samt syster till Isak Perman adlad Olivecrona.
 • Catharina, f. 1665, † barn.
 • Peter, f. 1667, † barn.
 • ?David, f. 1670, † barn.
 • Peter Feif, adlad Feif, född 1675. Amiral. Död 1736. Se Tab. 4
 • Anna Maria, f. 1678, † 1705 i Stockholm, g. m. Didrik Bahn, från Holland, † 1747, hovkällarmästare i Stockholm.
 • Catharina Margareta, f. 1680, † späd.
 • Johan Feif, adlad Feif, född 1682-11-00 i Stockholm (Öä XII.). Arklimästare vid amiralitetet 1700-04-00. Konstapelmat vid amiralitetet 1701. Konstapel 1703-03-10. Avsked 1704-10-18. Förare vid livgardet 1704. Fänrik vid livgardet 1705-09-15. Adlad 1705-10-11 jämte sina bröder Casten och Peter (introducerade 1707 under nr 1405). Löjtnant 1708-06-17. Kapten 1711-04-12. Död ogift 1738-01-10 i Stockholm och slöt själv sin ättegren. 'Han blev i slaget vid Poltava fången och förd till Tobolsk, varifrån han återkom 1718 och bevistade belägringen av Fredrikshall.' [Lk].

[SBL:15 s507f; ÖÄ:6 s319f; ÖÄ:12 s207f]

TAB 4

Peter Feif, adlad Feif (son av Peter Feif, Tab. 3), född 1675-08-06 i Stockholm. Volontär på örlogsflottan 1692. Arklimästare vid amiralitetet 1693. Konstapel vid amiralitetet (Lk.) 1696-04-22. Underlöjtnant 1697-10-07. Överlöjtnant 1698-12-07. Amiralitetskapten 1700-03-21. Adlad 1705-10-11 jämte sina bröder Casten och Johan (introducerade 1707 under nr 1405). Kommendör 1715-08-06. Schoutbynacht 1719-08-31. Vice amiral 1730-07-04. Chef för Stockholmseskadern 1734-01-21. Amiral och amiralitetsråd 1736-03-29. Död 1736 natten mellan den 9 och 10 okt. i Karlskrona och begraven i Karlskrona 1736-10-13. 'Han var en skicklig och mycket brukad sjöman samt tjänstgjorde i yngre åren på holländska och engelska flottorna.' Gift 1711-11-02 med Anna Christina Lagerbielke, född 1693-10-03, död 1757-01-09 i Karlskrona, dotter av amiralitetskammarrådet Johan Fistulator, adlad Lagerbielke, och hans 1:a fru Christina Stenström.

Barn:

 • Carl Johan, född 1715-06-04 i Karlskrona, liksom syskonen, död ung.
 • Anna Christina, född 1716-12-20. Död ogilt 1753 och begraven 1753-06-19 i Förkärla kyrka Blekinge län.
 • Ulrika Eleonora, född 1718-10-17, död 1782 (1781) 3/5 Värkö och begraven i Lösens kyrka. Gift 1742-07-13 i Karlskrona med generalkvartermästaren löjtnanten Fredrik Ebbeltoft, född 1718, död 1768. Deras son Peter Anders Ebbeltoft blev adlad och adopterad Psilanderhielm.
 • Sofia Lovisa, född 1720-05-03, begraven 1723-04-19 i Karlskrona.
 • Carl Fredrik, född 1722. Vice amiral. Död 1795. Se Tab. 5
 • Sofia Lovisa, född 1724-06-28, död 1790-12-30 i Karlskrona. Gift i Karlskrona 1759-09-21 med översten vid amiralitetet, RSO, Hans Anders Holdtz, född 1724, död 1792-11-09 i Karlskrona.
 • Gustaf Adolf, född 1727-03-15. Kadett 1736. Arklimästare vid amiralitetet 1744-04-28. Konstapel vid amiralitetet 1748-11-04. Löjtnant 1755-10-04. Död ogift 1757-08-31 i Karlskrona.

TAB 5

Carl Fredrik (son av Peter Feif, adlad Feif, Tab. 4), född 1722-01-04 i Karlskrona. Lärstyrman vid amiralitetet 1736-03-31. Arklimästare vid amiralitetet 1737-06-30. Konstapel 1740-07-14. Löjtnant 1742-01-13. Sjöartillerilöjtnant 1749-01-19. Sjöartillerikommendörkapten 1759-01-18. RSO 1761-11-23. Kommendörkapten vid generalamiralitetets stat 1769-12-01. Överste 1773-09-22, konteramiral 1783-09-20. Vice amiral vid örlogsflottan 1793-12-22. Död 1795-02-03 i Karlskrona. Gift i Karlskrona 1752-06-02 med Gustava Siöstierna, född 1732-01-23 i Karlskrona, död Karlskrona 1809-03-11, dotter av vice amiralen Aron Siöstierna, och friherrinnan Anna Elisabet von Psilander.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1753-06-18 i Karlskrona, liksom syskonen, död ogift.
 • Gustaf Casten, född 1755-07-16. Kadett vid amiralitetet 1767-09-25. Officersexamen 1772. Löjtnant vid amiralitetet 1773-08-12. RFrOPlemér. RSO 1781-12-19. Amiralitetskapten. Major vid amiralitetet. Omkom 1790-07-03 då det av honom kommenderade skeppet Enigheten vid reträtten från Viborgsviken sprang i luften. Gift 1789-12-08 i Karlskrona med sin kusin Hedvig Sofia Ebbeltoft, född 1755-07-06 Värkö, död 1796-11-11 i Karlskrona, dotter av generalkvartermästarelöjtnanten Fredrik Ebbeltoft och Ulrika Eleonora Feif.
 • Carl Donat, född 1759. Överstelöjtnant. Död 1808. Se Tab. 6.
 • Gustava Charlotta, född 1764-11-22, död ogift 1829-12-21 Skärsjöhult

TAB 6

Carl Donat (son av Carl Fredrik, Tab. 5), född 1759-12-08 i Karlskrona. Fänrik vid amiralitetet 1778-04-08. Gick 1778 i fransk tjänst. Löjtnant vid amiralitetet 1783-06-04. RFrOPlemér. Kapten vid amiralitetet 1788-06-21. RSO 1788-07-21. Major vid 2. amiralitetsvolontärregementet 1793-02-25. Överstelöjtnant 1794-06-23. Överstelöjtnant vid örlogsflottan 1799-11-16. Avsked från majorsbeställningen 1806-07-09. Död 1808-01-08 på Vörta i Nättraby socken, Blekinge län. Gift 1797-12-31 på Havsgården i Nättraby socken, Blekinge län med grevinnan Augusta Juliana Regina Horn af Rantzien, född 1779-10-25 i Karlskrona, död 1851-05-12 på Ringö vid Karlskrona. Dotter av överstelöjtnanten greve Baltzar Filip Horn af Rantzien, och Gustava Regina Gersdorff.

Barn:

 • Carl Filip, född 1798-10-02 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1812-09-17. Utexaminerad 1816-09-20. Fänrik vid norra skånska infanteriregementet 1816-10-01. Löjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1822-08-28. Kapten 1839-11-09. RSO 1848-11-27. Död ogift 1856-06-14 Herrevadskloster s län och slöt ätten på svärdssidan.
 • Casten Donat, född 1800-06-15 i Karlskrona. Underofficer vid örlogsflottan 1816. Underlöjtnant vid örlogsflottan 1817. Premiärlöjtnant vid Kungl Maj:ts flotta 1828-10-29, men död 1828-09-20 ombord å franska korvetten La Sylphide vid Port-au-Prince å S:t Domingo.
 • Gustava Juliana, född 1801-09-16 på Vörta. Stiftsjungfru. Död ogift 1857-08-05 i Karlskrona.
 • Fredrik Baltzar, född 1805-06-03 på Vörta. Extra kadett vid Karlberg 1819. Död i Karlberg 1819-11-16.

Utan känt samband:

1. Sophia Robertsdotter F. (ev. nr 129), † 1680, av den från Skottland härstammande släkten Feif, g. 1:o m. Petrus Jonae Billingius, militärpräst vid Närkes och Värmlands regemente 1623 och även 1637 anställd fram till 1646, g. 2:o före 1648 m. Christopherus Nico­lai Uranius, † 1687 19/7, komminister Nedre och Övre Ullerud (Värml.).

2. Henrik Antoni Feif (ev.nr 129), guldsmedsålderman, g. m. Anna Salomonsdotter.

Barn:

 • Henrik Feiff, f. 1683 i Stockholm, dp 1683 25/9i Nik. (Sth.), f 1755 23/9i Stockholm, bg i Jakobs kyrka.

3. Elisabet Feif, g. före 1710 m. guldsmeden Johan Helledaij.

4. Anna Maria Carlsdotter Feif, g. före 1679 m. landskamreraren Jakob Bohm.

5. Agneta Feif, begravd 1644-08-27 i Tyska St Gertrud. Gift 1641-10-24 med handelsmannen Jacob Trotzig, död 1644-08-09 i St Nicolaus.

[KsHmrl sl93; KsHm:2 s68f; KsHm:3 s219,391; KsHm:5 s60; StHm s32,108; SNSU:1 s234]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: