:

Von Marqvard nr 1863

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Marqvard nr 1863 †

Adlad 1691-09-08, introducerad 1743. Utdöd 1831-02-14.

Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-05 under nr 123.


TAB 1

Gotthard Marqvard. Borgmästare i Königsberg. Gift med Catharina Zimmerman, dotter av Didrik Zimmerman och Maria Koke samt faster till majoren Didrik Zimmerman.

Barn:

 • Fredrik Marqvard, adlad von Marqvard, född 1640 i Königsberg. Inkom till Sverige och blev 1674 hovtrumpetare. Löjtnant vid v. d. Pahlens livländska kavalleriregemente 1677. Ryttmästare vid v. d. Pahlens livländska kavalleriregemente, som fick namn av drottning Ulrika Eleonora den äldres livregemente till häst 1688-11-06. Adlad 1691-09-08 (sönerna introducerad 1743 under nr 1863). Major vid Åbo läns fördubblingskavalleriregemente 1703-09-00 . Överstelöjtnant vid Åbo läns fördubblingskavalleriregemente 1703-09-22. Fången 1704-06-09, vid ett utfall från Närvä. Död 1705-04-11 i Moskva under rysk fångenskap. 'Han brukades i det med Danmark år 1675 begynta krig både på partier och eljest samt inbragte esomoftast fångar och goda kunskaper.' Gift med Juliana Cronman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1715-09-21 i Tobolsk med överstelöjtnanten Jakob Svensson, adlad Riddersven, född 1669, död 1735), död 1723 i Stockholm, dotter av översten Frans Cronman, och Ursula von Knorring.

Barn:

 • Dorotea Helena. Gift med dragonlöjtnanten Niklas Schröder.
 • Juliana, död 1741-03-12. Gift 1710-09-13, i Tjeboksary vid Volga med lantrådet, friherre Otto Henrik Rehbinder.
 • Frans Gotthard, född 1686. Löjtnant. Död 1749. Se Tab. 2
 • Johan Fredrik. Ryttmästare. Död 1731. Se Tab. 6
 • Jakob, död som barn.
 • Beata Elisabet, död ogift.
 • Christian Vilhelm. Sergeant vid livgardet. Löjtnant i fransk tjänst. Död ogift.
 • Jurgen Gustaf. Volontär vid livgardet. Löjtnant i fransk tjänst. Död ogift.
 • Carl. Löjtnant i fransk tjänst. Död ogift.
 • Fromhold död som barn.
 • Adolf död som barn.
 • Anna, död i kopporna 7 år gammal.
 • Helena Catharina, död 1763-04-00 i Löts socken, Kalmar län. Gift 1722-03-06 i Persnäs socken, Kalmar län med kontraktsprosten, kyrkoherden i Persnäs pastorat av Kalmar stift Haqvinus Svenonis Sandberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1686 med Maria Stolpe, född 1659-07-02, död 1711, dotter av prosten och kyrkoherden i Madesjö pastorat av Kalmar stift, Aron Stolpe och Elisabet Alander), född 1654-01-10 i Sandby i Äggby socken, Kalmar län, död 1734-11-29 [Hm].

TAB 2

Frans Gotthard (son av Fredrik Marqvard, adlad von Marqvard, Tab. 1), född 1686 i Ingermanland. Ryttare vid drottningens livregemente till häst 1700. Volontär vid garnisonsregementet i Närvä 1702. Kvartermästare vid Åbo läns dubbleringskavalleriregemente 1703. Adjutant vid Åbo läns dubbleringskavalleriregemente 1704-06-10. Friryttare vid livskvadronen samt livdrabant 1722. Löjtnants karaktär 1722. Löjtnant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1724. Avsked 1749-10-24. Död 1749-11-27, och begraven 1750-01-01 i Lampis kyrka i Finland. 'Han blev på samma gång som fadern fången samt förd först till Tobolsk och sedan till Klinov, varifrån han ej hemkom förrän efter fredsslutet.' Gift 1709-11-10 i Tjeboksary vid Volga med Anna Elisabet von Blecken, död 1766-03-20 på Pätiälä (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) i Hauho socken, dotter av majoren Frans Julius von Blecken och Anna Catharina von Knorring.

Barn:

 • Juliana Christina, född 1710-08-10, död 1710-09-00, 4 veckor gammal.
 • Anna Helena, född 1712, död 1713.
 • Fredrik Julius, född 1714. Kapten. Död 1771. Se Tab. 3
 • Anna Elisabet, född 1715, död som barn.
 • Barbro Beata, född 1717-11-18 i Tobolsk (Kd.), död som barn.
 • Jakob Gotthard, född 1719-11-29 i Tobolsk. Volontär vid Tavastehus läns infanteriregemente 1734-03-04. Korpral vid Tavastehus läns infanteriregemente 1736-07-06. Furir 1741-06-05. Sergeant 1741-12-00 (Wä.). Fältväbel 1742-06-09. Fänrik vid vargeringsmanskapet i Västerbotten 1743 och vid Tavastehus läns infanteriregemente 1749-10-17. Löjtnant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1752-10-30. Kapten 1768-08-08. Död ogift 1775-12-17 i Tavastehus.
 • Anna Elisabet, död som barn.
 • Henrik Johan, född 1723 i Stockholm. Korpral vid Tavastehus läns infanteriregemente. Död 1739.
 • Carl Vilhelm, född 1725-05-12, död 1739.
 • Frans Gustaf, född 1728. Kapten. Död 1809. Se Tab. 5

TAB 3

Fredrik Julius (son av Frans Gotthard, Tab. 2), född 1714-03-24 i Tobolsk. Volontär vid Tavastehus läns infanteriregemente 1725-01-10. Korpral vid Tavastehus läns infanteriregemente 1730-07-08. Rustmästare 1735-09-20. Fältväbel vid Åbo läns regemente 1739-05-29. Sergeant vid livdragonregementet 1741-09-28. Fältväbel vid Bousquets regemente 1742. Avsked 1743-08-12. Löjtnant i hessisk tjänst. (Kapten?). Död 1771-05-07 i Stockholm. Gift 1747-11-09 i Stockholm med Maria Dorotea von Mecks, född 1719-01-19, död 1763-06-03 i Stockholm, dotter av stadsmajoren i Stockholm, överstelöjtnanten Carl Gustaf von Mecks, av livländsk adel.

Barn:

 • Anna Dorotea, född 1749-06-08 i Stockholm, liksom syskonen, död i Stockholm 1755-04-23 och begraven i Hedvig Eleonora kyrka
 • Frans Gustaf, född 1751 i Stockholm. Kapten. Död 1807. Se Tab. 4
 • Fredrik Adolf, född 1752-01-22 i Stockholm, död 1754-09-20 i Stockholm.
 • Fredrika Lovisa, född 1754-12-08 i Stockholm, död 1755-01-23.
 • Carl Reinhold, född 1756-09-26 i Stockholm, död 1757 och begraven 1757-04-14 i Stockholm.
 • Carl Fredrik, född 1758-09-08 i Stockholm, död 1760 och begraven 1760-01-14 i Stockholm.

TAB 4

Frans Gustaf (son av Fredrik Julius, Tab. 3), född 1751-01-16 i Stockholm. Var 1771 sergeant. Löjtnant vid Helsinge frikår. Kaptens avsked. Förverkade adelskapet 1796-12-15. Död 1807-09-03 i Adolf Fredriks församling, Stockholm, Gift 1:o 1771-08-11 i Stockholm med Hedvig Johanna von Marqvard, född Nitorell, död som fattighjon 1815-06-01 i Adolf Fredriks förs., Stockholm. Gift 2:o 1786-09-24, med Elisabet Helena Rydqvist.

Barn:

 • 2. Carl Reinhold, född 1787-05-00.
 • 2. Maria Christina, född 1788-12-23, död ogift 1843-07-31.
 • 2. Carl Johan August, född 1793-06-22.

TAB 5

Frans Gustaf (son av Frans Gotthard, Tab. 2), född 1728-05-12. Volontär vid Tavastehus infanteriregemente 1743. Rustmästare (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) vid Tavastehus infanteriregemente 1743-08-27. Förare 1748-03-01 Sergeant (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) 1749-11-29. Fältväbel 1751-06-20. Sekundadjutant 1759-08-14. Stabsfänrik 1760-01-31. Fänrik 1764-10-16. Löjtnant 1770-05-29. Löjtnant vid karelska jägarkåren. Kaptens avsked (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) 1779-04-23. Död 1809-01-21 Erkylä Gift 1774-03-15 i Hartola socken (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) med Vendla Catharina Tandefelt, född 1754-10-14, död 1833-03-14 på Erkylä, dotter av kornetten Otto Tandefelt, och Ottiliana Lovisa Gyllenecker.

Barn:

 • Anna Lovisa, född 1776-06-29, död ogift 1794-02-17 på Erkylä.
 • Otto Gustaf, född 1778-01-28. Volontär vid Tavastehus läns regemente 1785-05-15. Fänrik vid Tavastehus läns regemente 1786-12-20. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente 1796-10-10. Avsked 1802-12-16. Bosatte sig i Finland. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 123 bland adelsmän. Död ogift 1831-02-14 på Erkylä och slöt troligen ätten på svärdssidan.

TAB 6

Johan Fredrik (son av Fredrik Marqvard, adlad von Marqvard, Tab. 1), född i Ingermanland. Kvartermästare vid Åbo läns dubbleringskavalleriregemente 1703. Livdrabant 1722-09-24. Kornetts karaktär 1723-03-11. Ryttmästares avsked 1727-10-07. Död 1731 på Koskis (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) i Uskela socken och begraven 1731-05-16. Gift 1:o med Anna Elisabet Tawastén, ?dotter av överstelöjtnanten Henrik Johan Tawastén. Gift 2:o med Maria Elisabet Holtz i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1733-12-30 Koskis av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) borgmästaren i Fredrikshamn Baltzar Valentinsson Holtz.

Barn:

 • Två söner, begravna 1729-05-18 i Uskela kyrka
 • Eva Johanna, född 1730-06-28 på Koskis. Gift före 1754 med sergeanten Lars Johan Cumlander.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: