:

Gyllenschmidt nr 1178

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Gyllenschmidt nr 1178

Adlad 1689-03-14, introd. s. å. Ätten, som immatrikulerades på riddarhuset i Riga under nr 150, fortlever sannolikt i Ryssland.

TAB 1

Martin Schmidt, adlad Gyllenschmidt. Assessor först vid domstolen i Weissen i Livland, sedan vid hovrätten i Dorpat. Adlad 1689-03-14 (introd. s. å. under nr 1178). Död före 1710. Gift 1:o med N. N von Liphardt. Gift 2:o med Maria von Freymann, död 1745-06-25.

Barn:

 • 2. Maria Elisabet, född 1686-09-07, död 1711. Gift med Christoffer Vilhelm von Bock.
 • 2. En dotter. Gift med NN. von Loen.
 • 2. Johan Fredrik, född 1689. Kapten. Se Tab. 2
 • 2. Charlotta Eleonora, född 1691, död s. å.
 • 2. Carl Gustaf, född tvilling 1692-03-02, död s. å.
 • 2. Christiana Juliana, född tvilling 1692-03-02. Gift med kaptenen vid Stackelbergs livländska infanteriregemente Carl Hartvig Diestfeld.
 • 2. Martin, född 1694-03-31, död 1710 i pesten.
 • 2. Ernst Vollrat, född 1696. Ordnungsgerichts-adjunkt. Död 1782. Se Tab. 3.
 • 2. Anna Magdalena, född 1697-04-14, död ogift.
 • 2. Charlotta Sofia.
 • 2. Carl Reinhold, döpt 1700-04-23, död s. å. 2/5.
 • 2. Sofia Helena (ell. Eleonora), född 1705-10-20, död 1788-02-28. Gift 1:o med Vilhelm von Freymann. Gift 2:o 1739-05-15 med överstelöjtnanten Carl Erdman Stiernhielm.

TAB 2

Johan Fredrik (son av Martin Schmidt, adlad Gyllenschmidt, Tab. 1), född 1689-08-05. Fänrik vid Schwengelms Pernauska infanteriregemente 1704-03-10. Konfirm.fullm. 1705-07-17. Löjtnant vid Schreiterfelts livländska dragonregemente. Fången vid Poltava 1709-06-28. Hemkom 1723-01-00 till Livland. Kaptens avsked 1724-07-29. Levde 1732 i Dorpat.

Barn:

 • Ernst Vollrat.
 • Carl Reinhold.
 • Gustaf Adolf.

TAB 3

Ernst Vollrat (son av Martin Schmidt, adlad Gyllenschmidt, Tab. 1), född 1696-02-11. Ordnungsgerichtsadjunkt. Död 1782-09-10 på arrendegården Kurkund. Han ärvde med sin andra fru Tammist i Pernau socken och Kabbina, vilka han dock senare förlorade genom process. Gift 1:o med Anna Helena Fritzberg, av huset Wesslershof, död 1727-02-26 2:o 1730-05-24 med Eva Christina von Schwengelm, död 1786-06-04, dotter av majoren Gustaf Fredrik von Schwengelm, av en i Sverige 1631-08-01 adlad, men ej introd. ätt3, och N. N. von Russelberg.

Barn:

 • 1. Ernst Vollrat, arvherre till Wesslershof, som han sålde 1753. Löjtnant i rysk tjänst. Död barnlös 1766-03-31. Gift med friherrinnan Anna Gertrud von Rosen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1768-06-24 med 1:a mannens halvbroder, löjtnanten Carl Otto Gyllenschmidt, född 1739, död 1784).
 • 1. Maria Elisabet. Gift 1741-09-03, med ryska gardesryttmastaren Volter Johan von Mandern, gen. Medem.
 • 1. Augusta Eleonora, död 1783-04-21. Gift 1751-02-01 med kornetten Carl Vilhelm von Berg.
 • 2. Gustaf Adolf, döpt 1731-04-03 officer i rysk tjänst. Stupade ogift 1758-08-25 i slaget vid Zorndorf.
 • 2. Reinhold Johan, döpt 1733-09-09. Officer i rysk tjänst. Död 1757.
 • 2. Christian, döpt 1735-07-04. Löjtnant i rysk tjänst. Stupade ogift 1758-08-25 i slaget vid Zorndorf.
 • 2. Ernst Fredrik, döpt 1737-03-14. Först officer i rysk tjänst och deltog i sjuåriga kriget, sedan oberwachtmeister i braunschweigisk tjänst. Död 1764-11-06. Gift.
 • 2. Charlotta Sofia, född 1738-11-04 död 1802-09-23. Gift 1765-02-25 med kavallerimajoren Carl Magnus von Stackelberg, född 1738.
 • 2. Carl Otto döpt 1739-11-05. Löjtnant i rysk tjänst. Deltog i sjuåriga kriget. Sedermera ingenjör i Finland och Ingermanland. Död 1784. Matematisk skriftställare. Gift 1768-06-24 med sin halvbroders änka, friherrinnan Anna Gertrud von Rosen i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten Ernst Vollrat Gyllenschmidt, död 1766), död 1779-02-07, dotter av generalmajoren Hans Gustaf von Rosen och Anna Christina von Patkul.
 • 2. Volter Johan, döpt 1741-07-24, död s. å. 15/8.
 • 2. Christina Sofia, döpt 1742-08-19 död 1744-09-17.
 • 2. Johan Daniel, döpt 1744-02-27, död 1756 eller 1757.
 • 2. Jakob Vollrat, född 1748. Överste. Död 1801. Se Tab. 4.
 • 2. Jakob Gottlieb, född 1758. Överste. Se Tab. 6

TAB 4

Jakob Vollrat (son av Ernst Vollrat, Tab. 3), född 1748. Rysk artilleriöverste. Död 1801. Gift.

Barn:

 • Gregorius Vollrat, född 1780. Titulärråd. Se Tab. 5
 • Jakob, född 1782. Rysk artilleriöverste. Generallöjtnant vid kej. rysk. gardet. Död 1852.
 • Johan. Rysk löjtnant.
 • Fredrik. Rysk löjtnant.
 • Maria Louise.

TAB 5

Gregorius (Georg) Vollrat (son av Jakob Vollrat, Tab. 4). Var 1815 löjtnant och 1828 kapten. Sedermera ryskt titulärråd. Gift 1814-05-05 i Viborg med Helena Lovisa von Miiller, född 1797-11-01 i Viborg, dotter av översten Axel von Müller och Helena Lado.

Barn:

 • Vilhelmina Dorotea, född 1815-04-03 i Viborg, liksom syskonen.
 • Axel Jakob, född 1817-01-29. död s. å. 21/3 i Viborg.
 • Christina Elisabet, född 1818-04-30.
 • Catharina Natalia, född 1819-06-30
 • Jakob, född 1821-02-12. Thodd.Gottlieb. Död 1902. Se Tab. 11
 • Helena Lovisa, född 1822-08-30.
 • Fredrik Georg, född 1828-09-25. Rysk gardesartillerilöjtnant och titulärråd.

TAB 6

Jakob Gottlieb (son av Ernst Vollrat, Tab. 3), född 1758-12-00. Var 1787 överstelöjtnant och 1798 överste vid ryska artilleriet. Gift med Maria Catharina Kupferschmidt.

Barn:

 • Fredrik Carl, född 1795-05-09 i Viborg, liksom syskonen.
 • Maria Louise, född 1798-11-21. Gift 1825-10-09 i Viborg med ryske artillerilöjtnanten Paul von Kannabich.
 • Paul Georg, född tvilling 1799-11-16, död 1800-05-02, i Viborg.
 • En dödfödd son, tvilling 1799-11-16.

TAB 11

Jacob Theodor Gottlieb (son av Gregorius (Georg) Vollrat tab. 5), född 1821-02-12 i Viborgs tyska förs., död 1902-10-18 i S:t Petersburg. Löjtnant vid armén, affärsman i Tula (krigsförnödenheter). Gift med Anna Sapogova, född 1835 ?, död 1914 i S:t Petersburg.

Barn:

 • Julia, född 1863, död 1938 i Warszawa. Gift med T. Zwet.
 • Olga. Gift med M. Ravitch.
 • Jacob. Og general i kavalleriet. Under 1:a v-kriget kommendör för Kejsarens kyrassiärregemente, sedan för kaukasiska artilleridivensionen. Mördad og 1918 i Syd-Ryssland av bolsjevikerna. RRS:tGO. RRS:tVLO. RRS:tAO.

TAB 13

Alexander, (son av jacob Theodor Gottlieb tab. 11), född 1867-10-01 i Volograd, Ryssland. Utbildad vid kejserliga pagekåren i S:t Petersb. General vid kejs. gardets artilleri till häst. Sedan 1919 bosatt i Frankrike där han och hans familj kallade sig "de Guillenchmidt". RRS:tVLO, RRS:tAO, ryska S:t Georg-svärdet med påskrift "för tapperhet", RFrHL. Gift 1907-06-21 i Warszawa med Natalie Petrovna Olhovsky, född 1888-01-31 i Walki när Charkov, Ryssland. Dotter av general Peter Olhovsky.

Barn:

 • Nathalie, född 1908-11-24 i Gatchina, Ryssland. Gift 1936-04-26 i Paris med Michael nikolaievitch Golovine, född 1903-01-15 i Gatchina, Ryssland. Son av general Nikolai Nikolaievitch Golovine och hans hustru Alexandra Nikolaievna NN. Arbetade under 2:a v-kriget i brittiska flygvapnets underrättelsetjänst. RStbEmpO. America Bronze Star. Rymdingenjör. President i The Britich Interplanetary Society.

TAB 14

Peter (Pierre), (son av Alexander tab. 13), född 1910 mars 10–23 i Gatchina, Ryssland. Fransk medborgare 1933. Ingenjör och iindustriman. RFrHL 1979-10-25. Gift 1939-06-01 i Paris med Helena Ivanovna Kourakine, född 1917 maj 2–15 i Jaraoslavl, Ryssland. Furstinna. Dotter av furst Ivan Anatolievitch Kourakine och grevinnan Sophia Dmitrievna Tolstoy. (finansminister i den vita Arkhangelskarmén regering, ortodox biskop i exil).

Barn:

 • Michael, född född 1941-08-19 i Paris
 • Alexander, född 1945 i Frankrike

Källor

1Riga. 2SK. 3Viborgs tyska församlings kyrkoarkiv.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: