Tessmar nr 1355

Från Adelsvapen-Wiki

1355.jpg

Adliga ätten Tessmar nr 1355 †

Adlad 1697-12-03, introd. 1699. Utdöd 1718.

En adlig ätt av detta namn, som levde i stettinska gebietet, förde ett helt annat vapen, nämligen en mitt över skölden gående blå ström i silverfält och ovanpå hjälmen tre spjut eller pikar.


Gregorius Tessmar. Borgare och köpman i Alten-Stettin. Gift med Benigna Hencken.

Barn:

  • Christoffer Tessmar, född 1636 i Alten-Stettin. Volontär vid svenska armén i Polen 1655. Följde 1657 svenska ambassaden till Konstantinopel. Efter hemkomsten anställd hos överståthållaren Rålamb i Stockholm1. Extra ordinarie kämnär vid Stockholms rådhusrätt1. Extra ordinarie rådman i Stockholm 1674-11-02. Ord. rådmans lön 1676-04-26. Tillika inspektor över drottninghuset vid S:t Johannes kapell, barnhuset samt tapetväveriet på Karlberg. Byggnings- och politieborgmästare i nämnda stad samt preses i ämbetskollegium 1696. Död 1709 (själaringning 9/4) i Stockholm och begraven s. å. 12/4. Gift 1674-06-24 med Sofia Lovisa Hedinger, död 1710-05-00 eller 1710-06-00, dotter av Ludvig Reinhold Hedinger och Catharina Elisabet Pahlthen.

Barn:

  • Ludvig Tessmar, adlad Tessmar, döpt 1677-07-02 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm. Student i Uppsala2 1694-01-26. Adlad 1697-12-03 för sin faders förtjänster (introd. 1699 under nr 1355). Auskultant i Svea hovrätt 1699. Hovjunkare på svenska ambassaden till Berlin 1705. Volontär vid fältmarskalken Rehnskölds armé 1706. Åter ambassadjunkare i Berlin till 1707. Löjtnant vid Hälsinge regemente 1709-11-06. Kapten därst. 1710-01-04. Major vid den enrollerade allmogen på Dalsland 1712-02-16. Död 1718-05-00 i Moss i Norge under fångenskap och slöt själv sin ätt. Gift 1715-07-14 i Steneby kyrka Älvsborgs län med friherrinnan Catharina Christina Fägerskiöld i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1692-08-28 i Stockholm med regementskvartermästaren Peter Rolander, adlad Myrtengren, i hans 2:a gifte, född 1650, död 1693, gift 2:o 1698-03-00 på Stockholms slott med kaptenen Lorentz Svinhufvud i Västergötland, död 1708), född 1658, död 1754-01-03 Dingelvik å. 19/2 i Steneby kyrka, dotter av generalmajoren och landshövdingen Fromhold Fägerskiöld, friherre Fägerskiöld, och Catharina Lillie af Aspenäs.

Barn:

  • Ludvig, död som barn före fadern.

Källor

1Srr. 2Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.