:

Von Segerdahl nr 1650

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Segerdahl nr 1650 †

Adlad 1719-09-05, introd. 1720. Utdöd 1724-05-22.


1At (Sch). 2At (P). 3At (S).

  • Nils Simonsson Scholenius, född 1614-07-26 i Skulltorp i Kyrketorps socken, Skaraborgs län. Skolpilt i Skara 1627. Gymnasist vid Visingsö 1634 och i Linköping 1636. Prästvigd till pedagog i Skövde 1644. Tillika komminister i Sventorp s. å. Kyrkoherde i Gudhems pastorat av Skara stift 1668. Död 1692.[1] Gift 1:o 1652 med hovjungfrun hos Lennart Torstenssons grevinna Catharina Gudmundi, död 1665. Gift 2:o 1666 med Elisabet Svensdotter Brinck, född 1639, död 1678, dotter av prosten och kyrkoherden i Gudhem Sven Brinck. Gift 3:o med Ingeborg Jonasdotter Gudhemia i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kyrkoherden i Vänersborg Anders Råberg), född 1648, död 1719, dotter av hospitalspastorn i Göteborg Jonas Gudhemius.[1]

Barn:

  • 1. Jakob Segerdahl, adlad von Segerdahl, född1 1660-09-06. I Skara skola 16711. Ansågs enligt herdaminnet i sin ungdom »mindre vetande». Var anställd hos lagmannen Vilh. Jul. Coyet på Ljungby 16952. Överinspektor över salpetersjuderiverken i Skåne, Halland och Blekinge 1701-01-21. Tillika generalgevaldiger vid fältmarskalken greve Magnus Stenbocks armé i Skåne 1710-12-30. Adlad 1719-09-05 (introd. 1720 under nr 1650). Död 1724-05-22 och slöt ätten på svärdssidan. 'Han skaffade vid danskarnas infall i Skåne år 1709 alla de under honom stående salpetersjudare in i Malmö fästning till förstärkande av besättningen i Malmö samt undanförde till Stockholm en myckenhet tillverkad salpeter till ett ansenligt värde. Gjorde dessutom kronan betydliga förskott samt förskaffade, beklädde och utrustade under då varande krig tjugu man till ryttare, dragoner, soldater och båtsmän.' Gift med Helena Maria von Haven.

Barn:

  • Nils, död ung.
  • Vilhelm Julius, född 1691-02-01 på Vejletorp4 i Västra Ljungby socken, Kristianstads län. Volontär vid fortifikationen i Stockholm 1709. Konduktör vid fortifikationen i Kristianstad 1710-12-29. Kapten vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1712-07-28. Konfirm.fullm. 1717-04-06. Död barnlös 1719-04-13. Gift med friherrinnan Christina Gustaviana Fägerskiöld i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1724-02-23 med översten [tyska riksfriherren] Conrad Gustaf von Siegroth, född 1694, död 1762), född 1699-11-07 i Dingtuna socken, Västmanlands län, död 1740-10-11 och begraven i Nyköpings östra kyrka, dotter av ryttmästaren friherre Gustaf Fägerskiöld, och Christina Magdalena Fleming.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: