Niethoff nr 463

Från Adelsvapen-Wiki

0463.jpg


Adliga ätten Niethoff nr 463 †

Adlad 1649-04-28 introd. 1650. Utdöd sannolikt före 1700.


1SK. 2At (RA). 3SH. liber caus. vol. 106, p. 2 (OA). 4Reduktionskoll. akt 47 (OA).

TAB 1

Henrik Nieth. Borgare i Stockholm. Gift 2:o med Ramborg Mikelsdotter, som levde änka 1626-04-00. [3]

Barn:

  • 2. Claes Nieth, adlad Niethoff, till Byringe. Kom i krigstjänst 16344. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1644. Adlad 1649-04-28 (introd. 1650 under nr 463). Ryttmästare vid nämnda regemente 1654. Major därst. 1669-03-26. Överstelöjtnant vid adelsfaneregementet 1673-08-30. Kallas överste 1680. Begraven 1682-01-06 i Linköping. Han fick 1662-05-17 hemmanet Sätuna i Kaga socken Östergötlands län. Gift med Carin Garfwe, begraven 1682-01-06 i Linköping på samma gång som mannen, dotter av översten Hans Mårtensson Garff, adlad Garfwe, och Kerstin Assersdotter.

Barn:

  • Maria, död ogift.
  • Anna Christina, död 1711-07-22 Gerstorp Gift 1:o med generaladjutanten av kavalleriet Magnus Persson, adlad Rosensvärd1 1653-08-08, men ej introd., i hans 2:a gifte (gift 1:o med en dotter till ryttmästaren Jöns Hansson, adlad Svärd), född 1613, död 1677-06-16 Millingstorp och begraven i Röks kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 2:o före 1690-02-13 med N. N. Schmidt, död 1693. Gift 3:o 1699-10-22 i Kaga socken med fänriken Johan Peter Grubbenhielm, i hans 2:a gifte, död 1707.
  • Hans Henrik. Överstelöjtnant. Död 1692. Se Tab. 2
  • Claes. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1682-09-15. Avgången 1688-12-00 och reste till Holland. Död ogift.
  • Margareta (?). Gift med ryttmästaren Magnus Jespersson, adlad Gripensköld, i hans 2:a gifte, död 1680.

TAB 2

Hans Henrik (son av Claes Nieth, adlad Niethoff, Tab. 1). Kornett vid livregementet till häst 1674. Löjtnant därst. 1676. Överstelöjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1679-10-06. Död 1692-02-17 i Malmö.2 Han bevistade slagen vid Halmstad och Lund. Gift med Anna Margareta von Scheiding, död 1706-10-19 Borringe s socken Östergötlands län, dotter av överstelöjtnanten Otto von Scheiding, och Catharina Stake.

Barn:

  • Hedvig, född 1690, död 1751-02-03 Sätuna. Gift 1716 med kaptenen Gustaf Silfverlåås, född 1679, död 1736.
  • Hans Henrik, född 1692-08-07 posthumus på Kurumsnäs i Tryserums socken, Kalmar län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.