Von Hedenberg nr 2245

Från Adelsvapen-Wiki

2245.jpg

Adliga ätten von Hedenberg nr 2245

Adlad 1816-10-15 enl. 37 § R.F., introd. 1817.

En brorson till landshövdingen Carl August Hedenberg, adlad von Hedenberg, adjointen hos chefen för passexpeditionen vid finska statssekretariatet, förste expeditionssekreteraren Carl Ludvig Hedenberg, adlades i Finland 1846 och blev stamfader för den finska adliga ätten Hedenberg, nr 212.

TAB 1

Anders NN, torde ha varit bosatt i Falun eller dess omedelbara närhet. Gift med Barbro Melchersdotter, troligen av den i Falun kända Melchersläkten, död före 1736 (enl. Catharina Melchersdotters bou. i SSA 1736/1:1109).

Barn:

 • Olof Andersson Hedenberg, född i Hedemora, varav han antog släktnamnet. Bryggare och handlande i Stockholm (inskriven i bryggarämbetet i Stockholm 1717-12-04, då han kallades Olof Andersson. Erhöll genom testamente av mostern Cath. Melchersson Nyman bryggeriet och fastigheten Gropen No. 5 i Klara förs. Burskap som bryggare i Stockholm 1738-02-21). Död där 1742-06-13. Gift 1736-05-13 med Maria Pastoor, född 1711, död 1742-12-25 i Klara förs. Stockholm (SRB.), dotter av destillatorn i nämnda stad Herman Pastoor och Catharina Husberg.

Barn:

 • Anders Hedenberg, född 1737-04-05 i Stockholm. Student i Uppsala 1751-06-08. Prosektor hos professor Martin i Stockholm 1757. Sjukhusläkare under kriget i Pommern 1758–1760. Med. doktor i Uppsala 1760-06-17. Hovmedikus 1761-08-19. Auskultant i bergskollegium 1763-12-05. Vice proberare därst. 1764-03-28. Andre livmedikus s. å. 5/4. Livmedikus hos hertig Carl 1770-11-00. Lärare i kemi vid krigsakademien på Karlberg 1793. Assessor i Collegium medicum s. å. LVA(Ab.) 1798-02-14. Död s. å. 19/12 i Stockholm. Han åtföljde hertig Carl under dennes resa genom Tyskland, Holland och Frankrike 1770 samt var läkare hos änkedrottning Lovisa Ulrika under hennes sista sjukdom 1782 [SB]. Gift 1777-11-27 med Anna Catharina Lewin, född 1760-02-17, död 1814-04-09, dotter av grosshandlaren och brukspatronen Adolf Ludvig Lewin och Maria Becker.

Barn:

 • Carl August Hedenberg (översiktstab. 2), adlad von Hedenberg, född 1784-06-29 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1797-10-07. Utexamen (Ab.) 1801-09-22. Fänrik vid livregementsbrigadens värvade infanteribataljon s. d. Sekundlöjtnant därst. 1802-05-06. Premiärlöjtnant vid samma regemente, nu kallat finska gardet 1805-12-02. Bevistade finska kriget 1808–1809. GMtf 1809-07-03. Stabskapten vid 2. gardesregementet s. å. 28/12. Premiärkapten därst. 1810-06-19. Brigadadjutant vid 1. brigaden av svenska armén i Tyskland 1813-04-11 och deltog s. å. i slagen vid Gross-Beeren, Dennewitz och Leipzig. RSO 1814-05-22. Kapten i generalstaben 1816-04-30. Major därst. s. å. 13/8. Adlad s. å. 15/10 enl. 37 § R.F. (introd. 1817-05-31 under nr 2245). 3. Major vid 2. gardesregementet 1817-07-29. 2. Major därst. s. å. 11/11. Överstelöjtnant i generalstaben 1819-02-16. LKrVA 1824. 1. Major vid regementet 1825-06-07. Överste i armén 1826-05-11. Överste och chef för Västerbottens regemente 1828-03-26. Tillförordnad landshövding i Norrbottens län 1830-06-11. Generaladjutant i armén 1835-11-04. Landshövding i nämnda län 1837-06-20. Död 1849-04-10 i Piteå. Gift 1829-08-07 i Stockholm med Hedvig Sofia Christina Lyström, född 1801-09-24 i sistnämnda stad, död 1868-04-19 i Umeå, dotter av klädesfabrikören Erik Lyström och Hedvig Johanna Vendla Springer.

Barn:

 • Charlotta Hedvig Sofia, född 1820-07-05 på överstebostället Gran i Piteå landsförsaml. Norrbottens län, liksom syskonen, död ogift 1866-06-14 i Vevey i Schweiz.
 • Catharina Augusta, född 1821-08-02, död 1822-06-08 på Gran.
 • Ludvig August, född 1822. Överstelöjtnant. Död 1895. Se Tab. 2.
 • Anna Maria, född 1825-03-25, död 1833-02-11 på Gran.
 • Vendela Elisabet, född 1828-01-03, död 1839-04-27 på Gran.
 • Robert Georg, född 1830. Kommendör. Död 1898. Se Tab. 5.
 • Emilia Matilda, född 1831-11-22, död 1908-03-01 i Stockholm (Oscars församling. Gift 1:o 1849-11-20 i Piteå med sågverksägaren Nils Lundström, född 1821-04-04 i Åbyn i dåvarande Skellefteå, nu Byske, socken, död där 1878-03-16. Gift 2:o 1881-10-18 i Jakobs församl. i Stockholm med godsägaren Carl Georg Schmidt, se frih. ätten af Schmidt, född 1838, död 1907.
 • Teresia Eleonora, född 1833-01-21, död 1914-03-05 i Stockholm. Gift 1855-05-23 i Piteå med förste lantmätaren i Norrbottens län, t. f. avvittringssynemannen i nämnda län, RVO, Johan Erik Nyström, född 1822-03-01 i Alviksby i Neder-Luleå socken, Norrbottens län, död 1889-02-23 i Stockholm.
 • Amalia Lovisa, född 1834-05-18, död 1911-10-21 ]] i Umeå. Gift 1855-05-23 i Piteå med regementsläkaren i fältläkarkårens reserv, med. doktorn och kir. mag., RVO, Gustaf Fredrik Waldenström, född 1825-04-07 Luleå, död 1912-03-21 i Umeå.
 • Henrika Georgina, född 1835-07-11, död 1836-10-29 på Gran.
 • Carl Anton, född 1836-10-27, död 1842-09-12 på Gran.
 • Gustava Alina, född 1838-08-10. Död 1928-10-03 i Stockholm (Klara) och begraven i Luleå (db 108) Gift 1865-08-21 i Umeå med sin systers svåger lanträntmästaren och lasarettssysslomannen i Norrbottens län, RVO, Fritiof Waldenström, född 1828-04-17 i Luleå, död där 1897-05-22.
 • Johan Henrik Reinhold, född 1839. Jägmästare. Död 1901. Se Tab. 8.
 • Andreas Lennart, född 1841. Häradsskrivare. Död 1918. Se Tab. 11.
 • Ernst, född 1843-11-21, död s. d.
 • Emma Vilhelmina (Mina), född 1844-12-00, död 1870-10-28 i Umeå. Gift där 1868-08-19 med landssekreteraren i Västerbottens län, KVO1kl, RNO, Carl Johan Cygnæus, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1873 med första hustruns kusin Beda Sofia Johanna Lyström, född 1843-03-01, dotter av majoren Johan Gustaf Lyström och Emma Johanna von Schneidau), född 1817-04-29 i nyssn. stad, död 1898-10-27 i Stockholm.

TAB 2

Ludvig August, (son av Carl August Hedenberg, adlad von Hedenberg, Tab. 1), adelsman vid faderns död 1849. Född 1822-10-02 i Stockholm. Student i Uppsala 1840. Fanjunkare vid Västerbottens fältjägarregemente s. å. 13/1. Officersexamen 1842-05-07. Underlöjtnant vid Norrbottens fältjägarkår s. å. 2/8. Salpetersjuderistyresman i Norrbotten 1843-12-30. Tjänstg. vid observationskåren å Fyen 1848. Lantmäteriexamen s. å. i maj. Löjtnant 1849-05-22. Lantmäteriauskultant 1851-01-27. Direktör i 1:a salpetersjuderidistriktet 1858-10-19. Kapten 1859-08-18. Transp. som kapten och regementskvartermästare till Västerbottens fältjägarkår 1861-03-05. Inträdde i direktionen för Norrlands hypoteksförening 1862. RSO 1865-01-28. Bevistade arméns krigsbefäls sammanträden s. å. Styrelseledamot i Västerbottens enskilda bank 1866. Ledamot av Västerbottens läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott s. å. Stabsadjutant vid 5. militärdistriktets stab 1868. Ordförande i Umeå kommunalstyrelse 1868–1877. Major 1870-05-10. RVO 1877-05-15. Ordförande i Norrlands hypoteksförening och verkst. direktör i nyssn. bank 1880–1888. Överstelöjtnant i armén s. å. 7/5. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i armén s. d. Avsked ur armén 1894-11-30. Död 1895-05-10 i Stockholm. Gift 1:o 1853-06-05 med Hanna Catharina Sofia Tinnerholm, född 1831-12-23 ]] i Piteå, död 1858-09-08 på bostället Bonäs i Piteå socken, Norrbottens län, dotter av postinspektören i Umeå Axel Fabian Tinnerholm och Ingrid Birgitta Edlund. Gift 2:o 1872-12-29 i Umeå med Maria Charlotta Åhman, född 1844-04-22 i Bygdeå socken, Västerbottens län, död 1922-12-22 i Stockholm, Hedvig Eleonora församling ]], dotter av lantbrukaren Carl Erik Åhman och Anna Magdalena Jonsdotter (Boström).

Barn:

 • 1. Ingrid Anna Sofia, född 1853-11-02 i Piteå landsförsaml. Stiftsjungfru. Död 1914-06-13 i London. Gift 1872-08-22 i Luleå med grosshandlaren i London Norman William Shairp, född 1840-06-12, död 1918-09-29 i London.
 • 1. Carl Ludvig Eugen, adelsman vid faderns död 1895. Född 1854. Major. Död 1912. Se Tab. 3.
 • 1. Axel Ludvig Georg, född 1856-07-11. Volontär vid Västerbottens fältjägarkår 1875-04-16. Mogenhetsexamen 1877-12-06. Elev vid krigsskolan 1878-07-14. Utexamen 1880-05-04. Underlöjtnant vid dalregementet s. å. 28/5. Död 1883-10-16 på Nyborg vid Umeå.
 • 1. Reinhold Ludvig Andreas, adelsman vid äldre broderns död 1912. Född 1858. Major. Se Tab. 4.
 • 2. Minna Maria, född 1873-07-06 i Umeå landsförsaml., liksom systrarna. Extra ordinarie telegrafist i Stockholm 1893. Död 1932-02-24 i Stockholm, Serafimerlasarettet (db 41) Engelbrekts församling. Gift 1901-10-26 i Stockholm med kassören vid auktionsverket i Stockholm John August Lundvall, född 1874-07-26 i Stockholm, död där 1916-01-11.
 • 2. Tyra Augusta, född 1875-01-22. Bankbiträde vid Stockholms enskilda bank 1893-05-20. Gift 1916-07-29 i Stockholm, Hedvig Eleonora församling, med grosshandlaren därst., RVO, RNO, m. m. Carl Gustaf Vilhelm Svensson, född 1860-09-02 i Lindesberg, död 1937.
 • 2. Hanna Elisabet, född 1877-02-14 i Umeå landsförsamling.
 • 2. Valborg Charlotta, född 1881-03-09. Gift 1:o 1906-11-28 i Jönköping med bankiren Johan Gerhard Ekelöf, född 1866-09-22, död 1916. Gift 2:o 1921-03-12 med tjänstemannen i aktiebolag Svenska handelsbanken Gunnar Hahr, från vilken hon blev skild genom Stockholms RR:s 3. avd. 1960 (12/2) 1kd 19/2, född 1893-04-24 i Uppsala.

TAB 3

Carl Ludvig Eugen, (son av Ludvig August, Tab. 2), adelsman vid faderns död 1895. Född 1854-12-18 i Piteå landsförsaml. Volontär vid Västerbottens fältjägarkår, nu Västerbottens regemente 1871-08-18. Furir därst. 1874-07-04. Sergeant 1875-12-31. Mogenhetsexamen 1876-05-31. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexamen 1878-05-31. Underlöjtnant vid Hälsinge regemente s. å. 27/6. Lantmäterielev 1879-01-27. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1883-08-20. Tillförordnad gymnastiklärare vid lägre allm. läroverket i Norrtälje 1889–1891 och tillförordnad ritlärare vid nämnda läroverk 1890–1891. Kapten 1897-04-23. RSO 1899-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1905-05-05. Landstormsbefälhavare inom Söderhamns landstormsområde 1905-05-16–1908-05-15. Major i armén 1911-08-31. Död 1912-02-05 i Stockholm (Söderhamns församling, db). Gift 1896-04-15 i Stockholm med Leonie Maria Schoeller i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1913-11-29 i Jacobs församling ]], Stockholm med direktören Herman Westbeck i hans 2:a gifte, född 1861-05-20 i Lund), född 1874-08-04 i Södertälje, dotter av ingenjören Leo Rikard Vilhelm Schoeller och Amanda Christina Clason. Gift 2:o i Jacobs församling.

Barn:

 • Gerd Birgit Carlsdotter, född 1897-05-11, Stockholm, Kungsholms församling. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1922-10-29 i Lunds domkyrka med löjtnanten vid södra skånska infanteriregementet Nils Ragnar Johannes Grönvall, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1934-05-02 med Irma Augusta Marianne Weidenhielm, född 1905), född 1894-05-15 i Lund. Gift 2:o 1934-02-24 i Stockholm, Matteus församling ]] med majoren Carl Axel Emil Henriksson, född 1906-11-09

TAB 4

Reinhold Ludvig Andreas, (son av Ludvig August, Tab. 2), adelsman vid äldre broderns död 1912. Född 1858-02-18. Volontär vid Västerbottens fältjägarkår 1875-04-13. Mogenhetsexamen i Umeå 1879-12-10. Elev vid krigsskolan 1880-07-14. Utexamen 1881-10-28. Underlöjtnant vid nämnda kår, nu Västerbottens regemente, s. å. 1/12. Löjtnant därst. 1886-07-01. Genomgick gymnastiklärarkurs vid gymnastiska centralinstitutet 1884–1886. Kapten 1895-05-03. RSO 1902-12-01. Major 1908-10-16. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1913-03-28. Ordförande i styrelsen för försäkringsaktiebolag Svenska Lloyd 1916–1921. Äg. villan Nyborg i Islinge, Lidingö, sedan 1917. Död 1942-07-10 i Stockholm (Oscars församling db 185). Gift 1897-10-11 i Stockholm med Syster Gerda Renström, född 1866-05-21 Sparresäter, död 1940-12-17 i Stockholm (Oscars församling db 399), dotter av bruksägaren Viktor Renström och Maria von Utfall A.

Barn:

 • Hanna Carin Maria, född 1898-08-13 å Janneberg i Asarums socken, Blekinge län. Död 1934-07-06 å Österåsens san. (Umeå stadsförsamling, db 74), begraven å Norra kyrkogården i Stockholm. Gift 1925-06-11 i Oskarskyrkan i Stockholm med löjtnanten vid Norrlands dragonregemente Ragnar Sixten Govert Kempff, född 1893-09-17.
 • Allan Ludvig Viktor, född 1900-11-28 i Skellefteå, död 1901-07-21 i Ragunda.
 • Åke Ludvig August, född 1905-05-09 i Umeå, död 1918-06-19 ]] i Islinge i Lidingö socken, Stockholms län.
 • Eva Gerda Maria, född 1907-10-08 i Umeå, död s. å. 12/10.

TAB 5

Robert Georg, (son av Carl August Hedenberg, adlad von Hedenberg, Tab. 1), född 1830-10-30 på överstebostället Gran i Piteå landsförsaml. Norrbottens län. Studentexamen i Uppsala 1849-02-13. Kadett vid Karlberg s. å. 6/11. Utexamen 1852-11-27. Sekundlöjtnant vid flottan s. å. 11/12. Tjänstg. å handelsfartyg 1853–1855. Biträtt vid kanonbesiktningar 1855–1856. Premiärlöjtnant 1860-11-20. Kompaniofficer vid krigsakademien å Karlberg 1860–1863. Anställd i fransk örlogstjänst 1863–1866. Deltog därunder i blockeringen av Mexikos västkust, pristagandet till sjöss av ett amerikanskt handelsfartyg 1864 samt intagandet av Acapulko s. å. 3/6, Mazatlan s. å. 13/11 och Guaymas 1865-03-29. RFrHL s. å. 14/1. Kapten vid skärgårdsartilleriet 1866-10-01. FrM 1867. Kapten vid flottan 1873-10-01. Kommendörkapten av 2. graden 1877-11-30. RSO s. å. 1/12. LÖS 1878. Ledamot av kommittén för sjöförsvarets ordnande 1880–1882. Stabschef hos chefen för flottans militärpersonal 1882–1884. Kommendörkapten av 1. graden 1884-04-25. Stadsfullmäktig i Stockholm 1884–1888. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1885-09-23–1894. Chef för marinförvaltningens intendentsavdelning 1886-10-13. Kommendör 1888-06-22. Kommendant i Karlskrona 1888–1890. Varvschef i Stockholm 1890. KÖFrJO m kr s. å. 5/10. KSO2kl s. å. 1/12. Ledamot av kommittén för avgivande av förslag ang. flottans flytande materiel 1892. KSO1kl s. å. 1/12. Avsked 1893-11-03. Statsrevisor 1895–1896. Död 1898-03-17 i Stockholm. Ägde 1/2 i huset nr 19 Sturegatan i Stockholm. Gift 1870-05-15 i Härnösand med Agnes Maria Weidenhielm i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1868-04-20 i Härnösand med grosshandlaren Ernst Leonard Berger, född 1819-08-02, död 1868-06-24 i Stockholm. Gift 3:o 1903-09-16 i Stockholm med före detta kommerserådet, KNO2kl, RVO, m. m. Johan Teodor Pihlgren, född 1845-10-28 i Karlstad, död där 1924-07-28 född 1848-07-28 i Jönköping, död 1921-05-03 i Stockholm, dotter av landshövdingen Ernst August Weidenhielm, och hans 1:a fru Henrietta Eleonora Angelika Flygare.

Barn:

 • August Robert Angur, född 1871. Krigsdomare. Se Tab. 6.
 • Agnes Gertrud, född 1873-02-09. Död 1936-01-22, Centrallasarettet, Danderyds församling Stockholm ]] begraven å Nora Söd. kyrkogård. Gift 1899-02-15 i Stockholm med förste stadsläkaren därst., KVO2kI, RNO, med. hedersdoktorn Lars Ivar Andersson, född 1860-02-26 i Nora stad, död 1945-07-26.
 • Robert Ernst Halvar, född 1876. Revisor. Se Tab. 7.
 • Agnes Vendela, född 1879-06-02, död 1880-08-30 i Stockholm.
 • Anna Götilda, född 1881-08-23, död 1894-03-23 i Stockholm.
 • Sven Robert, född 1886-11-29 i Stockholm, död där 1903-12-17.

TAB 6

August Robert Angur, (son av Robert Georg, Tab. 5), född 1871-02-16 i Stockholm. Mogenhetsexamen därst. 1888-05-15. Student i Uppsala s. å. 21/9. Jur. preliminärexamen 1889-01-31. Student i Lund s. å. 19/9. Examen till rättegångsverken 1892-05-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 16/6. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådsturätt s. å. 19/7. Extra ordinarie tjänsteman i riksgäldskontoret 1893-11-23. Reservauditör vid Svea ingenjörbataljon 1896-03-18. Auditör i fortifikationen 1903-05-22. Kaptens n. h. o. v. 1909-02-05. Auditör vid fortifikationen 1910-02-02. OffFrd'Acad 1914-04-04. RVO s. å. 30/9. Auditör vid positionsartilleriregementet, Svea ingenjörkår och fälttelegrafkåren 1915-11-19. Vice krigsdomare vid livregementets dragoner, Svea artilleriregemente, positionsartilleriregementet, Svea ingenjörkår och fälttelegrafkåren s. å. 10/12. RPrKrO3kl 1917-02-25. FinlFrK3kl 1918-09-13. Krigsdomare i den särskilda krigsrätten vid kustflottan 1919-05-23. KFinlVRO2kl 1921-10-24. Notarius publicus i Stockholm 1924-02-23. Död 1940-03-18 i Stockholm (Danderyds församling, Stockholm db nr 13). Gift 1:o 1900-07-01 i Lidingö socken med Dagmar Cronholm, född 1876-03-18, död 1904-01-19 i Södertörns villastad, dotter av vice häradshövdingen Axel Cronholm och Augusta Fredrika Bratt. Gift 2:o 1905-04-13 med Annie Ingeborg Olson i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1901-03-30 med grosshandlaren Carl Axel Rikard Liljenstolpe, från vilken hon 1904 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1872), född 1874-04-11, död 1949-07-22 i Lidingö (db nr 81).

Barn:

 • 1. Greta, född 1902-09-20 i Stockholm, Hedvig Eleonora församling. Gift där 1924-10-02 m. m. licentiat Sven Oskar Stenberg, född 1895-01-18 i Norrköping.
 • 2. Rolf Angur, född 1906-02-19 i Danderyds socken, Stockholms län. Studentexamen 1925-05-18. Jur. stud. vid Uppsala universitet. Se Tab. 6.A.
 • 2. Ulla Ingeborg, född 1907-10-18 i Stockholm. Gift 1928-08-22 med Claes-Otto Robert Sparre af Söfdeborg nr.

TAB 7

Robert Ernst Halvar (son av Robert Georg, Tab. 5), född 1876-04-04 i Stockholm. Mogenhetsexamen därst. 1895-12-13. Student vid Uppsala universitet 1896-01-23. Tjänsteman i 1:a lönegraden vid riksbankens huvudkontor 1905-06-29. Kansliexamen 1910-01-00. Tjänsteman i 2:a lönegraden vid ovann. kontor 1914-01-30, verkst. styrelseledamot vid avdelningskontoret i Vänersborg 1926–1927. RKHt. ÖRKHt2kl. med krigsdek. PrRKM2kl med krigsdek. Kamrer i 24:e lönegraden vid Riksbankens huvudkontor 1928-03-15 fr.o.m. 1928-04-01. Död 1930-05-11 i Stockholm, Matteus församling. Gift 1903-12-12 med Märta Elisabet Öström, född 1881-04-14 vid Näfvekvarns bruk i Tunabergs socken, Södermanlands län, död 1933-02-22 i Stockholm, Oscars församling ]], dotter av disponenten Gustaf Öström och Gustava Jakobina Holmberg.

Barn:

 • Odöpt dotter. Född tvilling 1904-07-07 i Stockholm. Död s.d. i Stockholm.
 • Odöpt son. Född tvilling 1904-07-07 i Stockholm. Död s.d. i Stockholm.
 • Robert Gunnar, född 1905-07-30 i Stockholm, Skeppsholms församling. Direktör.
 • Maj, född 1911-08-08 i Stockholm, Oscars församling. Sjukgymnast. Gift med direktören Nils Gösta Lindström född 1910-03-25 (äktenskap upplöst genom RR:s utslag 1943-08-10). Gift 2:o 1949-11-06 i Trosa (Oscars församling, Stockholm, vb nr 467) med disp. Axel Karl-Ivar Varenius i hans 2:a gifte, född 1917-01-15
 • Inga, född 1913-06-23 i Stockholm, Oscars församling ]], död 1914-06-21 i Stockholm, Oscars församling.

TAB 8

Johan Henrik Reinhold (son av Carl August Hedenberg, adlad von Hedenberg, Tab. 1), född 1839-08-03 på överstebostället Gran i Piteå landsförsaml. Furir vid Norrbottens fältjägarkår 1858-08-16. Student i Uppsala 1860-08-22. Elev vid skogsinstitutet s. å. 8/6. Avsked från nyssn. regemente 1861-09-05. Utexamen från skogsinstitutet 1862-06-05. Kameralexamen vid Uppsala universitet 1864-01-22. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium s. å. 12/2. Extra ordinarie landskontorist i Västerbottens län s. å. 17/3. E. överjägare i nämnda län 1862-08-16. Överjägare i samma län 1867-03-23. Jägmästare i norra Lycksele revir i Västerbottens län 1869-12-10. Ledamot av Västerbottens läns landsting 1876–1884. RVO 1879-12-01. Fullmäktig i civilstatens pensionsinrättning 1882. Transp. som jägmästare till södra Ångermanlands revir 1890-02-14. Ledamot av direktionen för sparbanken i Härnösand 1894. Nämnda banks kassadirektör s. å. Ordförande i nyssn. stads drätselkammare 1895. Ledamot av stadsfullmäktige s. å. Jägmästare i Härnösands revir 1900-12-21. Död 1901-05-30 i Härnösand. Gift 1869-08-13 på Hovra vid Nyköping (i Piteå?) med Agnes Catharina Schmidt, född 1847-08-13 på Sävars bruk i Sävars socken, Västerbottens län ]], död 1907-11-10 i Stockholm, dotter av kaptenen Ludvig Anton Schmidt, se frih. ätten af Schmidt, och Anna Catharina Forssell.

Barn:

 • Gurli, född 1871-08-30 i Lycksele socken, Västerbottens län, liksom syskonen. Telegrafist vid telegrafverket 1889-12. Gift 1894-08-13 i Härnösand med byråchefen i socialstyrelsen, civilingenjören, KVO2kl, RNO, m. m. Torvald Fürst, född 1866-08-13 i Karlskrona, död 1927.
 • Hjalmar Reinholdsson, född 1873-01-18, död s. å. 17/11 i Lycksele socken.
 • Anton Reinholdsson, född 1874. Kammarskrivare. död 1941. Se Tab. 9.
 • Carin, född 1875-10-01. Gift 1901-11-02 i Uppsala domkyrka med överstelöjtnanten i armén majoren i Hallands reg:s reserv, RSO, RVO, GV:sO1M, m. m., Ejnar Carl Henrik Nerman, född 1865-06-30 i Karlskrona, död 1940.
 • Märta, född 1876-11-14. Gift 1900-05-10 i Härnösand med jägmästaren i Norra Roslags revir RVO, Viktor Andreas Olofsson, född 1865-05-19 i Rasbo socken, Uppsala län, död 1938.
 • Georg Reinholdsson, född 1878-07-04, död 1879-04-20 i Lycksele socken.
 • Bertil Reinholdsson, född 1880. Kassör. Se Tab. 10
 • Anna (Lani), född 1884-05-12. Gift 1908-12-29 i Stockholm, Hedvig Eleonora församling med skogsförvaltaren vid Österby bruk, forstmästaren Nils Bertil Tägtström, skilda 1931-03-03, född 1878-06-28 i Kolbäcks socken, Västmanlands län.
 • Georg Reinholdsson, född 1886-02-08, död s. å. 14/7 i Lycksele socken.

TAB 9

Anton Reinholdsson, (son av Johan Henrik Reinhold, Tab. 8), född 1874-04-02 i Lycksele socken, Västerbottens län. Mogenhetsexamen i Umeå 1891-06-00. Student i Uppsala s. å. Filosofie kandidat 1897-09-15. Extra ordinarie kammarskrivare i tullverket 1898-08-15. Hovrättsexamen 1902-12-13. Extra ordinarie notarie vid Stockholms rådsturätt s. å. Extra ordinarie tjänsteman i domänstyrelsen 1903 och hos generaltullstyrelsen 1906. Reservauditör i Lifregementets till häst reserv 1906–1914. Extra ordinarie amanuens i kommerskollegium 1905-01-17. Amanuens i ecklesiastikdepartementet 1908-06-03 och hos generaltullstyrelsen 1910. Kammarskrivare i tullverket med tjänstg. å generaltullstyrelsens kanslibyrå 1919-11-28. T. f. sekreterare därst. 1919–1923. Medarbetare i Det nya Sverige och i Nationell tidskrift. Död 1941-01-15(Katarina församling, Stockholm db nr 49). Gift 1919-07-05 i Stockholm, Hedvig Eleonora församling (vb 114) med Anna Alfrida Enestam, född 1892-01-14, död 1934-12-12 i Stockholm, Oscars församling (db. 291).

Barn:

 • Eva Ingegerd, född 1913-12-09.

TAB 10

Bertil Reinholdsson (son av Johan Henrik Reinhold, Tab. 8), född 1880-10-29 i Lycksele socken, Västerbottens län. Kassör vid Hörnefors sulfitfabrik. Ordf. i kommunalstämman och hos kommunalfullmäktige i Hörnefors socken, Västerbottens län. Död 1930-07-25 å Maria sjukhus i Stockholm (db 138). Gift 1905-11-16 i Nordmalings socken, Västerbottens län med Maria (Maja) Christina Hallström, född 1877-11-13 vid Kylörn i sistnämnda socken, dotter av kassören Jakob Gustaf Hallström och Margareta Christina Sjöberg.

Barn:

 • Agnes (Agneta), född 1907-11-08 vid Hörnefors. Gift 1937-06-15 i Stockholm (Kungsholms församling vb nr 129) med med. lic. Karl Oscar Olof Frykholm, född 1909-08-09 i Luleå.
 • Gunborg, född 1910-07-22 vid Hörnefors (Umeå stadsförsamling, fb). Gift 1934-06-16 i Stockholm, Kungsholms församling ]] med lektorn Bernard Harold Norbelie, från vilken hon blev skild genom Stockholms RR:s 2. avd. 1959 (4/12) 1ld 11/12, född 1904-03-12, lärare vid Stockholms borgarskola.

TAB 11

Andreas Lennart (son av Carl August Hedenberg, adlad von Hedenberg, Tab. 1), född 1841-09-09 på överstebostället Gran i Piteå landsförsaml. Västerbottens län. Dimitterad från Uppsala lyceum 1860. Student i Uppsala s. å. 24/9. Kameralexamen därst. 1864-12-31. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1865-11-08. Extra ordinarie landskontorist i Norrbottens län 1867-11-18. Brännvinskontrollör och tillsyningsman å nederlag samt sekreterare i Norrbottens läns nödhjälpskommitté 1868. Sekreterare i Luleå stads byggnadsnämnd och hamndirektion s. å. Kamrerare i Västerbottens enskilda banks kontor i Luleå 1872-08-28–1879-11-21. Extra ordinarie tjänsteman i kammarrätten 1879-11-28. Ånyo extra ordinarie tjänsteman i kammarkollegium s. å. 29/11. Häradsskrivare i Göstrings och Vifolka (nu Lysings och Göstrings) härads fögderi i Östergötlands län 1892-06-10. Avsked 1917-11-23. Död 1918-11-23. I Linköping. Gift 1894-12-08 i Skänninge med Anna Carolina Wall, född 1870-10-10, dotter av livgrenadjären Carl August Wall och Carolina Albertina Olsson.

Barn:

 • Seppi Carl August, född 1895-05-06 i Mjölby församling, Östergötlands län. Se Tab. 11A.
 • Olof Folke Andreas, född 1896-10-12 i Mjölby församling, Östergötlands län. Bokhandelsbiträde. Bokhandlare. ProPGM. Gift 1926-10-16 med Jenny Elisabet (Lisa) Andersson född 1896-03-25 i Torpa församling, Östergötlands län.
 • Astri Emilia Teresia, född 1898-06-22 i Mjölby församling, Östergötlands län. Postexpeditör 1928-02-24. Stationsmästare vid postexped. Linköping 2. Gift 1928-05-25 i Linköpings domk.församling med bokföraren Carl-Johan Gotthard Sundberg, född 1888-06-27, död 1947-05-15 i Linköping.
 • Annie Sofia Carolina, född 1903-08-18 i Mjölby församling. Östergötlands län.

TAB 11.A

Seppi Carl August, (son av Anders Lennart tab. 11). Född 1895-05-06 i Mjölby församling, Östergötlands län. Landskontorist vid länsstyrelsen i Östergötlands län 1921. Landskontorist å övergångsstat därstädes 1921. GMnor 1956-10-05. Verksam inom idrottsrörelsen. Ordf i Linköpings AIK. Sekr i Föreningen för idrottens befrämjande i Linköping. Sekt i Linköpings allmänna gymnastikavd. Styr led i Östergötlands idrottsförbund. Generalsekretrare i organisationskommittén för Småland-Östergötlands vinterspel. Gift 1921-06-04 i Linköping med Helga Maria (Mian) Andersson från vilken han blev skild genom Linköpings rådhusrätts utslag 1932-06-02, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1932-12-30 i Linköping, S:t Lars församling ]], med gårdsägaren Frans Oskar Karlsson i hans 2:a gifte, född 1875-12-23, död 1941-06-08), född 1899-05-02 i Gistads församling, Linköping, Östergötlands län.

Barn:

 • 1. Anders Carl Lennart, född 1921-11-30 i S:t Lars församling, Östergötlands län förste postiljon. GMnor.
 • 1. Henry Folke Roland, född 1923-08-08 i Linköpings domkyrkoförsamling. Lagerbokhållare. Anst hos AB Wibergs färghandel.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.