:

Warmholtz

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Warmholtz

Vapen: I silfversköld tvänne afqvistade trädstammar af röd färg, lagde i ett Andreaskors. Uppå hjelmen visar sig en nattugla med utslagna vingar af sin naturliga färg. Hjelmkransen och täcket af silfver och rödt.

TAB 1

Johan Konrad Warmholtz, f. 1673 i Halberstadt, apotekare i Stockholm på apoteket Markattan 1705; lefde till 1745. Gift 1705 23/5 med Maria Elisabet Allmacher; dotter af apotekaren i Stockholm Jakob Leonhard Allmacher och Eleonora Daurer.

Son:

Karl Gustaf Warmholtz, adlad Warmholtz, f. 1713 1/1 i Stockholm (enligt Tyska kyrkboken derst., men 1714 1/1 enligt dödsanonsen i Inrikes Tidningar), student i Upsala; bivistade sedan utländska akademier; guvernementssekreterare i Vpern i Flandern; hemkom till Sverige och blef hessenskt hofråd 1741; inköpte säteriet Holmen i Allhelgona socken af Södermanland, hvilket han kallade Kristineholm och fick K. Maj:ts Resolution s. å. ,7/i att få besitta det under adliga fri- och rättigheter, på hvilken gård han sedan bodde; adlad 1756 d. 9 November; denne Sveriges störste bok kännare sammanfattade här sitt märkligaste arbete Bibliotheca Historica Sveo-Gothica, hvaraf l:a delen utkom 1782 samt sista eller femtonde delen 1817; vidare om honom och hans bibliotek se Biografiskt Lexikon 22: 87; † 1785 28/3 på Kristineholm, sonlös, och utgick ätten med honom på svärdssidan, begrafveu med sin fru på Nyköpings Östra Församlings kyrkogård. Gift med Franqoise Marguerite Janiçon, f. 1711 4/6 i Haag † 1789 19/6 på Kristineholm; dotter af Hessen-Kasselska ministern i Haag François Michaël Janiçon.

Dotter:

  • Marianne, f. 1745 22/10. † 1810 27/5. Gift 1762 med öfverstlöjtnanten Peter Schönström, f. 1720, † 1790.

Källor

B. Schlegel och C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej på riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, 1875.

: