:

Sölfvermusköt nr 409

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten SILFVERMUSKÖT nr 409 †

Adlad 1647-10-30, introd. 1649. Utdöd 1664-02-15.


1At (Sch). 2At (RA). 3At (So).


  • Carl Svensson, adlad Sölfvermusköt, till Timmersberg i Timmersdala socken och Karlstorp i Lerdala socken, båda i Skaraborgs län. Född 1588. Var sergeant vid Västgötadals regemente 1625. Löjtnant. Kapten för ett kompani av nämnda regemente 1633. Utgick med detta till Preussen 1635 och stannade där till 1642. Regementskvartermästare vid regementet 1645-07-02 adlad 1647-10-30 (introd. 1649 under nr 388, vilket sedan ändrats till 409). Avsked 1655-07-00. Erhöll krigskollegii fullmakt i juni 1657 att vara major för de avdankade knektar, som skulle samlas i Västergötland2. Död 1664-02-15 och begraven i Timmersdala kyrka, där hans vapen uppsattes1, samt slöt ätten på svärdssidan.2 Gift med Elsa Svenske, ? dotter av Harald Svenske, nr 258, och Elseby Pedersdotter (Dahlepil). Hon satt 1667-03-28 fången på Jönköpings slott och var dömd till döden, men synes blivit benådad, ty i brev till Per Brahe, dat. Timmersdala 1668-03-30, talar hon om huru k. maj:t för hennes »begångne brotts och falls skull» återkallat hennes gods och gårdar, varför hon bönfaller om Per Brahes hjälp att återfå något av de indragna godsen.3

Barn:

  • Maria, född 1654, död 1741-10-07 Kavelbro. Gift omkr. 1690 med löjtnanten vid Skaraborgs regemente Johan Beckius, stupade 1709-06-28 i slaget vid Poltava.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: