:

Skarp von Felt nr 517

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten SKARPENFELT sedermera SKARP VON FELT nr 517 †

Adlad 1650-11-29, introd. 1652. Utdöd i slutet av 1700-talet. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Rutensparre.

Majoren vid Tavastehus infanteriregemente Claes Skarp, adlades 1662-04-19 med namnet Skarpfelt (Skarpenfelt) men tog icke introduktion. Ätten utdog med hans son ryttmästaren Gustaf Skarpenfelt 1680-10-07. Denna ätts vapen visar likhet med nedanstående ätts, men något samband dem emellan är ej känt.

TAB 1

Nils Skarp. Sjöofficer. Gift med Ingrid Hillebrandsdotter1

Barn:

 • Truls Nilsson Skarp. Kyrkoherde. Död 1644. Se Tab. 2
 • Petrus Nicolai Skarp, född 1567. Kyrkoherde. Död 1645. Se Tab. 3.

TAB 2

Truls Nilsson Skarp (son av Nils Skarp, Tab. 1), född på 1560-talet i Eksjö. Först konrektor vid Jönköpings skola. Sedan kyrkoherde i Långaryds pastorat av Växjö stift 1617. Död 1644-09-13 i Lönhult, dit han flytt8 undan danskarna, som palmsöndagen s. å. plundrade Långaryds kyrka och prästgård. Gift 1:o med Margareta Pedersdotter, död 1627-12-04 och begraven på Långaryds kyrkogård, där en gravsten över makarna finnes2. Gift 2:o med Elisabet N. N., som levde 1643.3

Barn:

 • 1. Nils Trulsson Skarp Mogård. Kronofogde i Västbo och östbo härad 1640 och i endast Västbo 1663-01-07. Avsked 1675. Han förärade 1655 en silveroblatask till Långaryds kyrka och besörjde 1662 en kyrkklockas anskaffande till densamma.

Barn:

 • Gustaf Skarp. Proviantmästare i Karlskrona. Död omkr. 1700. Gift med Alissa Wasser i hennes 1:a gifte (gift 2:o med inspektören Christoffer Moback i hans 1:a gifte [gift 2:o med Catharina Hensigh, som blev omg. 1726 med kyrkoherden i Klara församl. i Stockholm, historieskrivaren, filosofie magister Göran Nordberg, född 1677-06-03 i Stockholm, död där 1744-03-24], död 1718).

Barn:

 • Gustaf Skarp, adlad Rutensparre, född 1685. Överste. Död 1749. Se adliga ätten Rutensparre Tab. 1.

TAB 3

Petrus Nicolai Skarp (son av Nils Skarp, Tab. 1), född 1567 i Kalmar. Kom med fadern i barndomen till Norge och insattes där i Bergens stadsskola 1577 och i Trondhjems 1580. I Västerås skola 1586–1588 och var därefter under sistnämnda år anställd som musikant vid konung Johan III:s hovkapell. Student i Uppsala 1589. Prästvigd av biskopen i Linköping som predikant på Kalmar slott 1594. Kommenderad till tjänstgöring på flottan 1595. Var fältpredikant vid armén i Livland 1600. Återgick till predikantbefattningen på Kalmar slott 1601. Kyrkoherde i Höreda pastorat av Linköpings stift 1603. Blev under ett vistande i Stockholm 1607 arresterad såsom misstänkt för brevväxling med rikets fiender i Polen, men förklarades snart för oskyldig och lössläpptes. Kyrkoherde i Hallingebergs pastorat av nämnda stift 1610 och åter i Höreda 1614. Död 1645-04-27 i Höreda prästgård Jönköpings län.[3]. Gift 1603 med Beata Svenske, född 1585, död 1645-04-14, dotter av kyrkoherden Petrus Petri Svenske, och Carin Bröms.

Barn:

 • Isak Skarp, adlad Skarpenfelt (sedermera Skarp von Felt), född i Höreda prästgård. Kornett vid Smålands kavalleriregemente. Adlad 1650-11-29 (introd. 1652 under nr 517). Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 16564. Regementskvartermästare 16594. Avsked 16694. Överstelöjtnant. Bodde på sin efter svärfadern ärvda egendom Kvarnstad i Frinnaryds socken, Jönköpings län. Gift 1651-09-17 Herrestad med Elisabet Pistol, dotter av ryttmästaren Jakob Jakobsson, adlad Pistol, och Märta Kåse.

Barn:

 • Beata, född 1655-12-18 i Höreda socken.

TAB 4

Gustaf (son av Isak Skarp, adlad Skarpenfelt, sedermera Skarp von Felt, Tab. 3), född Kvarnstad. Var först korpral vid södra skånska kavalleriregementet7, sedan lantjägare i Skåne. Död 1722-09-11 och begraven s. å. 21/9 på Everlövs kyrkogård Malmöhus län.7. Gift 1695 med k. tillstånd med Helena Nilsdotter, född 1665, död 1745 och begraven i Håslövs socken,6 Malmöhus län, 'en bonddotter i Everlövs by i likanämnd socken, som han förut hävdat.'

Barn:

 • Christina, född 1696 i Everlöv.
 • Maria. Gift 1723 med kaptenen Carl Gustaf Schalin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1707-08-09 med Elisabet Maria Sjöberg, född 1685-03-25 på Eserup, död 1723-01-19 Bonderum ), född 1687, död 1751-01-39 på Frörum i Fågeltofta socken.
 • Isak, född 1709. Kvartermästare. Död 1758. Se Tab. 5
 • Zion, född 1713-11-17. Student i Lund5 1728-04-01. Hovrättskommissarie. Död barnlös 1762-03-02 i Mellangrevie socken,6 Malmöhus län. Gift6 1740-04-27 i Östra Strö socken, Kristianstads län med Märta Halling i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1716-08-22 i nämnda socken, med kyrkoherden i Östra Strö och Skarhults församl:s pastorat av Lunds stift Anders Fischer, född 1684, begraven 1738-12-13)6, född6 1694-12-23, dotter av kyrkoherden i Östra Strö och Skarhults församl:s pastorat av Lunds stift Olaus Halling och Beata Catharina Löving.
 • Margareta, var dopvittne 1724.

TAB 5

Isak (son av Gustaf, Tab. 5), född 1709-05-19 kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet. Dödsskjuten 1758-01-12 i pommerska kriget. Gift 1741-05-21 i Vanstads socken,6 Malmöhus län med Anna Lovisa Skog.

Barn:

 • Helena Charlotta, född 1741-06-07 i Vanstads socken.
 • Anna Christina.
 • Gustaf, född 1747-01-14 i Västra Värlinge i Bodarps socken, Malmöhus län. Vice notarie. Levde 1775. Slöt troligen ätten.
 • Anna Margareta.
 • En dödfödd dotter, begraven 1753-05-16 i Håslövs socken. [6]
 • Isak, född tvilling 1756-11-20 i Håslövs socken, död.
 • Zion, född tvilling s. å. och begraven s. å. 27/12. [6]

Källor

1Sön. 2Björkman, Jönköpings historia II, sid. 53. 3Hm. 4Hk. 5At (P). 6At (S). 7At (KrA).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: