:

Ridderstorm nr 1208

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ridderstorm nr 1208 †

Adlad 1690-06-12, introd. 1693. Utdöd 1838-03-18.

Ätten, som immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-09-17 under nr 88 bland adelsmän, har gemensamt ursprung med Björnerska ättegrenen av adliga ätten af Huss.


1Lk. 2Wä.

TAB 1

Laurentius Olavi Bergius, född i Kärr i Öglunda socken, Skaraborgs län. Student i Uppsala 1644-06-27. Först komminister, sedan 1668 kyrkoherde i Björsäters pastorat av Skara stift. Död 1670. Gift med en dotter till mannens företrädare i ämbetet kyrkoherden Mauritius Lauréntii.

Barn:

 • Jonas Björner, adlad Ridderstorm, född i Björsäters socken, varav han först tog namnet Björberg, då han blev ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1674. Mönsterskrivare vid drottning Hedvig Eleonoras livregemente till häst 1675. Kvartermästare därst. 1677. Kornett 1684-03-05. Kaptenlöjtnant 1689. Adlad 1690-06-12 (introd. 1693 under nr 1208). Död 1698-12-25 och begraven i Mariestads kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han bevistade tappert och manligen skånska kriget på 1670-talet och visade vid belägringen av Malmö, så i utfallen som själva stormningen, goda prov av en tapper soldat.'. Gift 1692-01-31 i Björsäters prästgård med Johanna Helgonia i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1708-07-13 med livdrabanten Måns Larsson Åkerbergh, död 1738-03-00).1

Barn:

 • Hans Mauritz, född 1694. Kornett. Död 1764. Se Tab. 2
 • Carl, död 1711-05-05, dödad av kvarnhjulet i Lugnås kvarn i Björsäters socken.
 • Johanna Catharina, född 1697-01-10. Gift 1717-07-00 på Ekatorp med kaptenen Peter van Wernher (Pierre Vernet ?)1, född i Bordeaux.

TAB 2

Hans Mauritz (son av Jonas Björner, adlad Ridderstorm, Tab. 1), född 1694-05-22 i Bohuslän. Volontär vid änkedrottningens livregemente till häst 1710. Förare vid Bohusläns dragonregemente 1711. Sergeant därst. 1713. Kornett 1716-04-06. Avsked 1719-09-30. Exspektant vid samma regemente. Avsked 1762-05-26. Död 1764-06-15 i Steneby socken, Älvsborgs län. Gift 1726-02-23 med Märta Catharina Svenske, död 1787-06-24 Svalgen, dotter av översten Georg Svenske, och hans 2:a fru Maria Ahlefelt.

Barn:

 • Johanna Catharina, född 1727-01-14 Lästvik Gift med fältväbeln Johan Thyberg, född 1725-03-29 på Mässvik i Tveta socken Värmlands län, död 1815-07-29 på Lund vid Åmål.
 • Helena Margareta, född 1730-11-24 Ekatorp
 • Maria Regina, född 1732-03-04, död ogift 1763-05-16 Berg
 • Anna Christina, född 1732-12-25 på Ekatorp, död barn.
 • Anna Christina, född 1734-04-04, död s. å. 20/7.
 • Helena Brita, född 1736-02-07.
 • Anna Christina, född 1737-03-28, död 1778-02-15 Salebol. Gift före 1768 med sergeanten vid livgardet Anders Liljendal, född 1744-08-18 i Steneby socken, död 1783-05-03.
 • Ulrika, född 1738-02-16, död s. å. 14/5.
 • Carl Fredrik, född 1739. Överstelöjtnant. Död 1820. Se Tab. 3.

TAB 3

Carl Fredrik (son av Hans Mauritz, Tab. 2), född 1739-01-10 Lästvik. Kadett vid Hamiltonska regementet 1754. Fänrik vid prins Fredrik Adolfs regemente 1756-12-01. Löjtnant därst. 1766-06-30. Kapten vid änkedrottningens livregemente 1773-01-20. Major därst. 1785-03-02. Avsked med överstelöjtnants karaktär s. å. 20/4. Var därefter bosatt på sin gård Tavastkulla i Helsinge socken i Finland. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-09-17. Död 1820-04-11 Kvarnbacka Gift 1792-12-06 på Tavastby i nämnda socken med Christina Catharina Ljungberg, född 1768, död 1836-11-20 i Helsinge kaplansboställe, dotter av ingenjören Carl Ljungberg. Hon blev av sorg efter äldste sonens död sinnesrubbad, vilket hon var till sin död.

Barn:

 • Jonas Fredrik, född 1793-01-12 i Helsinge socken, liksom syskonen. Kadett. Drunknade 1808-12-04 under skridskofärd å svag is.
 • Catharina Fredrika, född 1794-11-30, död ogift 1857-06-10 i Helsingfors.
 • Carl Mauritz, född 1797-09-23. Kadett på Haapaniemi 1815-03-14. Utexamen 1819-05-29. Fänrik vid Petroffska infanteriregementet 1820-02-24. Kommenderad till tjänstgöring vid finska kadettkåren i Fredrikshamn 1821. Transp. till nämnda kadettkår 1822. Underlöjtnant därst. Löjtnant vid S:t Petersburgska ulanregementet 1828. Bevistade turkiska fälttåget s. å. och ådagalade härunder prov på utmärkt tapperhet, särskilt i striderna vid Silistrias belägring, där han svårt sårades och slutligen tillfångatogs. Fördes först till Schumla och därifrån till Konstantinopel, där han för sin tapperhet blev behandlad med mycken omvårdnad och aktning. Återkom efter fredsslutet till regementet i sept. 1829. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1830-04-03. Stabsryttmästare 1834-02-14. Ryttmästare s. å. 12/12. Avsked 1835-05-22. Död ogift 1838-03-18 i Helsingfors till följd av oläkta blessyrer och utgick ätten med honom på svärdssidan. Då hans död blev bekant, öppnades en allmän subskription för att högtidligen begå hans begravning, som ägde rum 1838-03-28. Medborgare av alla stånd deltogo häri, och på hans grav i Helsingfors restes några år senare ett vackert gravmonument.
 • Eva Christina, född 1800-12-21, död 1877-10-28 i Helsingfors. Gift 1826-09-10 i Helsinge socken med kaplanen därst. Anders Fredrik Dyberg, född 1801-10-11 i Helsinge socken, död 1844-08-16 i Helsingfors.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: