:

Von Hagelberg nr 1942

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Hagelberg nr 1942 †

Adlad 1751-11-22, introd. 1752. Utdöd 1772-08-08.


1Hm. 2Um. 3Ash. 4S:t Nikolai för:s i Sth. arkiv

  • Lars. En förmögen och hederlig bonde i Hagelsberga by i Köpings socken, Västmanlands län.

Barn:

  • Jonas Laurentii Hagelberg, född i Hagelsberga. Prästvigd i Uppsala 1643-06-22. Adjunkt hos kyrkoherden i Lindesberg s. å. Skolmästare därst. 1645. Komminister därst. 1647 och kyrkoherde 1665. Död 1674-11-19 i Lindesberg och begraven därst. 1675-02-28 [Hm]. Gift med Anna Lindberg, född 16221, död1 1690-06-03, dotter av kyrkoherden i Lindesberg Daniel Johannis och Anna Andersdotter Dalecarlia.

Barn:

  • Petrus Hagelberg, född 1648-12-21 i Lindesberg. Student i Uppsala2 1676-09-30. Magister därst. 1688. Gymnasieadjunkt vid Västerås gymnasium och konsistorienotarie i Västerås 1692. Prästvigd 1693-08-28. Lektor i historia i Västerås 1695. Andre teol. lektor därst. 1698-10-06. Förste teol. lektor 1703. Kyrkoherde i Fellingsbro pastorat av Västerås stift 1706-05-05. Kontraktsprost 1707. Död 1719-05-07 [Hm]. Gift 1695-08-13 med Christina Gangia i hennes 1:a gifte (gift 2:o med brukspatronen Peter Lagerholm, död 1742-06-07)1, född 1680-02-07, död 1762-04-01, dotter av kyrkoherden i Stora Tuna pastorat av Västerås stift magister Petrus Gangius (fader till hovrättsrådet Henrik Petersson Gangius, adlad Rosenstedt) och Christina Teet.

Barn:

  • Jonas Hagelberg, adlad von Hagelberg, född 1698-05-22 i Västerås. Student i Uppsala2 1713-02-16. Auskultant i Svea hovrätt 1720-05-20. Vice auditör vid livregementet till häst 1721. Extra ordinarie notarie i hovrätten 1723. Vice notarie s. å. 3. Vice häradshövding 1725. Häradshövding i Nora, Lindes, Grythytte och Nya Kopparbergs bergslager samt Örebro, Glanshammars och Fellingsbro härader 1730-06-04. Assessor i förutn. hovrätt 1747-02-06. Adlad 1751-11-22 (introd. 1752 under nr 1942). Hovrättsråd 1756-12-14. Uppfördes 1772 på riksrådsförslag, det han sig dock undanbad. Död barnlös s. å. 8/8 Tuna å. 19/10 i Klara kyrka i Stockholm, varvid vapnet krossades av justitiekanslern Lilliestråle. Gift 1730-07-14 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm4 med Anna Elisabet Nordenfeldt, född 1707, död 1771-01-15 i Stockholm, dotter av överkommissarien Johan Norijn, adlad Nordenfelt, och Catharina Elisabet Petré.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: