:

De Behm nr 1256

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten de Behm nr 1256
Vapensköld för adliga ätten de Behm nr 1256

Adliga ätten de Behm nr 1256 †

Adlad 1693-01-24. † omkr. år 1700

Albrecht Behm, adlad de Behm (son av Albrecht Behm, se adl. ätten Behmer nr 486). Löjtnant vid Surbeckiska regementet i Frankrike. Adlad 1693-01-24 vid sin återkomst till Sverige. Kaptenlöjtnant vid Helsinge regemente 1695-07-29. Avsked 1697-07-06. Död ogift omkr. år 1700 och slöt själv sin adliga ätt. Deltog under hertigen av Noailles i fälttågen i Catalonien och under Catinat i Piemont. Begärde avsked från sin tjänst i Sverige på grund av opasslighet och melankoli.

Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: