:

Gyllenecker nr 1734

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllenecker nr 1734 †

Adlad 1720-03-22, introd. s. å. Utdöd 1750-05-16.


1Srr. 2Hm. 3Um. 4Lå. 5Lk. 6Holmiana et Alia.

TAB 1

Meisnerska ättegrenen.


  • Johan Meisner. Student i Leipzig 16616. Sekreterare och kämnär1 i Stockholm. Gift med Engel Skytte i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kyrkoherden i Över-Selö pastorat av Strängnäs stift Georgius Petri Sillnæus i hans 2:a gifte, född 1634, död 1683, se adliga ätten Silnecker)2, född 1650-04-07.

Barn:

  • Per Johan Meisner, adlad Gyllenecker, född 1680-01-10 i Stockholm. Student i Uppsala3 1691-01-29 och i Åbo 16921. Auskultant i Åbo hovrätt 1699. Fänrik vid Nylands och Tavastehus läns lant- och prästdragoner s. å. i nov. Löjtnant vid Tavastehus läns fördubblingsinfanteriregemente 1700-11-03. Kapten därst. 1703-07-00. Major 1707-01-07. Major vid Nylands infanteriregemente 1711-02-01. Överstelöjtnant vid Savolaks och Nyslotts läns regemente s. å. 4/2. Konfirm. av senaten5 s. å. 7/7. Konfirm.fullm.5 s. å. 7/12. Adlad 1720-03-22 jämte sin styvbroder Erik Sillnæus (introd. s. å. under nr 1734). Kommendant på Nyslott. Död 1750-05-16 Leislaks Gift 1:o med Elisabet Maria Muhl (bouppteckning efter henne hölls 1725-05-03), dotter av översten Adam Gustaf Muhl, adlad Muhl, och Anna Maria von der Trenck. Gift 2:o med Dorotea Juliana Ramsay, född 1672 (bouppteckning efter henne hölls 1746-04-10), dotter av landshövdingen Anders Erik Ramsay, och Dorotea Sofia Ritter.

Barn:

  • 1. Johan Reinhold. Sergeant vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente. Fänrik därst. 1742-02-02. 2. Löjtnant 1742-04-14. Konfirm.fullm. 1744-09-25. Död 1750 före fadern i Helsingfors (bouppteckning hölls 1750-03-28).
  • 1. Ottiliana Lovisa, född 1718-06-00, död 1788-11-29 Koskipää Gift 1737-06-03 med kornetten Otto Tandefelt, född 1695, död 1757.
  • 1. Eva Sofia, död 1767-04-12. Gift med fänriken Adam Johan Pistolekors, i hans 1:a gifte, död 1783.

TAB 2

Sillnæiska ättegrenen.


  • Erik Sillnæus, adlad Gyllenecker (son av kyrkoherden Georgius Petri Sillnæus, se adliga ätten Silnecker, Tab. 2), till Odensvallahult i Urshults socken samt Kläcklinge i Kalvviks socken (båda i Kron.). Född i Strängnäs på 1670-talet. Notarie vid lagmansrätten i Halland 1695. Registrator vid guvernementskansliet i Skåne s. å. 2/12. Fältsekreterare vid general Rehnskölds armé 1700. Däruti stadfästad 1703-06-08. Häradshövding 1707, först i Göteborg, sedan inom Uppsala län s. å. i okt. Häradshövding i Olands, Lövsta, Films och Dannemora bergslager samt Norunda, Tierps, Älvkarleby och Vesslands härader i Uppland 1718-10-11. Adlad 1720-03-22 jämte sin styvbroder Per Johan Meisner (introd. 1720 under nr 1734). Häradshövding i Lösings, Östkinds och Björkekinds härader i Östergötland 1721-10-04. Assessors avsked 1724-02-18. Död barnlös 1728-09-07 och slöt själv sin ättegren samt begraven i Tvååker kyrka i Halland. Gift med sin farbrors frus systerdotter Cecilia Magdalena Rudebeck, död 1741-04-08 på Kläcklinge, dotter av kaptenen Johan Rudebeck, och Cecilia Leijoncrantz.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: