:

Djurklow nr 968

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Djurklow nr 968 †

Adlad 1680-11-05, introd. s. å. Sista manliga medlemmen upphöjd i friherrlig värdighet.


1Ht XIV: s. 131–147. 2Wn. 3Um. 4Lk.

 • Jakob Johansson, född 1602, sannolikt son av artillerikaptenen Johan Jakobsson, som härstammade från Holland och inkallades i konung Carl IX:s tid till Sverige, men denna förmodan kan dock icke styrkas. Kassör vid amiralitetet 1634. Sekreterare i amiralitetskollegium 1634–1635. Riddarhusfiskal 1656. Kamrerare vid postkontoret i Stockholm 1669. Avsked 1673-06-10. Död 1678-10-18 i Stockholm [Zf]. Hans barn antogo namnet Djurklo. Gift 1:o med trumpetaren Hans Olers änka i Stockholm6. Gift 2:o 1634-09-21 i nämnda stad med Malin Eriksdotter, född 1616-11-14, döpt s. å. 24/11, död 1650-08-00 i Stockholm1 dotter av borgmästaren därst. Erik Ingemundsson och Margareta Nilsdotter. Gift ? 3:o med N. N. (för riddarhusfiskalen Jakob Johanssons hustru ringdes i Nikolai kyrka 1658-01-02).2

Barn:

 • 2. Nils Djurklo, adlad Djurklow, född 1641-05-20 i Stockholm. Student i Uppsala 1647–1653-05-00, då han reste till Holland för vidare studier och stannade där till 1658-05-00. Deltog i tjänst vid Nylands och Tavastehus kavalleriregemente i stormningen av Köpenhamn 1659. Livdrabant s. å. Åtföljde 1661 ambassadören Per Sparre på en resa till Österrike och Ungern. Återkom 1663-08-00. Reformerad fänrik vid Södermanlands regemente s. å. Fänrik vid Västmanlands regemente 1665-10-16. Löjtnant därst. 1667-06-28. Konfirm.fullm, s. å. 26/8. Kapten 1675-03-18. Adlad 1680-11-05 (introd. s. å. under nr 968). Major 1683-07-22. Överstelöjtnant 1694-02-03. Överste för Kalmar regemente 1700-03-07. Avsked 1701-11-09. Död 1714-03-29 på Jönsarbo i Heds socken Västmanlands län och begraven s. å. 29/4 i Schönströmska graven i Heds kyrka Västmanlands län. Han var med vid Fehrbellin och Demmin och förhöll sig tappert och manligen. Strandade en gång vid Bornholm och råkade därigenom i ett års dansk fångenskap [1]. Gift 1:o 1681-02-27 Lottesta med Elisabet Morgenstierna, död 1693-06-24 och begraven s. å. 1/10 i egen murad grav i Folkärna kyrka Kopparbergs län tillsammans med åtta av deras barn, som avlidit i späd ålder, dotter av överstelöjtnanten Daniel Morgenstierna, nr 339, och Anna Margareta Svinhufvud af Qvalstad [1]. Gift 2:o 1694-09-16 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm2 med Anna Maria Reenstierna i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1689-05-14 i Stockholm med assessorn Peter Svedberg, adlad Schönström, i hans 2:a gifte, född 1644, död 1692), dotter av kommissarien Abraham Momma, adlad Reenstierna, och Ingrid Johansdotter.

Barn:

 • 1. Anna Magdalena, född 1681-12-23.
 • 1. Johanna Margareta, född 1683-03-06, död 1765-05-06 på Kolsva bruk Västmanlands län. Gift 1716 med brukspatronen Tomas Tersmeden, född 1687-10-04, död 1721-08-14, broder till bergsrådet Jakob Tersmeden, adlad Tersmeden C.
 • 1. Jakob Johan, född 1684-04-06. Student i Uppsala3 1697-02-26. Volontär vid livgardet. Korpral därst. 17044. Förare s. å. Sergeant. Sekundfänrik4 1707-10-23. Skjuten 1709-06-28 vid Poltava.
 • 1. Christina Catharina, född tvilling 1685-09-18, död s. å.
 • 1. Carl Daniel, född tvilling 1685-09-18, död s. å.
 • 1. Nils, friherre Djurklou, född 1686, död 1758. Se friherrl. ätten Djurklou, Tab. 1.
 • 1. Gustaf Filip, född 1687-11-06, död s. å. 27/11.
 • 1. Anna Maria, född1 1688-08-29, död 1716-08-18.
 • 1. Gustaf Erik, född 1689-09-23, död 1694-01-15.
 • 1. Carl Ulrik, född 1691-10-31, död späd.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: