Leijonstierna nr 333

Från Adelsvapen-Wiki

0333.jpg


Adliga ätten Leijonstierna nr 333 †

Adlad 1645-09-16, introducerad 1647. Utdöd 1815-08-03.

Ätten, som naturaliserades i danskt adelstånd 1776, har gemensamt ursprung med adliga ätten Gripendahl.


TAB 1

Nicolaus Hemmingi. Var komminister i S:t Lars församling av Linköpings stift 1593, då han underskrev Uppsala mötes beslut. Domkyrkosyssloman i Linköping en kort tid. Kyrkoherde i Landeryds pastorat av nämnda stift allhelgonatiden 1596. Prost 1623. Död 1634 [Hm].

Barn:

 • Benedictus Nicolai Figrelius, född 1600. Domprost. Död 1681. Se Tab. 2.
 • Daniel Nicolai Figrelias, adlad Leijonstierna, född 1605, död 1664. Se Tab. 3.

TAB 2

Benedictus Nicolai Figrelius (son av Nicolaus Hemmingi, Tab. 1), född 1600 i Landeryds prästgård. Student i Wittenberg 1615 och i Uppsala 1621-11-00. Mag. i Uppsala 1629-02-10. Lektor vid Linköpings gymnasium 1630. Prästvigd 1633. Tillika kyrkoherde i Skeda pastorat av Linköpings stift 1634. Andre teol. lektor vid Linköpings gymnasium 1638. Förste teol. lektor vid Linköpings gymnasium 1639. Domprost i Linköping 1655-04-14. Död 1681-09-10 och begraven i Linköpings domkyrka [Hm]. Gift med Anna Lindh, dotter av kyrkoherden i Åby pastorat av Linköpings stift Andreas Jonæ Gothus och hans 1:a fru Ingrid Martinsdotter Krook.

Barn:

 • Nils Bengtsson Figrelius, adlad Gripendahl, född 1636, död 1716. Se adliga ätten Gripendahl.

TAB 3

Daniel Nicolai Figrelius, adlad Leijonstierna (son av Nicolaus Hemmingi, Tab. 1), till Söderö i Kettilstads socken, Östergötlands län och Eksebo i Virserums socken, Kalmar län. Född 1605 i Landeryds prästgård, Östergötland. Student i Uppsala 1621-11-00. Mag. i Uppsala 1629-02-10. Jur. doktor i Orléans 1637. Justitiepresident eller borgmästare i Norrköping 1639-03-01. Adlad 1645-09-30 (introducerad 1647 under nr 333). Död 1664-08-25 i Norrköping och begraven 1664-10-16 i S:t Olai kyrka, men hans vapen uppsattes i Hägerstads kyrka i Östergötland. 'Han vårdade sig mycket om stadens välstånd. Höll ransakning om dess ägor, författade för densamma en skråordning för järn- och stålarbete, ävensom en rättegångsordning, vilken 1640 av den kungliga regeringen gillades.' Gift 1:o med Anna Sparre af Rossvik, född 1619, död 1651 och begraven 1651-12-24 i Norrköping, dotter av ryttmästaren Bengt Göransson Sparre af Rossvik, och Kerstin Åkesdotter Bååt. Gift 2:o 1654-10-21 på Norrö (At (Sch.).) i Kettilstads socken, Östergötlands län med Christina von Scheiding, som 1672-09-08 gav 2,000 rdr till stipendier för tvenne studenter och tvenne gymnasister i Linköping, Potter av ståthållaren Otto von Scheiding, och Margareta von Masenbach.

Barn:

 • 1. Elisabet, född 1640. Gift 1663, efter kunglig tillstånd, med sin kusin, inspektoren i Norrköping Nils Olofsson Figrelius.
 • 1. Bengt, född 1642. Assessor. Död 1689. Se Tab. 4
 • 1. Christina, född 1645. Gift med kaptenen N. N. Bjerfeld.
 • 1. Brita. Gift 1666-05-11 i Norrköping med köpsvennen Anders Pettersson.
 • 1. Magdalena, född omkring 1648, död 1716-05-06 på Gårdby i Kettilstads socken, Östergötlands län. Gift 1:o 1666-05-07 i Norrköping med löjtnanten Alexander Svanestierna, död 1676. Gift 2:o 1678-02-30 Drättinge s socken, Östergötlands län med hemmansägaren och nämndemannen Måns Andersson i hans 2:a gifte, född 1655 på Gårdby, död på Gårdby 1715-11-24.
 • 1. Maria, född 1649-03-10 i Norrköping.
 • 1. En son och två döttrar, begravna 1651-12-14 i Norrköping på samma gång som modern.

TAB 4

Bengt (son av Daniel Nicolai Figrelius, adlad Leijonstierna, Tab. 3), född 1642-02-16 i Norrköping. Student i Uppsala 1656-12-00. Assessor. Död 1689-06-03 i Hägerstads socken, Östergötlands län. Gift, enligt kungligt tillstånd 1665-07-29 med Helena Kylander, som levde 1695-06-02, dotter av assessorn i Svea hovrätt Samuel Kylander.

Barn:

 • Daniel Samuel, född 1667. Konstapel. Död 1704. Se Tab. 5
 • Carl, född 1669. Konstapel. Död 1710. Se Tab. 6.
 • Bengt, född 1672. Löjtnant. Död 1746. se Tab. 7.
 • Anna Catharina, född 1674, död 1690-08-29 i Hägerstads socken.
 • Nils, född 1675. Volontär vid amiralitetet. Död ogift 1704.
 • Jonas, född 1676-04-15 död 1676-08-22 enligt vapnet i Tjärstads kyrka, (At (Sch.).) Östergötlands län.
 • Peter, född 1678, död ung.
 • Achatius, född 1679. Uppgives varit kapten vid infanteriet och blivit fången vid Poltava samt ej mer avhörs.
 • Helena, född 1680. Gift 1702-09-07 i Karlskrona med extra ordinarie underlöjtnanten vid amiralitetet Nils Struts, död 1722-05-04.

TAB 5

Daniel Samuel (son av Bengt, Tab. 4), född 1667. Volontär vid amiralitetet. Arklimästare vid amiralitetet 1689. Erhöll permission att gå i utländsk tjänst 1691. Konstapel vid amiralitetet i Karlskrona 1700. Omkom 1704-05-14, då kommendören Carl Gustaf Löschern von Hertzfelt sprängde sitt fartyg, jakten Carolus, i luften i en sjödrabbning mot ryssarna i Peipussjön. Gift med Gertrud Falenkamp, som överlevde honom med barn.

Barn:

 • Helena, född 1699-09-08 i Karlskrona.
 • Bengt, född 1702, lärer dött ung.

TAB 6

Carl (son av Bengt, Tab. 4), född 1669. Arklimästare vid amiralitetet i Karlskrona. Konstapel i Karlskrona (At (L.).) 1710-05-07. Död 1710 i pesten. Gift 1702-03-24 i Vissefjärda socken, Kronobergs län med Helena Gedda

Barn:

 • Bengt Birger, född 1706-09-01 i Karlskrona, liksom syskonen. Lärer dött ung (sannolikt det barn, som begrovs 1707-03-18 i Karlskrona).
 • Johan, född 1708-06-09 i Karlskrona. Lärer dött ung (sannolikt det barn, som begravdes 1708-08-06 i Karlskrona.)
 • Magdalena, född 1710-01-22 i Karlskrona.

TAB 7

Bengt (son av Bengt, Tab. 4), född 1672 (eller 1676-07-29). Volontär vid amiralitetet 1690-06-10. Arklimästare vid amiralitetet 1700-03-01. Konstapel 1708-01-01. Extra löjtnant 1742. Död 1746-04-01. Han bevistade flera sjödrabbningar, därunder han blev blesserad och fången. Gift med Catharina Barck, född 1677, död 1763-12-23 i Stockholm, dotter av en borgare i Karlskrona.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1708. Styrman vid amiralitetet. Drunknade 1726, då skeppet Göta Lejon förolyckades vid Cadiz.
 • Johan, född 1712. Konstapel. Död 1745. Se Tab. 8
 • Anna Margareta, född 1716. Gift med trädgårdsmästaren på Hackstads gård.
 • Helena, född 1719. Gift 1736-11-16 i Skeppsholmskyrkan, Stockholm med kaptenen vid Savolaks regemente Johan Gustaf (At (L.).) de la Rocheryon, 'som 1743 gick utur riket och blev överste i Norge.'
 • Peter, döpt 1723-09-21, i Stockholm. Löjtnant i fransk tjänst. Död ogift utrikes.
 • Anna Christina, född 1727. Gift 1:o 1753-11-06 i Stockholm med volontären vid amiralitetet Carl Magnus Blackau. Gift 2:o 1764-07-29 i Skeppsholms församling, Stockholm med konstapeln vid marinerna Petter Hyttring.

TAB 8

Johan (son av Bengt, Tab. 7), född 1712-01-16 i Karlskrona. Volontär vid amiralitetet 1718. Arklimästare vid amiralitetet 1732-06-20. Konstapel vid amiralitetseskadern i Stockholm. Död 1745-08-00 i Portsmouth i England. Gift 1739-06-05 med Maria Elisabet Leibel, dotter av hovjägaren vid Djurgården i Stockholm Johan Casimir Leibel.

Barn:

 • Johan Emilius, född 1739. Dansk kammarherre. Död 1805. Se Tab. 9
 • Magnus, död ung.
 • Erik, död ung.
 • Bengt Petter, döpt 1742-09-26 i Stockholm.
 • Anna Margareta, döpt 1743-11-09 i Stockholm, död ung.

TAB 9

Johan Emilius (son av Johan, Tab. 8), född 1739-11-28 (enligt andra uppgifter 1739-04-05, 1740-04-25) i Stockholm. Kadett vid landkadettakademien i Köpenhamn. Fänrik 1757. Gick i fransk tjänst. Deltog med regementet Royal Suédois i kampanjen i Holland. Bevistade 1761 belägringen av Bergen op Zoom. FrOPlemér 1761. Löjtnant vid danska garnisonsregementet 1761-03-00. Kapten reformé vid (danska) kronprinsens regemente 1762-02-24. Kapten och kompanichef vid (danska) kronprinsens regemente 1764-06-13. Transporterad till Møenska infanteriregementet 1765-03-20 och till norska livregementet 1766-08-23. Major vid pionjärbataljonen 1772. Bataljonschef för 3. jydska nat. bataljonen 1772-11-17 och för 2. fynska bataljonen 1773-01-04. Avsked 1775-11-23. Justitieråd 1775-11-30. Naturaliserad dansk adelsman 1776-03-28. President vid överrhenska kretsen i Frankfurt 1776-08-16. Kammarherre 1779-01-29. Död 1805-09-23. Gift 1763-07-27 i Frankfurt a. M. med Mariana Louise Elisabet von Schoell, född 1744-04-02, död 1830-06-18.

Barn:

 • Carl Fredrik Vilhelm, född 1766. Kommendör. Död 1815. Se Tab. 10.

TAB 10

Carl Fredrik Vilhelm (son av Johan Emilius, Tab. 9), född 1766-02-24 i Köpenhamn. Sekundlöjtnant à la suite i (danska) drottningens livregemente 1783-04-02 Sekundlöjtnant vid regementet 1786-03-03. Konstituerad premiärlöjtnant 1790-07-23 med fullm. 1793-04-05. Konstituerad kapten 1800-05-02. Stabskapten 1802-05-07. Kompanichef 1804-09-21. Major och bataljonschef vid slesvigska lantvärnsregementet 1808-01-15. Kommendör för 4. bataljonen av holsteinska infanteriregementet 1808-04-17. à la suite i livregementets dragoner 1813-10-06. Död 1815-08-03 på Femern och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1787 med Elisabet Fredrika Vilhelmina von Schoppe, döpt 1767-08-26 i Glückstadt, död 1817 1075, dotter av kaptenen vid drottningens livregemente Conrad Fredrik von Schoppe och Anna Cecilia Margareta Ernst.

Barn:

 • Detlef Ludvig Charles, född 1791-10-04 i Glückstadt, begraven där 1796-05-05.
 • Conrad Carl Vilhelm, född 1792-06-21 i Glückstadt, död i Glückstadt 1792-07-16.
 • Anna Louise Fredrika, född 1794-08-18 i Glückstadt, död i Glückstadt 1795-01-05.
 • Mariana Hedvig Fredrika Sofia, född 1795, död 1797-01-21.
 • Carolina Amalia Christiana, född 1797-10-10 död 1797-10-21.
 • Ulrika Augusta, född 1800-07-19.
 • Johan Berend August, född 1802-12-25.
 • Fredrik, född 1805-11-29, död 1805-11-29.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.