:

Leijonburg nr 368

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Leijonburg nr 368 död

Adlad 1647-01-05, introd. s. å. Utdöd 1692-01-05.


  • Uppgifterna på riddarhusgenealogierna om ätterna Leijonburg och von Löwenburg hava blivit hopblandade, vilket även framgår av den å ätten Leijonburgs genealogi befintliga anteckningen: kallas i Matrikeln orätt för von Löwenburg. Georg Fredrik Leijonburg uppgives på riddarhusgenealogien haft en son Erik som skall hava dött ogift 1703 och tre döttrar. Denne Erik tillhörde dock med säkerhet ätten von Löwenburg, och att Georg Fredrik avled barnlös, framgår därav, att hans änka ärvdes av sina syskon.

1KrAB.

  • Georg Lauricki, adlad Leijonburg, född i Polen. Gick i svensk tjänst. Kommendant i Kammin och över den Diewenowska skansen 1 1643-07-01. Stadsmajor i Stettin. Adlad 1647-01-05 (introd. s. å. under nr 368). Konfirm. fullm. å stadsmajorstjänsten s. å. 13/2. Död 1677-11-00. 'Han bragte 1640 genom överraskning den starka fästningen Diesen i Neumark i svenskt våld utan förlust å svenskarnas sida. Sökte med så mycket större iver göra sig förtjänt av kronan Sverige, som han av sin förra överhet var förföljd och allt det han ägt reducerat.'

Barn:

  • Georg Fredrik, till Hallstad i Tjärstads socken, Östergötlands län. Född 1638-07-14 i Prentslau i Brandenburg. Fänrik under general Lillieström 1655. Löjtnant 1656. Kapten vid greve Dohnas regemente, som reduceserad 1661, då han blev utan tjänst. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1672-12-13. Major vid garnisonen i Riga 1677-10-22. Konfirm. fullm. på majorsbeställning vid regementet 1678-09-17. Överstelöjtnant vid regementet 1684-11-07. Död barnlös 1692-01-05 på Hallstad och begraven s. å. 4/9 i von Scheidingska graven i Tjärstads kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift mellan 1665-05-23 och 1666-06-13 med Helena von Scheiding, död 1693-05-10 på Hallstad och begraven s. å. 10/9 i von Scheidingska graven, dotter av ståthållaren Otto von Scheiding, och Margareta von Masenbach.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: