:

Holmcreutz nr 2104

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Holmcreutz nr 2104 †

Adlad 1756-10-10, introd. 1777. Utdöd 1791-04-07.


1Um. 2SAB.

  • Olof Holmer. Levde på 1600- talet. Bodde i Halland och var där en ständig ombudsman för den rika holländaren Adriaen Trip, som där i länet innehade ansenliga gods.

Barn:

  • Sven Holmer. Efterträdde sin fader i ombudsmanskapet och fortfor därmed i hela sin livstid. Gift med Sara Persdotter Salenia.

Barn:

  • Olof Holmer. Landssekreterare i Halland. Död 1723-01-27. Gift med Ingrid Berg, död 1731-04-06, dotter av en borgare i Halmstad.

Barn:

  • Lars Holmer, adlad Holmcreutz, född 1698-07-08 i Halmstad. Registrator vid generalguvemementet i Göteborg 1717-09-12. Fältsekreterare hos generallöjtnanten, friherre Joh. Strömfelt 1719. Extra ordinarie kanslist vid generalauditörsexpeditionen i k. kansliet s. å. i juni. Landssekreterare i Örebro län 1730-11-06. Slottsfogde i Stockholm 1745-10-30. Adlad 1756-10-10 (yngsta sonen introd. 1777 under nr 2104). Underståthållare i Stockholm 1759-07-20. Avsked 1762-09-14 död 1771-01-11 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka. Gift 1732-09-05 i Örebro med Christina Catharina Nordenfeldt i hennes 2:a gifte (gift 1:o med häradshövdingen Samuel Nordenhielm, född 1684, död 1730), född 1705-03-00, död 1765-02-24 i Stockholm, dotter av överkommissarien Johan Norijn, adlad Nordenfelt, och Catharina Elisabet Petré.

Barn:

  • Lars, född 1733-07-19 i Örebro. Student i Uppsala1 1749-10-12. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1752. Kanslist därst. 1756-08-20. Protokollssekreterare 1762-06-29. Förste expeditionssekreterare vid krigsexpeditionen 1772-03-19. RNO. Död ogift 1772-12-22 i Göteborg.
  • Johan, född 1734-09-06 i Örebro. Antagen på prov i banken 1751-12-14 e, o. tjänsteman därst. 1752-10-19. Antagen i krigstjänst 1757. Sergeant vid livdragonregementet 1758-10-12. Kornett därst. 1762-03-28. Löjtnant 1769-04-04. Avsked 1775-09-05. Död ogift 1776-05-19 på Sorrböle boställe i Sagu socken i Finland.
  • Christina, född 1736-09-28 i Örebro, död 1779-07-00 i Stockholm. Gift där 1759-09-06 med hovmarskalken Gustaf Wachschlager, född 1728, död 1812.
  • Olof, född 1737-11-12 i Örebro. Student i Uppsala1 1754-03-22. Hov- och jaktjunkare hos konung Adolf Fredrik2 1767-11-21. Överjägmästare i Stockholms och Uppsala län 1772-09-23, död ogift 1791-04-07 i Stockholm och slöt ätten samt begraven s. å. 11/4 i Storkyrkan, varvid vapnet krossades av riddarhussekreteraren Carl Bungencrona.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: