Nordenhielm nr 1110

Från Adelsvapen-Wiki

1110.jpg


Adliga ätten Nordenhielm nr 1110 †

Adlad 1687-05-11, introd. 1689. Utdöd 1825-07-11.


1Oä. 2Um. 3Oö. 4Wu. 5Srr. 6Storkyrkans i Sth. arkiv. 7Wå. 8At (P.). 9Ök.

TAB 1

Nils Andersson, född omkr. 1600 i Norrköping1. Stadsnotarie därst. 1636. Stadssekreterare 1638. Borgmästare 1650-12-06. Död 1655 i Norrköping och där begraven s. å. 9/12. Gift 1:o med Brita N. N., begraven 1645-03-30 i Norrköping. Gift 2:o 1646-04-12 i nämnda stad med Ingeborg Mattsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Paul Eriksson, begraven 1645-09-02 i Norrköping), begraven 1659-05-06 i nämnda stad. De förärade 1654 portalen till S:t Olai kyrka i nämnda stad [Oä].

Barn:

 • Anders Nilsson Norcopensis, adlad Nordenhielm, född 1633-04-27 i Norrköping. Student i Uppsala 1650-09-001. Företog under sju år vidsträckta utrikes resor genom hela Europa3. Filosofie doktor utrikes3. Filosofie professor vid Uppsala akademi 1667-06-26. Eloquentie professor därst. 1672-03-25. Kansliråd och sekreterare av staten 1687-05-07. Adlad s. å. 11/5 (introd. 1689 under nr 1110). Död 1694-12-23 i Stockholm och begraven i Nikolai kyrka, varest hans vapen uppsattes. 'Han kom 1686 bland andra på förslag att bliva informator för kronprinsen, sedermera konung Carl XII, och blev jämte två andra lärda män uppkallad på hovet, som då vistades i Uppsala, då han av prinsen själv valdes till dess lärare. Var för sin lärdom och sitt stadiga väsende mycket älskad. Brukade alltid sin gamla ärbara dräkt.'. Gift 1672-06-22 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm4 med Christina Jönsdotter, döpt 1641-11-11 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm5, död 1705, dotter av rådmannen i nämnda stad Jöns Jönsson (Ellerhusen) och Ursila Brita Nilsdotter. 5

Barn:

 • Nils, född 1673-03-30 i Uppsala, död där 1674-08-19.
 • Nils, född 1674-08-20. Student i Uppsala2 1684-12-17 och i Halle8 1696-05-25. Kommissarie i kammarrevisionen 1703-09-18. Assessor därst. 1712-04-11. Fullmäktig i andra kontributionsränteriet 1718-07-16. Ordningsman s. å. 29/7. Lagman i Norrköpings län 1718-09-01. Kammarråd 1723 7/4. Ånyo assessor 1719-05-04. Död barnlös 1724-12-02[9]. Gift med Elisabet Brunell, död 1763, dotter av stadssekreteraren i Stockholm Christoffer Brunell och Christina Neüberg samt syster till kanslirådet Nils Brunell, adlad Örncrona, och ryttmästaren Carl Brunell, adlad och adopt. Örncrona.
 • Jöns, född 1676. Vice president. Död 1743. Se Tab. 2
 • Christina, född 1678-06-00. Hovfröken hos prinsessan Ulrika Eleonora. Död i barnsäng 1705-07-00 i Stockholm och begraven s. å. 20/7 i Storkyrkan därst. Gift 1704 på Karlbergs slott med lagmannen Lars Stierneld, i hans 2:a gifte, född 1669, död 1721.
 • Anders, född 1680. Student i Uppsala2 1684-12-17. Furir. Fänrik vid livgardet till fot 1707-10-24. Död ogift 1708 i Polen och begraven s. å. 19/8 i lägret vid Kamienka.
 • Samuel, född 1684. Assessor. Död 1730. Se Tab. 4

TAB 2

Jöns (son av Anders Nilsson Norcopensis, adlad Nordenhielm, Tab. 1), född 1676-10-20. Student i Uppsala2 1684-12-17. Auskultant i Svea hovrätt 1698-02-19. Häradshövding i Södertörn 1701-03-14. Assessor i förutn. hovrätt 1702-01-22. Lagman i Stora Kopparbergs läns lagsaga 1718-07-18. Ordningsman därst. s. å. 29/7. Lagman i Nyköpings län s. å. Åter assessor i hovrätten 1719-04-22. Hovrättsråd 1720. Vice president 1724-03-06. Uppfördes 1739 på riksrådsförslag, men avsade sig9. Död 1743-04-11. Gift 1703-09-20 i Stockholm med Catharina Gackenholtz, död 1745, dotter av handlanden Henning Gackenholtz och Engel Ritter.

Barn:

 • Christina, döpt 1704-10-01 i Stockholm, död ung.
 • Catharina, död ung.
 • Anders, död ung.
 • Hedvig, död 1756. Gift med gästgivaren i Södertälje, hovsekreteraren Samuel Wilhelm Samuelsson Törner i hans 1:a gifte (gift 2:o 1758-02-16 med Märta Beata Planting-Gyllenbåga, född 1726-09-28 i Rasbokils socken Upps., död 1776-04-01 i Södertälje, dotter av överstelöjtnanten Georg Planting-Gyllenbåga och Catharina Juliana von Post), född 1719, död 1765.
 • Juliana, döpt 1713-08-31 i Stockholm, död 1746-01-26. Gift 1736-06-03 med notarien Gustaf Adelhielm, född 1707. död 1742.

TAB 3

Carl (son av Jöns, Tab. 2), döpt 1715-10-05 i Stockholm. Auskultant i kommerskollegium 1736-11-17. Vice notarie därst. 1742-06-10. Registraturskrivare 1744-10-26. Aktuarie 1749-11-07. Avsked 1758-05-24. Död 1792-07-05 Bergsbrunna [Ak],. Gift 1747-07-02 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm6 med sin systers svägerska Fredrika Juliana Törner, döpt 1729-10-26 i Stockholm, död 1752, dotter av rådmannen Samuel Törner i Stockholm och hans 2:a hustru Elisabet Berghult.

Barn:

 • Sofia Fredrika, född tvilling 1748, död s. å. 26/6 i Stockholm.
 • Catharina Elisabet, född tvilling 1748, död s. å. 26/6 i Stockholm.
 • Jöns, född 1749-12-05 i Stockholm. Volontär vid Upplands regemente 1768-01-30. Förare därst. 1770-10-05. Fänrik 1771-10-30. Löjtnant 1776-12-18. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1781-02-07. Död ogift 1825-07-11 på Bergsbrunna och slöt ätten.
 • Samuel, född 1752-02-27 i Stockholm, död där s. å. 9/4.

TAB 4

Samuel (son av Anders Nilsson Norcopensis, adlad Nordenhielm, Tab. 1), född 1684. Student i Upp sala2 1696-02-19. Auskultant i Svea hovrätt. Auditör vid Närkes och Värmlands regemente 1712-05-09. Häradshövding i Nora, Lindes, Grythytte och Nya Kopparbergs bergslager samt i Örebro, Glanshammars och Fellingsbro härader, alla i Örebro län, 1716. 22/3. Assessor i Åbo hovrätt7 1718-09-06, men återgick till sin förra tjänst på grund av förordningen 1719-04-22. Avsked 1730-06-04. Död s. å. Gift med Christina Catharina Nordenfeldt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1732-09-05 i Örebro med underståthållaren Lars Holmer, adlad Holmcreutz, född 1698, död 1771). född 1705-03-00, död 1765-02-24, dotter av överkommissarie Johan Norijn, adlad Nordenfelt, och Catharina Elisabet Petre.

Barn:

 • Conrad, död späd.
 • Anders, död späd.
 • Vilhelm, född 1727-08-14. Student i Uppsala2 1745-03-15. Auskultant i Svea hovrätt 1748-02-11. Amanuens vid advokatfiskalskontoret därst. s. å. i nov.: extra ordinarie notarie 1750-02-07. E. notarie vid civilprotokollet 1755-02-10. Vice notarie med halv session 1756-03-00 och med hel session 1758-02-28. Hovrättskanslist med lön 1760-03-29. Sekreterare i en kommissorialrätt s. å. och vid riddaresynerätt 1761. Hovrättsfiskal 1762-11-12. Vice advokatfiskal 1763-06-07. Assessor 1766-10-16. Ledamot av kommittén för avgivande av förslag till allmänna kreditens upphjälpande genom lagarnes förbättring i konkurs- och exekutionsmål 1772. Död ogift 1777-05-14 i Stockholm. 'Han uppfostrades med mycken ömhet av sin styvfader, förde vid 1756 års riksdag protokollet och expeditionen i justitiedeputationen, utförde å ämbetets vägnar den vidlyftiga religionsrättegången mot kyrkoherden, doktor Anders Carl Rutström, för vilket han vid 1766 års riksdag enligt prästeståndets fattade beslut fick av dess talman tacksägelser. Redigerade vid sistnämnda riksdag riksdagstidningarna och sökte, fastän förgäves, avstyra en del då gjorda misstag.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.