:

Tilas nr 1616

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Tilas nr

Adlad 1719-06-15, introd. 1720. Ättens sist levande medlemmar upphöjda i friherrlig värdighet. Om ättens äldre släktled se adliga ätten Granfeldt från Dal.


  • Olof Tilas, adlad Tilas (son av Daniel Tilas, se adliga ätten Granfeldt från Dal, Tab. 2), född 1684-08-17 i Stockholm. Fänrik vid E. Sparres regemente i fransk tjänst 1704. Löjtnant därst. Hemkom 1709. Löjtnant vid livregementet till häst s. å. 18/10. Premiärryttmästare därst. 1710-06-06. Majors grad 1716-08-06. Adlad 1719-06-15 (introd. 1720 under nr 1616). Major vid regementet 1740-10-22. Överstelöjtnant i regementet 1743-07-20 och vid regementet 1745-06-28. Död 1749-01-29 på överstelöjtnantsbostället Hässle i Munktorps socken, Västmanlands län och begraven i Hjärneska graven i Bromma kyrka, Stockholms län. 'Han deltog någon tid i fälttåget i Polen vid armén, innan han gick i fransk tjänst, förhöll sig mycket väl i slaget vid Hälsingborg 1710, varför han strax därefter befordrades till ryttmästare. Bevistade fälttåget i Norge 1718 och kriget i Finland 1741--1743, då han under större delen av kriget förde regementet. Hans sköldebrev gick förlorat i den brand, som övergick Norrmalm i Stockholm den 8 juni 1751, varför hans söner året därpå fingo ett nytt sådant, då sköldhållare i stället för lövverk sattes kring vapnet.' Gift 1709-10-17 med Maria Hjärne, född 1681-12-02, död 1758-09-17 Margretelund, jordfäst s. å. 22/9 i Österåkers kyrka och därefter nedsatt i Hjärneska graven i Bromma kyrka, dotter av arkiatern och landshövdingen Urban Hiærne, adlad Hjärne, och hans 1:a fru Maria Svahn.

Barn:

  • Urban, född 1710-10-15. Korpral vid livregementet till häst. Löjtnant i fransk tjänst 1734. Död ogift 1743.
  • Daniel, friherre Tilas, född 1712. Riksheraldiker. Död 1772. Se friherrliga ätten Tilas, Tab. 1.
  • Hedvig Eleonora, född 1715-04-20, död s. å. 22/5.
  • Fredrika, född 1716-10-16, död s. å. 24/10.
  • Olof, adopt. friherre Tilas, född 1719. Överste. Död 1790. Se friherrliga ätten Tilas, Tab. 2.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: