:

Hasselbom nr 1332

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Hasselbom nr 1332 †

Adlad 1695-07-30, introd. 1697. Utdöd 1712.


1 Um.

  • Måns Guldsmed i Halvås i Ryda socken Älvsborgs län. Levde vid år 1570. Gift med Anna (Röd eller Ekelöf), dotter av Gudmund Andersson av Hedåker, till Levered, som i vapnet förde tre gula eklöv i rött fält, samt Folke Turessons till Jämmertuna dotter.

Barn:

  • Sven Månsson. Guldsmed samt borgare och rådman i Mariestad. Gift med Elin Persdotter Svenske, dotter av kyrkoherden i Höreda Petrus Petri Svenske och Carin Bröms.

Barn:

  • Magnus Svenonis Mariestadius, född i Mariestad. Student i Uppsala1 1625-03-05. Magister därst. 1632-03-13. Skolrektor i Mariestad 1639. Kyrkoherde i Kil i Värmland 1646 och i Fryksdalen 1648. Kontraktsprost. Död 1679 i hög ålder. 'Han utnämndes 1658 till superintendent i Trondhjem, men undanbad sig detta ämbete. Hade 1666 alla rösterna i stiftet för sig till superintendent, men lagade så, att mag. Kilander kom på förslaget och blev utnämnd. Hans barn kallade sig Hasselbom efter prästgårdens i Sunne gamla namn Hasselbol'. Gift 1639 med Anna Camoenia, död 1692, dotter av superintendenten i Karlstad, mag. Sveno Benedicti Elfdalius, Camoenius (en av stamfäderna till adl. ätterna Caméen, von Caméen, Caménhielm och Caménsköld) och hans 1:a hustru Sara Norenia.

Barn:

  • Sven Hasselbom, adlad Hasselbom, född i Fryksdals prästgård. Student i Uppsala1 1664-09-14. Hovjunkare hos riksrådet och amiralen greve Nils Bielke på hans ambassad till Danmark 1675. Sekreterare hos riksdrotset, greve Magn. Gabr. De la Gardie 1682-11-19. Extra ordinarie assessor i Svea hovrätt s. å. 9/11. Assessor därst. 1684-12-15. Adlad 1695-07-30 (introd. 1697 under nr 1332). Död sonlös 1712-11-00 och slöt själv sin adliga ätt. Gift 1684-08-12 med sin syssling Maria Broman, adlad Broman, död 1739, dotter av superintendenten Erlandus Svenonis Broman och Elisabet Hogg.

Barn:

  • Anna Elisabet, döpt 1686-09-29 i Stockholm. Dövstum. Gift 1722, efter lysning 1:a ggn s. å. 28/10, i Fresta kyrka Stockholms län med kaptenen Jakob Claes Widberg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: