:

Pahl nr 1163

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Pahl nr 1163 †

Adlad 1689-02-28 introd. s. å. Utdöd 1774(?).

Härstammade från Westfalen och föregives i det utfärdade adelsbrevet hava haft sitt ursprung från en gammal adlig familj, men uti personalierna, som åtfölja den över handelsmannen Mattias Pahl av mag. Johannes Johannis Gerdessen hållna och tryckta tyska likpredikan namnes därom ej ett ord.


1Öä. 2Um. 3Storkyrkans kyrkoarkiv. 4Hm. 5Lk. 6Medd. av framl. skriftställaren Birger Schöldström. 7Ök.


TAB 1

Casper Pahl. Sidenkramhandlare i Lübeck. Gift med Anna Roden.

Barn:

 • Mattias Pahl. född 1607 i Lübeck. Inflyttade till Sverige 1624. Blev handlande i Arboga 1631, i Säter 1634 och i Stockholm 16401. Tyska kyrkan s föreståndare i sistnämnda stad. Död där 1668-09-21. Gift 1:o 1632-06-10 med Catharina Jönsdotter Palmgren, född 1612-10-03, död 1643-01-09, dotter av k. faktorn över gevärsfaktorierna i Eskilstuna, Arboga och Nyköping, fogden och tullnären Jöns Jönsson Palmgren och Anna Hansdotter. Gift 2:o 1644-05-03 med Magdalena Leffler i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1670-12-28 med envoyén Anders Barckman, adlad Leijonkloo, född 1639, död 1719), född 1628-02-14 Östuna, död 1685-06-05 i Stockholm och begraven s. å. 2/8 i Storkyrkan, dotter av k. faktorn i Arboga Hans Hansson Leffler och hans 1:a hustru Christina Erlitz.

Barn:

 • 2. Hans Pahl, adlad Pahl, till Ängeltofta i Barkåkra socken Kristianstads län. Född 1657 i Stockholm. Student i Uppsala 1666-03-002. Sekreterare hos riksrådet och riksskattmästaren, friherre Sten Bielke 1679. Notarie i kammarkollegium7 1683-05-25. Referendaries titel 1685. Adlad 1689-02-28 (introd. s. å. under nr 1163). Sekreterare i förutn. kollegium 1694-09-09. Död 1708-05-13 i Stockholm. Han förde protokollet i likvidationskommissionen. Gift 1:o 1686-08-15 i Stockholm med Anna Snack, född där 1671-01-27, död 1702-07-20 i Stockholm efter barnsäng, dotter av landshövdingen Peter Schnack, adlad Snack, och hans 2:a fru Anna von Wullen. Gift 2:o 1703-01-04 med Charlotta Cronström, född tvilling 1676-03-05, död 1706-01-03 och begraven s. å. 18/1, dotter av rikskammarrådet Isak Kock, adlad Cronström, och Christina Hanssen.

Barn:

 • 1. Anna, född 1688-08-31 i Stockholm, död 1755-01-20 på Ängeltofta. Gift 1713-02-05 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm3 med ryttmästaren Johan Jakob Eberhart, född 1680 i Barsteds socken vid Hamburg, död 1744-05-14.
 • 1. Mattias, född 1689-12-23 i Stockholm. Student i Uppsala2 1698-10-16. Fänrik vid överstelöjtnanten Staél von Holsteins bataljon. Löjtnant vid västra skånska infanteriregementet 1711-02-14. Död ogift 1721.
 • 1. Magdalena. född 1691-11-23 i Stockholm. Död 1754-01-30. Gift 1:o 1708-11-16 i Riga, dit hon s. å. följde sin moster, fru Sigrid von Ehrenheim, född Snack, med inspektören vid rekognitionen i nämnda stad Johan Rask. Gift 2:o 1713 i Stockholm efter lysning s. å. 6/9 i Spånga socken med kyrkoherden i Öregrund Johannes Lexelius, född 1683 på Lexe gård vid Gävle, död 176(4) 4.
 • 1. Peter, född 1694-03-08 i Stockholm, död där 1695-02-07 och begraven i Storkyrkan
 • 1. Johan. född 1695. Kapten. Död 1748. Se Tab. 2
 • 1. Johanna, döpt 1697-05-30 i Stockholm, död där 1772 före 22/10. Gift 1717-10-29 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm3 med sekreteraren vid reduktionsverket Johan Kebon.
 • 1. Charlotta, född 1698 Ågesta och döpt s. å. 17/7, död änka 1746-01-24. Gift 1719-11-27 i Fresta socken Stockholms län med brukspatronen Herman Wallrawe, född 1693.
 • 1. Markus, född 1702. Brukspatron. Död 1760. Se Tab. 4
 • 2. Elisabet Margareta, född 1703, död 1789-02-23 i Stockholm. Gift med sin mosters styvson, översten, greve David Frölich, född 1692, död 1748.
 • 2. Christina, döpt 1704-02-22 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm3, död 1706 och begraven s. å. 4/5.
 • 2. En dotter, döpt 1705-07-13 i Stockholm.

TAB 2

Johan (son av Hans Pahl, adlad Pahl, Tab. 1), född 1695-12-26 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1713-01-00. Fänrik vid Upplands regemente s. å. 15/7. Konfirm.fullm. 5 1715-07-08. Löjtnant vid Upplands ståndsdragonregemente 1716-07-11. Kapten därst. 1718 124/6. Avsked 1719-09-30. Död 1748-06-07 Bjerrome. Gift 1717-07-05 i Alunda socken Uppsala län med Sabina Christina Gyllenskog, född 1698, död 1783-01-22 på Bjerrome, dotter av ryttmästaren Jöns Skog, adlad Gyllenskog, och Cecilia Leijoncrantz.

Barn:

 • Johan Peter, född 1721, död 1774-04-00.
 • Sabina, född 1723.
 • Anna Cecilia, född 1724, död 1782-08-30 på Bjerrome. Gift 1747-01-02 med sin faders sysslings son, kaptenen Andreas Gideon Sneckenberg, född 1719, död 1780.

TAB 3

Carl (son av Hans Pahl, adlad Pahl, Tab. 1), född 1700-06-29 i Stockholm. Student i Uppsala2 1716-12-10. Volontär vid livgardet 1717-03-04. Förare vid Upplands ståndsdragonregemente s. å. 1/7. Fältväbel därst. 1718-01-21. Kornett s. å. 26/6. Avsked 1721-12-22. Uppbar till 1732 kornetts exspektanslön vid nämnda regemente. Löjtnant. Gift med Helena Enbohm.

Barn:

 • Hans Carl, född 1730-10-11, död ogift.
 • ? Märta, född 1732, död ogift 1769-09-25 på Broby i Bettna socken Södermanlands län.

TAB 4

Markus (son av Hans Pahl, adlad Pahl, Tab. 1), döpt 1702-06-15 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm3. Student i Uppsala2 1716-12-10. Brukspatron. Död 1760 i närheten av Örebro. Gift 1:o med Anna Stjernkopf. Gift 2:o 1743-08-28 i Örebro med Johanna Cretsmer, född 1723-03-09 i Örebro, död 1761-11-20, dotter av källarmästaren Anton Cretsmer och Christina de Besche.

Barn:

 • 1. Sabina Christina. Gift med guldsmeden i Sigtuna Lars Lundqvist, född 1728-03-27 i Stockholm, levde 1777.
 • 1. Anna Helena, född 1736. Levde 1764.
 • 1. Johan, född 1749-06-16. Soldat vid prins Fredrik Adolfs regemente. Död 1767.
 • 2. Anton, född 1745, levde 1764.
 • 2. Carl Gustaf, född 1747. Styrman. Död 1768-06-28, drunknade och slöt ätten på svärdssidan.
 • 2. Christina Charlotta, född 1748, död 1791-02-05 i Kalmar. Hon blev 1770 förlovad m. 6 stabskaptenen vid Sprengtportens regemente Adolf Fredriksson (en naturlig son till konung Adolf Fredrik), född 1733, men han dog redan 1771-03-18. Gift 1775-09-22 på Orrefors i Hälleberga socken Kronobergs län med rådmannen och handelsmannen i Kalmar Frans Didrik Åbrandt, i hans 1:a gifte [gift 2:o 1793-01-08 i Kalmar med Anna Elisabet Moberger i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1782-01-13 i nämnda stad med regementsfältskären, assessor Carl Gustaf Schwartzer, född 1742, död 1787-07-19 i Kalmar), född 1763-06-17 i Kalmar, död där 1837-04-19, dotter av handlanden Peter Moberger och hans 2:a hustru Anna Margareta Montelius], född 1751 i Kalmar, död där 1812-01-26.
 • 2. Johanna, född 1750, död 1796-06-28. Gift med postmästaren i Hällestad Abraham Mothander, född 1753-10-14, död 1826-02-18.
 • 2. Markus, född 1752 i Örebro, död före 1764.
 • 2. Elisabet, född 1757-08-15 i Örebro. Gift 1790-09-09 Fossala med trädgårdsmästaren vid Ulvåsa Lars Brunberg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: