:

Jernfeltz nr 1676

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Jernfeltz nr 1676 †

Adlad 1719-10-29. Introducerad 1720. Sannolikt utdöd.


TAB 1

Per Larsson. Var handlande i Lidköping 1654. Gift med Ingrid Persdotter. [(At (Sch).)]

Barn:

 • Olof Persson, född 1627 i Lidköping. Bruksägare. Borgare i Kristinehamn 1650-09-18. Rådman i Kristinehamn 1652. Borgmästare 1673. Avsatt 1681. Död 1692-07-14. Han anlade flera stångjärnsbruk, såsom Vassgårda 1658, Björneborg 1659–1661 och Jonsbol 1684. 'Blev, för det han jämte släktingar år 1681 anklagat sin svågers, generalinspektören Crispin Flygges änka Sigrid Ekehielm, med påstående, att barnet efter svågern icke var av henne till världen fött, dömd till döden, men fick nåd.' [(H. Lagergren, Kristinehamns kyrka s böcker, s. 16.)] Gift 1653-08-10 i Kristinehamn med Emerentia Flygge, född 1634, död 1702, dotter av tullinspektören Peter Flygge och hans 1:a hustru Margareta von Brehmen (H. Lagergren, Kristinehamns kyrka s böcker, s. 16.), samt syster till överinspektören Johan Flygge, adlad Flygge, och halvsyster till generalinspektören Crispin Flygge, adlad Flygge. Deras barn kallade sig Jernfelt.

Barn:

 • Crispinus Jernfeldius, född 1660-07-25 i Kristinehamn. Student i Uppsala 1674-09-16. Mag. i Uppsala 1683. Teol. lic. vid universitetet i Giessen 1686 (At (P.).). Teol. prof. vid akademien i Dorpat 1690, med Nüggen till prebendepastorat. Primarius teol. prof. 1694-10-10, samt pastor vid S:t Johannis kyrka i Dorpat 1694-10-16. Död 1695-10-03 samma dag som han i S:t Johannis kyrka pastorsämbete installerades. 'Var en man med mycken språkkunskap och teologisk lärdom.' Gift med Elisabet Bröms i hennes 2:a gifte (gift 1:o med fältprosten, kyrkoherden i Katarina församling i Stockholm Ericus Olai Tilaceus, född 1633, död 1688, farbroder till överstelöjtnanten Olof Tilas, adlad Tilas. Gift 3:o 1701 med domprosten i Västerås Nikolaus Dwan, född 1645-10-25 i Munktorps prästgård, Västmanlands län, död 1709-05-02 i Västerås) (Hm.), dotter av arkiatern, doktor Sven Johansson Bröms och hans 2:a hustru Carin Johansdotter Helledaij.

Barn:

 • Crispin Jernfelt, adlad Jernfeltz, född 1694-05-04 i Dorpat. Ryttare vid livregementet 1712-06-03. Korpral vid livregementet 1713-11-26. Löjtnant vid Upplands ståndsdragonregemente 1714-12-27. Konfirmationsfullmakt 1716-02-02. Kapten vid Upplands ståndsdragonregemente 1716-03-02. Regementskvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1716-07-16. Adlad 1719-10-29 (introducerad 1720 under nr 1676). Majors avsked 1720-01-26. RSO 1751-12-04 vid konung Adolf Fredriks kröning. Död 1757-05-25. 'Han förhöll sig redligen och tappert i de honom anförtrodda kommenderingar under 1718 års fälttåg i Norge.' Gift 1717-10-21 med friherrinnan Maria Charlotta Fägerskiöld, döpt 1698-02-04 i Dingtuna socken, Västmanlands län, död 1743-12-27 Svartsjö och begraven 1744-01-12, dotter av ryttmästaren, friherre Gustaf Fägerskiöld, och Christina Magdalena Fleming.

Barn:

 • Gustaf Crispin, född 1718. Överste. Död 1767. Se Tab. 2
 • Christina Elisabet, döpt 1719-12-21 i Irsta socken, Västmanlands län.
 • Charlotta Fredrika, född 1721-03-01, död 1795-05-30 i Stockholm. Gift 1757 med auditören och assessorn Lars Larsson Odhelius i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Maria von Werdt, död 1750) (Öä IX.), född 1700, död 1769-01-24.
 • Fromhold, döpt 1723-06-29 i Irsta socken.
 • Beata Juliana, född 1724-06-30.
 • En dotter, född 1725-10-11 Gäddeholm
 • Fromhold, född 1727. Ryttmästare. Död 1803. Se Tab. 3
 • Axel Johan, född 1728-05-10 Albäck, liksom de följande syskonen, död på Albäck 1728-05-24.
 • Carl, född 1729-07-08 på Albäck, död 1729-10-08 på Albäck [(At (Sch).)].
 • Carl, född 1731-08-14 på Albäck, död 1731-09-17 på Albäck [(At (Sch).)].
 • Carl, född 1736 på Albäck. Löjtnant. Död 1802. Se Tab. 5.
 • Erland Crispin, född 1746-10-11 på Albäck [(At (Sch).)].
 • Carl Gustaf, född 1749-05-01 på Albäck [(At (Sch).)].

TAB 2

Gustaf Crispin (son av Crispin Jernfelt, adlad Jernfeltz, Tab. 1), född 1718-08-27 Gäddeholm. Student i Uppsala 1730-10-02. Volontär vid livregementet till häst 1732. Korpral vid livregementet 1734-12-10. Kvartermästare 1741-08-07. Adjutant 1741-09-03. Kornett 1742-06-09. Löjtnant 1744-11-10. Ryttmästare 1749-02-28. Överstelöjtnant vid adelsfanan 1750-12-20. RSO 1757-04-28. Överste för Nylands dragonregemente 1759-12-05, men fick enligt resolution 1762-06-29 ej därigenom præjudicera de överstar och överstelöjtnanter, som haft tur före honom. Död 1767-09-25 i Lojo socken i Finland. Han bevistade 1741–1743 års fälttåg i Finland och Västerbotten. Gift 1745-12-17 med Maria Elisabet Insenstierna, född 1721, död 1789-05-07 i Stockholm, dotter av kammarherren Anders Insenstierna, och Elisabet Adlerberg B.

Barn:

 • Nils Fredrik, född 1749, död 1758-03-17 i Ytterjärna socken, Stockholms län.
 • Maria Elisabet, född 1752-11-28, död ogift 1822-07-05.
 • Nils Fredrik, född 1757-02-14 i Ytterjärna socken. Volontär vid Nylands dragonregemente 1766-08-05. Sergeant vid Nylands dragonregemente 1768-01-03. Page vid kungliga hovet (SAB.) 1768-11-01 med lön (SAB.) 1770-04-03. Kornett vid lätta livdragonregementet 1774-12-20. 1:e kammarpage (SAB.) 1776-09-16. Löjtnant vid Nylands dragonregemente 1777-11-26. Vice korpral vid livdrabantkåren 1779-04-27. Hovjunkare. Kapten vid Nylands dragonregemente 1780. Ledamot i övre borgrätten (SAB.) 1782-07-30. Major vid Savolaks regemente Kr AB.) 1783-05-23. 1:e kammarjunkare 1784. Transporterad till major vid Östgöta infanteriregemente 1786-09-21. Avsked från 1:e kammarpagetjänsten (SAB.) 1789-05-08 och från ledamotskapet i övre borgrätten (SAB.) 1789-09-01. RSO 1789-09-17. Överstelöjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1790-04-29. Överste i armén (Kr AB.) 1791-05-02. Överste för livgrenadjärregementet 1792-05-18. Död ogift 1798-04-29 i Norrköping. Han bevistade kriget i Finland 1788–1790 och därunder affärerna vid Uttismalm, Kaipiais, Valkeala och Keltis baracker.

TAB 3

Fromhold (son av Crispin Jernfelt, adlad Jernfeltz, Tab. 1), född 1727-04-23 Gäddeholm. Volontär vid livregementet till häst 1741-12-20. Gjorde tjänst vid Jämtlands regemente till fot som då låg i Stockholm som volontär och korpral 1742. Furir vid Jämtlands regemente 1742-06-05. Sergeant 1742-07-16. Sekundkorpral vid livregementet 1743-03-30. Korpral 1743-06-09. Löjtnant i fransk tjänst 1745. Kornett vid livregementet 1747-03-18. Stabslöjtnant 1753-03-29. Löjtnant 1756-10-04. Ryttmästare och regementskvartermästare 1766-12-19. RSO 1770-04-28. Avsked (Blr.) 1775-05-22. Död 1803-06-13 i Östhammar. Han gjorde tjänst vid drottning Ulrika Eleonoras, konung Fredriks och konung Adolf Fredriks begravningar samt vid konung Adolf Fredriks och konung Gustaf III:s kröningar. Gift 1:o 1748-06-14 Kisslinge med Susanna Rabenia, född 1726-12-02, död 1772-09-24 på ryttmästarbostället Mällösa i Vallentuna socken, Stockholms län, dotter av prosten och kyrkoherden i Leksands pastorat av Västerås stift Ingel Rabenius och Margareta Kalsenius (Hm.). Gift 2:o 1779-12-11 i Östhammar med Ebba Barbro Morberg, född 1749-12-11 i Östhammar, död i Östhammar 1820, dotter av borgaren i Östhammar, Arvid Morberg och Anna Eriksdotter.

Barn:

 • 1. Crispin, född 1749-02-28 på kornettsbostället Malsta i Malsta socken, Stockholms län. Korpral vid adelsfanan 1759-12-05. Död 1772-05-15 på ryttmästarbostället Mällösa och begraven 1772-05-21.
 • 1. Margareta Charlotta, född 1751-05-29, död ogift 1837-04-11 i Gävle.
 • 1. Ingel Erik, född 1753. Fänrik. Död 1794. Se Tab. 4
 • 1. Beata Elisabet, född 1754-03-04, död ogift 1820-08-17 i Gävle.
 • 1. Susanna Gustava, född 1757-12-08, död 1829-08-17 i Gävle. Gift 1781 med borgmästaren i Gävle, lagmannen Jöns Flygare, född 1746-01-11, död 1806-05-30 i Gävle.
 • 1. Christina Lovisa, född 1763. Gift.
 • 1. Ulrika Fredrika, född 1766-09-27 Harby, död ogift.
 • 2. Fromhold Crispin, född 1779-11-01. Volontär vid livkyrassiärerna. Notarie. Magistratssekreterare och stadsfiskal. Dömd 1818-08-06 för förfalskning. Levde 1838-04-06, då han ytterligare dömdes för brott.
 • 2. Arvid, född 1782-01-01 i Östhammar. Sergeant vid livgrenadjärregementet. Dömd från tjänsten 1805-05-28. Dömdes för ytterligare brott 1807-05-09.
 • 2. Carl Fredrik, född 1784-10-03. Volontär vid livkyrassiärerna. Var 1816 sjöfarande.

TAB 4

Ingel Erik (son av Fromhold, Tab. 3), född 1753-01-06 i Malsta socken, Stockholms län. Volontär vid livregementet till häst 1768-01-04. Korpral vid livregementet 1772-12-14. Fältväbel vid Södermanlands regemente 1776-08-12. Adjutant vid Södermanlands regemente 1776-10-22. Fänrik 1779-10-19. Premiäradjutant vid Närkes och Värmlands regemente 1781-02-17. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1781-06-22. Död 1794-01-26 i Östhammar. Gift 1779-06-29 i Stockholm med Catharina Christina Ihlström i hennes 2:a gifte, född 1738, död 1806-03-04 på Sandvika rusthåll i Hargs socken, Stockholms län.

Barn:

 • Ulrika Gustava, född 1778-12-31, död 1784-10-18.

TAB 5

Carl (son av Crispin Jernfelt, adlad Jernfeltz, Tab. 1), född 1736-06-10. Volontär vid livregementet till häst 1751-11-30. Kvartermästare vid adelsfanan 1754-02-22. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1758-07-03. Stabskornett vid Västgöta kavalleriregemente (Blr.) 1760-10-07. Löjtnant 1768-05-30. Avsked (Blr.) 1770-05-29. Död 1802-09-25 Wrangelsholm. Gift 1:o 1761-04-03 med tyska grevinnan Maria Christina von Bohlen, född 1738-06-08, död 1764-08-12 Väbjörnstorp. Gift 2:o på 1770-talet med Johanna Gustaviana Svedenborg, född 1744-03-16, död 1816-02-20 Kettilstorp s socken, Skaraborgs län, dotter av löjtnanten Jesper Svedberg, adlad Svedenborg, nr 1598, och Christina Silfverswärd.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 1764-08-04 på Väbjörnstorp, död 1764-08-23.
 • 2. Christina Maria, född 1771, död 1774-08-09 på Stocklunda i Vartofta Åsaka socken, Skaraborgs län.
 • 5 (At (So).)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: