Fägerskiöld nr 340

Från Adelsvapen-Wiki

0340.jpg


Adliga ätten Fägerskiöld nr 340 †

Adlad 1645-12-07, introd. 1647. Ättens siste levande manliga medlemmar upphöjda i friherrlig värdighet 1692.

Ätten adlades med namnet Fegierskiöld, vilket sedermera ändrades till Fägerskiöld. En broder till Lars Fägerskiöld, majoren Johan Fager, adlades 1676-02-17 med namnet Fägerhielm, men tog icke introduktion1.


1 SK. 2 At (Sch). 3 KrA.B. 4 M. 5 RHG. 6 At (S). 7 Blr.

  • Anders Bengtsson. Kornett. Stupade under konung Gustaf II Adolfs krig. Gift med Kerstin Bengtsdotter [2].

Barn:

  • Lars Fegier, adlad Fegierskiöld (sedermera Fägerskiöld), till Öntorp i Saleby socken, Skaraborgs län. Född där 1601. Kom först i tjänst hos överstelöjtnanten Lars Larsson Silfverswärd och följde honom på tåg till Livland. Ryttare under kriget i Polen på 1620-talet. Fången vid Riga och satt fyra år i fångenskap. Förare och korpral vid Västgöta kavalleriregemente. Kornett därst. 16353. Löjtnant 16423. Kaptenlöjtnant 1644. Ryttmästare 1645. Adlad s. å. 7/12 med namnet Fegierskiöld (introd. 1647 under nr 340). Reformerad 16463. Ånyo tjänstg. ryttmästare 16483. Stupade 1659-02-05 vid stormningen av fästningen Hald (nu Fredrikshall) i Norge och begraven s. å. 8/5 i Trässbergs kyrka, Skaraborgs län [4]. Gift 16402 med Margareta Rutensköld, död 16522, dotter av Sven Påfvelsson, adlad Rutensköld, och Christina Wagner. De hade fem söner och fem döttrar, av vilka fyra söner och tre döttrar överlevde fadern.2

Barn:

  • Lars, till Munstorp i Åsaka socken och Rycka i Trässbergs socken, båda i Skaraborgs län. Var reformerad ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 16693. Tjänstg. ryttmästare 16773. Överstelöjtnants avsked 1678-06-05. Död 1683-03-05 och begraven i Åsaka kyrka. 'Han mistade ena armen vid anfallet på Hälsingborg den 1676-10-30'. Gift med Anna Lennartsdotter Lake, som överlevde mannen. Hon var sannolikt den fru Anna Lake från Blombacka i Vinköls socken, Skaraborgs län som begravdes 1711-05-16 i Vinköls kyrka.5
  • Maria, levde 1676. Gift före 16666 med kornetten vid Västgöta kavalleriregemente Sven Grotte, död 1675.
  • Christian, till Öntorp och Munstorp. Fänrik vid skånska regementet till fot 1666-10-11. Reformerad löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1669–1674. Löjtnant vid livregementet till häst7 1674-03-06. Ryttmästare därst. 16757. Stupade ogift 1676-12-04 i slaget vid Lund och begraven i Åsaka kyrka [3].,
  • Fromhold, friherre Fägerskiöld. Generalmajor. Död 1706. Se friherrliga ätten Fägerskiöld, Tab. 1.
  • Johan, friherre Fägerskiöld, född 1648. Vice landshövding. Död 1705. Se friherrliga ätten Fägerskiöld, Tab. 19.
  • Margareta, död 1694-02-17 Lövåsa. Gift 1:o före 1671 med kaptenlöjtnanten Johan Dahlberg, död 1677-04-03. Gift 2:o med ryttmästaren Carl Svensson Lundeblad, vars son Lorentz blev adlad Lundeblad. Gift 3:o 1691 i Synnerby socken med kvartermästaren vid livgardet Jonas Ruuth.
  • En dotter, levde vid faderns död.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.