:

Löth-Örnsköld nr 1644

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Löth-Örnsköld nr 1644 †

Adlad 1719-08-24, introducerad 1720. Ättens sist levande medlemmar upphöjda i friherrlig värdighet med namnet Örnsköld.


  • Johannes Petri. Kapellan i Möckleby pastorat av Kalmar stift 1571–1574 och kyrkoherde i Löts pastorat av Kalmar stift 1575-05-01. Underskrev 1593 Uppsala mötes beslut. Död 1610. Gift med Elin, som överlevde [Hm].

Barn:

  • Simon Löeth. Borgare och förmögen slaktare i Kalmar.

Barn:

  • Jonas Simonis Löeth, född 1650-03-12 (1647 ?) i Kalmar. Skolpilt i Kalmar 1659 (inskrevs vid 12 års ålder) (Hm.). Student i Uppsala (Hm.) 1673-06-07. Hovpräst hos riksrådet, greve Bengt Oxenstierna 1682 och blef därtill prästvigd. Fil. mag. i Uppsala (Hm.) 1685-12-10. Kyrkoherde i Sorunda pastorat av Strängnäs stift (Hm.) 1689-05-12. Prost och kyrkoherde i Nyköpings östra församling 1693. Död 1709-04-02 på Stenbro prästgård i Helgona socken, Södermanlands län och begraven i Norrköpings landsförsamlings kyrka, där hans lik 1719 tillika med kyrkan och staden uppbrändes. 'Han fick 1681 anbud att bliva kyrkoherde i Persnäs pastorat av Kalmar stift mot villkor att gifta sig med nyss avlidne kyrkoherden Passenii änka, men han avslog anbudet på grund därav att Persnäsborna hade plundrat en hans faders strandade farkost. Erbjöds likaledes 1687 kyrkoherdetjänsten i Mönsterås mot samma villkor eller att gifta sig med änkan efter förre kyrkoherden, men vägrade även detta. Slutligen är vid honom anmärkt, att samma dag han installerades såsom kyrkoherde i Sorunda eller den 12 maj 1689, avbrann Norrköpings landsförsamlings kyrka genom vådeld'. Gift 1689 med Margareta Bröms, döpt 1649-03-14 i Norrköping (Öa.), död 1718-05-12, dotter av tullnären vid stora sjötullen i Norrköping Jöns Månsson Bröms och hans 1:a hustru (Öa.) Gertrud Persdotter (Öa.) Ekholt från Reval.

Barn:

  • Johan Löth, adlad Löth-Örnsköld, född 1690-06-20 i Sorunda prästgård. Student i Uppsala 1701-09-16. Korpral vid livregementet till häst 1709-10-20. Kornett vid livregementet till häst 1710-07-06. Sekundlöjtnant 1711-06-19. Premiärlöjtnant 1711-11-27. Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1716-10-26. Livdrabant 1718-10-12. Adlad 1719-08-24 (introducerad 1720 under nr 1644). Korpral (major) vid livdrabantkåren 1720-12-19. Död 1728-07-26. 'Han var med i slaget vid Hälsingborg den 28 febr. 1710, bevistade 1718 års fälttåg i Norge och blev 1719 kommenderad till tjänstgöring hos generalmajor Urbanowitz, som hade befälet i Nyköping vid Nyköpings härjande av ryssarna. Har slutligen givit till Norrköpings landskyrka en silverkanna om 108 lods vikt.’ Gift 1720-01-07 i med Sara Helena Schönström, född 1691-06-18 Bernshammar, död 1779-11-28 på Karmansbo bruk i Heds socken, dotter av assessorn Peter Svedberg, adlad Schönström, och hans 2:a fru Anna Maria Reenstierna.

Barn:

  • Per Abraham, friherre Örnsköld, född 1720, död 1791. Se friherrliga ätten Örnsköld. Tab. 1.
  • Anna Maria, född 1722-12-23, död 1726-03-01.
  • Johan Vilhelm, född 1724-02-??. Furir 1737-11-05. Sergeant vid Upplands regemente. Död 1741-11-29 under finska kriget.
  • Mårten Ludvig, friherre Örnsköld, född 1725, död 1791. Se friherrliga ätten Örnsköld, Tab. 2.
  • Carl Daniel, friherre Örnsköld, född 1726, död 1788. Se friherrliga ätten Örnsköld, Tab. 5.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: